Anda di halaman 1dari 58

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

PENULISAN
BAHAGIAN B

ASAS KARANGAN
Cerita

Fakta

Bagaimanakah cara
mendapatkan isi?

5 Perkara

12 20
kata kerja atau
frasa kerja

Apa
Mengapa
Bagaimana
Contoh
Kesan / Akibat

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

Melawat ke Muzium

pergi
bertolak
menaiki

berbual -bual
menikmati
tiba

melihat
dipamerkan
diawet

menyaksikan
mencatat
merakamkan

membeli
menjamu

mendapat
pulang

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

berkumpul
diadakan
meraikan
mengadakan
disambut

menyaksikan
memberi
mengambil

cerita

Sambutan Hari
Kanak-kanak

mendapat
menjadi

menikmati
bermain
menggembirakan
menasihati

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

bagaimana

contoh
apa
mengapa

Kesan/akibat

bagaimana

contoh

Faedah
kerja rumah

apa
mengapa

Kesan/akibat

bagaimana

contoh
apa
mengapa

Kesan/akibat

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

melatih murid

latihan mata pelajaran


menambahkan
kemahiran
menggunakan ilmu
digunakan dalam
kehidupan seharian

FAKTA

mendidik cara belajar


merujuk formula yang
dipelajari

Faedah
kerja rumah

mengulang kaji
mengingat pelajaran
dengan berkesan
dapat menjawab soalan
dengan cemerlang
memanfaat masa dengan
aktiviti berfaedah
tidak menghabiskan masa
dengan menonton
mengisi masa
senggang
masa sangat berharga
memahirkan diri dalam
pengurusan masa

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

mudah
terpengaruh
dengan aksiganas

maklumat
memberi
informasi,
berita

pembelajaranmenambahka
n ilmu

memberi
hiburan dapat
menggurangka
n tekanan

Kebaikan dan
Keburukan
Televisyen

leka
membazirkan
masa

mengabaika
n pelajaran

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

Kini Telefon Bimbit Semakin Penting


telefon alat komunikasi ada pelbagai bentuk dan jenis

digunakan untuk
berhubung

berbincang tentang
sesuatu

dilengkapi ciri-ciri moden


untuk kehidupan seharian

menghadapi masalah
untuk meminta bantuan

digunakan oleh pekerja


dan peniaga

kalkulator - mengira

mudah dibawa dapat


memiliki senang
digunakan

perbincangan dilakukan
tanpa mengira masa,
tanpa bersua,

kamera -merakamkan
gambar

contohnya ibu bapa


mengetahui kedudukan
dan keadaan anak

lebih pantas, jimat, mudah

menyediakan permainan
mengelakkan
kebosanan

Penutup
banyak faedah
menjadi keperluan setiap individu

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

Langkah-langkah Menjadi Pelajar Cemerlang

bercita-cita
menjadi
cemerlang
langkah perlu
dilakukan

rajin
membaca
jambatan ilmu
menghadiri kelas
tambahan

Mengamalkan nilai
murni
menghormati

mempunyai jadual
mengandungi
aktiviti
dipatuhi

Belajar dalam kumpulan


berbincang
bertanya
bertukarpendapat

Usaha berterusan
membuahkan kejayaan
cemerlang

berfikiran

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

mengadakan
program
bermula
pada
melibatkan
murid tahun 6

berakhir
pada
membuat
perubahan
bersemanga
t untuk

menggunaka
n bahan
menjalanin
ujian
mendapat
kemahiran

diadakan
didewan
mendengarce
ramah
member
penjelasan

PROGRAM
MOTIVASI

disampaika
n oleh
diajar
membuat
mengikut
jadual

berehat
berbengkel
berbincang

10

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

Mengeluarkan peluh

Lemak dapat dibakar


Menyihatkan
badan
Sisa toksid - keluar

Mengekalkan berat badan

FAKTA

Mengaktifkan jantung

Berfungsi dengan baik

Faedah
Bersukan

Mengelakkan
penyakit
Contohnya penyakit
jantung, diabetis
Menjalani kehidupan
dengan ceria

Bermain dalam pasukan

Berkenalan, bekerjasama
Memupuk
perpaduan
Penting bagi rakyat
berbilang kaum

Rakyat hidup aman

11

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B


1. Membaca setiap soalan yang dikemukakan.
2. Memahami isi atau kehendaknya.
3. Mengenal pasti kata kunci dalam soalan.
4. Menyenaraikan kosa kata yang berkaitan dengan tajuk, termasuklah
peribahasa dan kata-kata yang berunsur nilai murni.
Contohnya bagi tajuk Kebakaran.
Senaraikan perkataan yang sesuai seperti:
berkepul-kepul, marak, merebak, bertungkus-lumus, ahli bomba,
memancutkan, kerugian, putih mata, bekerjasama, bersyukur, dan
sebagainya.
5. Memulakan karangan dengan pendahuluan yang baik.
(Ingat, bukan isi tetapi isu yang berkaitan dengan soalan).
6. Menghuraikan setiap isi yang dipilih.
( Mengikut urutan sama ada isi, huraian, dan diikuti contoh atau
isi, contoh, dan huraian atau sebaliknya)
7. Menggunakan pelbagai jenis ayat, sama ada ayat tunggal, ayat majmuk
dan juga ayat penyata atau ayat kehendak.
8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai pada awal ayat dalam
perenggan bagi memperlihatkan kesatuan idea yang baik.
9. Menulis penutup karangan, sama ada dengan cara menyimpul isi,
penyoalan, peribahasa harapan ataupun cadangan lain

12

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

KRAF TANGAN
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran kraftangan.
karangan untuk menceritakan pengalaman anda.

Tuliskan sebuah

Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran kraftangan.

Tuliskan

sebuah karangan untuk menceritakan pengalaman anda.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Lawatan ke Pameran Kraftangan

1.

Saya berpeluang pergi ke pameran kraf tangan di __________ (mana).

2.

Saya melawat ke pameran kraf tangan itu pada ______________ (bila).

3.

Saya mengunjungi ke pameran kraftangan bersama-sama ___________


(siapa).

4.

Kami menaiki ____________ (apa).

5.

Kami dapat melihat ______________ (apa).

6.

Saya memilih ______________ (apa).

7.

Saya membeli _____________ (apa)

8.

Saya memberi __________ (apa) untuk_______________ (siapa).

9.

