Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS (BULAN JANUARI)

SK BUKIT SOGA
2014

1. Nama Program : Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas (Bulan Januari)

2. Tarikh : Sepanjang bulan Januari 2014

3. Hari/Masa : sepanjang minggu persekolahan

4. Tempat : Semua kelas SK Bukit Soga

5. Objektif :
i. Melahirkan generasi berkeperibadian unggul menerusi
pemupukan ilmu pengetahuan, sikap dan amalan dalam aspek
kebersihan dan keceriaan.
ii. Membina serta memelihara diri dan persekitaran sekolah yang
bersih, sihat dan selamat.
iii. Meningkatkan pengetahuan para guru, ibubapa dan murid akan
kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan.

6. Sasaran : semua kelas SK Bukit Soga.

7. Butiran Aktiviti :

i. Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas pada setiap bulan.
ii. Guru bertugas memeriksa setiap kelas dan memberi markah yang sesuai mengikut
kriteria yang ditetapkan.
iii. Pemenang pertandingan bulanan akan diumumkan pada bulan berikutnya.
iv. Kelas yang menang bulanan akan menerima piala pusingan berserta sijil.
8. Penilaian Program :
i. Kekuatan/ Kelemahan Program
Meningkatkan tahap kebersihan kelas.
Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang kepentingan menjaga
kebersihan dan keceriaan.
Memupuk sikap bekerjasama dan toleransi antara murid.

ii. Cadangan Penambahbaikan
Kelas yang menang pertandingan berturut-turut akan dijadikan Kelas
Kondusif atau Kelas Contoh.

9. Dokumentasi Bergambar :


Disediakan : Disemak :


............................... .............................