Anda di halaman 1dari 32

SAINS TINGKATAN 2

__
www.petaminda.com

ii i
BAB 1, TINGKATAN 2 :
DUNIA MELALUI DERIA KITA
A. 5 DERIA............................................... 21
B. ORGAN DERIA DAN FUNGSI................. 21
C. MEKANISME RANGSANGAN HINGGA
GERAK BALAS...................................... 21
D. DERIA SENTUH.................................... 21
E. DERIA BAU...........................................21
.
F. DERIA RASA.........................................22
G. DERIA PENDENGARAN.........................22
H. DERIA PENGLIHATAN (1)....................... 22
I. DERIA PENGLIHATAN (2)....................... 23
J . KECACATAN PENGLIHATAN DAN
PEMBETULAN....................................... 23
K. KECACATAN PENGLIHATAN LAIN DAN
PEMBETULAN....................................... 23
L. CAHAYA DAN PENGLIHATAN (1)............ 24
M. CAHAYA DAN PENGLIHATAN (2)............ 24
N. HAD PENGLIHATAN............................... 25
O. J ENIS PENGLIHATAN.............................25
P. BUNYI..................................................25
Q. KECACATAN PENDENGARAN.................26
R. HAD PENDENGARAN............................ 26
S. PENDENGARAN STEREOFONIC........... 26
T. GERAK BALAS TUMBUHAN......,............. 26
BAB 2, TINGKATAN 2 :
NUTRISI
A. 7 KELAS MAKANAN............................... 27
B. KARBOHIDRAT...................................... 27
C. PROTEIN.............................................. 27
D. LEMAK..................................................27
E. VITAMIN................................................27
F. GARAM MINERAL.................................. 28
G. SERAT.................................................. 28
H. AIR...................................................... 28
I. UJ IAN MAKANAN.................................. 28
J . MAKANAN SEIMBANG............................ 29
K. KESAN KE ATAS KESIHATAN J IKA
BERLEBIHAN DALAM ........................... 29
L. KESAN KE ATAS KESIHATAN J IKA
KEKURANGAN DALAM.......................... 29
M. NILAI TENAGA MAKANAN...................... 29
N. SISTEM PENCERNAAN MANUSIA (1)...... 29
O. SISTEM PENCERNAAN MANUSIA (2).......30
P. HASIL PENCERNAAN............................ 30
Q. PENYERAPAN HASIL PENCERNAAN..... 30
R. PENYERAPAN SEMULA AIR DAN
PENYAHTINJ AAN.................................. 30
S. AMALAN PEMAKANAN SIHAT.................. 30
BAB 3, TINGKATAN 2 :
BIOKEPELBAGAIAN
A. BIOKEPELBAGAIAN............................... 31
B. PENGELASAN ORGANISMA................... 31
C. 5 J ENIS VERTEBRATA............................31
D. PENGELASAN TUMBUHAN.....................32
E. KEPENTINGAN BIOKEPELBAGAIAN.......32
F. MENGEKALKAN BIOKEPELBAGAIAN...... 32
BAB 4, TINGKATAN 2 :
SALING BERSANDARAN ANTARA
HIDUPAN DENGAN ALAM SEKITAR
A. SALING BERSANDARAN ANTARA
ORGANISMA HIDUP.............................. 33
B. EKOSISTEM SEIMBANG......................... 33
C. INTERAKSI ANTARA ORGANISMA
HIDUP.................................................. 33
D. KEPENTINGAN INTERAKSI ANTARA
ORGANISMA HIDUP.............................. 34
E. KAWALAN BIOLOGI............................... 34
F. PENGHASIL, PENGGUNA,
PENGURAI........................................... 34
G. SIRATAN MAKANAN...............................34
H. KESAN PERUBAHAN BILANGAN
ORGANISMA DALAM
NOMBOR PIRAMID................................ 35
I. FOTOSINTESIS..................................... 35
J . KITAR KARBON..................................... 35
K. KITAR OKSIGEN................................... 35
L. PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN
ORGANISMA HIDUP.............................. 36
M. TINDAKAN UNTUK PEMULIHARAAN DAN
PEMELIHARAAN....................................36
N. KEPENTINGAN PEMULIHARAAN DAN
PEMELIHARAAN ORGANISMA HIDUP.... 36
O. PERANAN MANUSIA DALAM PENGEKALAN
KESEIMBANGAN ALAM...........................36
BAB 5, TINGKATAN 2 :
AIR DAN LARUTAN
A. SIFAT FIZIKAL AIR.................................. 37
B. SIFAT FIZIKAL AIR YANG LAIN.................37
C. UJ IAN KEHADIRAN AIR.......................... 37
D. KOMPOSISI AIR...................................... 37
E. PENYEJ ATAN AIR....................................37
F. APPLIKASI PENYEJ ATAN AIR................... 38
G. LARUTAN................................................ 38
H. J ENIS LARUTSAN....................................38
I. BAHAN TERAMPAI................................... 38
J . KETERLARUTAN...................................... 38
K. AIR SEBAGAI PELARUT........................... 39
L. PELARUT ORGANIK.................................39
M. ASID DAN ALKALI................................... 39
N. PERANAN AIR DALAM SIFAT
ASID DAN ALKALI....................................39
O. KEGUNAAN ASID DAN ALKALI................. 39
P. PENEUTRALAN....................................... 40
Q. APLIKASI PENEUTRALAN...................... 40
R. AIR: SUMBER DAN KOMPOSISI................40
S. PEMBERSIHAN AIR................................. 40
T. CIRI-CIRI AIR BERSIH............................ 40
U. SISTEM BEKALAN AIR............................. 41
V. PEMULIHARAAN AIR............................... 41
W. PEMELIHARAAN KUALITI AIR................. 41
BAB 6, TINGKATAN 2 :
TEKANAN UDARA
A. TEKANAN UDARA................................... 42
B. FAKTOR MEMPENGARUHI
TEKANAN UDARA................................... 42
C. PERALATAN MENGGUNAKAN PRINSIP
TEKANAN UDARA....................................42
D. MENGGUNAKAN TEKANAN UDARA UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN....... 42
BAB 7, TINGKATAN 2 :
DINAMIK
A. DAYA....,,,,,,,,,,,.......................................43
B. KESAN DAYA.......................................... 43
C. J ENIS DAYA............................................43
D. PENGUKURAN DAYA...............................43
E. APLIKASI DAYA GESERAN (1)...................43
F. APLIKASI DAYA GESERAN (2)...................44
G. APLIKASI KERJ A..................................... 44
H. APLIKASI KUASA.................................... 44
I. KEPENTINGAN DAYA DALAM
KEHIDUPAN............................................44
www.petaminda.com
__
www.petaminda.com

iv
BAB 8, TINGKATAN 2 :
SOKONGAN DAN PERGERAKAN
A. SISTEM SOKONGAN HAIWAN.................. 45
B. RANGKA DALAM..................................... 45
C. PERBANDINGAN SISTEM SOKONGAN
DALAM VERTEBRATA............................... 45
D. RANGKA HIDROSTATIK............................45
E. RANGKA LUAR....................................... 45
F. PERBANDINGAN SISTEM SOKONGAN
DALAM INVERTEBRATA............................45
G. PENGELASAN TUMBUHAN.......................46
H. SISTEM SOKONGAN TUMBUHAN..............46
I. MENGHARGAI SISTEM SOKONGAN.......... 46
BAB 9, TINGKATAN 2 :
KESTABILAN
A. KESTABILAN........................................... 47
B. PUSAT GRAVITI....................................... 47
C. FAKTOR MEMPENGARUHI
KESTABILAN........................................... 47
D. MENGHARGAI KEPENTINGAN
KESTABILAN........................................... 47
E. APLIKASI PRINSIP KESTABILAN.............. 47
BAB 10, TINGKATAN 2 :
MESIN RINGKAS
A. MESIN.................................................... 48
B. TUAS......................................................48
C. KELAS TUAS........................................... 48
D. MOMEN DAYA..........................................48
E. MOMEN DALAM TUAS.............................. 49
F. MENGHARGAI MESIN.............................. 49
www.petaminda.com

__
www.petaminda.com
Gegendang telinga
Permukaan
lidah Contoh
Kaki
Siku Tapak kaki
Belakang
tubuh
Hujung jari
Bibir
Lidah
Leher
Hidung
J arak antara
reseptor
Kedalaman reseptor
Bergantung
kepada..
Sangat
peka
di...
Kurang
peka
di..
KEPEKAAN
KULIT
Suhu
Kesakitan
Sentuhan
Tekanan
Organ
terbesar
Tekanan
Bahagian tubuh yang
bergerak balas
Kelenjar Otot
Peka kepada
rangsangan
Struktur khas
dalamorgan
MEKANISME
RANGSANGAN
HINGGA GERAK
BALAS
Deri a:
Pendengaran
Cahaya
Deri a:
Penglihat an
Bunyi
Bahan
kimia dalam
makanan
TELINGA
Deria: Rasa
Bahan kimia
dalamudara
Jenis
rangsangan
Deria: Bau
HIDUNG
Kesakitan
Haba
Sejuk
Jenis
rangsangan
Deria: Sentuhan
Tubuh
ber ger ak
bal as
Mengesan
per ubahan
per seki t ar an
(r angsangan)
5 DERIA
KULIT
5
ORGAN DERIA
DAN
FUNGSI
C
A
21
LIDAH
MATA
B
RANGSANGAN
impuls saraf
RESEPTOR SARAF
impuls saraf
impuls saraf
SARAF
impuls saraf
Contoh
GERAK
BALAS
OTAK
Mengesan
perubahan
dalam..
KULIT
DERIA
SENTUH
Deria bau
Deria rasa
Rasa
makanan
memerlukan..
Semasa selesema,
mukus berlebihan
mengurangkan
pengesanan bahan
kimia dari udara
Selepas bau yang
berpanjangan, sel
deria berhenti
menghantar mesej
Bahan kimia
dalamudara
(makanan,
wangian, dll)
Masuk ke dalam
rongga hidung &larut
dalam lapisan mukus
Hidung
Merangsang sel
deria bau
(reseptor)
Menghantar mesej
(impuls) ke otak
melalui saraf
Otak mentafsir &
mengenalpasti bau
Bau yang
berkurang
DERIA
BAU
Mengesan bau
HIDUNG
D
E
4
3
2
5
1
1
2
3
1
3
2
1
a
b
a
b
a
b
a
b
b
a
b a
b
a
c
a
b
a
b
a
b
EFEKTOR
1
2
3
4
5 6
7
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
a
b
c
a b
2 1
2
3
4
1
1
2
1
2
2 3
4 1
5
3
4
2
3
4
1
5
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(1 - 6)
TINGKATAN2, BAB1
Jenis
rangsangan
Jenis
rangsangan
Jenis
rangsangan
Mentafsir
Epidermis
Mengesan
kesakitan kecil
Hampir dengan
permukaan kulit
Dalam lapisan epidermis
Di bahagian dalam kulit
(dekat lapisan lemak)
Peka terhadap
tekanan tinggi
Mengesan
persekitaran sejuk
Dalam
lapisan
dermis
Dalam lapisan
dermis
Mengesan
persekitaran
panas
Bulu
2
Reseptor
haba
2
1
1
2
Reseptor
sejuk c
Mengesan
tekanan
kecil
1
Mengesan
tekstur
(kasar atau
licin)
Reseptor
sentuh b
Reseptor
sakit
a
1
2
3
Reseptor
tekanan e
2
1
Dermis
Lapisan lemak
1
2
d
__
www.petaminda.com
Pahit
Masam
Masin
Masam
Masin
Manis
Otot
Tengkorak
Mengecut&
mengembang
untuk
mengubah
ketebalan
kanta
Otot
kuat
Memegang
kedudukan
kanta
Membawa
impuls sarafke
otak
Ketebalan
berubah
untuk
memfokus
objekdekat
ataujauh
Memfokus
cahaya
bentuk
imej di
retina
Lutsinar,
cakera
elastik
Mengawal
saiz pupil
Sambungan
dari koroid
Saiz
berubah
mengikut
keamatan
cahaya
Bukaan
untuk
cahaya
masuk
Bendalir
berair
Mengekal
bentuk
mata
Melengkung,
lutsinar
Bengkokkan
cahaya(bias)
keretina
Membran
nipis,
lutsinar
Melindung
kornea
Titikdi manasaraf
optikkeluardari
mata
Tiadafotoreseptor
Paling peka
Hanyakunwujud
Kesan imej
Kun:kesanwarna
dalamcahayaterang
Batang:kesanwarna
kelabudalamcahaya
malap
Lapisan
dalam
Lapisan
tengah
Berwarnahitam;
elakpantulan
cahaya
Legap &
kuat
Melindung&
mengekalkan
bentukmata
Lapisan
luarputih
St rukt ur
Dalam soket
bertulang di
tengkorak
Dipegang
oleh otot
Bent uk
sfera
Peka
terhadap
cahaya
Mengumpul
bunyi
Bentuk
corong
Tulang rawan
&kulit
Pahit
Manis
Masam
Masin
St rukt ur
Pendengaran
Imbangan
Organ
unt uk
TELINGA
Hidung ditutup
Mengalami
selsema
Kepekaan bau
berkurang bila...
Menggunakan deria
rasa dan bau
Mengesan
per i sa
Bahan kimia dalam
makanan larut dalam
air liur
Maklumat dihantar ke
otak melalui saraf untuk
mengenalkan rasa.
Rangsang reseptor
rasa di lidah
Punyai tunas
rasa atas
permukaan
LIDAH
F
Mengesan
Rasa
DERIA
RASA
Otak
Saraf
reseptor
rasa
stapes
inkus
maleus
3tulang
meningkatkangetaran
hantarkeJ endela
Bujur
Osikel
Membran
nipis
Pindah
getaranke
koklea
Membran nipis
Bergetarbila
terkenabunyi
Cuping
telinga
Kesan
4 rasa
utama
Tiubpanjang
dengan bulu
Hantarbunyi ke
gegendang Salur
telinga
Tiubbergulung
Mengandungi
bendalirdanreseptor
Mengesan getaran
Tukarkepada
impuls saraf
Koklea
Sambungkan
telinga ke
kerongkong
Menyamakan
tekananudara
di gegendang
Bersuduttepatantara
satusamalain
Mengesankedudukan
&pergerakankepala
Mengimbangi tubuh
Salur
Separuh
bulat
Gentiansaraf
Hantar
impuls ke
otak
Saraf
auditori
TELINGA
LUAR
TELINGA
TENGAH
TELINGA
DALAM
MATA
5
7
8
Bunyi sampai
ketelinga
Cuping telinga
mengumpul bunyi,
menyalurkannyake
salurtelinga
Gelombang
bunyi bergerak
melalui salur
telinga
Gegendang
telinga
bergetar
Osikel meningkatkan
getaran20kali ganda;
pindahkannyake
J endela Bujur
6
J endela
Bujur
bergetar
Bendalirdalamkoklea bergetar
merangsang reseptor
hasilkanimpuls saraf
Sarafauditori hantar
impuls keotakuntuk
mentafsirbunyi
Mengesan
Bunyi
DERIA
PENDENGARAN
DERIA
PENGLIHATAN
(1)
Sklera Mengandungi salur darah;
bekal nutrien &oksigen
Koroid
Retina
Bintik
kuning
(fovea)
Mempunyai
fotoreseptor
Konjunktiva
Kornea
Gelemair
Pupil
Iris
Kanta
Sel
reseptor
Tunas rasa
Permukaan lidah
Seperti jeli
Antarakanta
dan retina
Kekalkan
bentukmata
Gelemaca
Gentian
kuat
Ligamen
penggantung
G
H
Bintik buta
Saraf
optik
4
3
2
1
2
1
1
a
b
c
a
b
a
b
a
b
a
c
d
e
a
b
2
3
4
1
2
1
2
1
1
2
4
6
8
9
22
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(2 - 6)
2
1
3
2
1
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1
3
4
2
1
2 1
a c
b
Otot
silia
Tiub
Eustachio
7
Gegendang
telinga
3
5
TINGKATAN2, BAB1
J endela
bujur
__
www.petaminda.com
Per mukaan
kornea yang
t i dak sekat a
Imej
herot di
retina