Saya membayar harga ______________ (apa) di __________(mana).

10.

Saya juga membelanja ______________ (apa) untuk __________(siapa).

11.

Kami melihat pelbagai ______________ (acara/pertandingan apa).

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ (apa).

13.

Saya menang dan dapat ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.

15.

Saya berasa gembira dan __________________ ( apa )

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap dapat pergi ke __________


pada masa yang lain.

13

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran kraftangan.

Tuliskan sebuah

karangan laporan tentang pameran tersebut.

Laporan Lawatan ke Pameran Kraf tangan


1.

Saya berpeluang pergi ke pameran kraf tangan di ______________.

2.

Saya melawat ke pameran kraf tangan itu pada ______________ .

3.

Saya mengunjungi pameran kraftangan bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat melihat ______________ .

6.

Saya memilih ______________ .

7.

Saya membeli _____________

8.

Saya bercadang untuk memberi _________________

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membelanja ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya memenangi dan dapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa gembira ______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat pergi ke ______________ pada


masa yang lain.

Disediakan oleh,

Tarikh

___________________

14

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Anda berpeluang melawat ke suatu pameran kraftangan.

Tuliskan sepucuk surat

kepada rakan untuk menceritakan pengalaman anda.


123 Taman Ria,
33000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.
2

Februari 2011

1.

Saya berpeluang pergi ke pameran kraf tangan di ___________.

2.

Saya melawat pameran kraf tangan itu pada ______________ .

3.

Saya mengunjungi pameran kraf tangan bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat melihat ______________ .

6.

Saya memilih ______________ .

7.

Saya membeli _____________ untuk ______________ .

8.

Saya bercadang untuk memberi _________________

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membelanja ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya memenangi dan dapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa gembira dan______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat pergi ke ______________


pada masa yang lain.
Yang benar,
__________

15

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

PAMERAN
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran buku. Tuliskan sebuah karangan
untuk menceritakan pengalaman anda.
Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran buku.

Tuliskan sebuah

karangan untuk menceritakan pengalaman anda.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Lawatan ke Pameran Buku

1.

Saya berpeluang mengunjungi ke pameran buku di ______________


(mana).

2.

Saya pergi ke pameran buku itu pada ______________ (bila).

3.

Saya melawat pameran buku bersama _____________ (siapa).

4.

Kami menaiki ____________ (apa).

5.

Kami dapat melihat ______________ (apa).

6.

Saya memilih______________ (apa).

7.

Saya mengambil _____________ (apa) untuk ______________ (apa)

8.

Saya membawa ke______________________

9.

Saya membayar harga ______________ (apa) di _____________(mana).

10.

Saya juga membeli ______________ (apa) untuk _____________(siapa).

11.

Kami melihat pelbagai ______________ (acara/pertandingan apa).

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ (apa).

13.

Saya memenangi dan mendapat ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.

15.

Saya berasa gembira dan______________ (apa).

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap dapat pergi ke ___________


pada masa yang lain.

17

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Anda berpeluang melawat ke suatu pameran buku.

Tuliskan sebuah karangan

laporan tentang lawatan anda.


Laporan Lawatan ke Pameran Buku

1.

Saya berpeluang mengunjungi ke pameran buku di ______________.

2.

Saya pergi ke pameran buku itu pada ______________ .

3.

Saya melawat ke pameran buku bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat melihat ______________ .

6.

Saya memilih ______________ .

7.

Saya mengambil _____________ yang______________

8.

Saya membawa buku ke________________

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membeli ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya memenangi__________ dan mendapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa gembira dan _____________

16.

Saya dan ______________ berharap dapat pergi ke ______________ pada


masa yang lain.

Disediakan oleh,

Tarikh

___________________

18

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Anda berpeluang melawat ke suatu pameran buku.

Tuliskan sepucuk surat

kepada rakan untuk menceritakan pengalaman anda.


128 Taman Seri Kasih,
33000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.
9 Mac 2011
1.

Saya berpeluang mengunjungi ke pameran buku di ______________.

2.

Saya pergi ke pameran buku itu pada ______________ .

3.

Saya melawat ke pameran buku bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat melihat ______________ .

6.

Saya pun memilih ______________ .

7.

Saya mengambil _____________ untuk ______________ .

8.

Saya membawa ____________ke _______________

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membeli ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya memenangi__________ dan mendapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat pergi ke ______________ pada


masa yang lain.

Yang benar,
_____________

19

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
20

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

TAMAN TEMA
Anda dan keluarga telah pergi berkelah di taman tema.

Tuliskan sebuah

karangan untuk menceritakan pengalaman anda.


Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Anda dan keluarga telah pergi berkelah di taman tema.

Tuliskan

sebuah karangan untuk menceritakan pengalaman anda.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Berkelah Di Taman Tema

1.

Saya dan keluarga pergi berkelah di ______________ (mana).

2.

Kami bertolak pada ______________ (bila).

3.

Kami pergi dengan menaiki ____________ (apa).

4.

Kami membeli __________ (apa) sebelum masuk ke taman tema.

5.

Kami dapat melihat ______________ (apa).

6.

Saya pun mencari tempat untuk ______________ (apa).

7.

Ayah menyewa _____________ (apa) untuk ______________ (apa)

8.

Ayah membayar sebanyak RM_______________

9.

Saya membawa pelampung ke _____________ ( apa )

10.

Saya juga membeli ______________ (apa) untuk ______________ (siapa).

11.

Kami melihat pelbagai ______________ (permainan/aktiviti air).

12.

Saya dan adik bermain ______________ (apa).

13.

Saya berenang dengan menggunakan ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pulang.

15.

Saya berasa ______________ (apa).

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap dapat mengunjungi


______________ pada cuti sekolah akan datang.

21

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Anda dan keluarga telah pergi berkelah di taman tema.
karangan untuk menceritakan pengalaman anda.

Tuliskan sebuah

Berkelah Di Taman Tema


1.

Saya dan keluarga pergi berkelah di ______________ .

2.

Kami bertolak berkelah pada ______________ .

3.

Kami pergi dengan menaiki ____________ .

4.

Kami membeli __________ sebelum masuk ke taman tema.

5.

Kami dapat melihat ______________ .

6.

Saya pun mencari tempat untuk ______________ .

7.

Ayah menyewa _____________ untuk ______________ .

8.

Ayah membayar __________ itu sebanyak RM_______________

9.

