Anda di halaman 1dari 24

NOTA;

Perhatian!!,
Ini adalah cadangan dan ilmu yang baik daripada Allah SWT
dan kekurangan mohon ditambah baik oleh anda semua.

KOD KURSUS
BBPP1103
TAJUK KURSUS
PRINCIPLES OF MANAGEMENT


BBPP1103
ii

ISI KANDUNGAN Muka Surat

1.0 PENGENALAN 1
1.1 Definisi Pembuatan Keputusan 1
1.2 Persekitaran Pembuatan Keputusan 2
1.3 Proses Pembuatan Keputusan yang Rasional 4
1.4 Jenis-jenis Pembuatan Keputusan Secara Berkumpulan 5


2.0 Pembuatan Keputusan Menggunakan Teknik Kumpulan Nominal 7
2.1 Pencetusan Idea atau Tulis Idea 7
2.2 Pembentangan Idea 7
2.3 Bincang Kelebihan dan Kelemahan 8
2.4 Undi dan Laksanakan Idea 8


3.0 Aplikasi Teknik Kumpulan Nominal Dalam Seharian 10
3.1 Pemilihan Tempat Pengajian 10
3.2 Pemilihan Penerimaan Tender 11
3.3 Perlantikan Jawatan di dalam Syarikat 12
3.4 Pemilihan Rawatan Kesihatan 12


4.0 Kelebihan Teknik Kumpulan Nominal 14
4.1 Idea atau Pendangan Daripada Pelbagai Perspektif 14
4.2 Penglibatan Semua Ahli 14
4.3 Mengelakkan Sifat Diskriminasi 15
4.4 Mendapat Keputusan Secara Lembut atau Berhemah 15BBPP1103
iii

5.0 Kelemahan Teknik Kumpulan Nominal 17
5.1 Penyelesaian yang Berlimitasi 17
5.2 Semua Ahli Wajib Menerima Keputusan Undian 17
5.3 Memerlukan Perancangan Tersusun 18
5.4 Memperuntukkan Sejumlah Waktu 18

6.0 KESIMPULAN DAN RUMUSAN 19

RUJUKAN 20

BBPP1103
1

1.0 PENGENALAN

Pembuatan keputusan dalam seharian adalah kerap berlaku tanpa disedari.
Perkara ini tidak dapat dinafikan bahkan begitu mudah untuk dibuktikan seperti contoh,
sewaktu hendak memulakan aktiviti harian. Bermula dengan tindakan untuk memelih
tempat sarapan pagi hinggakan untuk menentukan waktu pulang daripada pejabat.

Setiap daripada kita akan menilai, memilih dan mempertimbangkan keadaan yang
terbaik, dalam situasi harian tersebut itulah proses yang dinamakan pembuatan
keputusan. Bahkan jika kita bekerja sebagai pengurus atau orang yang membuat
keputusan proses ini sering kali kita akan lakukan.


1.1 Definisi Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan adalah satu proses memilih beberapa altenatif atau
pilihan uuntuk menentukan hasil yang terbaik selepas menilai atau membuat
pertimbangan yang wajar berdasarkan beberapa persekitaran atau kretiria. Erti
kata lain merupakan ia merupakan proses menganal pasti masalah, mencari
cadangan penyelesaian dengan memilih yang terbaik dan melaksanakan cadangan
pemulihan yang dipilih.

Semasa pembuatan keputusan dibuat, konsep rasional adalah wajib dan ia
mestilah berdasarkan fakta atau ilmu yang releven dengan sebab-sebab yang
munasabah bagi memastikan bahawa keputusan yang dibuat adalah merupakan
keputusan yang terbaik. Biasanya dalam sesebuah organisasi pasti perkara ini
berlaku dan ia dilakukan oleh pembuat keputusan atau orang yang diberi
tanggungjawab membuat keputusan iaitu pengurus. Maka seterusnya pembuat
keputusan ini akan terikat dalam persekitaran pembuatan keputusan yang akan
dibincangkan seperti berikut.

BBPP1103
2

1.2 Persekitaran Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan semuanya bergantung kepada persekitaran
mendapatkan keputusan yang baik dalam menyelesaikan masalah atau perkara
yang timbul. Secara ringkasnya pembuatan keputusan ini akan berlaku sama ada
mempunyai maklumat yang lengkap, maklumat yang tidak lengkap atau pun tiada
sebarang maklumat langsung yang akan menyebabkan persekitaran ini
membentuk tiga bahagian.

Gambarajah 1
Gambarajah 1 menunjukkan tiga bahagian dalam persekitaran pembuatan
keputusan.