PEMBETULAN
Kant a
kh as
Imej
tajam
terbentuk
di retina
Pembetulan: Pakai
cermin dwifokal
Usia tua
kanta jadi keras &kurang elastik
otot silia kurang berfungsi
Tidak boleh fokus
objek dekat dan jauh
PRESBIOPIA
25 29
45
56
Kurang sel
kun di retina
Tidak boleh
membezakan
antara merah
dan hijau
Tidak boleh
dibetulkan
kerana faktor
keturunan
RABUN
WARNA
Pembedahan
Imej kabur
dan herot
Garis tegak dan
mengufuk tidak
fokus
Pemukaan kornea
yang tidak sekata
Kant a
cekung
Imej
tajam
terbentuk
di retina
Tidak boleh fokus
objek dekat
Boleh lihat
objek jauh
dengan
jelas
Boleh lihat
objek dekat
dengan jelas
Tidak boleh
fokus objek
jauh
RABUN
JAUH
Proses:
Akomodasi
Oleh
tindakan
otot silia
Ketebalan
kanta berubah
Memf o ku s
obj ek
Imej songsang
sebagai tegak
Warna
Bentuk
J arak objek
Terbalik
Saiz lebih
kecil daripada
objek I
Bagai mana
ki t a
mel i hat ?
DERIA
PENGLIHATAN
(2)
Cahaya
bergerak dari
objek
kornea
gelemair
kanta
gelemaca
Cahaya
dibias
(bengkok)
dengan..
Pupil mengawal
jumlah cahaya
yang masuk
Imej
terbentuk di
retina
Fotoreseptor di
retina hantar
impuls saraf ke
otak melalui
saraf optik

Otak
mentafsir

Cahaya
dari objek
jauh
Kanta menjadi
nipis

Cahaya
dari objek
dekat
kanta
menjadi
tebal
1. Otot silia mengecut
2. Ligamen penggantung mengembang
1. Otot silia mengembang
2. Ligamen penggantung mengecut
Kant a
t erl al u
t ebal
Imej
terbentuk di
hadapan
retina

PEMBETULAN
KECACATAN
PENGLIHATAN
DAN
PEMBETULAN
Kant a
cekung
Imej
tajam
terbentuk
di retina
RABUN
DEKAT
ASTIGMATISME
Penglihatan
Pembetulan
KECACATAN
LAIN DAN
PEMBETULAN
Kant a t erl al u
ni pi s
Imej tajam
di belakang
retina

PEMBETULAN
Imej
tajam
terbentuk
di retina
Bol a mat a
t er l al u pendek
Imej tajam di
belakang retina

PEMBETULAN
Kant a
cembung
Imej
tajam
terbentuk
di retina
Punca
Bol a mat a
t erl al u
panj ang
Imej
tajam di
hadapan
retina

PEMBETULAN
J
K
3
2
1
2
1
2
1
a
c
a
b
c
a b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
2 1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
4
5
6
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
d
b c a
d
b
c
23
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(3 - 6)
a b
TINGKATAN2, BAB1
Kant a
cembung
Punca
2
__
www.petaminda.com
Udara sejuk (lebih tumpat)
Udara panas
(kurang tumpat)
Sinar cahaya membengkok
menjauhi normal apabila
bergerak dari udara sejuk
(lebih tumpat) ke udara panas
(kurang tumpat).
Pemerhati
melihat imej
langit kelihatan
seperti air
2
1
cermin
Sinartuju
Sinar pantulan

Pembentukan
pelangi
Sinar cahaya
membengkok (bias)
bila melepasi kanta
dan membentk imej
di retina.

Sinar cahaya
membengkok
menjauhi normal
bila bergerak dari
air (lebih tumpat)
ke udara (kurang
tumpat.
Pemerhati
melihat imej
di atas objek
yang
sebenar
Pembentukan
imej dalam
mata
Fatamorgana
Penyedut
air kelihatan
bengkok
Objek kecil
berwarna
Pembengkokan cahaya
apabila ia bergerak
melalui satu mediumke
mediumlain.
PEMBIASAN
CAHAYA
Membolehkan kita melihat
objek di belakang dinding,
bawah lantai atau luar bilik
Menggunakan cermin
cembung untuk penglihatan
lebih luas bagi kenderaan
yang datang.
Cermin pada
selekoh tajam
Cermin cekung digunakan
untuk melihat imej gigi
yang dibesarkan
Cermin
gigi
Digunakan dalam kapalselam
Membolehkan kita
melihat corak pelbagai
warna
Kaleidoskop
Periskop
APLIKASI
PANTULAN
CAHAYA
Ia di pantulkan
pada sudut yang
sama
Di sebelah
yang
berlawanan
pada normal
Bila cahaya
jatuh pada
satu sudut
Cahaya jatuh di atas
permukaan tidak rata
Tersebar ke
arah yang
berlainan
Pantulan
bertabur Berkilat
Cermin
Logam
berkilat
Air
Contoh
Rata
Licin
Pemantul
Baik
Sinar cahaya
yang terkena
objek legap akan
terpantul
PANTULAN
CAHAYA
CAHAYA
DAN
PENGLIHATAN
(1)
Pantulancahaya
normal

Cermin
pertama
Sinar
cahaya
dari
objek
Cermin
kedua
2 cermin
sendeng
pada 45
o

Sinar cahaya membengkok


menjauhi normal bila bergerak
dari air (lebih tumpat) ke
udara (kurang tumpat).
Pemerhati melihat
imej ikan di atas ikan
yang sebenar

Normal
Sinar cahaya putih tersebar
(terbias) kepada sinar
cahaya berlainan warna
apabila memasuki titisan air
sinar
tuju
Normal
udara
kaca
(lebih tumpat)
sinar
bias
i
r

sudut tuju
sudut
biasan

kaca
(lebih tumpat)
udara
Sinar cahaya membengkok
menjauhi normal bila
bergerak dari medium yang
lebih tumpat ke medium
yang kurang tumpat.
Sinar cahaya membengkok
ke arah normal bila
bergerak dari medium yang
kurang tumpat ke medium
yang lebih tumpat
Normal

Sinar cahaya yang


bergerak tegak ke dalam
dan keluar dari medium
TIDAK dibiaskan.
titisan air
(lebih
tumpat)
udara
(kurang
tumpat)
Pantulan
dalam
berlaku
dalam
titisan air
Sinar cahaya
berwarna
terbias apabila
keluar dari
titisan air
membentuk
pelangi
L
M
2
1
1
2
c
a
b
d
c
a
b
d
c
a
b d
c
a
b
d
e
2
4
1
3
2
1
2
1
2
1
1 1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
24
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(4 - 6)
a
c
b
TINGKATAN2, BAB1
CAHAYA
DAN
PENGLIHATAN
(2)
sudut
tuju
sudut
pantulan
cermin
getah
pengikat
Sebab:
Kelajuan cahaya adalah
berlainan dalammedium
yang berlainan
ketumpatan.
Ikan kelihatan
dekat dengan
permukaan air
1
Normal
tiada
biasan
FENOMENA
PEMBIASAN
__
www.petaminda.com
Penglihatan
dengan kedua-dua
belah mata
pamvakum
Bunyi loceng tidak
bolehdidengar
Kain, papan
lembut, span
Kayu,
logam,
batu
Oleh
permukaan
lembut dan
kasar
Oleh
permukaan
keras dan
licin
PANTULAN
BUNYI
PENYERAPAN
BUNYI
Kelajuan bunyi:
Dalam pepejal >
dalam cecair >
dalam gas
TIDAK BOLEH
bergerakmelalui
vakum
pepejal
cecair
gas
canang
tali
penala
bunyi
Satu bentuk tenaga
HANYA guna
satu mata di
sebelah
kepala
Burung
Ikan
Arnab
Kambing
Binatang
mangsa
Lihat
pemandangan
3-dimensi
Menganggar
jarak dengan
tepat
TIDAK
BOLEH
Boleh mengesan
pemangsa dari
sebarang sudut
Harimau
Burung
hantu
Serigala
Bagi
pemangsa
Imej dalam
mata kiri
Imej dalam
mata kanan
Gabungan imej
dalam 3 dimensi
Kedua-dua
mata di depan
kepala
Boleh menganggar
kedudukan dan jarak
objek dengan tepat
Teropong jauh
Teleskop
Alat X-Ray
Pengimbas
Ultrabunyi
Periskop
Pengimejan
Magnetik
Resonan (MRI)
Pengesan
logam
Mikroskop
Kanta
pembesar
Melihat objek
jauh
Melihat objek
seni
Melihat objek
terselindung
ALAT OPTIK YANG
MENGATASI HAD
PENGLIHATAN
Contoh
Melihat
situasi yang
tidak benar
Sebab: Gangguan
impuls oleh benda
atau keadaan di
sekitar objek
Otak tidak dapat
mentafsir
dengan tepat
ILUSI
OPTIK
TIADA
fotoreseptor
Tidak
boleh
kesan
imej
Titik di mana
saraf optik
keluar dari bola
mata
Tiada
fotoreseptor
sarafoptik
Garisan
merah
kelihatan
bengkok
walaupun
tidak.
(a)
(b)
Garisan (a) kelihatan
lebih panjang walaupun
kedua-duanya sama
panjang.
Satu struktur kiub
yang mustahil
dihasilkan.
Satu susunan dadu
yang mustahil
dilakukan.
Titik di tengah bulatan
kelihatan bergerak
walaupun tidak.
pertindihan

Bidang
visual
mata
kanan

Bidang
visual
mata kiri
PENGLIHATAN
STEREOSKOPIK
Bidang
visual
mata
kanan
Sedikit/Tiada
pertindihan

