Anda di halaman 1dari 6

NORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

1

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
SEMESTER 10/ JANUARI 2014

HBEF 2803
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME
KEGURUAN

SEMINAR PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN:
MOTIVASI PELAJAR
(T2A2)


TUTOR : EN SHAIFOL BAHARY SULAIMAN
NO. MATRIKULASI : 680621085206001
NAMA : NORAIN BT MOHAMED SUDKI
NO. KAD PENGENALAN : 680621-08-5206
NO. TELEFON : 012-7674729
E-MEL : anne5206@gmail.com
PUSAT PEMBELAJARAN : PUSAT PEMBELAJARAN
BATU PAHATNORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

2
ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK/ SUBTAJUK MUKA SURAT
1.0 PENGENALAN 3
2.0 ULASAN 3 - 6
3.0 KESIMPULAN 6NORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

3

1.0 PENGENALAN

Bagi tugasan T2A2 kali ini, saya akan mengulas satu seminar yang telah
dibentangkan oleh Tuan Haji Ibrahim b Sakimin, Ketua Penolong Pengarah, Sektor
Standard & Verifikasi, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan
Malaysia. Kertas kerja beliau bertajuk Motivasi Pelajar yang telah disampaikan di
Kampus Induk Open University Malaysia pada 26 Oktober 2013 yang lalu. Dua
fokus utama dalam pembentangan ini ialah faedah yang akan diperolehi oleh guru-
guru dalam Program Pensiswazahan Guru (PPG) dan sumbangan guru kepada
Kementerian Pendidikan Malaysia setelah mengikuti Program Pensiswazahan Guru.

2.0 ULASAN

Tuan Haji Ibrahim b Sakimin memulakan penyampaiannya dengan menyentuh isu
popular dalam kalangan guru-guru yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru
(PPG) iaitu faedah yang bakal guru-guru terima setelah mengikuti program ini.
Menurut beliau, isu ini sangat sering disoal oleh para guru PPG walau di mana
seminar atau ceramah diadakan sama ada IPTA, IPTS mahu pun IPG.

Berikutan itu, KPM bermatlamat bahawa para guru seharusnya dapat
meningkatkan ilmu yang sedia ada, menambahkan kemahiran dan memantapkan nilai
diri masing-masing. Justeru itu, dalam masa yang sama, secara tidak langsung
program ini dapat memberi jaminan peningkatan pendapatan yang merupakan antara
tujuan utama dalam kalangan guru PPG.

Menurut beliau lagi, sehingga kini, terdapat kira-kira 16,000 orang guru bukan
siswazah yang masih belum mengikuti mana-mana program pensiswazahan. Justeru,
selaras dengan hasrat KPM untuk memaksimumkan jumlah guru berijazah menjelang
Pelan Pembangunan Pendidikan 2025, seramai 4,000 orang guru ditawarkan peluang
belajar bagi kohort terakhir yang akan bermula tahun ini. Apa yang lebih menarik,
mereka juga bebas memilih institusi dan bidang yang disukai. Namun, dengan nada
yang sedikit kecewa, beliau menyatakan bahawa hanya 80% sahaja yang hadir pada
sesi pendaftaran.

NORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

4

Beliau juga berpendapat bahawa hasrat para guru mengikuti PPG untuk
meningkatkan pendapatan bukanlah sesuatu yang negatif malah ianya merupakan
salah satu ciri sebuah negara maju. Beliau juga menegaskan bahawa antara ciri bagi
sebuah negara maju ialah bila mana kakitangan awamnya memperoleh pendapatan
tinggi. Katanya lagi, di Malaysia, para guru berada pada ranking kedua golongan
yang berpendapatan tinggi selepas para doktor. Keistimewaan ini dinikmati oleh kira-
kira 420,000 orang guru yang merupakan peratusan terbesar kakitangan awam di
Malaysia.

Selaras dengan dasar negara maju, laluan kerjaya dalam bidang pendidikan
dan perguruan turut diperbaiki melalui sistem 8, 8, 6, 3 seperti yang terdapat dalam
rajah berikut.Sumber: http://www.moe.gov.my/userfiles/file/File%201-
Taklimat%20Kepada%20PPPS%20DAN%20PPPLD-Ringkasan.pdf

Jelaslah bahawa pelan pendidikan telah melalui satu fasa transformasi yang
direalisasikan oleh kerajaan hasil tuntutan kesatuan guru dan faktor menaiktaraf
kualiti bidang pendidikan.

Tambah beliau, guru juga bebas untuk memilih kekal berada dalam tugas sedia
ada walau pun telah mendapat gred yang lebih tinggi. Tidak mustahil jika suatu hari
nanti seorang guru prasekolah berada pada gred DG52 atau DG54. Dengan kata lain,
pemegang gred DG41 PPG tidak akan diberi penempatan semula demi
PPPLD
PPPS
selama 8 tahun
selama 8 tahun
selama 6 tahun
selama 3 tahun
NORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

5

memartabatkan profesion keguruan. Selain itu, para guru juga tidak terikat dengan
sebarang kontrak yang membebankan.

