Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 (KSSR)


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
1
[2/1 3/1]
Ha!"# $"%&'(
Contoh aktiviti
1. Terowong
2. Hambur kucing
Permainan kecil :
Kucing terkam mangsa
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
hambur dan mendarat dengan lakuan
yang betul
1.1.1 elakukan hambur dari aras tinggi dan
mendarat ke aras rendah
2.1.1 enyatakan !erbe"aan lakuan semasa
melakukan hambur dari !elbagai aras.
#.1.2 elakukan aktiviti dalam ruang yang
selamat.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
Pentaksiran :
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1 ) *
Ha!"# #+'/a0 *&'((&
Contoh aktiviti :
1. Hambur tinggi
Permainan kecil :
Hambur le!as tali
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
hambur dari aras rendah dan
mendarat ke aras tinggi.
1.1.2elakukan hambur dari aras rendah dan
mendarat ke aras tinggi
2.1.1 enyatakan !erbe"aan lakuan semasa
melakukan hambur dari !elbagai aras
#.1.2 elakukan aktiviti dalam ruang yang
selamat.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
Pentaksiran :
B2+1,1
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #
2 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
2
[1/1 12/1]
A$)& !a'($"
Contoh aktiviti :
1. 'mbangan satu kaki
2. 'mbangan sisi
*. 'mbangan skala
-. 'mbangan atas bebola
kaki
Permainan kecil :
Boneka bergerak
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan imbangan
di atas bangku gimnastik
1.2.1 elakukan imbangan di atas bangku
gimnastik
2.2.1 enyatakan lakuan mengekalkan imbangan
di atas bangku gimnastik
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+1,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : .
I!a'(a' $"3",a'
Contoh aktiviti :
1. Kucing la!ar
2. 'mbang berkum!ulan
Persembahan :
/ormasi stabil
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan !ergerakan
yang memerlukan kawalan badan
dan sokongan
1.24- elakukan imbangan secara
berkum!ulan
1.2.3engimbang badan sebelum dan sele!as
melakukan guling de!an
2.2.2 embe"akan luas ta!ak sokongan semasa
melakukan bentuk)bentuk imbangan dalam
kum!ulan
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+1,1%2 $B*+1,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 11 ) 1-
3 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
3
[13/15 16/1]
I!a'(a' $"3",a'
Contoh aktiviti :
*. Kucing la!ar
-. 'mbang berkum!ulan
Persembahan :
/ormasi stabil
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan !ergerakan
yang memerlukan kawalan badan
dan sokongan
1.24- elakukan imbangan secara
berkum!ulan
1.2.* engimbang badan sebelum dan sele!as
melakukan guling de!an
2.2.2 embe"akan luas ta!ak sokongan semasa
melakukan bentuk)bentuk imbangan dalam
kum!ulan
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+1,1%2 $B*+1,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 11 ) 1-
B+#(a7"*
Contoh aktiviti:
1. Timbang garam
2. 3ayut kaki lurus
*. Bergayut kaki 1leksi
Permainan kecil:
Bola bergayut
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
gayut dan ayun dengan lakuan yang
betul
1.*.1 Bergayut !ada !alang dengan kedua)
kedua belah tangan menggunakan
genggaman atas !ada !osisi badan
lurus.
1.*.2 Bergayut !ada !alang dengan kedua)dua
belah tangan lurus menggunakan
genggaman atas dan lutut di1leksikan
2.3.1engenal !asti !osisi bergayut dengan
genggaman atas yang stabil
#.1.2 ematuhi !eraturan keselamatan ditem!at
melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+1,2%
EMK-
Kreativiti & 'novasi
M./",-
m(s : 1# ) 1.
4 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
8
[ 22/1 28/1]
G",&'( !+,a$a'(
Contoh aktiviti:
1. Buai daku
2. 3uling belakang dari aras
tinggi
*. 3uling belakang atas
tilam
Permainan kecil:
3uling tenggiling
G&'a)*&$ a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
guling belakang dengan lakuan yang
betul
1.-.1 elakukan guling belakang.