Bidang
visual
mata
kiri
Bidang
penglihatan luas
BUNYI
PENGLIHATAN
MONOKULAR
JENIS
PENGLIHATAN
DIHASILKAN
OLEH
GETARAN
MEMERLUKAN
MEDIUM
N
O
P
3
2
2
1
4
3
2
5
1
Titik di mana
objek tidak
kelihatan
BINTIK
BUTA
HAD
PENGLIHATAN
1
a
c
d
a
b
c
a
b
d
e
b
c
c
d
a
b
e
c
a
b
c
d
a
b
e
b
a b
langsir
(kain)
papan
lembut
span
2 3
4
1
2
3
4
1
5
2
3
4
1
5
2
1
2
1
2
3
1
2
1
3 1
2
4
25
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(5 - 6)
TINGKATAN2, BAB1
Bintik buta
a
Dipanggil
gema
a
c
__
www.petaminda.com
penanaman
koklea
Pembersihan
tahi telinga
Daun pokok semalu
tertutup bila disentuh
Daun pokok Venus and
Periuk kera tertutup bila
tersentuh
Guna sulur paut
atau batang
untuk membelit
keliling sokongan
Untuk mencari
cahaya matahari
bagi fotosintesis
Tidak
bergantung
kepada arah
rangsangan
Gerak balas
tumbuhan
terhadap
sentuhan
benda
Untuk
mencari
cahaya
matahari bagi
fotosintesis
Gerak balas
tumbuhan
terhadap
cahaya
Pucuk
menunjukkan
fototropisme
positif; tumbuh
ke atas
Akar
menunjukkan
fototropisme
negatif; tumbuh
ke bawah
Gerak balas tumbuhan
terhadap graviti
Akar
menunjukkan
geotropisme
positif; tumbuh
ke bawah
Untuk menembusi ke
bawah mencari air &
memegang tumbuhan
Gerak balas
tumbuhan
terhadap air
Akar menunjukkan
hidrotropisme positif
Untuk mencari
air dan mineral
Gerak bal as
Nast i k
Hi dr ot r opi sme
Geot r opi sme
Fot ot r opi sme
Ti gmot r opi sme
JENIS
Pembesar suara
untuk menyiarkan
bunyi lebih jauh
Stetoskop untuk
mendengar
degupan jantung
pesakit
Alat-bantu pendengaran
untuk membesarkan bunyi
bagi orang kurang
pendengaran
Gerak balas
terhadap
rangsangan
dalam arah
tertentu
Berlaku
perlahan
Tr opi sme Posi t i f :
Bahagian tumbuhan
bergerak ke arah
rangsangan
Tr opi sme Negat i f :
Bahagian tumbuhan
bergerak menjauhi
rangsangan
GERAK BALAS
TROPISME
GERAK BALAS
DALAM
TUMBUHAN
Kedudukan tepat
sumber bunyi
dapat ditentukan
Telinga berdekatan dengan
sumber bunyi mengesan
lebih awal dari telinga yang
satu lagi
Otak mentafsir
dan menentukan
arah sumber
bunyi
Mek ani s me
Binatang
mangsa boleh
mengesan bunyi
pemangsa dan
melarikan diri
Untuk
kemandirian
spesies
Kel ebi han
Mendengar
bunyi dengan
dua telinga
PENDENGARAN
STEREOFONIK
Tidakboleh mendengar
bunyi yang jauh dan
perlahan
MENGATASI
HAD
PENDENGARAN
Menurun dengan
penuaan kerana
gegendang semakin
kurang elastik
Tidakboleh mendengar
frekuensi bunyi
ultrasonik(>20,000Hz)
Hanya kesan
bunyi frekuensi
antara 20Hz
hingga 20,000 Hz HAD
PENDENGARAN
MANUSIA
Membaikpulih
gegendang yang bocor
Penggantian osikel
yang bercantum
Pembedahan
Tahi
telinga
Diletak belakang
telinga
Ditanam
dalam telinga
Alat-Bantu
Pendengaran
PEMBETULAN
Proses penuaan
Ketumbuhan
Difteria & demam
berdarah
merosakkan koklea
Sebabkan
percantuman
osikel, tidak
boleh bergetar
Kecacatan
waktu lahir
Penyumbatan
tahi telinga
J angkitan
telinga
Kebocoran
gegendang
telinga
Masalah
Telinga
Luar
Pekak
keseluruhan
Pekak
sebahagian
J enis
Bunyi kuat
merosakkan
koklea
J angkitan
Masalah
telinga
Dalam
PEKAK
KECACATAN
PENDENGARAN
normal bocor
HAD
PENDENGARAN
ketumbuhan
Piringpetri A Piringpetri B
kapas lembab
Akar tumbuhantumbuh kebawah
kearahgraviti.
Akar tumbuh ke
bawah ke arah air.
Akar tumbuh ke atas ke
arah kapas lembap.
Bikar A Bikar B agen pengering
kapas
lembab
air
a
b
Pucuktumbuhan
tumbuhkeatas
keranacahaya
datangdari atas
a
b
Bikar B
Pucuktumbuhan
membengkokkearah
lampuyang
mengeluarkancahaya.
Bikar A
Pokoksemalu
Sulurpautpadapokok
petoladantimun
cucumber
petola timun
BatangpokokkacangdanKembang
Pagi membelitpokoklain
Pokok kacang Kembang Pagi
Q
R
S
T
1
2
1
3
2
1
1
2
c
d
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
a
b a
b
c d
a
b
c
d
a
b
e
2
3
4
1
2
1
3
4
2
1
3
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
Venus
fly
trap
Periuk
kera
a
b
a
b
26
DUNI A
MELALUI
DERI A KI TA
(6 - 6)
TINGKATAN2, BAB1
a
b
__
www.petaminda.com
Kacang
Biji
Daging
Ikan
Telur
Protein
haiwan
Protein
Tumbuhan
Jeni s
Tidak
bekalkan
tenaga
Vitamin larut
dalam air:
B and C
Vitamin larut
dalam lemak:
A, D, E, K
Jeni s
Diperlukan
dalam
kuantiti
kecil
Untuk
kesihatan
dan
pembesaran
Sebat i an
or gani k
Memanaskan
badan
Melindungi
organ
dalaman
Pengangkutan
vitamin
A,D, E & K
Sumber tenaga
semasa
kebuluran
ekstrim
Fungsi
Minyak sayuran
Kacang Majerin
Mentega
Keju
Daging
Lemak
haiwan
Lemak
tumbuhan
Jeni s
Asid lemak
+
gliserol
Bergabung
membentuk
pelbagai jenis
lemak
Mol ekul
sub uni t
Asi d ami no
Berpadu
membentuk pelbagai
jenis protein
Mol ekul
sub uni t
Karbon
Hidrogen
Oksigen
Sebat i an
or gani k
mengandungi..
Hemoglobin
Antibodi
Enzim
Hormon
Pembentukan
Sumber tenaga
semasa kebuluran
ekstrim
Pertumbuhan
sel baru
Pembaikan tisu
rosak
Fungsi
Hidrogen
Oksigen
Karbon
Sulfur
Fosforus
Nitrogen Sebat i an
or gani k
mengandungi..
LEMAK
PROTEIN
VITAMIN
C
D
E
3
2
1
4
3
2
1 4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
a
b
c
a
b
a b
a
b
c
d
a
b
c
a
b
2
3
4
1
2
3
1
2 3
1
Lemak Organ
dalaman
5
2
3 1
2 1
Fungsi
-Penglihatan malam
-Kesihatan kulit
-Bebaskan tenaga
dari karbohidrat
-Kesihatan sistem
saraf
-Kesihatan kulit
-Pembentukan sel
darah merah
-Penyembuhan luka
-Ketahanan terhadap
penyakit
-Kekuatan tulang
dan gigi
-Pelihara sistem
pembiakan
-Ketahanan penyakit
-Bantu pembekuan
darah
Epidermis
Dermis
Sel lemak
Glukosa
Kanji
Glikogen
Selulosa
Berpadu
membentuk..
Mol ekul
sub uni t
Karbohidrat
Protein
Lemak
Vitamin
Garam Mineral
Serat
Air
7 KELAS
MAKANAN
Serat
Cth: Sayuran,
buah-buahan
Selulosa
Cth: Hati, otot
'Kanji haiwan'
Glikogen
Disimpan
sebagai
lemak jika
berlebihan
Manis
Larut
dalamair
Cth: Glukosa
Gul a
Beras
Gandum
Bijiran
Kanji
Panaskan
badan
Bekal
tenaga
Fungsi
Karbon
Hidrogen
Oksigen
Sebatian
organik
mengandungi..
Jenis
KARBOHIDRAT
NUTRI SI
(1 - 4)
TINGKATAN2, BAB2
A
B
4
3
2
1 7
6
5
Sumber
Lobak, hati,
sayuran hijau
Telur, susu,
daging, yis,
bijiran
Buah-buahan dan
sayuran
Kulit dalam
cahaya matahari,
susu, telur,
minyak ikan
Minyak sayuran,
kuning telur,
gandum penuh,
bijiran
Dalam usus
manusia, kuning
telur, sayuran
hijau
Kesan kekurangan
-Rabun malam
-Kulit kering,
bersisik
-Beri-beri
-Anemia
-Skurvi (Pendarahan gusi)
-Riket
(kelemahan tulang
&kereputan gigi)
-Kemandulan
-Masalah
perdedaran darah
-Masalah fungsi
saraf & otot
-Lambat pembekuan
darah
Vi tami n
A
B
C
D
E
K
4
3
2
1
5
a
b
c
a
b
c
d
a
b
a
b
2
3
1
2
3
1
2
1
1
2
1
2
3
Sumber, Fungsi &
Kesan Kekurangan
27
__
www.petaminda.com
Rangsang
peristalsis
Elak sembelit
J adikan tinja
lembut
Menyimpan
banyak air
Larutan
glukosa
Mendakan
merah bata
terbentuk bila
dipanaskan
Larutan
Benedict