Dasar ini juga selaras dengan matlamat RMK 10, di mana kerajaan dan KPM
khususnya menyasarkan 90% guru sekolah menengah mempunyai ijazah dan 60%
pula dalam kalangan guru sekolah rendah. Realitinya pula, sehingga kini hanya kira-
kira 12,000 orang guru sahaja yang belum mengikuti mana-mana program
pensiswazahan. Ini bermakna, dari sejumlah 420,000 orang guru di Malaysia,
sebanyak 97.14% telah dan sedang menyahut cabaran ini.

Bagi menambah motivasi dalam kalangan guru, laluan kerjaya luar biasa juga
tersedia untuk para guru seperti guru cemerlang, guru pakar, guru SICS dan
sebagainya yang menyediakan skim gaji yang lebih istimewa. Lantaran itu, di
Malaysia, bidang pendidikan berada pada ranking kedua golongan yang
berpendapatan tinggi selepas bidang perubatan khususnya para doktor. Keistimewaan
ini dinikmati oleh kira-kira 420,000 orang guru yang merupakan peratusan terbesar
kakitangan awam di Malaysia.

Dalam masa yang sama, para guru haruslah juga memikirkan akan nilai diri
sebagai guru dan bersyukur, sekurang-kurangnya kita berada pada kedudukan yang
baik dari segi pendapatan dan risiko kerja. Namun para guru harus sedar bahawa
setiap kejayaan yang diinginkan perlukan perjuangan dan pengorbanan. Perlu ada
survival ke arah suatu situasi yang selesa. Guru-guru harus proaktif merebut peluang
untuk laluan luar biasa. Tambah beliau, para guru hendaklah memotivasikan diri
sendiri untuk melakukan suatu inovasi dalam PdP sebagai satu syarat untuk diterima
dalam laluan luar biasa tersebut. Beliau juga mengingatkan agar para guru merujuk
semula ciri-ciri profesionalisme seorang guru.

Terkini, menurut beliau, telah dicadangkan agar guru-guru berijazah layak
mendapat gelaran sarjana atau master melalui sistem merit (CPD). Melalui sistem ini,
para guru perlu menghadiri banyak kursus bagi tujuan mengumpul point. Bagi tujuan
tersebut, guru perlulah mengubah paradigma dengan menghadiri pelbagai kursus,
seminar dan sebagainya bagi membuktikan kemahiran dan ilmu yang dimiliki.

NORAIN BT MOHAMED SUDKI (680621085206001) HBEF2803

6

Berbalik kepada nilai diri seorang guru, beliau menyarankan para guru
kembali menghayati 12 tonggak yang perlu diamalkan oleh guru. Guru-guru juga
perlu bersyukur dengan adanya program seumpama ini, kita dibiaya sepenuhnya oleh
KPM serta dipantau sepenuhnya juga oleh BPG supaya program tidak gagal, malahan
penambahbaikan dilakukan dari masa ke semasa.

Kata beliau lagi, kita sepatutnya bangga dengan profesion yang dijawat kini.
Kerajaan telah mengambil langkah yang lebih cemerlang dengan menawarkan bidang
perguruan di IPG kepada 30% pelajar terbaik yang mendapat sekurang-kurangnya 9A
dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

Selain itu, beliau menasihatkan agar para guru sentiasa menjaga dan
meningkatkan nilai profesionalisme seperti menepati masa, jujur, insiatif bekerja,
bijak menyelesaikan masalah secara positif dan sebagainya. Menurutnya lagi,
sebagai seorang guru yang mempunyai nilai diri yang tinggi, seharusnya wujud satu
pertanyaan pada diri sendiri iaitu, Apa sumbangan diri kepada sekolah, pelajar,
masyarakat dan negara?

Sebagai jawapan, sudah tentu para guru harus sentiasa meningkatkan kualiti
dan kreativiti, melakukan inovasi serta menjadi seorang guru berkesan sesuai dengan
zaman dan teknologi terkini serta keperluan murid. Beliau turut mengingatkan
bahawa setiap guru perlu ada intergriti diri untuk mencapai segala yang tersebut.

3.0 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Tuan Haji Ibrahim b Sakimin menegaskan akan faktor nilai diri
dalam kalangan guru yang sudah semakin luntur boleh menjejaskan kualiti diri
seorang guru. Beliau juga memotivasikan bakal graduan PPG dengan menjelaskan
pelbagai program dan insentif yang layak diterima oleh para guru yang berjaya
membuktikan nilai profesionalisme dalam kerjaya mereka. Beliau juga berharap
harapan KPM akan tercapai selaras dengan harapan dan tuntutan para guru yang
akhirnya dapat mewujudkan situasi menang menang (Win Win Situation).