2.-.1 engenal !asti kedudukan badan semasa
melakukan guling belakang
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+1,2%
EMK-
Kreativiti & 'novasi
M./",-
m(s : 14 ) 22
G",&'( !+,a$a'(
Contoh aktiviti:
-. Buai daku
#. 3uling belakang dari aras
tinggi
5. 3uling belakang atas
tilam
Permainan kecil:
3uling tenggiling
1.-.1 elakukan guling belakang.
2.-.1 engenal !asti kedudukan badan semasa
melakukan guling belakang
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+1,2%
EMK-
Kreativiti & 'novasi
M./",-
m(s : 14 ) 22
5 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
9
[26/1 31/1] T+3"$ #&a'( #&a
Contoh aktiviti:
1. 6angkah asas
2. Te!uk riang ria dengan
mu"ik
Persembahan :
Te!uk riang ria
P+#(+#a$a' !+#&#aa
Berkebolehan melakukan langkah
lurus se!erti heel toe dan langkah
step close mengikut tem!o.
1.#.1 elakukan !elbagai 0enis langkah lurus
mengikut tem!o se!erti step-close2
schottische2 polka dan grapevine.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 2* ) 25
T+3"$ #&a'( #&a
Contoh aktiviti:
*. 6angkah asas
-. Te!uk riang ria dengan
mu"ik
Persembahan :
Te!uk riang ria
1.#.1 elakukan !elbagai 0enis langkah lurus
mengikut tem!o se!erti step-close2
schottische2 polka dan grapevine.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 2* ) 25
6 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
1
[3/2 6/2]
M+##7 G. R."'/
Contoh aktiviti:
1. 6angkah asas !olka
2. erry go round
Persembahan :
Tarian merry go round
P+#(+#a$a' !+#&#aa
Berkebolehan melakukan langkah
grapevine dan polka mengikut tem!o.
1.#.1 elakukan !elbagai 0enis langkah lurus
mengikut tem!o se!erti step-close2
schottische2 polka dan grapevine.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 27) *8
M+##7 G. R."'/
Contoh aktiviti:
*. 6angkah asas !olka
-. erry go round
Persembahan :
Tarian merry go round
1.#.1 elakukan !elbagai 0enis langkah lurus
mengikut tem!o se!erti step-close2
schottische2 polka dan grapevine.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 27) *8
7 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
6
[12/2 18/2] K&'%&# a'(&'
Contoh aktiviti :
1. 6angkah asas scotiche
Persembahan :
Kincir angin
P+#(+#a$a' !+#&#aa
Berkebolehan melakukan satu
rangkaian !ergerakan menggunakan
!elbagai 0enis langkah lurus mengikut
tem!o
1.#.1 elakukan !elbagai 0enis langkah lurus
mengikut tem!o se!erti step-close2
schottische2 polka dan grapevine.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : *-) *7
R."'/ *0+ %,.%$
Contoh aktiviti :
1. 9ound the clock tan!a
mu"ik
2. 9ound the clock dengan
mu"ik
Persembahan :
9ound the clock
1.#.2 elakukan satu rangkaian !ergerakan
menggunakan !elbagai 0enis langkah
lurus mengikut tem!o.
2.#.1 engenal !asti !elbagai 0enis langkah
!ergerakan mengikut tem!o.
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : *-) *7
8 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
:
[16/2 21/2]
Ma#& +'(0a'*a#
Contoh aktiviti :
1. Teroka ruang dengan
tangan
2. Teroka ruang dengan
kaki
Permainan kecil :
Bera!a boleh 0aring
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas menghantar dan menerima bola
menggunakan tangan kaki dan alatan
1.5.1 enghantar bola menggunakan tangan
kaki dan alatan.
1.5.2 enerima bola menggunakan tangan2
kaki dan alatan.
2.5.1 engenal !asti lakuan semasa
menghantar dan menerima bola
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : *.) -2
Ma#& +'(0a'*a#
Contoh aktiviti :
1. Teroka ruang dengan
tangan
2. Teroka ruang dengan
kaki
Permainan kecil :
Bera!a boleh 0aring
1.5.1 enghantar bola menggunakan tangan
kaki dan alatan.
1.5.2 enerima bola menggunakan tangan2
kaki dan alatan.