1.2.1 Membuat Keputusan dalam Keadaan Kepastian
Maklumat yang lengkap diperolehi oleh pembuat keputusan dan ini
memudahkan untuk proses menganalisis dan menilai keputusan terbaik
daripada pengurus untuk mendapatkan pulangan atau jalan penyelesaian
yang optimum.
Sebagai contoh penjual makanan segera yang mendapat kertas
kerja lengkap melalui skim francais A dan B. Skim francais A mendapat
pulangan keuntungan 25% dalam masa 6 bulan, manakala skim francais B
menawarkan keuntungan yang sama 25% tatapi hanya mengambil masa 3
bulan sahaja. Maka dalam situasi ini jelas menunjukkan pilihan pengurus
adalah skim francais B disebabkan pulangan yang sama diperolehi tetapi
dalam masa yang lebih pantas atau cepat.

Pembuatan Keputusan
Keadaan Pasti
Tidak Pasti
Keadaan Berisiko
BBPP1103
3

1.2.2 Membuat Keputusan dalam Keadaan Ketidakpastian
Keadaan untuk membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian
adalah yang paling sukar. Semasa ini berlaku pengurus terpaksa
menggunakan budibicara atau pengalaman mereka sendiri untuk menilai
yang terbaik bagi mendapatkan pulangan pelaburan syarikat mereka.
Sebagai contoh syarikat MZ Enterprise menjual alat tulis dan ingin
memperkenalkan produk baru di kawasan perniagaan mereka dengan
menjual makanan sejuk beku, sedangkan di kawasan tersebut tidak ada
kedai lain yang menjual makanan sejuk beku. Oleh itu sebagai langkah
permulaan mereka terpaksa membuat promosi dan pembungkusan
percubaan untuk mengetahui citarasa pengguna di kawasan tersebut.
Maka keputusan alternatif yang perlu dibuat adalah dengan
membuat pembungkusan yang kecil sebagai pek percubaan dengan
pelbagai harga yang murah sama ada pek RM5.00 atau RM10.00.


1.2.3 Membuat Keputusan dalam Keadaan Berisiko
Situasi ini adalah disebabkan pengurus atau pembuat keputusan
hanya mendapat maklumat yang sedikit atau tidak lengkap. Hanya
berdasarkan maklumat yang sedikit inilah pengurus terpaksa meramal atau
membuat unjuran keuntungan bagi sesebuah syarikat untuk
menganggarkan keuntungan dengan risiko perubahan permintaan
pengguna atau risiko-risiko lain.
Sebagai contoh pilihan pelaburan dalam syarikat dalam tiga
keadaan lokasi penjualan produk A iaitu pertama jualan dipasaraya
mendapat keuntungan bersih RM1500.00, jualan di pasar malam mendapat
keuntungan RM800.00 dan jualan secara direct sales mendapat
keuntungan RM1100.00.
Jika situasi ini berlaku pengurus dengan mudah dapat membuat
keputusan boleh menambah kuata produk untuk jualan di pasaraya tetapi
pada masa yang sama pengurus itu tidak mengetahui adakah pasaraya
BBPP1103
4

tidak akan menaikkan sewa premis atau tapak pameran yang mungkin
akan menjejaskan keuntungan bersih mereka pada masa depan.


1.3 Proses Pembuatan Keputusan yang Rasional

Pembuatan keputusan yang rasional adalah merupakan satu proses untuk
mendapatkan keputusan yang terbaik dan secara optimum berdasarkan opsyen
yang ada secara sistematik yang berdasarkan fakta, pendapat dan sebab-sebab
yang munasabah. Ia bersistematik kerana melalui beberapa fasa yang tersusun
seperti mentakrif masalah, minilai alternatif keputusan dan memilih opsyen
keputusan yang terbaik dan tersedia. Secara ringkas keputusan yang rasional pasti
melalui langkah seperti gambarajah 2 di bawah ;


Gambarajah 2Takrif
Masalah
Kenal Pasti
Kriteria
Keputusan
Peruntukan
Pemberat
Setiap
Kriteria
Jana
Penyelesaian
Altenatif
Menilai
Altenatif
Pilih
Keputusan
Optimum
BBPP1103
5