Saya membawa ______________ ke ______________ .

10.

Saya juga membeli _____________ (apa) untuk ___________ (siapa).

11.

Kami melihat pelbagai ______________ (permainan/aktiviti air).

12.

Saya dan adik bermain ______________ (apa).

13.

Saya berenang dengan menggunakan ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ (apa).

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap dapat mengunjungi ____________


pada cuti sekolah akan datang.

Disediakan oleh,

Tarikh

___________________
Nota :
a. Isi boleh digunakan untuk format Surat Kiriman Tidak Rasmi dan
Catatan sebagai pengukuhan dan pengayaan.

22

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


453 Taman Pelangi,
33000 Kuala Kangsar,
Perak.
17 Januari 2011
1.

Saya berpeluang melawat ke pameran kraftangan di ______________.

2.

Saya melawat ke pameran kraftangan itu pada ______________ .

3.

Saya melawat ke pameran kraftangan bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat lihat ______________ .

6.

Saya pun membeli ______________ .

7.

Saya membeli _____________ untuk ______________ .

8.

Harga __________ sebanyak RM_______________.

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membeli ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya menang dan dapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat ke ______________ pada


masa yang lain.

Yang benar,
_____________

23

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
24

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

GOTONG-ROYONG
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang
aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.
Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.

Tuliskan sebuah karangan

tentang aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Gotong royong

1.

Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.

2.

Saya dan ____________ (siapa ) menyertai gotong-royong pada


____________ (bila).

3.

Gotong-royong diadakan untuk _____________ (apa)

4.

Kami membawa ____________ (apa).

5.

Kami dibahagikan kepada ______________ (berapa) kumpulan.

6.

Kami ditugaskan buat ______________ (apa).

7.

Saya pun membuat ______________ (apa).

8.

Kawan saya pula membersihkan ____________ (apa) di ___________. (di


mana)

9.

Kami membuang sampah di ______________ (mana).

10.

Kumpulan lain menanam _____________ (apa) untuk ___________ (apa)

11.

Kawasan sekolah menjadi ______________ ( apa).

12.

Guru-guru menyediakan _______________ (apa )

13.

Kami berhenti rehat dan minum ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap agar aktiviti ini diadakan lagi
pada masa akan datang.

25

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.

Tuliskan sebuah karangan tentang

aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.


Gotong royong
1.

Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah.

2.

Saya dan ____________ (siapa ) menyertai gotong-royong pada ____________


(bila).

3.

Gotong-royong diadakan untuk _____________ (apa)

4.

Kami membawa ____________ (apa).

5.

Kami dibahagikan kepada ______________ (berapa) kumpulan.

6.

Kami ditugaskan buat ______________ (apa).

7.

Saya pun membuat ______________ (apa).

8.

Kawan saya pula membersihkan ____________ (apa) di ___________. (di


mana)

9.

Kami membuang sampah di ______________ (mana).

10.

Kumpulan lain menanam _____________ (apa) untuk ___________ (apa)

11.

Kawasan sekolah menjadi ______________ ( apa).

12.

Guru-guru menyediakan _______________ (apa )

13.

Kami berhenti rehat dan minum ______________ (apa)

14.

Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)

16.

Saya dan ______________ (siapa) berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada
masa akan datang.

Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Berita, Laporan, Keperihalan
dan Surat Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.
26

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
27

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

HARI ANUGERAH
Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang.

Ceritakan

suasana majlis tersebut.


Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang.
Ceritakan suasana majlis tersebut.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Majlis Anugerah Cemerlang

1.

Sekolah saya telah mengadakan ______________. (apa)

2.

Majlis itu berlangsung pada _____________ (bila) dan ______________.


(di mana)

3.

Majlis itu bermula pada pukul _____________ (bila).

4.

Pegawai Pelajaran datang untuk ______________. (apa)

5.

Ramai ibu bapa hadir untuk melihat anak mereka dapat ________. (apa)

6.

Murid tahap dua mengadakan persembahan ______________. (apa)

7.

Persembahan __________ (apa) itu sangat ____________. (bagaimana)

8.

Guru besar menyampaikan ____________ (apa) kepada ___________ . (siapa).

9.

Tokoh murid dianugerahkan kepada ______________ (siapa).

10.

Majlis ______________ (apa) sungguh ______________. (bagaimana)

11.

Majlis _____________ (apa) tamat pada pukul ______________ ( berapa)

12.

Tetamu menikmati _______________ (apa ) di _____________. (mana)

13.

Murid-murid dan ______________ (siapa ) pun pulang.

14.

Saya berasa ____________ (apa) kerana mendapat ____________ (apa)

15.

Saya berharap agar ______________ (apa) ini diadakan lagi pada tahun
hadapan.

28

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Sekolah anda telah mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang.

Tulis sebuah berita

tentang majlis tersebut.


Format berita.
Ipoh, Sabtu Majlis Anugerah Cemerlang
1.

Sekolah saya telah mengadakan ______________. (apa)

2.

Majlis itu berlangsung pada _____________ (bila) dan ______________.


(di mana)

3.

Majlis itu bermula pada pukul _____________ (bila).

4.

Pegawai Pelajaran datang untuk ______________. (apa)

5.

Ramai ibu bapa hadir untuk melihat anak mereka dapat ________. (apa)

6.

Murid tahap dua mengadakan persembahan ______________. (apa)

7.

Persembahan __________ (apa) itu sangat ____________. (bagaimana)

8.

Guru besar menyampaikan ____________ (apa) kepada ___________ . (siapa).

9.

Tokoh murid dianugerahkan kepada ______________ (siapa).

10.

Majlis ______________ (apa) sungguh ______________. (bagaimana)

11.

Majlis _____________ (apa) tamat pada pukul ______________ ( berapa)

12.

Tetamu menikmati _______________ (apa ) di _____________. (mana)

13.

Murid-murid dan ______________ (siapa ) pun pulang.

14.

Saya berasa ____________ (apa) kerana mendapat ____________ (apa)

15.

Saya berharap agar ______________ (apa) ini diadakan lagi pada tahun
hadapan.

Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Laporan, Catatan dan Surat
Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.

29

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
30

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

UCAPAN
Anda telah dipilih sebagai ketua kelas bagi sesi persekolahan tahun ini.
Anda dikehendaki menyampaikan ucapan dalam suatu majlis.
Tulis ucapan anda selengkapnya.
Langkah 1
i)
ii)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.


Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Anda telah dipilih sebagai ketua kelas bagi sesi persekolahan tahun ini.
Anda dikehendaki menyampaikan ucapan dalam suatu majlis.
Tulis ucapan anda selengkapnya.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

1.

Yang berusaha Guru Besar SK Seri Ceria, guru-guru dan rakan-rakan.

2.

Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk _______ (apa).

3.

Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)

4.

Saya ingin mengucapkan __________ (apa) kepada __________ (siapa) kerana


___________ ( mengapa).

5.

Saya terharu kerana diberi kepercayaan ______________ (apa)

6.

Saya berpendapat ada ______________ (siapa) yang lebih layak.

7.

Tugas sebagai ______________ (apa) sangat mencabar.

8.

Saya mengharapkan ____________ (apa) daripada ______ (siapa) untuk


menjalankan tugas.

9.

Kita akan sama-sama menjaga ______________ (apa) kelas.

10.

Saya juga berharap agar ___ (siapa) dapat menjaga nama baik kelas kita.

11.

Saya ingin menyeru _______________ (siapa) agar berusaha bersungguhsungguh untuk _______________ (apa) dalam pelajaran.

12.

Saya juga berharap agar ___________ (siapa) dapat memberi tunjuk ajar.

13.

Sokongan dan kerjasama daripada ______(siapa) dan ________ (siapa) amat


saya hargai.

14.

Saya berjanji akan menjalankan ____________ (apa) yang diamanahkan.

15.

Saya berasa ______________ (apa) kerana mendapat __________ (apa)

16.

Akhir kata, saya mengucapkan ______________ (apa)


Sekian, terima kasih.

31

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Anda telah dipilih sebagai ketua kelas bagi sesi persekolahan tahun ini.
Anda dikehendaki menyampaikan ucapan dalam suatu majlis,
Tulis ucapan anda selengkapnya.
1.

Yang berusaha Guru Besar SK Seri Ceria, guru-guru dan rakan-rakan.

2.

Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk ______________ .

3.

Saya berasa ______________ kerana ______________

4.

Saya ingin mengucapkan ______________ kepada ______________ kerana


_____________ .

5.

Saya terharu kerana diberi kepercayaan menjadi ______________.

6.

Saya berasa ada ______________ yang lebih layak.

7.

Tugas sebagai ______________ sangat mencabar.

8.

Saya mengharapkan _________________ daripada _____________ untuk


menjalankan tugas.

9.

Kita akan sama-sama menjaga ______________ kelas.

10.

Saya juga berharap agar __________ dapat menjaga nama baik kelas kita.

11.

Saya ingin menyeru _______________ agar berusaha bersungguh-sungguh


untuk _______________ dalam pelajaran.

12.

Saya juga berharap agar _____________ dapat memberi tunjuk ajar.

13.

Sokongan dan kerjasama daripada _____________ dan ______________ amat


saya hargai.

14.

Saya berjanji akan menjalankan ______________ yang diamanahkan.

15.

Saya berasa ______________ kerana mendapat ______________ (apa)

16.

Akhir kata, saya mengucapkan ______________


Sekian, terima kasih.

Nota
Idea di atas boleh digunakan untuk tajuk Ucapan Ketua Murid

32

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
33

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

KESELAMATAN JALAN RAYA


Pandu cermat jiwa selamat. Tulis sebuah karangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan di jalan raya.
Langkah 1
i)
Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii)
Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Pandu cermat jiwa selamat. Tulis sebuah karangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan di jalan raya.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

1.

Banyak ______________.(apa)

2.

Menjaga keselamatan diri amat penting kerana ___________.(apa)

3.

Kita mesti mematuhi peraturan semasa berada di ______. (mana)

4.

Kita mesti memakai ______________(apa) apabila menaiki kereta.

5.

Pemandu kereta hendaklah mengamalkan sikap __________(apa) ketika


memandu.

6.

Kita mesti _____________ (apa) ketika melintas jalan .

7.

Pandang ke ______________(mana) dan ke ___________(mana) sebelum


melintas.

8.

Patuhi arahan ______________(siapa) yang bertugas.

9.

Kita hendaklah menggunakan jejantas ketika ____________(apa)

10.

Selain itu, kita juga boleh menggunakan panduan lampu __________ (apa)
atau lintasan __________ (apa) ketika melintas.

11.

Pejalan kaki hendaklah _________(apa) melawan arus kenderaan.

12.

Jangan bersaing atau berlumba semasa __________(apa) basikal.

13.

Memakai jaket ______________ (apa) pada waktu malam juga merupakan


cara menjaga keselamatan di jalan raya.

14.

Elakkan diri daripada menunggang basikal semasa ________ (apa)

15.

Sesungguhnya ______________(apa) itu penting.

16.

Oleh itu, berhati-hatilah di ______________. (mana)

34

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Pandu cermat jiwa selamat. Tulis sebuah karangan tentang cara-cara
menjaga keselamatan di jalan raya.

1.

Banyak ______________.

2.

Menjaga keselamatan diri amat penting kerana ____________.

3.

Kita mesti mematuhi peraturan semasa berada di _____________.

4.

Kita mesti memakai ______________ apabila menaiki kereta.

5.

Pemandu kereta hendaklah mengamalkan sikap _____________ ketika


memandu.

6.

Kita mesti _____________ ketika melintas jalan .

7.

Pandang ke ____________ dan ke _________ sebelum melintas.

8.

Patuhi arahan ______________ yang bertugas.

9.

Kita hendaklah menggunakan jejantas ketika ______________.

10.

Selain itu, kita juga boleh menggunakan panduan lampu ______________


atau lintasan ______________ ketika melintas.

11.

Pejalan kaki hendaklah _____________ melawan arus kenderaan.

12.

Jangan bersaing atau berlumba semasa _____________ basikal.

13.

Memakai jaket ______________ pada waktu malam juga merupakan cara


menjaga keselamatan di jalan raya.

14.

Elakkan diri daripada menunggang basikal semasa ____________.

15.

Sesungguhnya ______________ itu penting.

16.

Oleh itu, berhati-hatilah di ______________.

Nota
a. Idea di atas boleh digunakan untuk tajuk karangan Fakta,
Ucapan/ceramah dan Surat Tidak Rasmi

35

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
36

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

PERKHEMAHAN
Unit beruniform sekolah anda telah mengadakan perkhemahan baru-baru ini.
Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan pengalaman menyertai
perkhemahan.
Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Unit beruniform sekolah anda telah mengadakan perkhemahan barubaru ini.

Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan

pengalaman menyertai perkhemahan.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


No. 34 Jalan Kenari,
Taman Selasih,
33300 Gerik,
Perak.
14 Jun 2013

1.

Menemui saudara ______________ (siapa) yang berada ______________ (di


mana).

2.

Semoga ______________ (siapa) berada dalam keadaan sihat sejahtera.

3.

Tujuan saya menulis surat kepada ______________ (siapa) untuk _____________


(apa).

4.

Saya telah menyertai ______________ (apa) unit beruniform


pada______________ (bila).

5.

______________ (apa) ini diadakan ______________ (di mana).

6.

Seramai ______________ (berapa) orang ahli unit beruniform ______________


(apa) menyertai perkhemahan ini.

7.

Perkhemahan ini diadakan untuk ______________ ( mengapa).

8.

Guru besar telah merasmikan ______________ (apa)

37

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


9.

Antara aktiviti yang dijalankan ialah ______________, ______________ dan


______________ (apa).

10.

Aktiviti _______________ (apa) sangat mencabar dan menguji ketahanan diri


kami.

11.

Pada sebelah malam diadakan aktiviti _______________ (apa).

12.

Saya memperoleh banyak ______________ (apa) semasa menyertai


perkhemahan.

13.

Saya berasa ______________ (apa) kerana dapat menyertai ____________


(apa) ini

14.

Saya akan menyertai ______________ (apa) kerana ______________


(mengapa).

15.

Akhir kata, sambutlah salam mesra daripada saya untuk ___________ (siapa)
sekeluarga.

16.

Semoga bertemu lagi di pada kesempatan yang lain.


Sekian, terima kasih.
Yang benar,
_____________

38

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Unit beruniform sekolah anda telah mengadakan perkhemahan baru-baru ini.
Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan pengalaman menyertai
perkhemahan.
Langkah 2
__________________,
________________,
_______________.
_______________.
1.

Menemui saudara ______________ yang berada di ______________ .

2.

Semoga ______________ berada dalam keadaan sihat sejahtera.

3.

Tujuan saya menulis surat kepada ______________ untuk _____________ .

4.

Saya telah menyertai ______________ unit beruniform pada ____________ .

5.

______________ ini diadakan di ______________ .

6.

Seramai ______________ orang ahli unit beruniform ______________ menyertai


perkhemahan ini.

7.

Perkhemahan ini diadakan untuk ______________ .

8.

Guru besar telah merasmikan ______________ .

9.

Antara aktiviti yang dijalankan ialah __________, ___________ dan _________ .

10.

Aktiviti ______________ sangat mencabar dan menguji ketahanan diri kami.

11.

Pada sebelah malam diadakan aktiviti _______________ .

12.

Saya memperoleh banyak ____________ semasa menyertai perkhemahan.

13.

Saya berasa ______________ kerana dapat menyertai ____________ ini

14.

Saya akan menyertai _____________ kerana _____________ (mengapa).

15.

Akhir kata, sambutlah salam mesra daripada saya untuk _________


sekeluarga.

16.

Semoga bertemu lagi pada kesempatan yang lain.


Sekian, terima kasih.
Yang benar,
_____________

Nota :
Idea di atas boleh juga digunakan untuk karangan Keperihalan, Catatan dan
berita sebagai pengukuhan dan pengayaan

39

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
40

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

KESIHATAN DIRI
Kita digalakkan menjaga kesihatan diri.

Tuliskan sebuah karangan tentang cara-

cara menjaga kesihatan diri.


Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Kita digalakkan menjaga kesihatan diri. Tuliskan sebuah karangan
tentang cara-cara menjaga kesihatan diri.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

Kita mesti menjaga _______________(apa)

Sihat bermaksud tidak ___________________(apa) atau elok.

Seseorang itu perlu melakukan ____________(apa) untuk kesihatan badan.

Kita digalakkan ___________ (apa) sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.

Antara aktiviti ________________ (apa) yang mudah dilakukan ialah berjoging,


berbasikal atau berenang.

Kita juga perlu menjaga __________________ (apa) diri.

Kebersihan diri , pakaian, tempat tinggal dan ______________ (apa) penting


supaya kita terhindar daripada penyakit.

Persekitaran yang bersih akan mewujudkan ___________ (apa) yang indah.

_____________ (apa) yang seimbang dan berkhasiat juga penting untuk


kesihatan diri.

10

Rehat dan _____________ (apa) yang cukup juga penting untuk diamalkan.

11

Badan akan bertenaga dan ______________ (apa) pula akan cerdas jika ini
menjadi amalan.

12

Selain amalan jasmani, amalan ______________ (apa) juga penting.

13

Kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang luhur dalam hidup


________________ (bagaimana)

14

Kita perlu ______________(apa), baik budi dan tidak meninggi diri antara satu
sama lain.

15

Amalan menjaga kesihatan diri perlu dipupuk sejak ______________ (bila)

16

Oleh itu, kita mesti _________________ (apa)


41

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Kita digalakkan menjaga kesihatan diri.

Tuliskan sebuah karangan tentang cara-

cara menjaga kesihatan diri.


1.

Kita mesti menjaga _______________ .

2.

Sihat bermaksud tidak ___________________ atau elok.

3.

Seseorang itu perlu melakukan _______________ untuk kesihatan badan.

4.

Kita digalakkan ____________ sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.

5.

Antara aktiviti ________________ yang mudah dilakukan ialah berjoging,


berbasikal atau berenang.

6.

Kita juga perlu menjaga __________________ diri.

7.

Kebersihan diri , pakaian, tempat tinggal dan ______________ penting supaya


kita terhindar daripada penyakit.

8.

Persekitaran yang bersih akan mewujudkan ___________ yang indah.

9.

__________ yang seimbang dan berkhasiat juga penting untuk kesihatan diri.

10.

Rehat dan _____________ yang cukup juga penting untuk diamalkan.

11.

Badan akan bertenaga dan ________ pula akan cerdas jika ini menjadi
amalan.

12.

Selain amalan jasmani, amalan ______________ juga penting.

13.

Kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni yang luhur dalam hidup ___________ .

14.

Kita perlu ___________, baik budi dan tidak meninggi diri antara satu sama
lain.

15.

Amalan menjaga kesihatan diri perlu dipupuk sejak ______________.