2.5.1 engenal !asti lakuan semasa
menghantar dan menerima bola
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : *. : -2
9 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
;
[28/2 2:/2] Pa'/a& $+,+%+$
Contoh aktiviti:
1. Kelecek bola
2. Kuasai bola
Permainan kecil:
Bolos galah !an0ang
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas mengelecek bola dengan
menggunakan tangan2 kaki dan
alatan
1.5.* enggelecek bola menggunakan tangan2
kaki dan alatan
2.5.2 engenal !asti lakuan semasa menggelecek
dengan tangan2 kaki dan alatan
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : -2 : --
M+'(a/a'(
Contoh aktiviti:
1. engadang
Permainan kecil :
Kertas a0aib
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas mengadang dengan lakuan
yang betul
1.6.4elakukan kemahiran mengadang.
2.5.* enyatakan keadaan yang sesuai untuk
mengadang dan memintas
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : -5
10 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
12
[3/3 6/3] P&'*a) +&'*a)
Contoh aktiviti:
1. emintas
Permainan kecil:
ini 1utsal
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas memintas dengan lakuan yang
betul
1.54# emintas hantaran bola !emain lawan
2.5.* enyatakan keadaan yang sesuai untuk
mengadang dan memintas
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : -4
Ma#& +'<a#&'(
Contoh aktiviti:
1. en0aring
menggunakan tangan
Permainan kecil:
Bola 0aring mini
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas men0aring dengan
menggunakan tangan2 kaki dan
alatan.
1.5.5 en0aring menggunakan tangan2 kaki dan
alatan
2.5.- engenal !asti kemahiran dalam kategori
serangan
#.2.1 Berkeu!ayaan meneta!kan matlamat kendiri
dalam aktiviti !endidikan ;asmani
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #2
11 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
11
[12/3 18/3] Ma#& +'<a#&'(
Contoh aktiviti:
1. en0aring menggunakan
kaki
Permainan kecil:
Bola se!ak mini
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas men0aring dengan
menggunakan tangan2 kaki dan
alatan.
1.5.5 en0aring menggunakan tangan2 kaki dan
alatan
2.5.- engenal !asti kemahiran dalam kategori
serangan
#.2.1 Berkeu!ayaan meneta!kan matlamat kendiri
dalam aktiviti !endidikan ;asmani
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #2
Ma#& +'<a#&'(
Contoh aktiviti:
1. en0aring menggunakan
alatan
Permainan kecil :
ini hoki
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& )+#a'(a')
Berkebolehan melakukan kemahiran
asas men0aring dengan
menggunakan tangan2 kaki dan
alatan.
1.5.5 en0aring menggunakan tangan2 kaki dan
alatan
2.5.- engenal !asti kemahiran dalam kategori
serangan
#.2.1 Berkeu!ayaan meneta!kan matlamat kendiri
dalam aktiviti !endidikan ;asmani
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #2
12 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
12
[16/3 21/3] J. )+#=&)
Contoh aktiviti
1. <ervis sasaran
2. <ia!a ce!at
Permainan kecil:
Hu0an bola
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& <a#&'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
servis menggunakan tangan dan
alatan
14641 M+,a$"$a' )+#=&) +'(("'a$a' *a'(a'>
$a$& /a' a,a*a'
2.7.1 engenal !asti lakuan servis menggunakan
tangan kaki dan alatan 4
2.7.- engenal !asti titik kontak !ada ob0ek yang
dihantar
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #- ) #7
Ka$& )+#=&)
Contoh aktiviti :
1. 6ambung dan servis
2. <ervis ke !etak
Permainan kecil :
<ervis dan tangka!
14642 M+'+#&a /a' +'(0a'*a# !.,a
+'(("'a$a' *a'(a' /a' $a$&
2.7.2 engenal !asti lakuan menerima dan
menghantar bola
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
.