1.4 Jenis-jenis Pembuatan Keputusan Secara Berkumpulan

Pembuatan keputusan secara berkumpulan adalah yang terbaik untuk
mendapatkan keputusan yang paling optimum. Struktur pentadbiran yang
mengamalkan konsep membuat keputusan secara berkumpulan ini biasa menjadi
amalan dan praktis di mana-mana sahaja sama ada syarikat perniagaan atau
pentadbiran kerajaan yang melalui mesyuarat atau seumpamanya.
Terdapat tiga kaedah dalam membuat keputusan secara berkumpulan iaitu
Sumbangsaran(brainstorming), Teknik Kumpulan Nominal dan Teknik Delphi
dan secara ringkasnya adalah seperti berikut;
1.4.1 Sumbangsaran
Teknik ini menggalakkan semua orang menjana atau memberikan
idea-idea sebanyak mungkin dan maklumbalas negetif tidak
dibenarkan sama sekali kecuali semua pendapat atau idea telah di
dengar. Teknik ini biasanya melibatkan sekurang-kurangnya lima
orang barulah dapat dilaksanakan secara berkesan. Masing-masing
akan memberi buah fikiran bergilir-gilir dan cadangan atau idea
mereka akan dikumpul dan dinilai mengikut kelebihan dan kelemahan
yang ada.
1.4.2 Teknik Kumpulan Nominal
Teknik ini adalah salah satu cara dengan memberikan cadangan-
cadangan daripada ahli kumpulan yang akan dinilai terlebih dahulu
sebelum dibentangkan kepada ahli kumpulan yang lain.
Teknik ini menggunakan empat langkah asas yang digunapakai iaitu;
a. Mencatat idea secara individu untuk masalah yang dibincangkan
b. Para ahli akan membentangkan idea kepada ahli kumpulan yang
lain dan dicatatkan semula untuk dikaji dan dirujuk semua ahli
kumpulan
c. Perbincangan untuk menilai kelebihan dan kelemahan idea yang
dibentangkan.
BBPP1103
6

d. Ahli kumpulan mengundi untuk memilih idea yang dibentangkan
dan idea yang mendapat undian tertinggi akan dilaksanakan.
1.4.3 Teknik Delphi
Teknik ini adalah kaedah pembuatan keputusan melalui panel
pakar yang akan mencari penyelesaian dengan menjawab beberapa
soalan dan bekerja bersama panel yang lain untuk mendapatkan
keputusan yang terbaik untuk setiap isu yang mereka cuba selesaikan.
Kaedah ini tidak mewajibkan perjumpaan secara bersemuka kerana
biasanya ia boleh dibuat melalui media komunikasi seperti email,
sidang video atau laman sosial tertutup.
Teknik ini juga akan melibatkan beberapa langkah berikut;
a. Pakar dalam sektor berkaitan dikenal pasti dan dipilih
b. Sebarang masalah diolah dalam bentuk soalan terbuka
c. Soalan terbuka atau soal selidik itu diserah kepada pakar atau ahli
panel supaya mensyorkan penyelesaian.
d. Soal selidik yang lengkap akan diserahkan semula kepada
pengurus.
e. Jawapan dirumuskan dan digabungkan dalam bentuk laporan dan
diserahkan kepada ahli panel bersama soal selidik yang lebih
spesifik untuk dikaji semula.
f. Laporan tersebut akan dibaca oleh ahli panel untuk mengetahui
cadangan daripada panel-panel lain dan soal selidik yang kedua
akan dilengkapkan.
g. Proses tersebut akan diulang-ulang sehingga mendapat keputusan
sebulat suara.

Terdapat kelebihan-kelebihan dan kelamehan-kelemahan dalam pembuat
keputusan secara berkumpulan namun tugasan ini akan membincangkan secara khusus
berkaitan pembuatan keputusan secara berkumpulan di bawah satu kaedah Teknik
Kumpulan Nominal dalam topik selepas ini.

BBPP1103
7

2.0 Pembuatan Keputusan Menggunakan Teknik Kumpulan Nominal

Topik sebelum ini telah membincangkan dan menjelaskan berkaitan pembuatan
keputusan dan teknik-teknik pembuatan keputusan secara berkumpulan dengan
dinyatakan secara ringkas. Oleh itu di sini akan dibincangkan pula secara terperinci
berkaitan Teknik Kumpulan Nominal dalam pembuatan keputusan secara berkumpulan.

Teknik ini mempunyai beberapa kaedah atau cara yang diaplikasikan semasa
mencari jalan penyelesaian terhadap isu atau pun masalah yang dihadapi. Konsep
pemilihan jalan penyelesaian melalui perbincangan berkumpulan ini, amat berguna untuk
atau bagi kebanyakan organisasi. Biasanya juga teknik yang hampir serupa diamalkan
oleh kebanyakan kerajaan di dunia melalui sistem perlembagaan berparlimen. Teknik ini
juga dikenali dengan teknik berlembut dalam membuat keputusan.

Proses dalam menggunakan kaedah pembuatan keputusan melalui Teknik
Kumpulan Nominal ini terdiri daripada empat langkah berikut.

2.1 Pencetusan Idea atau Tulis Idea.
Setiap ahli kumpulan adalah digalakkan untuk menulis pendapat atau idea
dengan menggunakan nota kecil untuk menyelesaikan sesuatu isu atau
masalah sebelum dibentangkan dan dibahaskan. Proses ini biasanya diberi
dalam masa 10 ke 20 minit

2.2 Pembantangan Idea.
Setiap ahli kumpulan akan menyatakan atau membentangkan pendapat atau
idea mereka kepada ahli kumpulan yang lain. Cadangan-cadangan ini akan
dicatatkan dalam papan notis atau papan hitam atau direkodkan didalam
komputer dan dipancarkan ke papan layar melalui LCD Projector supaya
mudah untuk ahli-ahli yang lain membuat rujukan dan penilaian awal. Proses
ini pula biasanya bergantung kepada bilangan ahli yang berkumpul kerana
jika ramai, setiap pasti mereka diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan
BBPP1103
8

idea mereka itu. Secara amnya akan mengambil masa lebih kurang 15 ke 30
minit.