16.

Oleh itu, kita mesti _________________ .

Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk karangan ceramah, ucapan dan
syarahan sebagai pengukuhan dan pengayaan.

42

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
43

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

BULAN KEMERDEKAAN
Baru-baru ini sekolah kamu telah mengadakan Sambutan Bulan Kemerdekaan
peringkat sekolah. Ceritakan suasana sambutan tersebut.
Langkah 1
i)
Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii)
Garisi kata kunci dan kehendak soalan .
Contoh:
Baru-baru ini sekolah kamu telah mengadakan Sambutan Bulan
Kemerdekaan peringkat sekolah. Ceritakan suasana sambutan tersebut.
iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Sambutan Bulan Kemerdekaan

Sekolah saya telah mengadakan ______________. (apa)

Majlis itu diadakan pada __________ (bila) dan __________. (di mana)

Murid-murid berkumpul di __________________. (mana)

Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan dibuat oleh ________. (siapa)

Tujuan sambutan itu diadakan untuk _____________ (mengapa).

Acara dimulakan dengan nyanyian lagu __________________. (apa)

Murid-murid mengibarkan ____________________. (apa)

Kemudian, _________________ (siapa) dijemput untuk menceritakan tentang


sejarah kemerdekaan.

Murid-murid tahap 1 menyertai pertandingan _______________. (apa)

10

Manakala murid-murid tahap 2 pula menyertai ______________. (apa)

11

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mendapat ________________ (apa) daripada


murid-murid.

12

Penyampaian hadiah diadakan pada _______________. (bila)

13

________________ ( siapa) yang menyampaikan hadiah.

14

Murid-murid yang berjaya menerima _________________. (apa)

15

Saya berasa gembira _____________________ . (kenapa)

16

Berharap agar sambutan ________________ (apa) dapat diadakan lagi pada


lain kali.

44

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Format berita.
Taiping, Sabtu 1.

Sekolah saya telah mengadakan ______________.

2.

Majlis itu diadakan pada ______________ dan _____________.

3.

Murid-murid berkumpul di __________________.

4.

Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan dibuat oleh ________________.

5.

Tujuan sambutan itu diadakan untuk _________________.

6.

Acara dimulakan dengan nyanyian lagu __________________.

7.

Murid-murid mengibarkan ____________________.

8.

Kemudian, _________________ dijemput untuk menceritakan tentang sejarah


kemerdekaan.

9.

Murid-murid tahap 1 menyertai pertandingan _______________.

10.

Manakala murid-murid tahap 2 pula menyertai ______________.

11.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mendapat ________________ daripada muridmurid.

12.

Penyampaian hadiah diadakan pada _______________.

13.

________________ yang menyampaikan hadiah.

14.

Murid-murid yang berjaya menerima _________________.

15.

Saya berasa gembira _____________________ .

16.

Berharap agar sambutan ________________ dapat diadakan lagi pada lain


kali.

Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Laporan, Catatan dan
Surat Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.

45

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
46

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

BIOGRAFI

Semua orang mempunyai insan yang disayangi .


bertajuk Guru yang Saya Sayangi

Tulis sebuah karangan yang

Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .

Contoh:
Semua orang mempunyai insan yang disayangi .
yang bertajuk Guru yang Saya Sayangi

Tulis sebuah karangan

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

1.

Guru yang saya sayangi bernama _________________. (siapa)

2.

Guru saya berusia _______________.(berapa)

3.

Beliau mengajar di sekolah ini selama ___________ (berapa ) tahun

4.

Beliau mengajar _______________.(apa)

5.

Beliau seorang yang _____________(apa) dan aktif dalam semua bidang.

6.

Cikgu saya ini juga seorang yang ________________ .(apa)

7.

Beliau mengambil berat dan bersedia mendengar luahan masalah


______________ (siapa).

8.

Beliau juga seorang yang ______________. (apa)

9.

Cikgu selalu menegur dan _______________. (apa) kami.

10.

Beliau menasihati kami supaya ______________(apa) bersungguh-sungguh.

11.

Beliau akan memastikan kami berjaya dalam _________________ .(apa)

12.

Cikgu ______________ (apa) juga pandai memasak dan sentiasa pentingkan


kebersihan.

13.

Selain itu, cikgu ________ (apa) juga pandai mengambil hati _______. (siapa)

14.

Saya menyayanginya kerana beliau seorang yang ___________ (apa) dan


tidak pilih kasih.

15.

___________ (siapa) amat menyayangi cikgu ________________ .(siapa)

16.

Beliau idola terbaik buat _________________. (siapa)

47

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Biografi
Guru yang saya sayangi.
1.

Guru yang saya sayangi bernama ________________.

2.

Guru saya berusia _________________ .

2.

Beliau mengajar di sekolah ini selama ________________ tahun.

3.

Beliau mengajar ___________________.

4.

Beliau seorang yang ______________ dan aktif dalam semua bidang.

5.

Cikgu saya ini juga seorang yang _________________.

6.

Beliau mengambil berat dan bersedia mendengar luahan masalah ________

7.

Beliau juga seorang yang _______________.

8.

Cikgu selalu menegur dan _______________ kami.

9.

Beliau menasihati kami supaya _______________ bersungguh-sungguh.

10.

Beliau akan memastikan kami berjaya dalam ________________.

11.

Cikgu _________ juga pandai memasak dan sentiasa pentingkan kebersihan.

12.

Selain itu, cikgu ____________ juga pandai mengambil hati _____________.

13.

Saya menyayanginya kerana beliau seorang yang ____________ dan tidak


pilih kasih.

14.

______________ amat menyayangi cikgu _______________.

15.

Beliau idola terbaik buat _______________.

Nota:
a.

Biografi- Insan yang saya sayangi/ Negarawan yang saya kagumi


Maklumat ini juga boleh digunapakai untuk Surat Kiriman Tidak Rasmi
atau Karangan Cerita.

48

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.
Pendahuluan
(2 ayat)
Perenggan 2
(3 ayat)
Perenggan 3
(3 ayat)
Perenggan 4
(3 ayat)
Perenggan 5
(3 ayat)
Penutup
(2 ayat)

Salin semula ayat 1 dan ayat 2


Salin ayat 3, 4 dan 5
Salin ayat 6, 7 dan 8
Salin ayat 9, 10 dan 11
Salin ayat 12, 13 dan 14
Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4
Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
49

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

PERTANIAN
Negara kita Malaysia kaya dengan buah-buahan.
kebaikan buah-buahan tempatan.