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tidak !erlu%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : #4
13 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
(22 MAC 2218 32 MAC 2218)
13
[31/3 8/8]
T+#&a> 0a'*a# /a' *&a'(
Contoh aktiviti
1. hantar bola guna tangan
2. hantar bola guna kaki
Permainan kecil:
Tiga anggota
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& <a#&'()
Berkebolehan menerima dan
menghantar bola menggunakan
tangan dan kaki
1.7.2 enerima dan menghantar bola
menggunakan tangan dan kaki
2.7.2 engenal !asti lakuan menerima dan
menghantar bola
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tidak !erlu%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 5*
T+#&a> 0a'*a# /a' *&a'(
Contoh aktiviti:
1. Timang bola guna
tangan
2. Timang bola guna kaki
Permainan kecil:
Tiga anggota
1.7.2 enerima dan menghantar bola
menggunakan tangan dan kaki
2.7.2 engenal !asti lakuan menerima dan
menghantar bola
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tidak !erlu%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 5*
14 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
18
[6/8 11/8]
P"$",a' 3+3a*
Contoh aktiviti:
1. Pukulan !e!at
Permainan kecil:
9ali lorong
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& <a#&'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
!ukulan !e!at dengan menggunakan
alatan
1.7.* elakukan !ukulan !e!at menggunakan
alatan
2.7.* embe"akan lakuan !ukulan !e!at dengan
!ukulan kilas dengan menggunakan alatan
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 5# ) 57
P"$",a' 3+3a*
Contoh aktiviti:
2. emukul berganti)ganti
Permainan kecil:
9ali lorong
1.7.* elakukan !ukulan !e!at menggunakan
alatan
2.7.* embe"akan lakuan !ukulan !e!at dengan
!ukulan kilas dengan menggunakan alatan
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 5# ) 57
15 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
19
[18/8 1:/8]
P"$",a' $&,a)
Contoh aktiviti:
1. Kawal dan hantar
Permainan kecil:
Pukul bulu ayam
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& <a#&'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
!ukulan kilas menggunakan alatan
1.7.- elakukan !ukulan kilas menggunakan
alatan
2.7.* embe"akan lakuan !ukulan !e!at dengan
!ukulan kilas dengan menggunakan alatan
#.1.* engenal !asti alatan yang selamat
digunakan

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 54)78
P"$",a' $&,a)
Contoh aktiviti:
2. Pukulan kilas
Permainan kecil:
=am tenis
14648 M+,a$"$a' 3"$",a' $&,a) +'(("'a$a'
a,a*a'
2.7.* embe"akan lakuan !ukulan !e!at dengan
!ukulan kilas dengan menggunakan alatan
#.1.* engenal !asti alatan yang selamat
digunakan

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+2,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 54)78
16 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
11
[21/8 29/8]
M+!a,&'( !.,a a*a) !a0"
Contoh aktiviti:
1. Baling dan lantun
2. Bola * "on
Permainan kecil:
;atuhkan sketal
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
balingan bola atas bahu dengan
lakuan yang betul
1...1 elakukan balingan bola atas bahu
2...1 enyatakan kedudukan tangan yang !aling
sesuai $angle o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran balingan
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,*%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :72)7-
M+!a,&'( !.,a a*a) !a0"
Contoh aktiviti:
*. Baling bola ber!asangan
-. Baling bola berkum!ulan
Permainan kecil:
;atuhkan sletal
2...1 elakukan balingan bola atas bahu
2...2 enyatakan kedudukan tangan yang !aling
sesuai $angle o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran balingan
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,*%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 72)7-
17 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
16
[2:/8 2/9]
? 1/9 C"*& Ha#&
P+$+#<a
M+"$",
Contoh aktiviti:
1. Pecah benteng
2. emukul bola !elbagai
arah
Permainan kecil:
<catterball rounders
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan !ukulan
bola yang !egun dengan lakuan yang
betul
1...2 emukul bola yang !egun menggunakan
alatan !emukul
2...2 engenal !asti titik kontak !ada bola dan
alat !emukul semasa memukul bola
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 7# ) 7.
M+'a'($a3 !.,a
Contoh aktiviti:
1. Tangka! bola rendah
2. Tangka! bola sederhana
dan tinggi
Permainan kecil:
bola !anas
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
menangka! bola !ada !elbagai aras
1...* enangka! bola !ada !elbagai aras
2...* engenal !asti kedudukan tangan semasa
menangka! bola !ada !elbagai aras
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+2,*%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : .8).2
18 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
1:
[9/9 ;/9]
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1;
[12/9 11/9]
Ba,&'( &$"* <a
Contoh aktiviti:
1. Baling !undi kacang
2. Baling bola melalui gelung
Permainan kecil:
9a0a catur
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan balingan
tangan lurus mengikut arah !usingan
0am dengan lakuan betul.