UJIAN IODIN
UNTUK
KANJI
Larutan
kanji
Iodin
Larutan kanji
bertukar
kepada biru
gelap
UJIAN MILLON
UNTUK
PROTEIN
UJIAN AMPAIAN
UNTUK LEMAK
UJIAN BENEDICT
UNTUK
GLUKOSA
Mengaturtepat
suhu badan
Larutkan bahan
kimia untuk
tindakbalas dalam
tubuh
Larutkan dan
mengangkut
makanan, gas,
hormon dan bahan
buangan
Pembentukan mukus
untuk kekalkan
kelembapan sel
Kekalkan bentuk
dan sokongan
tubuh
Komponen ut ama
sel dan bendal i r
t ubuh(darah)
70% dari berat
t ubuh
Tidak boleh
dicerna
Sumber, Fungsi,
Kesan kekurangan
Natrium
Kalium
Kalsium
Ferum
Iodin
Fosforus
Tidak
membekal
tenaga
Diperlukan
dalamkuantiti
kecil
Untuk pembesaran
sihat, pembangunan
tubuh
Fungsi
Buah-buahan
Sayuran
Bijiran
Contoh
Selulosa
dari dinding
sel tumbuhan
Sebatian
bukan
organik
Jenis
AIR
GARAM
MINERAL
UJIAN
MAKANAN
NUTRI SI
(2 - 4)
TINGKATAN 2, BAB2
Minyak
masak
Air
Etanol
goncang goncang
Ampaian putih
(mengandungi butiran
kecil lemak)
Sumber
Keju, susu,
telur,
sayuran hijau
Garam meja,
keju, daging
Daging, telur,
sayuran hijau
Makanan laut,
garam beriodin
Susu, telur,
daging, keju,
sayuran
Daging, kacang,
pisang
Kesan kekurangan
-Riket
-Osteoporosis
-Darah lambat beku
-Kekejangan otot
-Kekejangan
otot
-Anemia
-Goiter
(Beguk)
-Riket
-Lemah otot
-Lemah otot
-Kelumpuhan
Fungsi
-Kekuatan tulang
&gigi
-Pembekuan darah
-Aktiviti saraf dan
otot
-Keseimbangan
bendalir badan
-Fungsi saraf
-Pembentukan
hemoglobin
-Pembentukan
hormon kelenjar
tiroid
-Kekuatan tulang
dan gigi
-Fungsi otot
-Penyimpanan tenaga
-Keseimbangan
bendalir badan
-Fungsi saraf
-Aturan degupan
jantung
Reagen
Millon
Larutan
albumin
Mendakan
putih
terbentuk di
reagen Millon
ditambah
Mendakan
putih
bertukar
merah bila
dipanaskan
F
G
H
I
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
4
b
c
d
e
a
b c
a
b
c
a
b
a
2
3
1
SERAT
selulosa
Molekul air
b
c
d
e
a
f
28
Mi ner al
Kalsium
Natrium
Ferum
Iodin
Fosforus
Kalium
__
www.petaminda.com
Susunan nilai kalori:
Lemak >karbohidrat >protein
Dalamsalur
pencernaan
oleh organ dan
enzim
Penghancuran
makanan
dengan
pengunyahan
Bahan yang
meningkatkan kadar
tindakbalas kimia
dalam tubuh
Enzim
Gangguan
pertumbuhan
badan
Melalui
Pergerakan
makanan dari
esofagus
Dengan
pengecutan dan
pengenduran
otot salur
pencernaan
Peri stal si s Hati
Pankreas
Organ enzim
pencernaan
Duodenum
Mulut
Esofagus
Perut
Usus kecil
Usus besar
Dubur
Sal ur
pencernaan
Molekul besar/
kompleks
dipecahkan..
kepada
molekul
ringkas
diserap
oleh badan
Proses
percernaan
Makanan Nil ai kal ori
(kJ g
-1
)
Karbohidrat 17
Protein 18
Lemak 39
1 kal =4.2 J oules (J )
J uga
dipanggil
nilai kalori
UNIT:
Kalori(kal)
atau J oule(J )
J umlah
tenaga
dikeluarkan
dari 1 gram
makanan
yang dibakar
selengkapnya
Mineral:
Rujuk cabang
Utama F
Vitamin:
Rujuk cabang
Utama E
Sembelit
Kwasyiorkor
Marasmus
Serat
Vitamin &
Mineral
Protein
Karbohidrat
& Lemak
KESAN KE ATAS
KESIHATAN BILA
KEKURANGAN..
Tekanan darah
tinggi
Bertukar
jadi lemak
Diabetes
Kereputan
gigi
Diabetes
Beban
kepada
hati
Beban kepada
ginjal
Diurai menjadi
urea
Protein
Karbohidrat
Gula
Tekanan darah tinggi
Sakit jantung
Terenap di
vena dan
arteri Lemak
Beri kesan
ke atas
kesihatan
Menimbulkan
penyakit
Kelebihan
atau
kekurangan
makanan
Penduduk di iklim sejuk
memerlukan lebih tenaga
daripada di iklim panas
Pemulihan penyakit
memerlukan lebih protein
Aktiviti fizikal keras
memerlukan
makanan yang lebih
Buruh perlukan lebih
tenaga daripada
pekerja pejabat
Individu bersaiz besar perlukan
lebih tenaga daripada yang kecil
Lelaki perlukan lebih
tenaga daripada wanita
Remaja
memerlukan
lebih protein
Faktor
Mempengaruhi
Gizi Seimbang
Mengandungi kesemua 7
kelas makanan dalam
nisbah dan kuantiti yang
perlu untuk tubuh
GIZI
SEIMBANG
KESAN KE ATAS
KESIHATAN BILA
BERLEBIHAN..
NILAI
TENAGA
MAKANAN
SISTEM
PENCERNAAN
MANUSIA
(1)
NUTRI SI
(3 - 4)
TINGKATAN2, BAB2
Umur
J antina
Saiz
Pekerjaan
Aktiviti
fizikal
Keadaan
kesihatan
Iklim
L
K
J
2
1
b
c
d
e
a
f
g
M
N
Merembes
2
1
3
4
2
1
3
4
2
1
3
4
5
2
1
3
4
5
b
a
b
c
d
a
b
a
b
c
a
b c
a
b
a
a
b a
a
b
c
a
b
a
b
c
a
d
e
f
g
b
a
b
a
29
Kegemukan
Pencernaan
fizikal
Pencernaan
kimia
__
www.petaminda.com
Hati
kurang
makan
makan
lebih
Ikuti piramid
makanan
Elak
kegemukan
Elak penyakit:
diabetes, darah
tinggi, strok
Elak makanan tak
berkhasiat
Manusia
tidak punyai
enzimuntuk
mencerna
selulosa
Dari
lemak
Dari
protein
Dari
kabohidrat
Hempedu dari
pundi hempedu
(hati)
1
J us
pankreas
dari
pankreas
2
dibentukoleh hati
disimpan dalampundi
hempedu
cecair hijau
Pel bagai kan
j eni s
makanan
Tidak
terpengaruh
dengan iklan
makanan
Baca
label
makanan
Ambi l
makanan
ber khasi at
Makan
seder hana
Kurang
minumair
Kurang
makan
serat
Sembelit Vitamin
Mineral
Air
Makanan taktercerna
disimpan sementara
di usus besar
Dalamusus kecil
yang panjang
PENYERAPAN
SEMULA AIR DAN
PENYAHTINJAAN
Ke jantung
bahagian lain tubuh
Nutrien
terserap
dihantar ke hati
Untuk
menambah
kadar
resapan
Unjuran halus
untuk menambah
luas permukaaan
Pada permukaan
sebelah dalam usus
kecil
Melalui
dinding
sebelah
dalam usus
kecil
PENYERAPAN
HASIL
PENCERNAAN
Bentuk 'kimus'
(makanan separa
pepejal)
Selulosa
taktercerna
(serat)
Glukosa
Asid
amino
Asid lemak
+
gliserol
HASIL
AKHIR
PENCERNAAN
Lipase:
Lemak Asid lemak +gliserol
Protease:
Polypeptida asid amino
Maltase:
Maltosa glukosa
Fungsi
Maltase
Protease
Lipase
J us usus
Rembesan
Lipase:
Lemak Asid lemak +gliserol
Amilase:
Kanji mentah maltosa
Protease:
Protein polypeptida
Fungsi
Uraikan
protein
kepada
pepton
(polypeptida)
Protease
Hentikan
tindakan
amilase
Aktifkan
protease
Medium
berasid
untuk
protease
Bunuh
bakteria
Asid
hidroklorik
Protease
Asid
hidroklorik
J us Gastrik
bolus
Gerakkan
makanan dari
mulut ke perut
Proses:
Peristalsis
Fungsi
Tiada
Rembesan
Mengunyah makanan
Kanji maltosa
(gula)
amilase
Fungsi
SISTEM
PENCERNAAN
MANUSIA
(2)
NUTRI SI
(4 - 4)
TINGKATAN2, BAB2
Rembesan
Fungsi
Esofagus
Perut
Usus
kecil
Terima
rembesan
Duodenum
Pankreas
Hati
Pundi
hempedu
Vilus
Kelenjar
liur
Makanan
tercerna masuk
ke dalamkapilari
darah dengan
penyerapan
vilus
berdinding nipis
usus
besar
Penyerapan
semula..
Najis
dikeluarkan
dengan
penyahtinjaan
melalui dubur
Usus
besar
dubur
1
4
5
P
O
Q
R
S
2
1
3
4
2
1
1
4
b
a
b
a
b
a
b a
b
a
b
a
2
1
2
1
3
1
1
2
1
3
2
1
3
2
1
3
4
2
1 3
2
1
a
b
c d
a
b
c
2
1
hempedu
a
b
c
30
b
Air liur
Dari
kelenjar
liur
Terdiri daripada:
a. amilase b. air c. mukus
Rembesan 2
3
1
Mulut
a
a b
a
1
2 1
5
2
3
AMALAN
PEMAKANAN
SIHAT
1
2
3
Larutan glukosa
+ampaian kanji
Lepas Eksperimen
Ujian Benedict: positif
Ujian Iodin: negatif
Hanya molekul glukosa
(lebih kecil) menyerap
keluar dari tiub Visking
Air suling
1
2
3
4
hati
salur
pencernaan
jantung
kepala
+
tangan
kaki
Tiub visking
__
www.petaminda.com
Pengumpulan
organisma
hidup dengan
ciri yang
sama
peparu
peparu
anjing laut
badak air
harimau
bintang
manusia
ikan lumba-lumba
lembu
tikus
itik
merpati
angsa
kuang
jerung
salmon belut
ular
biawak
buaya
penyu
kodok
salamander
bengkarung air
insang
Mempunyai bulu
pelepah
Hidup di
darat
Mulut
berparuh
Bernafas
dengan
peparu
Berkepak
Berdarah
panas
Persenyawaan
dalam
Bertelur
Contoh
Contoh
Bertelur
Persenyawaan
luar
Berdarah
sejuk
Bernafas
dengan
insang
Sisik
berlendir
Hidup dalamair
tawar dan masin
Contoh
Susu dari
kelenjar
mamari
Contoh
Contoh
Platipus
Tenggiling
berduri
Ikan lumba-lumba
Paus
Mamalia
air
Mamalia
yang
bertelur
Hidup
di darat & air
Bersisik kering & keras
Bernafas
dengan
peparu
Berdarah
sejuk
Persenyawaan
dalam
Kebanyakannya
bertelur
cacing
tanah
Kecuali
Kebanyakan
hidup di darat
Berdarah
panas Melahirkan anak
Bernafas
dengan
peparu
Persenyawaan
dalam
Ada bulu
atau rambut
Telinga
bercuping
MAMALIA
Bertelur
Berdarah
sejuk
Pensenyawaan
luar
Hidup di
darat dan
air
Berkulit
lembap
Bernafas melalui
insang(anak)
and
peparu(dewasa)
manusia
buaya
ayam
kumbang
udang
siput
IKAN
BURUNG
REPTILIA
Contoh
Contoh
5 JENIS
VERTEBRATA
Sistem
saraf
kompleks
Tubuh
disokong
oleh rangka
dalaman
bertulang
Mempunyai
tulang belakang
Rangka luar
yang keras
Bendalir
tubuh
Tubuh
disokong
oleh..
Sistem
saraf
ringkas
Tiada
tulang
belakang
90 % daripada
spesies
haiwan
Tumbuhan
Kulat
Bakteria
Organisma
ringkas
PENGELASAN
HAIWAN
Kewuj udan
pel bagai
s pes i es
or gani sma
yang berl ai nan
Di bumi
BIODKEPELBAGAIAN
Haiwan
5 kelas
utama
PENGELASAN
ORGANISMA
2 1
kelenjar
mamari
air
darat
tubuh
sejuk
peparu
peparu
C
B
A
2
1
3
4
2
1
3
5
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
e
a
f
g
h
i
j
b
c
d e
a
f
g
b
c
d
e
a
f
g
b
c
d
e
a
f
g
b
c
d
e
a
f
g
h
i
2
3
4
1
5
2
3
4
1
2
1
a b
31
c
d
b
a
a
c b
a
b
a
b 2
7
3
4
1
6
5
permukaan
panas
AMFIBIA
2
3
4
1
2
3 1
2
3 1
2
3
4
1
BIOKEPELBAGAIAN
(1 - 2)
TINGKATAN2, BAB3
Ke dalam
kelas yang
sama
3
Vertebrata
Invertebrata
__
www.petaminda.com
Sistem
penyaringan
semulajadi
Penyimpanan
air
Hutan
menyediakan...
Tumbuhan
mengambil karbon
dioksida dari udara
dan mengeluarkan
oksigen
(Fotosintesis)
Kuinin
Ginseng
Herba
lain
biji benih
Pokok
Kasuarina
Pokok
pain
Buat makanan sendiri
Biji benih
dalamkun
Contoh
Tumbuhan kecil
& lembut
Ada akar,
batang & daun
Kawasan
lembap
Ada akar,
batang & daun
Buat
makanan
sendiri
Membiak
dengan
spora
Membiak
melalui
spora
Kawasan
lembap
Punyai akar, batang
dan daun
Buat makanan
sendiri
Fitoplankton
Rumpai laut
Contoh
Di daratan
/dalam air
TIADA akar,
batang, daun
Ada
klorofil
Cendawan
Ragi
Kulapuk
Contoh
Tidak
boleh
membuat
makanan
Kawasan
lembap
Sistem
akar
yang
ringkas
Tiada daun
Parasit atau
saprofit
Mengawal dan
mengurus habitat
Gunakan
haiwan,
tumbuhan,
tanah dan air
secara bijak
Melindungi
spesies
terancam
Mendidik
kesedaran
masyarakat
MENGEKALKAN
KEBIOPELBAGAIAN
MELALUI..
Rambutan
Keembong
Getah
Durian
Rumput
Padi
J agung
Tebu
Cont oh
Cont oh
2 kotiledon
Biji
2,4 or 5
pusaran
Berkayu
Lembut
Akar tunjang
Urat jejala
Daun
Akar
Bat ang
Bunga
Dikotiledon
3 pusaran
Tak berkayu
Lembut
Akar
rerambut
Urat
selari
1 kotiledon
Biji
Daun
Akar
Bat ang
Bunga
Monokotiledon
TUMBUHAN
BERBUNGA
1 2
Kulat
Alga Paku-
pakis
Lumut
Konifer
TUMBUHAN
TAK BERBUNGA
PENGELASAN
TUMBUHAN
D
4
2
1
3
2
1
4
2
3
5
b c
e
a
b
a
2
3
4
1
6
5
2
3 4
1
6
5
Sumber
ubatan
Sumber air
bersih
Sumber
udara
32
Daging
Telur
Madu
Sayuran
Buah
Minyak
sayuran
Bijirin
Kopi
Susu
Susu
getah
Bulu
Kapas
Kulit
Kayu
1
Sumber
makanan
KEPENTINGAN
BIOKEPELBAGAIAN
Sumber
bahan
F
2
3
4
1
6
5
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
5
2
3
4
1
E
a
b
c
d
e
f
g
h
i
a
b
c
d
e
a
b
c
a
b c
a
c
b
a
b
a
b
a
c
d
b
a
c
d
b
BIOKEPELBAGAIAN
(2 - 2)
TINGKATAN2, BAB3
klorofil
Oksigen
Glukosa
Air
Karbon
dioksida
Cahaya
matahari
a
a
a
b
a
a
a
a a
b
a
__
www.petaminda.com
Interaksi 2
organisma
berlainan Kulat &
alga
hidup
bersama
Contoh: Cacing
pita
Parasit pada hos
dapat faedah
makanan & tempat
tinggal
Hos kerugian dengan
kehilangan nutrien
Interaksi 2
organisma
berlainan
Kulat
(sediakantempat
berlindung)
Algahijau
(hasilkanmakanan)
Liken
Contoh: Ikan
remora melekat
di bawah jerung
untuk memakan
lebihan
makanan jerung
Jerung(hos)
Kedua-dua
dapat
faedah
Satu organisma
dapat faedah
Satu lagi
organisma (hos) tidak
dapat faedah atau
kerugian
Interaksi 2
organisma
berlainan
Komensal i sme
Mut ual i sme
Par asi t i sme
Persaingan antara
spesies yang
berlainan
Persaingan
antara spesies
yang sama
Persaingan
Intra-spesifik
Persaingan
Inter-spesifik
Pasangan
Tempat perlindungan
Ruang
Makanan
Air
Haiwan
bersaing
untuk..
Guna cahaya
matahari &
karbon dioksida
Mineral
(nutrien)
diambil
semula oleh
tumbuhan
Menguraikan
organisma mati
kepada mineral
Dapat makanan &
oksigen daripada
tumbuhan
Bekal oksigen
kepada haiwan
Pengurai
Pengguna
Nutr ien
cahaya matahari
air
mati dan
diuraikan oleh
mikroorganisma

m
enyediakan
menyediakan
beluncas
semut
burung

karbon
dioksida

Haiwan
Mikroorganisma
Pengeluar
Tumbuhan
Nutrien
Cahaya Air
Ruang
Tumbuhan
bersaing
untuk...
Helang
(pemangsa)
&ikan (mangsa)
Ular
(pemangsa) &
tikus
(mangsa)
Contoh
Haiwan
menangkap
dan
memakan
haiwan lain
Mangsa-
pemangsa
Persaingan
Simbiosis
INTERAKSI
ANTARA
ORGANISMA
HIDUP
Contoh
Saling
bersandaran
antara..
..hidupan dan
bukan hidupan
EKOSISTEM
YANG
SEIMBANG
Beberapa komuniti
berlainan
Berinteraksi
antara satu
sama lain
dan
dengan
persekitaran
dalam
suatu
habitat
Beberapa jenis populasi
Berinteraksi antara satu
sama lain dalamsatu habitat
Kumpulan
organisma
sama
spesies
tinggal dalam
satu habitat
Tempat di
mana
organisma tinggal
dan membiak
Kumpulan
organisma
yang sama
Membiak
sesama
sendiri
Spesi es
Habitat
Populasi
Komuniti
Ekosi stem
SALING
BERSANDARAN
ANTARA
ORGANISMA HIDUP
2
1
B
A
Sawah padi
(ekosistem)
Komponen hidupan
(komuniti)
Komponen bukan
hidupan
Komuniti
tumbuhan
Komuniti
haiwan
Populasi 2
(rumput)
Populasi 1
(pokokpadi)
Populasi 1
(beluncas)
Populasi 2
(ular)
Populasi 3
(burung)
Tanah Udara Air Mineral
Penyedut
terlekat pada
hos
C
Tempat
tinggal
Makanan
Makanan
4
3
5
6
5
2
1
3
2
1
4
3
a
b
a b
c
a
b
a
b
a
b
c
a
b
a
b
a
b
c
c
a
b
c
a b
3
2
4
4
2
1
3
2
1
3
c
a
b
d
4
2
1
3
4
2 1
3
5
1
1
33
2 1
SALING
BERSANDARAN
ANTARA HIDUPAN
DENGAN
ALAM SEKI TAR
(1 - 4)
TINGKATAN2, BAB4
1
Dubuk dan singa bersaing
untuk makanan
__
www.petaminda.com
resapan
racun perosak
Bilangan
organisma
berkurang
dari dasar
ke puncak
Pengeluar
di dasar
tumbuhan hijau
Pengguna primer
(Herbivor)
Pengguna skunder
(Karnivor atau omnivor)
Pengguna tertier
(Karnivor besar)
burung
helang
siput/cacing

