Anda di halaman 1dari 6

Nama:

Tingkatan:..

Latihan Ulangkaji Tingkatan 1.
1. Namakan struktur sel berdasarkan fungsinya.
Fungsi Struktur sel
1. Mengawal semua aktiviti sel Nukleus
2. Tempat bagi tindakbalas kimia berlaku
3. Mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk sel
4. Menyerap tenaga matahari untuk fotosintesis
5. Melindungi dan mengekalkan bentuk sel.

2. Labelkan sturktur sel tumbuhan dan haiwan berikut.
Sel tumbuhan Sel haiwan
Nama:
Tingkatan:..

1. Rajah di bawah menunjukkan beberapa sel dalam badan manusia.

(a) Labelkan X,Y dan Z pada rajah di atas menggunakan perkataan berikut:


sel otot


sel saraf

sperma

(b) Apakah fungsi sel X ? )

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c) Rajah di bawah menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia. Apakah P dan Q ?
P:
Q:


X


Y

Z


Sel
P
Organ
Q
Organisma
Nama:
Tingkatan:..

1. Apakah maksud jirim?
_________________________________________________________________________
2. Namakan 3 keadaan jirim dan lukiskan susunan zarah didalam kotak yang disediakan.___________________ ___________________ ___________________
3. Rajah di bawah menunjukkan komposisi dan peratus udara .

(a) Labelkan pada di atas bagi X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :


Nitrogen


Karbon dioksida

Oksigen

(b) Berdasarkan rajah di atas ,kandungan udara yang manakah ..

(i) diperlukan semasa respirasi
___________________________________________________________

(ii) diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan semasa fotosintesis.
___________________________________________________________
21%
78%
0.03%
X : _____________________
Y: _____________________
Z : _____________________
Nama:
Tingkatan:..


1. Rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk tenaga .

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3(a) Pada rajah 7, labelkan bentuk-bentuk tenaga dengan perkataan beikut .


Tenaga kimia

Tenaga bunyi

Tenaga kinetik


(b) Padankan situasi dengan jenis tenaga yang diberikan seperti contoh yang diberikan

Kilat
Bahan api
Bahan api
Gasing yang berpusing
Spring yang diregangkan
Bentuk tenaga
Situasi
Tenaga kimia
Tenaga elektrik
Tenaga keupayaan
Nama:
Tingkatan:..

1. Rajah di bawah merupakan beberapa organ di dalam badan manusia

X Y Z


(a) Pada rajah di atas labelkan organ tersebut :


Perut


Peparu

Jantung

(b) Padankan organ dengan system yang betul . Gariskan seperti contoh yang diberikan.

Organ Sistem
X
Y
Z
Sistem pencernaan
Sistem pernafasan
Sistem peredaran darah
Sistem saraf
Nama:
Tingkatan:..

1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah mikroskop.


(a) Namakan bahagian berlabel X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :

Diafragma

Cermin Kanta objek

(b) Berdasarkan rajah di atas, padankan X, Y dan Z dengan fungsinya. Tuliskan X, Y dan Z di dalam kotak
yang betul.


Bahagian

Fungsi


Mengawal jumlah cahaya memasuki kanta)


Membesarkan saiz spesimen.


Memantulkan cahaya kepada kanta objek

Y: ______________________
Z: ______________________
X: ______________________