1.8.4 elakukan balingan tangan lurus mengikut
arah !usingan 0am.
2...1 enyatakan kedudukan tangan yang
!aling sesuai $angel o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran
balingan
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : .# ) .7
Ba,&'( &$"* <a
Contoh aktiviti:
1. Baling !undi kacang
2. Baling bola melalui gelung
Permainan kecil:
9a0a catur
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan balingan
tangan lurus mengikut arah !usingan
0am dengan lakuan betul.
1...- elakukan balingan tangan lurus mengikut
arah !usingan 0am.
2...1 enyatakan kedudukan tangan yang
!aling sesuai $angel o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran
balingan
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : .# ) .7
19 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
22
[1;/9 23/9]
Ba,&'( ,a@a' <a
Contoh aktiviti:
1. Baling bola ke sasaran
2. Baling2 lantun dan kena
Permainan kecil :
<ia!a !aling banyak
K+a0&#a' a)a) 3+#a&'a'
($a*+(.#& +a/a'()
Berkebolehan melakukan kemahiran
balingan tangan lurus melawan arah
!usingan 0am
1...# elakukan balingan tangan lurus melawan
arah !usingan 0am
2...1 enyatakan kedudukan tangan yang
!aling sesuai $angle o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran
balingan
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : ..).4
Ba,&'( ,a@a' <a
Contoh aktiviti:
*. Baling bola ke sasaran
Permainan kecil :
Target ball
1...# elakukan balingan tangan lurus melawan
arah !usingan 0am
2...1 enyatakan kedudukan tangan yang
!aling sesuai $angle o1 release% semasa
mele!askan bola dalam kemahiran
balingan
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+2,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : ..).4
20 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
21
[21/9 26/9]
K+<a# +'(+<a#
Contoh aktiviti:
1. 6arian !yramid
2. 6i!as kudung
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan aktiviti
kela0uan
1.4.1 Berlari dalam !elbagai kela0uan.
2.4.1 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa berlari
2.9.2 engenal !asti kordinasi tangan dan kaki
semasa berlari
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+*,1%2 $B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 41) 4-
D+$a* /a' <a"0
Contoh aktiviti :
1. Kereta!i eks!ress
2. Kuti!2 lari2 letak
Permainan kecil :
larian bintang
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
berlari dalam !elbagai 0arak
1.4.2 Berlari dalam !elbagai 0arak
2.4.1 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa berlari
2.9.2 engenal !asti kordinasi tangan dan kaki
semasa berlari
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 4#)47
21 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN
2: MEI 2218 19 JUN 2218
22
[11/1 22/1]
H+!a* +,.3a*
Contoh aktiviti:
1. >neka lom!atan
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
melom!at menggunakan sebelah
kaki dan mendarat dengan kedua)
dua belah kaki
1.10.1 elom!at menggunakan sebelah
kaki dan mendarat dengan kedua)dua
belah kaki
2.18.1 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa melom!at
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 44)188
H+!a* +,.3a*
Contoh aktiviti:
1. 6itar lom!at
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
melom!at menggunakan sebelah
kaki dan mendarat dengan kaki yang
sama
1.18.2 elom!at menggunakan sebelah kaki dan
mendarat dengan kaki yang sama
2.18.2 engenal !asti kaki yang digunakan
?ntuk melon0ak
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 44)188
22 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
23
[23/1 26/1]
H+!a* +,.3a*
Contoh aktiviti:
1. 6om!at ki0ang
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
melom!at menggunakan kaki kanan
dan mendarat dengan kaki kiri dan
sebaliknya
1.18.* elom!at menggunakan kaki kanan dan
mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya
2.18.2 engenal !asti kaki yang digunakan untuk
melon0ak
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+*,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
H+!a* +,.3a*
Contoh aktiviti:
2. 6om!at ki0ang
1.18.- elom!at menggunakan kaki kanan dan
mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya
2.18.2 engenal !asti kaki yang digunakan untuk
melon0ak
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B1+*,2%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