2.3 Bincang Kelebihan dan Kelemahan
Setelah semua ahli membentangkan idea mereka maka bermulalah sesi
perbincangan untuk menentukan kelebihan dan kelemahan idea berkenaan
yang akan dicatatkan. Proses inilah yang biasanya memakan masa yang agak
panjang dan pada kebiasaannya mengambil masa 45 minit ke 1 jam untuk
masing-masing meyakinkan kelebihan-kelebihan cadangan atau idea daripada
mereka.

2.4 Undi dan Laksanakan Idea
Selepas pembentangan dan perbincangan berkaitan kelebihan dan kelemahan
idea, maka tibalah masa untuk setiap ahli kumpulan mengundi dalam kertas
kecil untuk memilih cadangan yang difikirkan paling sesuai untuk mereka
menangani masalah atau isu yang sedang dihadapi. Setelah itu mereka akan
melaksanakan idea yang terpilih dengan undian yang terbanyak itu. Proses ini
hanya mengambil 5 ke 10 minit sahaja kerana pembentangan idea dan
kelabihan serta kelamahan telah dilakukan sebelum ini.Gambarajah 3
Tulis Idea
Bentang Idea
Bincang Kelebihan
& Kelemahan
Undi &
Laksanakan Idea
BBPP1103
9

Gambarajah 3 di atas adalah menunjukkan secara ringkas proses yang berlaku
dalam pembuatan keputusan yang menggunakan Teknik Kumpulan Nominal.

Oleh itu penjelasan-penjelasan kaedah dalam pembuatan keputusan secara
berkumpulan yang menggunakan teknik ini diharap dapat difahami dan digunapakai
secara meluas kerana terdapat pelbagai kelebihan-kelebihan yang tertentu yang boleh
diaplikasikan dalam kehidupan seharian yang akan dibincangkan dalam topik 3 selepas
ini.BBPP1103
10

3.0 Aplikasi Teknik Kumpulan Nominal Dalam Seharian

Kehidupan seharian setiap manusia tidak dapat lari daripada untuk membuat
keputusan sama ada melibatkan perkara dalam pekerjaan, perniagaan atau pun semasa
bersosial dengan masyarakat. Keputusan yang dibuat pula boleh melibatkan orang lain
dengan meminta pendapat mereka secara rasmi atau secara bersahaja. Berikut dinyatakan
beberapa contoh penggunaan pembuatan keputusan yang Menggunakan Teknik
Kumpulan Nominal.

3.1 Pemilihan Tempat Pengajian

Situasi ini biasanya berlaku kepada semua pelajar lepasan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya yang hendak memilih tempat
mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Perlu diingat
bahawa pemilihan tempat untuk mereka ini menyambung pelajaran adalah
berdasarkan maklumat dan fakta yang sahih sahaja. Sekiranya maklumat yang
tidak lengkap akan menjejaskan pemilihan yang terbaik untuk mereka melangkah
ke peringkat universiti.
Proses ini bermula apabila perbincangan yang sistematik dilakukan di
bawah pemantauan guru konsuler atau guru kelas seperti di Sekolah Menengah
Kebangsaan Sijangkang Jaya Telok Panglima Garang. Setiap pelajar diminta
membuat cadangan dan mendapatkan maklumat berkaitan universiti pilihan
masing-masing. Guru selaku pemantau akan meminta pelajar mendapatkan
maklumat tersebut dan akan dibentangkan oleh setiap pelajar. Selepas semua
pelajar didalam kelas membentangkan idea mereka barulah guru pembimbing
akan memulakan sesi perbincangan mengenai kelebihan-kelebihan dan
kelemahan-kelemahan universiti yang berkaitan yang juga dinyatakan sendiri oleh
pelajar terbabit.
Proses ini juga akan mendapatkan keputusan yang optimum kepada para
pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka dalam subjek pilihan yang
ditawarkan oleh pihak universiti. Biasanya proses ini juga berlaku kepada pelajar
BBPP1103
11

sains tulin yang hendak melanjutkan pelajaran bersama rakan-rakan sekalas
mereka. Setelah itu undian akan dibuat untuk memilih universiti yang pada waktu
itu sebagai pilihan terbaik untuk mereka memohon dan melanjutkan pelajaran di
universiti berkenaan beramai-ramai.