Saiz/jisim
organisma
bertambah
dari dasar
ke puncak

A
lir
a
n

te
n
a
g
a

= tenaga dibebas
ke persekitaran
(sebagai haba)
Satu haiwan boleh
memakan banyak
jenis makanan
Satu haiwan boleh
dimakan oleh lebih
daripada satu jenis
haiwan lain
Gabungan
banyak rantai
makanan dikaitkan
bersama
Menunjukkan
bilangan organisma
dalam satu rantai
makanan

padi belalang katak ular
Aliran tenaga
dalam bentuk
pemakanan
Rantai
makanan
Herbivor: Makan tumbuhan saja
Karnivor: Makan haiwan saja
Omnivor : Makan tumbuhan
dan haiwan
J enis
haiwan
Haiwan yang
makan tumbuhan
atau haiwan lain
SIRATAN
MAKANAN
Bakteria
Kulat
Menguraikan
tumbuhan dan
haiwan mati
Kepada bahan
ringkas, diambil
semula oleh
tumbuhan
Contoh
Karnivor
Makan
pengguna
skunder
Pengguna
tertier
Karnivor/
Omnivor
Makan pengguna primer
Pengguna
skunder
Herbivor
Pengguna
primer
Pengurai
Tumbuhan
hijau
Membuat
makanan
sendiri
Pengeluar
Pengguna
PENGELUAR,
PENGGUNA,
PENGURAI
Burung hantu
menggantikan
ular sebagai
agen pengawal
kerana ular
mudaratkan
pekerja ladang
Salah tadbir -
agen pengawal
menjadi perosak
Keburukan
Tidak
mencemar
Selamat,
tidak
memudaratkan
manusia
Kelebihan
Lalat Ichneumon
untuk mengawal
populasi
beluncas kupu-
kupu Artona
Burung hantu
atau ular untuk
mengawal
populasi tikus di
ladang sawit
Contoh
Menyebabkan
ketahanan haiwan
perosak
Menyebabkan
pencemaran
Menggantikan
racun
perosak
yang...
Menggunakan
hubungan
pemangsa-mangsa
untuk mengawal
haiwan perosak
KAWALAN
BIOLOGI
Ekosistem yang
seimbang
dikekalkan
Kaedah
semujadi untuk
mengawal
populasi
Organisma yang
lebih kuat dan
menyesuaikan diri
akan menguasai
habitat, yang lain
akan mati
Bila populasi terlalu
besar, organisma
bersaing untuk terus
hidup
KEPENTINGAN
INTERAKSI ANTARA
ORGANISMA
HIDUP
E
D
l api san ai r
Lalat Ichneumon
Beluncas Artona
X
Tenaga daripada
matahari bertukar
menjadi tenaga
kimia dalam
tumbuhan
Tenagadibebas ke
persekitaranbilaberpindah
daripadasatuperingkatke
peringkatlain
F
G

Pengeluar
Pengguna
primer
Pengguna
skunder
Pengguna
tertier

Pengurai
bakteria
kulat
Bahan ringkas
(nitrat )

Diserap
oleh
pokok kelapa sawit
tikus
belalang
beluncas
ular
burung
hantu
burung
helang
4
3 2
1
4
3
2
1
5
a
b
a
b
a
b
4
3
2
1
5
a
b
c
d
e
a
b
a b
2
1
3
2
1
2
1
2
1
2
c
a b
a
b
1
1
2
2
1
a
b
34
Makan
tumbuhan saja
2
Pi ramid
Nombor
SALING
BERSANDARAN
ANTARA HIDUPAN
DENGAN
ALAM SEKI TAR
(2 - 4)
TINGKATAN2, BAB4
(makanan)
cahaya
matahari
karbon
dioksida
air
oksigen
glukosa
Contoh
__
www.petaminda.com
Pembakaran
Pengaratan
Pereputan
Pernafasan
d
c
b
a
Okigen
dibebaskan
oleh
fotosintesis
Oksigen
digunakan
untuk..
Kandungan
karbon oksigen
sentiasa 21%
Pengitaran unsur
oksigen
Melalui penyerapan
dan pembebasan
unsur oksigen di bumi
KITAR
OKSIGEN
3
2
1
4
5
O
2
Pernafasan
CO
2
Pereputan
Pengaratan

Karbon dioksida
digunakan dalam
fotosintesis
Pembakaran
Pereputan
Pernafasan
Karbon
kembali ke
atmosfera
dengan..
Kandungan karbon
dioksida sentiasa 0.04%
Pengi taran
unsur karbon
Melalui penyerapan
dan pembebasan
unsur karbon di bumi
KITAR
KARBON
etanol didih
daun(dilipat)
air panas
Didihkan daun hijau
dalam etanol untuk
menyingkirkan
klorofil
sebagai
sumber tenaga
Oksigen dibebas
melalui stomata
di daun
Masuk melalui akar
rerambut
Cahaya
matahari
Pigmen
hijau
Menyerap cahaya
matahari
Klorofil
Karbon
dioksida
Air
Glukosa
disimpan di
bahagian lain
tumbuhan
sebagai kanji Satu proses
di mana
tumbuhan
hijau...
membuat
makanan
(glukosa)
& oksigen
Gunakan
Siratan
makanan jadi
tidak seimbang
Bila satu populasi dalam rantai
makanan berkurang atau pupus,
bilangan organisama lain akan
terkesan
H
masuk melalui
stomata di
daun
Bahagianhijaudaun
beranekawarna,
mengandungi klorofil
Fotosintesisberlaku
Kanji terbentuk
Bahagiandaunbukanhijau,
Tiadaklorofil
Tiadafotosintesis
Tiadakanji terbentuk
J
K
Pembakaran
oleh
bahanapi
Respirasi
olehhaiwan,
manusiadan
tumbuhan
Fotosintesis
olehtumbuhan
Dimakanoleh
haiwan Penguraian
organisma mati
Pemfosilan
bahanapi
fosil
3
1
10
1000
100, 000
1
J ika ular keluar
dari kawasan
rumput
Helang akan
tinggalkan komuniti
untuk mencari
makanan di tempat
lain
b
a
Bilangan tikus
akan bertambah
c

10,000
50, 000
dan
berkurang
Bilangan pokok
padi akan
berkurang
d
Tikus akan
meninggalkan
komuniti atau
mati kebuluran
e
2
a
c
d
e
b
3
2
1
Bahagiandauntidakditutup,
terdedahkepadacahayamatahari
Fotosintesisberlaku
Kanji terbentuk
Kertashitammenghalang
cahayamatahari
Tiadafotosintesis
Tiadakanji terbentuk
Larutankaliumhidroksida
a
b
c
d
b
Warna biru
gelap
menunjukkan
kehadiran
kanji
Lepas dibilas air,
uji kehadiran kanji
dengan larutan
iodin
Ujian
Kanji
Experimen
a
4
FOTOSINTESIS
I
a
b
c
d
2
1
larutaniodin
1
2
1
2
3
2
1
4
5
c
b
a
2 1
Larutankaliumhidroksida
menyerapkarbondioksida
Karbondioksidatiada
dalambalang
Tiadafotosintesis
Tiadakanji terbentuk
Karbondioksidahadir di luar
balang
Fotosintesisberlaku
Kanji terbentuk
2
1
Fotosintesis
Fotosintesis
Pernafasan
mikroorganisma
Pembakaran
SALING
BERSANDARAN
ANTARA HIDUPAN
DENGAN
ALAM SEKI TAR
(3 - 4)
TINGKATAN2, BAB4
KESAN PERUBAHAN
BILANGAN
ORGANISMA
DALAM PIRAMID
NOMBOR
Pernafasan
Klorofil
35
FOTOSINTESIS
(makanan)
cahaya
matahari
karbon
dioksida
ai r
oksigen
glukosa
__
www.petaminda.com
Adakan tempat
perlindungan
haiwan Bau
busuk
Penyebaran
penyakit
Pengeluaran
gas toksik
Pencemaran
daratan dan air
Kurangkan
penggunaan,
guna semula,
kitar semula
Pengurusan
pembuangan
sisa pepejal
yang cekap
Pertambahan
haiwan perosak
Rawatan
bahan
buangan
yang cekap
Kesan
Diatasi
dengan..
Pencemaran
udara
Hujan
acid
Kesan Diatasi
oleh..
Adakan
lautan
simpan
Diatasi
dengan..
Pengurangan
dalam
biokepelbagaian
Kepupusan
spesies
tertentu
Kesan
Mengadakan
hutan simpan
Guna
kawalan
biologi
Henti
penggunaan
racun
perosak
berlebihan
Diatasi
dengan..
Pencemaran air
dan daratan
Hakisan
tanah
Kehabisan
mineral
Kesan
Pendidikan
dalam
tanggungjawab
dan
kesedaran
Kawalan
pencemaran
Penguatkuasaan
undang-undang
Banjir
kilat
Hakisan
tanah
Kepupusan
haiwan
Pemusnahan
habitat semulajadi
Diatasi
dengan..
Kesan
Pengurusan
bahan sisa
pepejal yang
lemah
Berlebihan
penangkapan
ikan dan
pemburuan
Perindustrian
Pertanian
intensif/
berlebihan
guna tanah
Penebangan
hutan
Kitar oksigen
Kitar karbon
Sumber bagi
ubat-ubatan
tradisional
Cegah
kepupusan
spesies
haiwan dan
tumbuhan
Penan
Senoi
J akun
Negrito
Semelai
Cegah
pemusnahan
habitat kaum
asli
Mengurangkan
kemusnahan
habitat
Lautan
simpan
Tempat
perlindungan
haiwan
Hutan
simpan
Tanah
lembab
Adakan
Melindungi
flora dan
fauna
Kuatkuasa Akta
Perhutanan
Penanaman
semula hutan
Kuatkuasa
Akta
Perlindungan
Haiwan Liar
Pemulihan
habitat yang
musnah
Tambah
kesedaran
masyarakat
Pendidikan
Penggantian
sumber
semul ajadi
Pengurusan
sumber asli
Kawalan
Pencemaran
Melindungi
spesies
terancam
Mengawal
pemburuan
komersial
Mencegah
tangkapan ikan
berlebihan
Menghentikan
pembalakan
haram
Penebangan terpilih,
tinggalkan sedikit
pokok dewasa dan
banyak pokok kecil
Mengurangkan
penebangan
hutan
Perlindungan
haiwan liar
Pengurusan
hutan
Dalam keadaan
semulajadi yang
seimbang
LANGKAH
UNTUK
PEMULIHARAAN
DAN
PEMELIHARAAN
Halang
pemusnahan
Keadaan
asal
Usaha
mengekalkan
PEMELIHARAAN
Eksploitasi sumber
semulajadi Secara bijak
Bersistem
PERANAN
MANUSIA
DALAM
MENGEKALKAN
KESEIMBANGAN
ALAM
KEPENTINGAN
PEMULIHARAAN
DAN
PEMELIHARAAN
ORGANISMA HIDUP
PEMULIHARAAN
PEMULIHARAAN
DAN
PEMELIHARAAN
ORGANISMA HIDUP
L
d b d b
M
N
O
2
1
2
1
3
4
6
5
2
1
3
6
5
2
1
3
4
5
c
b
a
d
c
b
a
d
c b
a
d c
b a
a
a b a

b
b
c
d
e
a
b a
b
a
b
a
2
3
4
1
5
2
3
4
1
2 1
3
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
2
3
4
1
X
36
2
3
4
1
2 1
SALING
BERSANDARAN
ANTARA HIDUPAN
DENGAN
ALAM SEKI TAR
(4 - 4)
TINGKATAN2, BAB4
Minyak sayuran
Bulu
Rotan
Getah
Kapas
Kulit
Kayu
Sumber bagi
bahan berguna
4
b c
d
e
a
f
g
Pemanasan global
Kesan rumah hijau
Pertambahan
karbon dioksida

__
www.petaminda.com
Kepekatan air
bergaram
(mol l
-1
)
water
Angin bertiup Tiada angin
Menyejat
cepat
Menyejat
perlahan
Suhu tinggi
kadar
penyejatan tinggi
Udara bergerak
kadar
penyejatan tinggi
Luas
permukaan
besar
Menyejat
cepat
Luas permukaan
besar
kadar penyejatan
tinggi
Kelembapan
rendah
kadar
penyejatan tinggi
Perbandingan
antara penyejatan
dan pendidihan
Per ger akan
udar a
Kelembapan
Luas
per mukaan
Suhu
perseki t aran
Faktor
mempengaruhi
kadar penyejatan
Bertukar dari putih ke
biru bila ditambah air
Kertas bertukar
dari biru ke
merah jambu bila
ditambah air
Bertukar dari biru
ke merah jambu
bila ditambah air
Kobalt
klorida
kontang
Kuprum
sul fat
kontang
UJIAN
KEHADIRAN
AIR
Dari
permukaan air
Di bawah
takat didih
(100
o
C)
Air cecair
bertukar
kepada wap
Gas
oksigen
Kayuuji
berbara Kayuuji
bernyala
Gas
hidrogen
Ujian:
Menyalakan kayu
uji berbara
Ujian:
Bunyi "pop"
dengan kayu uji
bernyala
Isipadu:
2 kali
isipadu
oksigen
Elektrolisis:
Proses di mana
satu sebatian
diuraikan kepada
unsurnya
menggunakan
elektrik
Penguraian
air dengan
el ektrolisis
Dua atom
hidrogen
Satu atom
oksigen
Molekul air
mengandungi..
KOMPOSISI
AIR
Garam
meningkatkan
ketumpatan
air
Garam
mengurangkan
takat beku air
Garam
meningkatkan
takat didih air
Garam beri
rasa masin
Kesan
Bendasing
Suhu air di
bawah ais kekal
di atas paras
beku (penebat
terma)
Untuk
kemandirian
organisma
akuatik
Ais
timbul
atas air
Ais: kurang daripada 1 g ml
-1
Air:1 g ml
-1
atau 1 kg m
-3
Ketumpatan
100
o
C
cecair
gas
cecair & gas
Suhu
didih air