Tulis sebuah karangan tentang

Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Negara kita Malaysia kaya dengan buah-buahan.

Tulis sebuah

karangan tentang kebaikan buah-buahan tempatan.


iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

1.

Negara kita kaya dengan __________________.(apa)

2.

Kita digalakkan _________________(apa) buah-buahan tempatan.

3.

Buah-buahan tempatan banyak _______________ .(apa)

4.

Buah-buahan ini juga boleh diproses menjadi pelbagai ____________.(apa)

5.

Contohnya, buah betik boleh dibuat ________________. (apa)

6.

Buah-buahan tempatan ini __________________ (bagaimana) didapati.

7.

Kita boleh mendapatkannya di ______________________. (mana)

8.

Buah-buahan ini juga boleh dibeli di __________________.(mana)

9.

Buah-buahan ini murah____________________.(apa)

10.

Buah-buahan yang diimport pula _____________________ (apa) harganya.

11.

Buah-buahan tempatan ini juga masih _________________ .(apa)

12.

Buah-buahan tempatan juga boleh dijual oleh para _____________. (siapa)

13.

Pendapatan ____________________ (siapa) akan bertambah.

14.

Hasil jualan dapat digunakan untuk membeli _______________. (apa)

15.

Kesimpulannya, buah-buahan tempatan memberi banyak _________. (apa)

16.

Oleh itu, kita digalakkan ________________ (apa) buah-buahan tempatan.


50

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
1.

Negara kita kaya dengan __________________.

2.

Kita digalakkan _________________ buah-buahan tempatan.

3.

Buah-buahan tempatan banyak _______________ .

4.

Buah-buahan ini juga boleh diproses menjadi pelbagai ____________.

5.

Contohnya, buah betik boleh diproses menjadi ________________.

6.

Buah-buahan tempatan ini __________________ didapati.

7.

Kita boleh mendapatkannya di ______________________.

8.

Buah-buahan ini juga boleh dibeli di __________________.

9.

Buah-buahan ini murah____________________.

10.

Buah-buahan yang diimport pula _____________________ harganya.

11.

Buah-buahan tempatan ini juga masih _________________ .

12.

Buah-buahan tempatan juga boleh dijual oleh para _____________.

13.

Pendapatan ____________________ akan bertambah.

14.

Hasil jualan dapat digunakan untuk membeli _______________.

15.

Kesimpulannya, buah-buahan tempatan memberi banyak _________.

16.

Oleh itu, kita digalakkan ________________ buah-buahan tempatan.

Nota
a. Isi di atas boleh digunakan untuk format Syarahan dan
Surat Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.
Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.

51

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

TELEVISYEN
Tulis sebuah karangan yang bertajuk Kelebihan Menonton Televisyen.
Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Tulis sebuah karangan yang bertajuk Kelebihan Menonton Televisyen.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

1.

Setiap rumah mempunyai __________________.(apa)

2.

Harga televisyen semakin _________________. (apa)

3.

Kita boleh ___________________(apa) apabila menonton televisyen

4.

Kita terhibur apabila mendengar ______________________. (apa)

5.

_________________ (apa) tenang lalu mudah mengulang kaji pelajaran.

6.

Menonton_________________ (apa) boleh memberikan informasi terkini.

7.

Kita boleh mendapat informasi dari _______________ (mana) dan luar negara.

8.

Kita akan peka kepada perkembangan _________________. (apa)

9.

Bahasa Inggeris kita juga akan semakin __________________. (apa)

10.

Ini berlaku apabila kita menonton cerita berbahasa __________. apa)

11.

Murid-murid akan mudah mengarang ketika di ______________. (mana)

12.

Kita juga dapat menggunakan _______________ (apa) dengan baik apabila


menonton televisyen

13.

Menonton televisyen dapat mengelakkan kita daripada bercampur gaul


dengan_____________________. (siapa)

14.

Ini boleh mengelakkan _________________(apa) tidak baik.

15.

Sesungguhnya, menonton televisyen banyak memberikan ___________. (apa)

16.

Namun begitu, janganlah ________________(apa) berlebihan.


52

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
1.

Setiap rumah mempunyai __________________.

2.

Harga televisyen semakin _________________.

3.

Kita boleh ___________________ apabila menonton televisyen

4.

Kita terhibur apabila mendengar ______________________.

5.

_________________ tenang lalu mudah mengulang kaji pelajaran.

6.

Menonton_________________ boleh memberikan informasi terkini.

7.

Kita boleh mendapat informasi dari _______________ dan luar negara.

8.

Kita akan peka kepada perkembangan _________________.

9.

Bahasa Inggeris kita juga akan semakin __________________.

10.

Ini berlaku apabila kita menonton cerita berbahasa ________________.

11.

Murid-murid akan mudah mengarang ketika di ______________.

12.

Kita juga dapat menggunakan _______________ dengan baik apabila


menonton televisyen

13.

Menonton televisyen dapat mengelakkan kita daripada bercampur gaul


dengan_____________________.

14.

Ini boleh mengelakkan _________________ tidak baik.

15.

Sesungguhnya, menonton televisyen banyak memberikan _____________.

16.

Namun begitu, janganlah ________________ berlebihan.

Nota
Isi di atas boleh digunakan untuk format Syarahan dan Surat Kiriman Tidak Rasmi
sebagai pengukuhan dan pengayaan.
Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.

53

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

MELANCONG
Anda dan keluarga telah pergi melancong ke satu tempat menarik.
sebuah karangan untuk menceritakan pengalaman anda.

Tuliskan

Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Anda dan keluarga telah pergi melancong ke satu tempat menarik.
Tuliskan sebuah karangan untuk menceritakan pengalaman anda.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.


Melancong ke Melaka

1.

Saya dan keluarga pergi melancong ke Melaka.

2.

Kami pergi bertolak pada ___________ (bila)dan naik ________. (apa)

3.

Kami tiba di _________ (mana) pada pukul ____________ .(berapa)

4.

Tempat yang mula-mula kami kunjungi ialah ___________________. (mana)

5.

Kami dapat melihat _____________________. (apa)

6.

Kemudian, kami melawat ke _________________. ( mana)

7.

Banyak _________________ (apa) yang terdapat di situ.

8.

Kami memerhati_____________________ (apa) di situ.

9.