3.2 Pemilihan Penerimaan Tender

Pemilihan dan penerimaan tender ini biasanya berlaku di dalam syarikat-
syarikat atau badan kerajaan yang menawarkan tender seperti kerajaan tempatan
atau Jabatan Kerja Raya. Setiap pemberian tender jabatan kerajaan adalah dikawal
selia dan dipantau secara ketat untuk mengelakkan berlakunya kebocoran
maklumat begitu juga di dalam sebuah syarikat atau organisasi yang besar.
Kaitan teknik ini dengan pemilihan tender adalah berdasarkan mesyuarat
pemilihan yang dilakukan oleh penawar tender yang dilakukan menggunakan
kaedah atau Teknik Kumpulan Nominal. Ini kerana dalam pemilihan tender adalah
menjadi satu kesalahan surius di bawah Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah
Malaysia yang dikhuatiri berlaku penyalahgunaan kuasa jika hanya individu
tertentu sahaja yang melantik atau meluluskan pemberian tender tersebut.
Oleh itu setiap pemberian tender sama ada kerajaan atau swasta pasti akan
dilakukan secara berkumpulan yang akan membincangkan kelayakan-kelayakan
petender melalui borang-borang tender yang dihantar. Setiap ahli kumpulan yang
bermesyuarat akan membentangkan idea berdasarkan profil syarikat yang
menawarkan diri. Maka satu perbincangan akan dilakukan untuk menentukan
kelayakan dan kelebihan syarikat tersebut. Akhirnya undian akan dibuat untuk
memilih syarikat yang berkelayakkan dan satu surat tawaran akan dibuat kepada
pemenang tender.
BBPP1103
12

3.3 Perlantikan Jawatan di dalam Syarikat

Setiap syarikat mempunyai lembaga pengarah dan mereka adalah orang
yang bertanggungjawab untuk melantik peneraju syarikat dan jawatan-jawatan
yang seumpamanya. Sebagai contoh Perlantikan Ketua Pegawai Eksekutif atau
CEO dan ini adalah amat penting untuk memastikan perjalanan syarikat bergerak
maju dan berdaya saing.
Perlantikan jawatan CEO dalam sesebuah syarikat terutamanya syarikat
gergasi seperti MAS, TNB dan TM Malaysia Berhad bahkan syarikat kecil pun
akan menggunakan Teknik Kumpulan Nominal ini. Setiap lembaga pengarah akan
biasanya mempunyai calon-calon mereka untuk diletakkan ke jawatan tertinggi
itu. Semasa mesyuarat lembaga pengarah mereka akan membentang cadangan-
cadangan mereka kepada ahli lembaga pengarah yang lain.
Seterusnya perbincangan setiap calon diadakan bagi menentukan
kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Ini adalah
perlu kerana CEO adalah orang yang akan menentukan keuntungan syarikat, jika
syarikat mengalami kerugian maka ahli lembaga pengarah turut akan rugi. Setelah
itu undian akan dibuat oleh semua ahli lembaga pengarah untuk melantik CEO
dan satu surat tawaran perjawatan akan diberikan kepada calon yang mendapat
undian atau sokongan ramai.

3.4 Pemilihan Rawatan Kesihatan

Kesihatan merupakan aset yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah
SWT kepada manusia. Namun adakalanya tuhan menguji kesihatan kita dalam
bentuk penyakit yang kita hadapi sama ada rela atau pun tidak. Dalam erti kata
lain penyakit boleh datang kepada setiap manusia tanpa diundang.
Situasi ini khas ini akan mengingatkan diri saya sendiri agar sentiasa
bersyukur kepada kesihatan dengan menjaga ke tahap yang optimum. Tetapi jika
ada juga masalah kesihatan yang timbul maka kita perlu terima hakikat dan redha
dengan menganggap ia adalah satu ujian daripada tuhan kepada hamba-
BBPP1103
13

hambanya. Saya membawakan contoh pengalaman yang telah dialami sendiri
iaitu bermula dengan tafakur kepada pemergian bonda tercinta buat selamannya
pada 8 FEB 2014 yang lalu.
Ibu saya dikurniakan lapan orang anak dan antaranya seorang doktor yang
masih bertugas dengan Kementerian Kesihatan. Kami sekeluarga terpaksa
menggunakan pembuatan keputusan dengan Teknik Kumpulan Nominal apabila
ibu kami disyakki mengidap kenser oleh satu hospital swasta di Klang. Sebagai
anak kami inginkan yang terbaik untuk rawatan ibu kami ini. Satu perbicangan
khas diadakan untuk mendapatkan rawatan perubatan yang terbaik kepada ibu
kami.
Kami adik beradik berusaha untuk mendapatkan maklumat pusat rawatan
sama ada secara klinikal atau pun rawatan tradisional. Setiap ahli keluarga
memberikan pandangan dan kelebihan-kelebihan pusat rawatan yang dicadangkan
termasuk pusat rawatan islam, hospital swasta dan hospital-hospital kerajaan.
Hasil daripada pembentangan idea dan perbincangan daripada adik beradik yang
lain maka hospital Putrajaya menjadi pilihan sebagai pusat kesihatan terbaik
untuk bonda kami. Ternyata pilihan kami adalah tepat memandangkan ia
bersebelahan dengan pusat kenser negara dan hospital putrajaya itu sendiri
mempunyai tenaga pakar dan fasiliti yang terkini.
Pengunjung juga berasa selesa semasa waktu melawat disebabkan terdapat
pelbagai kemudahan untuk mereka termasuk mesin ATM dan kedai buah tangan,
taman permainan untuk kanak-kanak dan keperluan-keperluan lain. Apa yang
pasti kaedah ini boleh diaplikasi juga kepada orang ramai untuk mendapatkan
rawatan yang terbaik kepada mereka. Sebagai perkongsian bahawa walaupun
dengan kecanggihan dan keselesaan tempat rawatan itu, ia akan tidak menjanjikan
kita boleh pulih daripada penyakit yang dihadapi dan kami sekeluarga redha dan
menerima pemergian ibunda tercinta kami itu dengan hati yang rela disebabkan
usaha kami untuk mendapatkan rawatan yang terbaik telah tercapai dengan
menggunakan kaedah ini.