Air mula
mendidih

Air mendidih
selengkapnya

Masa(min)
Suhu(
o
c)
Konduktor
elektrik yang
lemah
Konduktor
haba yang
lemah
Kekonduksian
SIFAT
FIZIKAL
LAIN
Bebas dari
permukaan air
sebagai wap
Terpisah antara
satu sama lain,
mengatasi daya
tarikan antara
satu sama lain
Bergerak semakin laju
Bertambah tenaga kinetik
Zarah
air
Suhu di mana air mendidih
(menjadi wap) : 100
o
C
Takat
didih
Hilang tenaga kinetik
Bergerak semakin
perlahan
Semakin rapat
dan tertarik antara
satu sama lain
Menyusun
semula
hingga
teratur pada
0
o
C
Zarah
air
Suhu di mana
air membeku
(jadi ais) : 0
o
C
Takat
beku
Pepejal
Cecair
Gas
3 Keadaan
Tanpa rasa
Tanpa bau
PENYEJATAN
AIR
Tanpa warna
SIFAT
FIZIKAL
AIR
A
C
AI R
DAN
LARUTAN
(1 - 5)
TINGKATAN2, BAB5
Air mula
membeku
suhu
beku air
0
o
C
Air lengkap
membeku
cecair
pepejal
cecair & pepejal

Suhu(
o
c)
Masa (min)
Air +
beberapa
titik asid
sulfurik
Anod
karbon
Katod
karbon
Gas
hidrogen
Gas
oksigen
B
+Air
Kobalt
klorida
kontang
Kobalt
klorida
terhidrat
Kertas kobalt
klorida
kontang
Kertas kobalt
klorida
terhidrat
+Air
+Air
Kuprumsulfat
kontang
Kuprumsulfat
terhidrat
air bentuk
cecair
gas
(wap air)
Kelembapan tinggi
(penutup dipasang)
Menyejat
perlahan
kelembapan rendah
(penutup dibuka)
Menyejat cepat
Luas permukaan kecil
Menyejat
perlahan
panas
Menyejat
cepat
sejuk
Menyejat
perlahan
D
E
Penyej atan Pendidi han
Berlaku di
permukaan
cecair
Berlaku pada
suhu di bawah
takat didih
Proses perlahan
Berlaku di
keseluruhan
cecair
Berlaku pada
takat didih
Proses cepat
Kedua-dua bertukar dari cecair
kepada gas
Kedua-dua menyerap haba
4
3
2
1
6
5
3
2
1
Ais timbul
2
1
2
1
3
2
1
c
b
a
b a
b
a
b
a
c
b
a
c
d
b
a
b
a
b a
a
a
b
a
c
d
b
a
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
1
37
ais
ai r
mendi di h
Takat didih (
o
C)
Air tulen
__
www.petaminda.com
Suhu rendah
Kadar
keterlarutan
rendah
Saiz zarah kecil
Kadar
keterlarutan
tinggi
Saiz zarah besar
Kadar
keterlarutan
rendah
Kadar pengacauan tinggi
Kadar keterlarutan tinggi
Kadar pengacauan
rendah
Kadar keterlarutan
rendah
Suhu tinggi
Kadar
keterlarutan
tinggi
Suhu
Kadar
pengacauan
Sai z
zar ah
Unit:
gram per 100 cm
3
J isim maksimum zat terlarut
yang larut dalam 100 cm
3
pelarut
Terapung / mendak
di bawah
Zarah ampaian
boleh ditapis
sebagai baki
Keruh / legap,
tidak homogeneous
Warna & rupa
seragam
Lutsinar
Homogeneous
J us buah-
buahan
Air lumpur
Contoh
Campuran
pelarut dan
bahan tak
larut
JENIS
LARUTAN
Gula(zat terlarut) larut
dalam air(pelarut)
Larutan garam
Contoh
Bila zat terlarut larut
dalampelarut
Gula
Garam
Contoh
Bahan yang
larut dalam
parut
Alkohol
Air
Contoh
Melarutkan
satu bahan
Zat
terlarut
Larutan
Pengekstrakan
garam
Tepung gandum
Susu tepung
Serbuk kopi
Serbuk
santan
Pemerosesan
makanan
(pengeringan)
Lada
Pengeringan
baju
Ikan
Padi
Kopi
Koko
Kelapa
Faktor
mempengaruhi
kadar
keterlarutan
AMPAIAN
Cecair yang..
Pelarut
Pengeringan
makanan
Pengeringan
kayu api
KETERLARUTAN
APLIKASI
PENYEJATAN
AIR
F
I
LARUTAN G
=
J isim maksimum zat
terlarut
100 cm
3
air
Keterl arutan
J
H
Larut an
cai r
Sedikit zat terlarut
telah larut.
Boleh melarut lebih
banyak zat terlarut
Kesemua disediakan dengan melarutkan zat terlarut dalam pelarut
Kesemua adalah lutsinar
Larut an
t epu
Larut an
pekat
Banyak zat
terlarut telah larut
Boleh melarut
sedikit lagi zat
terlarut
Kuantiti maksimum
zat terlarut telah
larut
Tidak boleh melarut
zat terlarut lagi
Zat
terlarut
yang tidak
boleh
larut lagi
baki
4
3
2
1
5
3
2
1
3
2
1
4
5
3
2
1
4
c d
e
b
a
f
c
d
b
a
c
b
a
a
b
a
b
c
b
a
c b
a
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
air
gula
Larutan
gula
AI R
DAN
LARUTAN
(2 - 5)
TINGKATAN2, BAB5
38
__
www.petaminda.com
Contoh: Natrium
hidroksida & kalium
hidroksida pekat
J ika pekat
Mengakis
Asid dan alkali
menunjukkan
sifatnya HANYA
apabila
hadirnya air
PERANAN AIR
DALAM SIFAT ASID
DAN ALKALI
KEGUNAAN
ASID &
ALKALI
J ika pekat Contoh: Asid
hidroklorik & asid
sulfurik pekat
Serbuk
penaik
Ubat gigi
Sabun
Susu
magnesia
Detergen
Buah-buahan lain
Asam jawa
Cuka
Yogut
Limau
Nenas
Contoh
Contoh
pH lebih
daripada 7
Menukar
litmus
merah ke
biru
Rasa
licin
Rasa pahit
Sifat
Mengeluarkan gas hidrogen Bertindakbalas
dengan logam
reaktif
Mengakis
pH kurang
daripada 7
Menukar
litmus biru
kepada
merah
Rasa masam
Sifat
ALKALI
ASID
Mudah
terbakar
Toksik
Karsinogenik
Meruap
Sifat
Pelarut bagi zat
terlarut yang tak
larut dalam air
PELARUT
ORGANIK
Dalamlarutan
berair
Dalam
tumbuhan
Dalam
manusia &
haiwan
Membasuh,
meminum,
memasak
Untuk
tindakbalas
ki mi a
ASID
DAN
ALKALI
Selamat,
tidak
toksik
Melarut
banyak
bahan
Pelarut
universal
AIR
SEBAGAI
PELARUT
K
L
M
Asid Kegunaan
Asid nitrik
Asid sitrik
Asid tartarik
Asid asetik
Asid borik
Asid benzoik
Asid askorbik
Asid karbonik
N
O
Pel arut Zal t erlarut Kegunaan
organi k
Antseptik,
pembunuh
kuman
Varnis
Dakwat
Minyak wangi
Pencuci kuku,
laker
Bahan kimia
cecair,
larutkan getah untuk
pembuatan acuan
Pengekstrakan
zat terlarut
Penanggal kotoran
bergris
Menanggalkan cat
Menanggalkan cat
&kotoran
Melarutkan plastik,
melekatkan plastik
Menanggalkan
solekan
butiran
zink
larutansabun
Asid
hidroklorik
cair
Hidrogendalam
buihsabun
Hidrogen
terbakar
dengan
bunyi 'pop'
Pepejal
asid sitrik
Litmus bertukar
kepada merah
bila air hadir
Baja & pewarna
Garam
buah-buahan
Perasa masam
makanan,
pengawet,
pewarna sintetik
Pencuci mata
Pengawet
makanan
Vitamin C,
halang skurvi
Minuman
berkarbonat
Pepejal
barium
hidroksida
Litmus
biru kering
tidak
berubah
Litmus
merah
kering tidak
berubah
Alkohol
Aseton
Benzena
Eter
Petrol
Kerosin
Turpentin
Kloroform
Amil asetat
3
2
1
2
1
3
2
1
1
Air
Litmus bertukar
kepada biru bila
air hadir
2
1
Air
b
a
c
b
a
c
d
b a
c
d
b
a
e
f
c
d
b
a
e
f
2 1
1
2 3
4
1
6
5
2
1
2
3
4
1
5
39
Iodin
Resin
Pigmen
Wangian
Resin
Bahan kimia,
getah, gris
Minyak, lemak
Tar, cat, gris
Cat
Cat
Plastik
Gincu
AI R
DAN
LARUTAN
(3 - 5)
TINGKATAN2, BAB5
Otak - 80.5% air
Paru-paru - 80% air
Otot - 75% air
Darah - 91%air
Ginjal - 82%air
Alkali Kegunaan
Natrium
hidroksida
Ammonia
Magnesium
hidroksida
Kalsium
hidroksida
Sabun dan
detergen
Pencuci rumah,
baja
Antasid
Meneutralkan tanah
berasid
__
www.petaminda.com
Mengandungi
mineral untuk
kesihatan
Tidak mengandungi
bahan terampai
dan bahan terlarut
yang toksik
Bahan
terampai
Bahan
terlarut
Mikroorganisma
Penyulingan
Tak berwarna
& tak berbau
Kelalang
mengandungi
alkali dan
penunjuk
buret
mengandungi
asid
SIFAT AIR
YANG BERSIH
DAN SELAMAT
Peneutralan lengkap
berlaku pada takat neutral
Nilai pH =7
Warna penunjuk
berubah
Bahan
terampai
Bahan
terlarut
Membunuh
mikroorganisma
Bahan
terampai
Bahan
terlarut
Membunuh
mikroorganisma
Mengasingkan
kesemua
bendasing
terampai
Mikroorganisma
Bahan
terlarut
Tidak dapat
keluarkan
Penurasan
Pendidihan
Pengklorinan
PENULENAN
AIR
Lumpur
Pasir
Lumut
Najis
manusia &
haiwan
Mikroorganisma
Bahan kimia
Mineral terlarut
Batu kecil
Kandungan
ai r
Ditulenkan
dengan
penyahgaraman
Ais glasier &
salji
97% air bumi
Terlalu masin
untuk diminum
Laut
Sungai
Kolam
Tasik
Anak
sungai
Air dalam
tanah
Hujan
Sumber
ai r
AIR:
SUMBER
DAN
KANDUNGAN
Ubat gigi
(beralkali)
meneutralkan
asid dalam
mulut
Kalsium hidroksida
(beralkali)
meneutralkan tanah
berasid sebelum
penanaman
Cuka (berasid)
meneutralkan
sengat tebuan
(beralkali)
Antasid
(beralkali)
meneutralkan
perut berasid
semasa sakit
perut
Losyen kalamin
(beralkali)
meneutralkan sengat
lebah/semut merah
(berasid)
Cat
Kaca
Serbuk
peledak
Peneutralan
dalam titratan
asid dan alkali
R
Contoh
Tindakbalas
kimia antara
asid dan
alkali
Membentuk
garam dan air
PENEUTRALAN
Perasa
makanan
Pengawet
makanan
Baja
Pembuatan
garam
sebagai..
Kondisioner
rambut
(berasid)
meneutralkan
baki syampoo
(beralkali)
PENGGUNAAN
PENEUTRALAN
Asid sulfurik +kaliumhidroksida kaliumsulfat +air
Asid nitrik +kalsiumhidroksida kalsiumnitrat +air
asid alkali
asid
asid
alkali
alkali
garam
garam
garam
Hasil tindakbalas
adalah neutral
(pH 7)

Asid + Alkali Garam + Air


P
Q
Pasirhalus
Pasirkasar
Batukerikil
Batukasar
1
2
3
4
Zarah
asing
S
T

Air
berlumpur

Hasil
turasan
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
7
6
2
1
3
2
1
4
3
2
1
c
b
a
c d
b
a
e
f
d
b
a
c
d
e
b
h
f
g
a
b
a
b
a
b
a
a
2
3
4
1
5
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
Airsuling
KondenserLiebig

Air
masuk
Air
keluar
Kelalang
prnyulingan
Termometer
40
AI R
DAN
LARUTAN
(4 - 5)
TINGKATAN2, BAB5
Tidak dapat
keluarkan
Tidak dapat
keluarkan
Mengasingkan
Asid hidroklorik +natriumhidroksida natriumklorida +air
warna
penunjuk
berubah
__
www.petaminda.com
Membunuh
hidupan laut
Kesedaran awam
bagi mengawal
pencemaran air
Pendidikan
Membina sistem
kumbahan yang
mencukupi bagi
pemuliharaan air
Tindakan undang-
undang oleh pihak
berkuasa bagi
pencemaran air
Sistem
kumbahan yang
baik di taman
perumahan
Sistem pembentungan
air yang cekap sebelum
dibuang
Memusnah pantai
Pencemaran
logam berat
Hakisan
tanah
Racun
kulat
Racun
serangga
Baja kimia
Akt i vi t i
per t ani an
Bangkai
Najis
manusia
Sampah
Bahan
kimia
Bahan
buangan
radioaktif
Tumpahan
mi ny ak
Akt i vi t i
per l ombongan
Bahan
buangan
i ndust r i
Bahan
buangan
kedi aman
Guna semula dan
kitar semula air
Pelapik plastik
(Kurangkan sejatan)
Pengairan
titis/titik
Hantar air
terus ke
polok
Pasang
penjirusan
rendah
dalam
tandas
J angan
gunakan
tab
mandi
Tutup paip semasa
menyabun &
menggosok gigi
Kurangkan
masa
Mandi
Gunakan bali, bukan hos
Sapu kotoran,
bukan sembur
dengan air
Gunakan
air hujan
tadahan
Baiki
kebocoran
Sirampokok di
waktu pagi dan
petang
(kurang sejatan)
Basuh pinggan
dalamsinki
berair
Guna semula air
untuk menyiram
pokok
Penuhkan
mesin basuh
bila membasuh
Gunakan
tekanan air
rendah
Pertani an
Industri
Pencegahan
Penguatkuasaan
Pemantauan
KAWALAN
PENCEMARAN
AIR
Dapur
Taman
Bilik air
PENJIMATAN
AIR
SISTEM
BEKALAN AIR
Penapis logam
mengasingkan
objek besar
Penapisan 1
Penambahan kapur
untuk mengurangkan
keasidan
Penambahan
alum untuk
penggumpalan
bendasing
Penggumpalan 3
Gumpalan
termendak
Pemendakan 4
Menghilangkan
bau & rasa
Penambahan
oksigen
Pengudaraan 2
Mengasingkan bahan
pepejal terampai
Penurasan 5
Membunuh
kuman
Pengklorinan 6
Fluorida
mencegah
pereputan gigi
Pemfluoridaan 7
Alum+kapur
Ke rumah

