Anda di halaman 1dari 1

AGAMA KRISTIAN

Agama Kristian,serupa dengan agama islam turut menentang idea transeksual dalam
kalangan pengikut agama Kristian.
Menurut Bible, dalam kitab injil lama atau Old Testament dalam buku Deuteronomy 22:5: A
woman shall not wear anything that pertains to a man, nor shall a man put on a woman's
garment; for whoever does these things is an abomination to the LORD your God, yang
bermaksud, seseorang wanita tidak harus memakai pakaian lelaki atau lelaki berpakaian
sebagai perempuan dan sesiapa yang tidak mematuhinya, akan memburuk nama LORD iaitu
Tuhan pemegang agam Kristian.
Selain itu, dalam buku Deuteronomy 23:1: He whose testicles are crushed or whose male
member is cut off shall not enter the assembly of the LORD, yang bermaksud, seseorang yang
testis atau zakarnya dihancurkan atau kemaluan lelakinya yang dipotong tidak boleh menjadi
warga umat Tuhan.
Namun, dalam perjanjian baru atau New Testament, dalam buku John 7:24: Judge not
according to the appearance, but judge righteous judgment. Ia menyatakan bahawa, kita
tidak harus menilai seseorang berdasarkan kepada penampilannya tetapi lebih mendalam. Ia
bermaksud bahawa seseorang transeksual harus diterima dan tidak terlalu memberi perhatian
kepada jantina genetiknya.
Kesimpulannya, dalam kitab injil lama, dengan jelas dinyatakan bahawa transeksual tidak
diterima dalam kalangan pemegang agama Kristian. Namun, secara tidak langsung, seseorang
transeksual tidak melanggar mana-mana 10 commandments dan Tuhan yang maha esa adalah
sempurna memcipta semua individu manusia sebagai individu yang unik.