BBPP1103
14

4.0 Kelebihan Teknik Kumpulan Nominal

Kelebihan pembuatan keputusan menggunakan kaedah ini adalah boleh dianggap
juga sebagai kelabihan pembuatan keputusan secara berkumpulan yang terbaik. Antara
kelebihan-kelebihan itu adalah seperti berikut;

4.1 Idea Atau Pandangan Daripada Pelbagai Perspektif
Melalui teknik ini setiap ahli kumpulan mempunyai pandangan atau idea
masing-masing. Ini disebabkan latar belakang ahli yang berbeza-beza dan
menjadikan idea yang wujud adalah mengikut trend pemikiran mereka yang juga
berbeza. Oleh itu pelbagai opsyen diperoleh untuk dibincangkan bagi mencapai
objektif iaitu menyelesaikan masalah atau isu yang timbul.
Secara tidak langsung pembentangan idea mereka menjadikan satu
penyampaian maklumat yang mungkin mereka tidak ketahui sebelum ini seperti
mana contoh sebelum ini iaitu sewaktu mendapatkan rawatan kesihatan untuk
bonda kami sekeluarga, yang mana latar belakang adik-beradik kami adalah
berbeza. Ada yang mencetuskan idea sebagai seorang guru, doktor, ahli politik,
usahawan dan juga pekerja kilang, namun apa yang dapat dikongsi adalah
berdasarkan maklumat-maklumat kesihatan daripada pelbagai latar belakang.
Kaitannya adalah apabila doktor menyampaikan idea maka secara tidak
langsung pekerja kilang akan mendapat informasi kedoktoran dan apabila pekerja
kilang pula menyatakan ideanya yang berkisarkan kualiti perkhidmatan diterima
di hospital apabila pesakit tidak berjawatan besar atau berpengaruh. Secara tidak
langsung doktor akan mendapat maklumat tentang kualiti perkhidmatan itu tadi.


4.2 Penglibatan Semua Ahli
Semua ahli akan terlibat dalam memberikan idea dan pandangan. Lalu
semua akan terlatih untuk memberikan buah fikiran secara terancang. Tidak akan
ada antara ahli yang akan dikecualikan daripada memberikan sebarang pendapat
dan idea bagi menyelasaikan isu atau masalah yang timbul. Oleh itu sikap rasa
BBPP1103
15

diketepikan atau diabaikan oleh ahli tidak akan timbul bahkan mereka akan rasa
berpuashati kerana pandangan dan idea mereka didengar.
Hasil daripada penglibatan semua ahli dalam memberikan idea
menjadikan sebuah organisasi itu bertambah matang dan sentiasa dapat
menyelesaikan masalah pada kadar segera. Ini menjadikan mereka sentiasa maju
dan proaktif dalam perniagaan atau pentadbiran mereka.


4.3 Mengelakkan Sifat Diskriminasi
Sesebuah organisasi yang menjadikan teknik ini sebagai amalan dalam
pembuatan keputusan dapat mengelakkan sifat diskriminasi oleh sesetengah
pengurus atau pembuat keputusan. Oleh itu setiap ahli dalam kumpulan organisasi
itu akan sentiasa rasa dihargai apabila diberi peluang untuk menyampaikan idea
dan pandangan mereka terutamanya perkara yang melibatkan kebajikan.
Jika semua orgasnisasi bertindak mengikut teknik ini maka pastinya
persatuan pekerja di kilang-kilang akan tutup. Ini kerana majikan yang prihatin
dengan kebajikan pekerja akan disayangi oleh semua pekerja mereka bahkan ada
ketika syarikat mengalami kegawatan, mereka enggan untuk meninggalkan
majikan mereka bahkan sanggup hanya dibayar dengan gaji asas sahaja.