Dikeluarkan
PENYIMPANAN 8
4
2
3
1
5
Dari
Mengandungi
bakteria
Kotor
Berbau
Toksik
Memudaratkan
jika diminum
Ai r
menj adi
b
4
2
3
1
5
BAHAN
PENCEMAR
AIR
PEMELIHARAAN
KUALITI
AIR
a
V
U
W
3
2
1
4
5
2
1
c
d
b
a
c
d
b
a
e

X
c
d
b
a
c
b
a
c
b
a
d
a
c
b
a
b
a b
c
a
b
2
1
1
1
1
a
b
41
AI R
DAN
LARUTAN
(5 - 5)
TINGKATAN2, BAB5
__
www.petaminda.com
suction
pump
tekanan
rendah

Bila pam sedutan


ditekan, satu
tekanan rendah
terbentuk antara pam
sedutan dan sampah
yang tersumbat
1
Bila pam
sedutan ditarik,
tekanan udara
dikurangkan lagi
2
Tekanan atmosfera yang
lebih tinggi menolak
sampah keluar
3
tekananatmosfera
Isipadu berkurang
ruangan jadi kecil
lebih banyak zarah
udara menghentam
dinding bekas
daya bertambah
tekanan bertambah
Isipadu berkurang,
tekanan udara bertambah
Tekan omboh
Isipadu dalam
leger berkurang
1
Tekanan
udara
bertambah
2
Udara laju
bentuk kawasan
tekanan rendah
3
racun
serangga
Tekanan atmosfera
menolak racun serangga
ke atas dan disembur
menjadi titisan halus
4
Dirikan
tong gas
J auhkan dari
kawasan
panas
J angan
bocorkan
J angan dibakar
dalamapi
Isipadu tinggi,
tekanan rendah
Isipadu rendah,
tekanan tinggi
Tekanan atmosfera yang lebih tinggi
menolak cecair ke dalam tin
Cecair tidak boleh keluar
2
Tekanan
udara yang
rendah
1

Tekanan
atmosfera
Tangki angin
dalam
bengkel
Suhu bertambah,
tekanan udara bertambah
Langkah
kesel amatan
Penjimatan kos
pengangkutan
Silinder
oksigen
Gas
memasak
Tin aerosol
Disimpan
dal am
silinder
Menjadi cecair
bila disejukkan
Sifon
Membetul kan
sinki
tersumbat
Penyembur
racun
serangga
Suhu bertambah
zarah udara bergerak lebih pantas
lebih banyak zarah udara menghentam
dinding bekas
daya bertambah
tekanan bertambah
Suhu
Isipadu
FAKTOR
MEMPENGARUHI
TEKANAN
UDARA
Air dalamgelas
yang terlangkup
Mengemikkan tin tertutup
Isipadu
dikurangkan
Penjimatan
ruang
Kebaikan
Menjadi gas semula
bila tekanan di
lepaskan
Penyedut
minuman
Pi cagari
ALAT
MENGGUNAKAN
PRINSIP
TEKANAN
UDARA
Belon dalam
kelalang
Daya
dikenakan ke
atas dinding
bekas
menghasilkan
tekanan
Eksperimen
Gas terdiri
daripada zarah
seni yang
berjauhan antara
satu sama lain
Zarah gas
bergerak
secara rawak
Zarah gas
menghentam
dinding
bekas
Teori Kinetik
Gas
Kerana
perlanggaran
zarah udara
dal am
atmosfera
GAS DI BAWAH
TEKANAN
TINGGI
TEKANAN
UDARA
A
B
E
C
Suhu rendah,
tekanan rendah
Suhu tinggi,
tekanan tinggi
Tekanan atmofera
menekankadbod
Panaskan
Udara
dikeluarkan
Tekananudara
menggelembungkan
belondalamkelalang
Tarik omboh
Isipadu udara
dalam leger
bertambah
1
Tekanan udara
dalamleger
berkurang
2
Tekanan atmosfera
yang tinggi menolak
air masuk
3
Tekanan
dalam
penyedut
berkurang
2
Menyedut
Mengeluarkan udara
dalam penyedut
1
Tekanan
atmosfera
menolak masuk
minuman ke
dalam penyedut
dan mulut
3
leger
Cecair dari
paras tinggi
mengalir ke
paras rendah
melalui salur
1
Tekanan udara
dalam salur
berkurang
2
Tekanan atmosfera
menolak cecair masuk
melalui salur dan keluar
dihujung salur
3


Tekanan di ruang
atas menyamai
tekanan atmsofera
1
Tekanan
atmosfera
menolak
cecair keluar
dari lubang
bawah
2
lubang
kedua
a
b
Mengeluarkan
cecair dalam
tin
MENGGUNAKAN
PRINSIP TEKANAN
UDARA
MENYELESAIKAN
MASALAH HARIAN
TEKANAN
UDARA
(1 - 1)
TINGKATAN2, BAB6
D
3
2
1
2
1
4
3
2
1
2
1
4
3
2
1
5
c
d
b
a
c
b
a
b
a
b
a
c
d
b
a
b
a
c
d
b a
X
42
c
X
Udaradikeluarkan
Panaskan Tekananudara
mengemikkantin
leger
__
www.petaminda.com
Daya (N)
Pemanjangan(cm)
Menghasilkan
bunyi

Memperlahankan
gerakan, tenaga
dibazirkan mengatasi
geseran
Kutub
yang
sama
menolak
antara
satu
sama lain
Menyebabkan
cas elektrik
statik
Hasil
gosokan
2 jasad
J asad yang berlawanan
cas menarik antara satu
sama lain
J asad yang sama cas
menolak antara satu sama lain
Rosakkan
bahagian
bergerak
Hasilkan haba
tidak diingini
dalammesin
Hauskan
permukaan
yang
bersentuh
Keburukan
geseran
Mengasah
Menggerakkan
dan menghentikan
objek
Berjalan
tanpa
tergelincir
Kekal
pegun
Memegang
objek
Daya tarikan dan
tolakan oleh magnet
Kutub yang
berlawanan
menarik
antara satu
sama lain
Menarik bahan
magnet
Contoh: besi,
keluli, nikel
Sebabkan berat
bagi objek
Adalah
tetap di
tempat
yang
sama
Daya yang
menarik jasad
ke pusat bumi
Geseran
Gerakan
Mempunyai
magnitud dan
arah
Kelebihan
geseran
Berasaskan
kepada
pemanjangan
spring
Pemanjangan spring
berkadar terus dengan
jisimbeban pada spring
Dibentuk bila 2
permukaan
bersentuhan
Daya geseran
Dalamarah yang
berlawanan dengan gerakan
(menentang gerakan)
Daya
magnet
Daya
graviti
Daya
geseran
Menggerakkan
objek pegun
Memperlahankan
objek bergerak
Menghentikan
objek bergerak
Menukar
bentuk
Menukar
kelajuan
Menukar
arah
Menukar
kedudukan
Daya
el ectrostati k
Unit:
Newton (N)
KESAN
DAYA
JENIS
DAYA
APLIKASI
DAYA GESERAN
(1)
B
Diukur
dengan
neraca
spring
PENGUKURAN
DAYA
D
Memampat
Memicit
Menendang
Mencucuk
Tolakan
Meregang
Menarik ke
belakang
Mengheret
Menggergaji
Menggosok
Mendayung
Menyental
Tari kan
dan
Tolakan
Tari kan
DAYA
A
E
C
Geseranpada
brekmenghentikan
kenderaan
Elektron
diterima oleh
batang plastik
Kain bercas
positif dengan
kehilangan
elektron
kain kering
Neraca
spring
mengukur
berat
Neraca
spri ng
jasad
Berat 100g = 1.0 N
Berat 1 kg = 10.0 N
Hasilkan bunyi tak
diingini
pencemaran bunyi
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2 3
4
1
2
1
2
a
b
c
d
e a
b
c d
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
a
b
a
b
c
a b
c
d
a
b
c d
a
b
c
a b
c
d
e
f
DI NAMI K
(1 - 2)
TINGKATAN2, BAB7
43
d
__
www.petaminda.com
Menghasilkan
tenaga elektrik
Menjalankan
mesin
Menjalankan
aktiviti harian
Membolehkan objek
berada di atas
permukaan bumi
Membolehkan
satelit mengorbit
bumi
Daya graviti
Daya
magnet
Daya
mekanikal
Daya
geseran
Hidup menjadi
sukar tanpa daya
KEPENTINGAN
DAYA DALAM
KEHIDUPAN
Contoh 2
Contoh
pengiraan
Uni t:
Watt (W)
at au
Joul e per saat
(Js
-1
)
Kadar
mel akukan
ker j a
Kerj a di lakukan (J)
Masa di ambi l (s)
Kuasa (W) =
Kuasa
Contoh 2:
Seorang lelaki mengangkat sebuah
kotak seberat 50 N melalui jarak
menegak setinggi 1.2 m. Cari kerja yang
dilakukannya.
J awapan:
Kerja dilakukan =Daya x J arak bergerak
=50 N x 1.2 m
=60 J
Unit :
Joul e (J)
J ika jarak =0
J ika daya =0
Tidur
Menolak
dinding
Duduk
Berjalan
Memanjat
Menyepak
Mengangkat
Ti ada kerj a
di l akukan
Kerj a
di l akukan
Kerja = Daya x Jarak bergerak
Kuant i t i t enaga
di gunakan unt uk
mengger akkan
obj ek dal am ar ah
per ger akan
permukaan 1
permukaan 2
Minyak
Bila 2 permukaan
bersentuhan
disapukan pelincir,
permukaan
menggelongsor di
atas pelincir
Gris
Lilin
Roda
Mudah
menggelongsor
atas satu
sama lain
Bentuk bulat,
sfera &licin
Pengguling
Bebola besi
Guli
Bentuk
aerodinamik
Kusyen
udara
Objek
bergerak
Bedak
talkum
Pelincir
paku
tatah
Menambah
berat/daya;
cengkaman
lebih kuat
Cara
mengurangkan
geseran
Permukaan
kering:
cengkaman
lebih baik
Kapur: disapu pada
tangan pengangkat
berat untuk
cengkaman lebih baik
Resin:
Disapukan
pada biola
Bahan dari
getah: lebih
cengkaman
tatah
dan
paku
Bunga
yang
tebal
Permukaan
kasar
Contoh 1:
Kirakan kerja yang dilakukan apabila
sebuah kerusi roda ditolak dengan daya
20 N untuk jarak 50 m.
J awapan:
Kerja dilakukan =Daya x J arak bergerak
=20 N x 50 m=1000 J
Contoh
pengiraan
Kerja
B
G
Cara
menambah
geseran
F
APLIKASI
DAYA GESERAN
(2)
bunga
tayar
Hoverkraf
bergerakdi atas
kusyenudara
bunga
tapak
kasut
APLIKASI
KUASA
Daya =0
Daya =0
J arak =0
Seorang lelaki mengambil masa 5 s
untuk mengangkat sebuah kotak
seberat 50 N melalui jarak menegak
setinggi 1.2 m. Kirakan kuasanya.
J awapan:
Kerja dilakukan =Daya x J arak bergerak
=50 N x 1.2 m
=60 J
Kuasa =
=
= 12 W
Kerja
masa