23 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
28
[32/1 8/6]
C.'($a$ /a' /a
Contoh aktiviti:
1. ain congkak
2. ain dam
R+$#+a)& /a' $+)+'((a'(a'
Berkebolehan bermain !ermainan
melibatkan kemahiran motor halus
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.1 engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 12#
C.'($a$ /a' /a
Contoh aktiviti:
*. ain congkak
-. ain dam
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.1 engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 12#
24 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
29
[6/6 11/6]
Ka#. /a' %a*"#
Contoh aktiviti:
1. ain karom
2. ain catur
R+$#+a)& /a' $+)+'((a'(a'
Berkebolehan bermain !ermainan
melibatkan kemahiran motor halus
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.1 engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
Ka#. /a' %a*"#
Contoh aktiviti:
*. ain karom
-. ain catur
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.1 engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
25 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
21
[18/6 1:/6]
Ka#. /a' %a*"#
Contoh aktiviti:
#. ain karom
5. ain catur
R+$#+a)& /a' $+)+'((a'(a'
Berkebolehan bermain !ermainan
melibatkan kemahiran motor halus
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.2 engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
Ka#. /a' %a*"#
Contoh aktiviti:
2 ain karom
* ain catur
1.1-.1 Bermain !ermainan strategi yamg
melibatkan kemahiran motor halus se!erti
karom2 dam2 congkak dan catur.
2.1-.* engenal !asti strategi dalam !ermainan
se!erti karom2 dam2 congkak dan catur
#.2.* enerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti
.
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
26 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
26
[21/6 29/6]
K.3.)&)& !a/a'
Contoh aktiviti:
1. engukur tinggi dan berat
2. erekod tinggi dan berat
*. embanding rekod
K.3.)&)& !a/a'
Berkebolehan mengenal !asti
ketinggian dan berat badan
*.#.1 engukur ketinggian dan menimbang berat
badan
-.#.1 embanding berat dan tinggi sendiri
dengan rakan dan carta !ertumbuhan
normal
#.-.1 elakukan aktiviti secara ber!asangan

P+'&,a&a' -
6embaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
K.3.)&)& !a/a'
Contoh aktiviti:
1. engukur tinggi dan berat
2. erekod tinggi dan berat
*. embanding rekod
*.#.1 engukur ketinggian dan menimbang berat
badan
-.#.1 embanding berat dan tinggi sendiri
dengan rakan dan carta !ertumbuhan
normal
#.-.1 elakukan aktiviti secara ber!asangan

P+'&,a&a' -
6embaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
27 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
2:
[2:/6 1/:]
CUTI HARI RAAA PUASA
2;
[8/: :/:]
L.3a* 3+,!a(a& a#a)
Contoh aktiviti -
1. elom!at tali rendah
2. elom!at tali tinggi
O,a0#a(a a)a)
B+#$+!.,+0a' +,a$"$a'
$+a0&#a' +,.3a* +,+3a)&
0a,a'(a' 3a/a 3+,!a(a& a#a)
1.18.# elom!at mele!asi halangan !ada
!elbagai aras
2.18.2 engenal !asti kaki yang digunakan untuk
melon0ak
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
L.3a* 3+,!a(a& a#a)
Contoh aktiviti -
1. elom!at tali rendah
2. elom!at tali tinggi
2.18.# elom!at mele!asi halangan !ada
!elbagai aras
2.18.2 engenal !asti kaki yang digunakan untuk
melon0ak
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
28 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
32
[11/: 19/:]
M+,.'*a#
Contoh aktiviti:
1. elontar bola kecil
Permainan kecil :
<ia!a 0auh
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
melontar ob0ek s1era dengan betul
1.11.1 elontar ob0ek s1era !ada !elbagai
0arak
2.11.2 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa melakukan lontaran
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1

P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+*,1%2 $B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
Ma#& +,+3a#
Contoh aktiviti:
1. ari melem!ar
2. Beat the ball
Permainan kecil :
<erangan u1o
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
melem!ar ob0ek le!er dengan betul
1.11.* elem!ar ob0ek le!er !ada !elbagai 0arak
2.11.2 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa melakukan lem!aran
#.2.- enerima kemenangan dan kekalahan
dalam !ermainan secara !ositi1
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B2+*,1%2 $B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 185)18.