4.4 Mendapatkan Keputusan Secara Lembut Atau Berhemah.
Sebagaimana pernah dinyatakan sebelum ini di topik di atas teknik ini
juga tergolong dalam pembuatan keputusan secara lemah lembut atau berhemah.
Ini bermaksud setiap perbincangan mendapatkan penyelesaian optimum dalam isu
atau masalah dilakukan secara tertib dan tiada kekerasan. Ini kerana mereka hanya
menyuarakan pandangan, idea atau pendapat secara bermesyuarat manakala
keputusan yang diambil berdasarkan undian, memberikan peluang yang sama rata
kepada semua ahli setelah mereka membentangkan hujah-hujah dalam
menyatakan kelebihan-kelebihan idea mereka.

BBPP1103
16

Islam juga telah menggariskan panduan dalam proses pembuatan
keputusan adalah melalui mesyuarat atau berkumpulan sebagaimana di dalam Al-
Quran Surah Al Syura ayat 38;

4g~-.-4 W-O+E4-c-
jgj4Og W-ON`~4
E_OUO- -NO^`4 O4OO7-
4LuO4 Og`4 _4L^~Ee4O
4pOgLNC ^@g
Bermaksud;
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan mesyuarat antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada
mereka.

Adalah sebaik-baiknya setiap pembuatan keputusan itu dilakukan dan
dilaksanakan secara berkumpulan untuk menambah kemesraan sesama ahli atau angota
organisasi itu sendiri.

BBPP1103
17

5.0 Kelemahan Teknik Kumpulan Nominal

Terdapat juga beberapa kelemahan yang akan dinyatakan dibawah sebagai
perkongsian untuk menjadikan teknik ini masih dibawah urus-selia apabila kita
menggunakannya. Ini supaya dapat memaksimakan hasil penyelesaian dengan
mengurangkan kesan kelemahan yang terpaksa dialami semasa menggunakan teknik
pembuatan keputusan secara berkumpulan ini seperti, pengurusan masa yang efisyen.

5.1 Penyelesaian Yang Berlimitasi
Penggunaan teknik ini adalah terhad kepada satu masalah yang
dibincangkan dalam satu-satu masa. Oleh kerana ia melibatkan pembentangan
idea yang khusus untuk menyelesaikan satu masalah maka semua ahli kumpulan
hanya menumpukan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik untuk isu itu sahaja.
Sebagai contoh misteri kehilangan MH370 yang berlaku, perbincangan
hanya melibatkan tumpuan terhadap operasi Search and Recue sahaja kerana
pada masa ini ia menjadi keutamaan untuk mencari dan menyelamatkan semua
anak kapal dan penumpang berkenaan. Manakala isu-isu keselamatan negara iaitu
aset pertahanan negara seperti radar hanya boleh dibincangkan selepas menemui
pesawat berkenaan.

5.2 Semua Ahli Wajib Menerima Keputusan Undian.
Semua ahli yang terlibat dalam kumpulan perlu menerima keputusan yang
telah diundi dan dilaksanakan walaupun cadangan penyelesaian itu bukan
daripada idea asal mereka sendiri. Dalam erti kata lain perlu menerima keputusan
muktamat dalam mesyuarat dan tidak melakukan sebarang sabotaj kepada
keputusan tersebut.
Oleh itu setiap ahli adalah terikat dan perlu patuh dengan keputusan
undian itu serta berusaha untuk melaksanakan idea yang telah terpilih tanpa
menimbulkan masalah lain bagi menjamin keberkesanan penyelesaian. Ini karana
pada sesi pembuatan keputusan yang lain, mungkin pendapatnya yang akan
digunapakai dan dilaksanakan untuk isu atau masalah yang lain.
BBPP1103
18

5.3 Memerlukan Perancangan Tersusun
Penggunaan pembuatan keputusan yang menggunakan teknik ini adalah
memerlukan perancangan yang teliti atau tersusun. Ini adalah disebabkan
pembentangan idea-idea daripada ahli memerlukan frasarana yang perlu
disediakan terlebih dahulu, seperti alat tulis, papan putih atau hitam, kamputer dan
mungkin alat audio visual. Tiada perkara atau perbincangan yang sepontan untuk
membuat perbincangan dalam kaedah atau Teknik Kumpulan Nominal ini.
Setiap ahli perlu bersedia dengan idea dan pendapat masing-masing untuk
dibentangkan kepada ahli kumpulan yang lain bagi mendapatkan opsyen solusi
yang pelbagai. Setelah itu barulah mereka dapat membincangkan kelebihan dan
kelemahan hasil gabungan idea yang telah dibentangkan.

