Anda di halaman 1dari 2

1:Penggerun dari surah YUSUF ayat 4

"inni roaitu ahada 'asyaro


kaukabaw wasy-syamsa wal qomaro roaituhum li saidin"!
kaedahnya
1-ba"a sena#as$tarik na#as hingga %enuh ke dada& ' kali ayat
(-langkah diatas %erlu diulang sebanyak ' kali
sele%as selesai berdoa!!"ya )**)+,Y) -)+.)/,Y) -)+0.,Y) 1)-0.,aku
bermohon,bagaimana bulan dan bintang tunduk ke%ada nabi Yusu#,begitulah seluruh
manusia tunduk dan hormat ke%ada ku"
'-2agi tuuan resa%an ilmu,hendaklah diamalkan selama 43hari
4-ba"a %agi dan %etang
%4s akan ada satu "ahaya merah masuk melalui bawah bumi masuk ketubuh kita
(: 0lmu Pandang Seteru mat 1ilau
2ayangkan lam ali# di linkungan hidung!!kedua( kaki lam naik ke kening!
bayangkan "ahaya lam s%t emas kekuningan dan ali# /am%ak di dahi dan kalimah )llah
lengka% dengan sabdu!2ayangkan diri dlm lingkungan lam ali# dan ali# berada di de%an kita!
htt%:44blogilmubatin!blogs%ot!"om4