1.2m

5s
60 J
5 s
7000 J
12 s
Seorang lelaki berat 70 kg mengambil
masa 12 s untuk menaiki tangga setinggi
10 m. Kirakan kuasanya.
J awapan:
Berat =70kg =700N
Kerja dilakukan =Daya x J arak bergerak
=700 N x 10 m
=7000 J
Kuasa = =583.3 W
H
I
1
2
1
2
1
2
3
4
5
1
b
c d
e
a
f
a
b
c
d
e
a b
c
d
e
a
b
a b
c
d
a b
a
a
b
a
a
2
3
4
1
6
5
2 3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
5
2
1
DI NAMI K
(2 - 2)
TINGKATAN2, BAB7
APLIKASI
KERJA
44
pelincir
Contoh 1
__
www.petaminda.com
usus
Kulit
melindungi
otot
Membesar
bila
tubuh
membesar
Tidak
melindungi
semua
organ
Inver t ebr at a
Dar at
Inver t ebr at a
Akuat i k
Mammalia
Reptilia
Amfibia
Burung
Vertebrata
sahaja
Disokong
oleh tekanan
bendalir
badan
Sebahagian besar
air dalam sel dan
ruangan dalam
tubuh
Siput
Anemon laut
Cacing tanah
Lintah
Obor-obor
Contoh
Lapisan
luar
berotot
Ruang berisi
bendalir
Komponen
Serangga
Labah-
labah
Ketam
Udang
Contoh
Melindungi
tisu lembut
Memberi
bentuk tubuh
Mengalami
penyalinan kulit
apabila
membesar
Titik
penyambungan
otot
Lapisan luar
daripada kulit
keras atau
cengkerang
Titik
penyambungan
otot
Komponen
RANGKA
HIDROSTATIK
Vertebrata
Dar at
Rangka dalaman yang keras
Sistem tulang belakang
Terdiri daripada tulang dan rawan fleksibel
Ver t ebr at a
Akuat i k
Persamaan
Ver t ebr at a
Dar at
Ver t ebr at a
Akuat i k
Rangka dalam lebih kecil.
Berat disokong daya apung air
(Daya dalam air yang menimbulkan
objek)
Rangka kurang kuat
Anggota di bawah keluar melebar dari
tubuh
Perbezaan
Tulang:
beri
kekuatan
Rawan:
Mudahkan
penggelongsoran
tulang
(Pergerakan)
Komponen
Membolehkan
pergerakan
tubuh
Penyambungan
otot
Tempat untuk
organ
dalaman
Menyokong
berat tubuh
Melindung organ lembut
Menentukan dan
kekalkan bentuk
tubuh
Fungsi
Rangka Dal am Ver t ebr at a
Rangka Luar
Rangka
Hi dr ost at i k
Inver t ebr at a
Sistem
Rangka
RANGKA
DALAM
SISTEM
SOKONGAN
DALAM HAIWAN
A
RANGKA
LUAR
Inver t ebr at a
Dar at
Sistem rangka membantu pergerakan
Tiada sistem tulang belakang
Pergerakan dengan pengecutan otot
Inver t ebr at a
Akuat i k
PERBANDINGAN
SISTEM SOKONGAN
DALAM VERTEBRATA
Tulang
belakang
Rangka luar
Otot
(dalam rangka luar)
rawan
Belangkas
menyalin kulit
Persamaan
PERBANDINGAN
SISTEM SOKONGAN
DALAM INVERTEBRATA
Cengkerang
daripada
kalsium
karbonat
Kulit keras
daripada
kitin
Perbezaan
Kebanyakan
mempunyai rangka luar
Otot di dalam
rangka luar
Rangka luar untuk
perlindungan
Mengalami
penyalinan
kulit bila membesar
E
D C
B
1
2
1
2
3
4 5
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4 F
1
2
a
b
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
a
b
1
1
2
45
TINGKATAN2, BAB8
SOKONGAN
DAN
PERGERAKAN
(1 - 2)
rawan
tulang

Rangka dalam lebih besar
Rangka yang kuat dan keras
Kaki di bawah tubuh untuk
menyokong berat
Kebanyakan mempunyai
rangka hidrostatik
Otot menekan
bendalir tubuh
Rangka hidrostatik tidak
memberi perlindungan
Membesar tanpa penyalinan
kulit
__
www.petaminda.com
Pokok kertas
Contoh
Kelp
(rumpai laut)
Contoh
Ros
(mawar)
Contoh
Timun
Kacang pi
Labu
Contoh
Bakau
Contoh
Lada hitam
Orkid
liar
Pokok duit
Contoh
Oleander
Pokok bunga raya
Contoh
Durian
Semarak
api
Contoh
Maklumkan
J abatan Marin
Pusingkan badan
supaya dapat
bernafas
Beri
bantuan
Dicemaskan oleh yang
lebih besar & berusia
Terlalu dekat dengan
pantai landai
Akan mati kerana
organ dalaman
direnyuk oleh
berat badan
J angkitan alat pendengaran
gagal memandu arah
Punca
Tongkat
Topang ketiak
Bingkai
bantu
berjalan
Sokongan
tambahan
dengan..
Sistem otot
Sistem
rangka
Kecederaan
atau
penyakit
terhadap..
Sediakan daya
apungan air untuk
batang
Bantu untuk memanjat
Mudah dibuang
Tumbuh dari epidermis
Paus &
ikan lumba
terdampar
Orang
kurang
upaya
Dahan yang
mengalami modifikasi
Bantu untuk memanjat
Tidak mudah dibuang
Membelit
sokongan untuk
memanjat
Struktur
melingkar
daripada batang/
daun
Tumbuh
mengelilingi
sokongan dan
melekap
J uga
memanjat
sokongan
J agung
Contoh
Durian
Kasuarina
Di dasar
batang
Struktur seperti dinding
untuk sokongan
tambahan
Akar utama
bercambah dalam
tanah
Contoh
AKAR
LEKAP SULUR
PAUT
AKAR
SOKONGAN
MENGHARGAI
SISTEM
SOKONGAN
Tomato
Keembung
Contoh
Disokong oleh
air dalamsel
batangnya
Layu jika
kekurangan air
Dahan rapat
dengan tanah
Bel ukar
Satu batang
Pokok
Jenis
Disokong
oleh tisu kayu
(Xilem)
Tumbuhan
berkayu
Tumbuhan
tidak
berkayu
PENGELASAN
TUMBUHAN
G
AKAR
BANIR
AKAR
TONGGAK
ONAK
DURI KECIL
PUNDI
UDARA
SISTEM
SOKONGAN
DALAM
TUMBUHAN
Tumbuh daripada nod
batang atau dahan
Untuk sokongan
tambahan
tisu berkayu
Tumbuh
daripada dahan
ke tanah
Untuk
sokongan
tambahan
Pundi
udara
I
H
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
a
b
c
a b
a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
a
b
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
2
3
1
a
b
a
b
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
46
TINGKATAN2, BAB8
SOKONGAN
DAN
PERGERAKAN
(2 - 2)
sistem
saraf
__
www.petaminda.com
ladung
Tapak yang berat
(pusat graviti
rendah)
Ketinggian
yang rendah
Pusat graviti
rendah
Tapak berat
Pusat graviti
rendah
Roda tambahan
Menambah
luas tapak
Tumbang dengan
mudah bila
disendengkan sedikit
Lebih kecil sudut sendengan untuk ia
boleh ditumbangkan, lebih tidak stabil
objek tersebut
Ahli seni
petahankan diri
dan sukan
Menyusun
barang
yang berat
di bawah
rak
Enjin kenderaan
diletakkan di bawah
untuk merendahkan
pusat graviti Aktiviti
harian
Dibina
rendah
(pusat
graviti
rendah)
Luas
tapak
besar
Dal am
rekabentuk
bangunan,
kenderaan, alat
dan perabut
Zirafah membuka
kakinya semasa minum
untuk kestabilannya
Menambah
kestabilan
Pusat graviti
rendah
Hai wan
st abi l
Kestabilan
di alam
semul ajadi
Kemalangan Kematian
Kemusnahan
harta
Objek mudah
tumbang
Menggunakan
objek tidak
stabil
Lebih besar luas tapak
objek, lebih stabil objek
tersebut
Objek dengan tapak
yang lebih berat
mempunyai pusat
graviti yang rendah
Berat
tapak
Objek rendah
mempunyai pusat
graviti yang rendah
Lebih stabil
Objek tinggi
mempunyai pusat
graviti yang tinggi
Kurang stabil
Ketinggian
objek
Lebih rendah
pusat graviti,
lebih stabil
Kedudukan
pusat
graviti
Luas
tapak
Titik keseimbangan
terletak di pusat graviti
Ditentukan
oleh ladung
Pusat graviti
TIDAK terletak di
tengah
Obj ek
bent uk t i dak
sekat a
Pusat graviti
berada di
tengah
Obj ek
bent uk
sekat a
Objek boleh
diseimbangkan
pada pusat gravitinya
Titik di mana
keseluruhan berat
object bertindak
PUSAT
GRAVITI
Bergerak jauh dari kedudukan asal
bila disendengkan dan dilepaskan
Sukar untuk
tumbang bila
disendengkan
Objek tidak
stabil
FAKTOR
MEMPENGARUHI
KESTABILAN
MENGHARGAI
KESTABILAN
OBJEK
Kembali ke kedudukan
asalnya bila
disendengkan dan
dilepaskan
Lebih besar
sudut
sendengan
untuk ia
ditumbangkan,
lebih stabil
objek tersebut
Objek
stabil
Kebolehan
sesuatu objek
untuk kekal di
kedudukannya
KESTABILAN
A
B
C
APLIKASI
PRINSIP
KESTABIILAN
D
E
KESTABILAN
(1 - 1)
TINGKATAN2, BAB9

Pusat graviti
berubah bila
bentuk berubah
Pusatgraviti
Batu kecil menambah
berat tapak
Merendahkan pusat graviti
Menambah kestabilan
Luas tapak
besar
Lebih stabil
Luas tapak
kecil
Kurang stabil
Kemalangan
kren
buaya
kura-kura
Asas
konkrit
yang berat
Kaki di jarakkan
(luas tapak besar)
Kedudukan
badan yang
rendah
(pusat graviti
rendah)
lebih stabil kurangstabil
3
2
1
3
2
1
4
2
1
3
2
1
2
1
c
b
a
c
b
a
b
a
b
a
c
b
a
a
c
b
a
d
a
c
b
a
b
a
c
b
a
2
1
1
c
2
1
garisan
pensel
pertama
Pusat
graviti
47
Pusat
graviti
Pusat graviti boleh
beradadi luar objek
__
www.petaminda.com
J adi,
F
1
x =F
2
y =F
3
z =0.5 Nm
Eksperimen menunjukkan bahawa:
Momen ikut
arah jam
=
Momen ikut
lawan jam
B
D
F
F
B
D
F
B
D
Daya besar untuk
menggerakkan
beban kecil
J arak beban
bergerak lebih
jauh daripada
daya

Beban jauh
daripada fulkrum
L
E
F
Beban di antara daya
dan fulkrum
B
D
F
Daya kecil untuk
menggerakkan
beban besar
J arak daya bergerak
lebih jauh daripada
beban
Daya jauh
daripada fulkrum

Daya =50 N
J arak =20 cm =0.2 m

Pivot
(Titik pusingan)
Moment ikut arah jam
Momen pada pivot
=50 N x 0.2 m
=10 Nm
(momen ikut arah jam)
Contoh
Ikut arah jam
atau lawan
j am
Moment bagi daya
= Daya (N) x
Jarak yang
serenj ang dar i t i t i k
pusi ngan (m)
Kesan
pemusingan
dari daya
Penyepit
Angkup
Mop
Lengan
Contoh
Pemotong kertas
Pemecah
kacang
Kereta sorong
Contoh
Tuas kelas
ketiga
Baji
Roda dan
gandar
Tuas
Takal
Gear
Sat ah condong
Skr u
f
d
e
a
b
c
g
Terdiri daripada dua
atau lebih mesin
ringkas
Mesin
kompleks
6 Mesin
Ringkas
Alat yang
memudahkan
kita melakukan
kerj a
MESIN
A
MOMEN BAGI
DAYA
D
Roda dan gandar
Tuas
(Brek)
Gear
Tuas kelas
kedua
Fulkrum di antara
beban dan daya
Daya (D)
Ful krum (F)
Beban (B)
Daya yang
menentang
Daya untuk
mengatasi tentangan
Titik
pusingan
Daya kecil untuk
meggerakkan
beban besar
B D
F
J arak daya bergerak lebih
jauh daripada beban
Daya jauh
daripada fulkrum
D
F
B
Papan
jungkit
D
F
B
Ragum
Tukul
F
D
B
Gunting
F
B
D
Contoh
Tuas
kel as
pertama
KELAS
TUAS

F
B
D
F
B
D
F
B
D
F
B
D
C
F
F
B
D5N
0.1 m

z m
y m
x m
F
1
F
2
F
3
Moment ikut lawan
jam
=F
1
x =F
2
y =F
3
z
Momen ikut arah jam
=0.1 x 5 =0.5 Nm
3
2
1
b
a
3
2
1
4
3
2
1
6
5
b
a
b
a
b
a
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3 4
1
b
a
1
4
3
2
2
3
4
1
Daya di antara
fulkrum dan beban
2
4
3
1
TUAS MESI N
RI NGKAS
(1 - 2)
TINGKATAN2, BAB10
B
2
3
1
48
Pembuka
botol
__
www.petaminda.com
Elakkan
kehilangan
nyawa dan
harta
Berhati-hati
semasa
menggunakannya
Elakkan
kemalangan
semasa
menggunakannya
Gunakan
dengan
cer mat
Mesin kompleks
dicipta untuk
manafaat
manusia
Hidup lebih
selesa
Berterimakasih
kepada saintis
dan perekacipta
Kerja dilakukan
dengan lebih mudah
Hi dup
dengan
mes i n
Banyak kerja tidak
boleh dilakukan
dengan mudah
Hidup menjadi
sukar dan daif
Semua kerja
mesti
dilakukan
dengan
tangan
sendiri
Hi dup
t anpa
mes i n

35 cm

10 cm
Beban
20N
Daya
Rajah menunjukkan tuas yang
sembang. Cari daya yang
diperlukan.
J awapan:
20 N x 35 cm=Daya x 10 cm
Daya =
= 70 N
Nota: Jarak tidak perlu ditukarkan
dari cmkepada mkerana
penukaran akan menghapuskan
sesama sendiri.
20 x 35
10
50 kg 40 kg
2 m x
Rajah menunjukkan papan jungkit
yang seimbang. Cari jarak x.
J awapan:
50 kg x 2 m =40 kg x x m
x =
=2.5 m
50 x 2
40
Nota: Jisimtidak perlu ditukarkan dari kg
kepada daya dalam N kerana penukaran
akan menghapuskan sesama sendiri.
60 cm
90 cm
Beban

Daya =20 N
Contoh
pengiraan
Tuas
seimbang
MOMEN
DALAM
TUAS
E
MENGHARGAI
MESIN
MESI N
RI NGKAS
(2 - 2)
TINGKATAN2, BAB10
Beban (N)
x
Jarak beban dari
f ul kr um (m)
=
Daya (N)
x
Jarak daya dari
f ul kr um (m)
Momen ikut
arah jam
=
Momen ikut
lawan jam
Beban Daya
Rajah menunjukkan tuas yang
seimbang. Cari berat beban yang
disokong oleh daya.
J awapan:
Beban x (90 - 60) cm=20 N x 90cm
Beban =
= 60 N
Beban
x
J arak beban
dari fulkrum
Daya
x
J arak daya
dari fulkrum
=
20 N x 90 cm
30 cm
F 2
1
3
2
1
b a
c
b
a
c
b
a
c
d
b
a
c
b
a

49

J arak beban
dari fulkrum
Beban
J arak daya dari
fulkrum
Daya
__