5.4 Memperuntukkan Sejumlah Waktu
Oleh kerana perbincangan melibatkan pelbagai pihak dan penyediaan
frasarana maka para ahli juga perlu memperuntukkan waktu untuk bermesyuarat
atau semasa membentang dan membincangkan kelebihan dan kelamahan idea.
Selain itu juga setiap ahli perlu hadir dengan waktu yang tidak ketentuan bila
akhirnya untuk mendapatkan keputusan atau penyelesaian yang muktamat. Dalam
erti kata lain waktu dalam mesyuarat seperti ini adalah tidak tetap dari segi
tempohnya.
Kesannya juga akan menyebabkan mereka hilang fokus apabila mesyuarat
yang diadakan terlalu lama disebabkan cetusan idea yang banyak dan perlu
dibincangkan.
BBPP1103
19

6.0 Kesimpulan dan Rumusan

Pada dasarnya tiada keputusan individu yang boleh mengatasi penyelesaian yang
dilakukan secara berkumpulan. Sesungguhnya juga pembuatan keputusan secara
berkumpulan yang menggunakan Teknik Kumpulan Nominal adalah terbaik dan boleh
diaplikasikan dalam banyak perkara yang memerlukan penyelesaian berhemah dan
berkesan. Perbezaan yang paling nyata antara teknik ini dengan Teknik Sumbangsaran
dan Teknik Delphi adalah dengan undian.

Kaedah undian ini menjadikan ia unik dan boleh diterima pakai dalam pelbagai
masalah oleh masyarakat umum dengan mengambil kira dan melaksanakan keputusan
secara mejoriti. Teknik ini akan memastikan pandangan semua ahli tanpa mengira latar
belakang dibentang dan dibincangkan. Ini merupakan satu lagi kebaikan dimana hasilnya
pelbagai perkongsian maklumat dapat diperoleh dan dibincangkan bersama.

Secara ringkasnya juga Teknik Kumpulan Nominal ini akan merapatkan hubungan
sesama ahli di mana meraka dapat bersua muka dalam mesyuarat yang diadakan. Mereka
juga dapat mengenali secara tepat berkaitan ahli-ahli yang lain berbanding hanya melalui
email atau media lain. Kemesraan yang terjalin ini adalah menjadi tuntutan sunah dan
moral yang tinggi kerana dapat merapatkan tali persahabatan atau antara majikan dengan
pekerja atau pemimpin dengan rakyat.

Perspektif yang berbeza ini membuka ruang minda dan memberi input baru dalam
corak berfikir dan mencetuskan idea pada masa akan datang kepada semua ahli yang
terlibat. Akhirnya perubahan minda ini akan mengubah hidup masyarakat biasa kepada
masyarakat seperti negara maju yang selari dengan kemajuan pesat negara dalam
menyediakan infrastruktur kelas pertama dunia. Keseimbangan ini pasti akan menjadikan
negara bertambah makmur dan mempunyai kestabilan politik yang terbaik.

Sekian.

BBPP1103
20

RUJUKAN

Al-Quran, Mushaf Tajwid Terjemahan Sheikh Abdullah Basmeih, Syria

Shahrol Aman Ahmad, Azhari Ramli, Nasri Nalimi, Azelin Aziz, Assoc Prof Dr Santhi
Raghavan (2011) Principle Of Management, OUM

Dr. Bharudin Che Pa, Dr. Siti Arni Basir, Raja Hisyamudin Raja Sulong dan Mohd. Zaidi Abd.
Rahman, (Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan), Prinsip-prinsip Kualiti
Usahawan Muslim, Jabatan Siasah Syar`iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Putman, Linda L., and Pacanowsky, Michael E. (1983). Communication and Organization.

Beverly Hills: Sage Publication, Inc. Water, Dan. (1991). 21st Century Management. Singapore:
Prentice Hall.

Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2011-2015, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
JPA

David M. Schweiger, William R. Sandberg, James W. Ragan, (Acadamy of Management Journal
1986 Vol 29 No 1, 51-71) Group Approaches For Improving Strategis Decision Making: A
Comparative Analysis Of Dialectical Inquiry, Devils Advocacy, And Consensus, University of
Houston

Allen C Amason,(Academy of Management Journal 1996, Vol 39, No 1, 123-148)
Distinguishing The Effect Of Functional And Dysfunctional Conflict On Strategic Decition
Making: Resolving A Paradox For Top Management Teams, Mississipi State University

Sime Darby (2011) Kod Etika Kerja Memartabatkan Nilai-nilai Teras Kita, Kuala Lumpur

BBPP1103
21

Baharum Ahmad , Amalan Membuat Keputusan Dalam Kalangan Guru Besar, Fakulti
Pendidikan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Puan Anizam Bt Kadis (Guru Ketua Bidang Kimia) SMK Sijangkang Jaya

www.oum.edu.my (2013), OUM

www.referenceforbusiness.com/management 17/03/2014 -09:41am

http://51udin.blogspot.com/2013/07/definisi-pembuatan-keputusan.html 17/03/2014 -10:13am

http://www.hbp.usm.my/spacetime/ch1/ch1/siewmei.htm 18/03/2014 -09:38pm

http://vanronnbiaro.blogspot.com/2010/03/pengurusan-organisasi_05.html 18/03/2014 -01:28am