Anda di halaman 1dari 4

Kelas : 4 Anggerik

Tarikh : 13 April 2014 (Ahad)


Masa : 11.45 pagi 12.45 tengah hari
Bilangan murid : 20 orang (10 lelaki, 10 perempuan)
Tema : Sains Hayat
Unit : 5. Proses Hidup Tumbuhan
Tajuk : Gerak Balas Tumbuhan
Standard Kandungan : 5.1 Mengetahui bahagian tumbuhan yang bergerak
ffffffffff balas terhadap rangsangan.
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang
dddccccccc bergerak balas terhadap rangsangan
ddddddddddddddddd dengan menjalankan penyiasatan iaitu :
- Akar bergerak balas terhadap air
- Akar bergerak balas terhadap graviti
- Pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap
ffffffffffff cahaya
- Daun bergerak balas terhadap sentuhan
5.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lisan
Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid boleh :-
Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap
rangsangan
Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui bahagian-bahagian tumbuhan
ddddddddddddd seperti akar, daun, pucuk, bunga dan batang
Kemahiran Saintifik :
KPS : Meramal, memerhati, berkomunikasi, membuat infrens,
Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah, menghubungkaitkan
Tabiat Berfikir : Menggunakan semua deria yang ada
Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Bekerjasama, Menyedari bahawa sains merupakan
satu cara untuk memahami alam
EMK : Kreatif dan inovasi
Sumber P&P : Buku teks, internet
BBM : Buku teks, kad bergambar
Prosedur P&P :
Fasa / Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi
(5 minit)
Organ-organ
atau
bahagian
yang terdapat
pada :
- manusia
(jantung, kaki,
kepala, hati)
- tumbuhan
(akar, pucuk,
daun, bunga)

- Guru menampal dua keping
gambar di papan hitam, iaitu gambar
manusia dan gambar tumbuhan.
- Murid mengaitkan kedua-dua
gambar tersebut.
- Guru menyatakan bahawa setiap
organ/ bahagian badan
manusia/tumbuhan ada fungsi
masing-masing.
- Guru kaitkan dengan tajuk
pembelajaran pada hari ini.

KPS :
berkomunikasi
KB : menghubung
kaitkan
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
BBM :
kad bergambar
Pencetusan
idea
(10 minit)
Gerak balas
tumbuhan
terhadap
rangsangan.
1. Cahaya
2. Air
3. Graviti
4. Sentuhan
- Murid disoal
Apakah keperluan asas
tumbuhan?
Bagaimana mereka bergerak
untuk mendapatkan keperluan
tersebut?
- Murid diterangkan bahawa terdapat
4 rangsangan yang akan
menyebabkan gerak balas
tumbuhan.
KPS :
berkomunikasi
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
Penstrukturan
idea
(20 minit)
Gerak balas
bahagian
tumbuhan
terhadap
cahaya, air,
gravity dan
tumbuhan.
Aktiviti 1 :
Mengenal
1. Guru menerangkan kepada murid
apa yang akan berlaku untuk setiap
aktiviti 1 hingga 4.
2. Murid menyalin nota daripada
buku teks.
KPS :
berkomunikasi
Nilai :
Bekerjasama,
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
pasti gerak
balas pucuk
terhadap
cahaya
Aktiviti 2 :
Mengenal
pasti gerak
balas akar
kepada air
Aktiviti 3 :
Mengenal
pasti gerak
balas akar
kepada graviti
Aktiviti 4 :
Mengenal
pasti gerak
balas daun
terhadap
sentuhan.
BBM :
buku teks
Aplikasi idea
(20 minit)
Aktiviti
pengukuhan.
Menjawab
soalan dalam
buku teks dan
lembaran
kerja.
1. Murid dibahagikan kepada empat
kumpulan.
2. Kumpulan 1 menjawab soalan
untuk aktiviti satu dan begitulah
seterusnya.
3. Setiap kumpulan diberi masa
selama lima minit untuk menjawab
soalan daripada buku teks.
4. Wakil setiap kumpulan datang ke
hadapan untuk menulis jawapan
masing-masing.
5. Guru dan murid membuat
perbincangan bersama untuk
mencari jawapan yang betul.
6. Murid menjawab lembaran kerja
7. Guru dan murid membuat
perbincangan bersama untuk
KPS :
berkomunikasi
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam,
bekerjasama,
hormat-
menghormati.
BBM :
Buku teks

mencari jawapan yang betul.
Refleksi
(5 minit)
Imbas
kembali
pelajaran
yang telah
dipelajari hari
ini.
1. Murid diajukan beberapa soalan
berkaitan pelajaran pada hari ini.
2. Guru membuat kesimpulan.
KPS :
berkomunikasi

Anda mungkin juga menyukai