Selepas itu, kami pergi ke _________________. ( mana)

10.

Pelbagai _________________ (apa) dipamerkan di situ.

11.

Pada sebelah petang, kami melawat ke ______________. (mana)

12.

Saya dapat melihat ramai ____________________ (siapa)

13.

Kami sempat mengambil ____________ (apa) sebagai kenang-kenangan.

14.

Saya juga membeli ____________ (apa) untuk dihadiahkan kepada


______________. (siapa)

15.

Saya berasa ______________ (apa).

16.

Saya dan ________ (siapa) berharap dapat ke _______ pada masa akan
datang.

54

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Anda dan keluarga telah pergi melancong ke satu tempat menarik.

Tuliskan

sebuah laporan untuk menceritakan pengalaman anda.


1.

Saya dan keluarga pergi melancong ke Melaka.

2.

Kami pergi melancong pada ______________ dan naik ___________.

3.

Kami sampai di ____________ pada pukul ____________ .

4.

Tempat yang mula-mula kami pergi ialah ___________________.

5.

Kami dapat lihat _____________________.

6.

Kemudian, kami melawat ke _________________.

7.

Banyak _________________ yang terdapat di situ.

8.

Kami melihat _____________________ di situ.

9.

Selepas itu, kami pergi ke _________________.

10.

Pelbagai _________________ dipamerkan di situ.

11.

Pada sebelah petang, kami melawat ke ______________.

12.

Saya dapat lihat ramai ____________________

13.

Kami sempat mengambil ________________ sebagai kenang-kenangan.

14.

Saya juga membeli ___________ untuk dihadiahkan kepada _________.

15.

Saya berasa ______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat ke ______________ pada masa


akan datang.

Disediakan oleh,

Tarikh

___________________
Nota :
a. Isi boleh digunakan untuk format Surat Kiriman Tidak Rasmi dan
Catatan sebagai pengukuhan dan pengayaan.

55

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Anda dan keluarga telah pergi melancong ke satu tempat menarik.

Tuliskan

sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan pengalaman anda.

1732 Taman Matahari,


33000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan.
18 Januari 2011
1.

Saya berpeluang melawat ke pameran kraftangan di ______________.

2.

Saya melawat ke pameran kraftangan itu pada ______________ .

3.

Saya melawat ke pameran krftangan bersama _____________ .

4.

Kami menaiki ____________.

5.

Kami dapat lihat ______________ .

6.

Saya pun membeli ______________ .

7.

Saya membeli _____________ untuk ______________ .

8.

Harga __________ sebanyak RM_______________.

9.

Saya membayar harga ______________ di ______________.

10.

Saya juga membeli ______________ untuk ______________.

11.

Kami melihat pelbagai ______________.

12.

Saya menyertai pertandingan ______________ .

13.

Saya menang dan dapat ______________.

14.

Saya dan ______________ pun pulang.

15.

Saya berasa ______________ .

16.

Saya dan ______________ berharap dapat ke ______________ pada masa yang


lain.
Yang benar,
_____________

Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat

56

BAHAGIAN B: Menulis Karangan

SATU PENEROKAAN
Tulis sebuah karangan tentang faedah membaca buku sains angkasa.
Langkah 1
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii)

Garisi kata kunci dan kehendak soalan .


Contoh:
Tulis sebuah karangan tentang faedah membaca buku sains angkasa.

iii)

Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.

Tulis sebuah karangan tentang faedah membaca buku sains angkasa.


1.

Seorang murid mesti __________________(apa) buku.

2.

Membaca buku banyak mendatangkan ________________. (apa)

3.

Kita boleh menambah _________________(apa) tentang sains angkasa.

4.

Kita dapat mengetahui tentang ___________________(apa)

5.

Bidang sains angkasa merupakan bidang yang _________. (apa)

6.

Kita juga dapat menambah ___________(apa) tentang angkasa.

7.

Kosa kata dapat membantu _______________(apa) soalan tentang sains.

8.

Kosa kata baru tentang angkasa amat __________(apa) untuk dipelajari.

9.

Membaca buku sains angkasa dapat menarik ___________ (apa) murid untuk
meneroka angkasa.

10.

Murid akan menanam cita-cita untuk menjadi__________. (apa)

11.

Murid-murid akan __________(apa) untuk mencapai cita-citanya.

12.

Membaca buku sains juga dapat mengisi________(apa) lapang.

13.

Mereka dapat ___________(apa) diri daripada gejala tidak sihat.

14.

_______ (siapa) gembira kerana anak mereka bijak mengisi masa lapang.

15.

Kesimpulannya membaca buku sains angkasa banyak mendatangkan


_____________(apa).

16.

Oleh itu, ___________(siapa) digalakkan membaca buku sains angkasa.

57

BAHAGIAN B: Menulis Karangan


Langkah 2
Kamu akan menyampaikan syarahan.
membaca buku sains angkasa.

Tajuk yang ditetapkan ialah Faedah

Sediakan teks syarahan kamu selengkapnya.

Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang berusaha Tuan Guru Besar, GuruGuru Penolong Kanan, dan rakan-rakan seperjuangan.
Selamat sejahtera saya
ucapkan.
Pada pagi ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk
Faedah Membaca Buku Sains Angkasa.

1.

Seorang murid mesti __________________ buku.

2.

Membaca buku banyak mendatangkan ________________.

3.

Kita boleh menambah _________________ tentang sains angkasa.

4.

Kita dapat mengetahui tentang ___________________.

5.

Bidang sains angkasa merupakan bidang yang _______________.

6.

Kita juga dapat menambah _________________ tentang angkasa.

7.

Kosa kata dapat membantu _______________ soalan tentang sains.

8.

Kosa kata baru tentang angkasa amat __________ untuk dipelajari.

9.

Membaca buku sains angkasa dapat menarik ___________ murid untuk


meneroka angkasa.

10.

Murid akan menanam cita-cita untuk menjadi________________.

11.

Murid-murid akan ________________ untuk mencapai cita-citanya.

12.

Membaca buku sains juga dapat mengisi______________ lapang.

13.

Mereka dapat ________________ diri daripada gejala tidak sihat.

14.

_____________ gembira kerana anak mereka bijak mengisi masa lapang.

15.

Kesimpulannya membaca buku sains angkasa banyak mendatangkan


_____________.

16.

Oleh itu, _______________ digalakkan membaca buku sains angkasa.

Langkah 3
Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah
(233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.

58