29 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
31
[1:/: 22/:]
R+<aa'
Contoh aktiviti:
1. 9e0am ke gelung
2. Kayu berekor
Permainan kecil:
9e0am 0auh)0auh
O,a0#a(a a)a)
Berkebolehan melakukan kemahiran
mere0am
1.11.2 ere0am ob0ek !an0ang !ada !elbagai 0arak
2.11.2 engenal !asti !ostur badan yang betul
semasa melakukan re0aman
#.1.2 ematuhi !eraturan keselamatan di tem!at
melakukan aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian (
lembaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B2+*,1%2 $B-+*,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 112 ) 11#
S+'aa' B#&)!++
Contoh aktiviti:
1. 6em!ar dan tangka!
2. enangka! !iring terbang
Permainan kecil :
Ka!ten 1risbee
K.')+3 $+%+#(a)a'
Berkebolehan melakukan aktiviti
yang da!at meningkatkan suhu
badan
*.1.1 elakukan aktiviti yang da!at meningkatkan
suhu badan2 kadar !erna1asan2 kadar nadi
dan kean0alan otot
*.1.* engira kadar nadi sebelum dan sele!as
melakukan aktiviti 1i"ikal
-.1.1 embe"akan tu0uan memanaskan badan
dan menye0ukkan badan
#.1.1 enyenaraikan !ersediaan diri dan !akaian
mengikut aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1*# ) 1*7
30 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
32
[29/: 2;/:]
S+'aa' )+&#aa
Contoh aktiviti:
*. <enam seirama
K.')+3 $+%+#(a)a'
Berkebolehan melakukan aktiviti
yang da!at meningkatkan suhu
badan
*.1.1 elakukan aktiviti yang da!at meningkatkan
suhu badan2 kadar !erna1asan2 kadar nadi
dan kean0alan otot
*.1.* engira kadar nadi sebelum dan sele!as
melakukan aktiviti 1i"ikal
-.1.1 embe"akan tu0uan memanaskan badan
dan menye0ukkan badan
#.1.1 enyenaraikan !ersediaan diri dan !akaian
mengikut aktiviti
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
M+'7+<"$$a' !a/a'
Contoh aktiviti:
1. <entuh dan beku
2. <enaman litar
K.')+3 $+%+#(a)a'
Berkebolehan melakukan aktiviti
menye0ukkan badan
*.1.2 elakukan aktiviti menye0ukkan badan.
-.1.* mengenal !asti kuantiti air yang !erlu
diminum semasa dan sele!as melakukan
aktiviti 1i"ikal.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan2 guru2 dan ahli
kum!ulan semasa melakukan aktiviti 1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1*4 ) 1-1
31 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
33
[1/; 9/;]
Ja'*"'( .0 <a'*"'(
Contoh aktiviti:
1. Buka dan tutu!
2. 6om!at bintang
Ka3a)&*& a+#.!&$
Berkebolehan melakukan senaman
yang da!at meningkatkan ka!asiti
aerobik
*.2.1 elakukan senaman yang da!at
meningkatkan ka!asiti aerobik dalam
0angka masa yang diteta!kan.
-.2.1 engenal !asti kesan senaman terhada!
0antung
#.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut
!eranan
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1-*
Ja'*"'( .0 <a'*"'(
Contoh aktiviti:
1. Kum!ul harta
Permainan kecil :
6ari kawan ku lari
Ka3a)&*& a+#.!&$
Berkebolehan melakukan senaman
yang da!at meningkatkan ka!asiti
aerobik
*.2.1 elakukan senaman yang da!at
meningkatkan ka!asiti aerobik dalam
0angka masa yang diteta!kan.
-.2.1 engenal !asti kesan senaman terhada!
0antung
#.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut
!eranan
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1--
32 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
38
[:/; 12/;] C+#&a !+#)aa5)aa
Contoh aktiviti:
1. @a!in ceria
2. Banghra heyA
Persembahan :
<enam riang berdua
Ka3a)&*& a+#.!&$
Berkebolehan melakukan aktiviti
yang meningkatkan ka!asiti aerobik
*.2.1 elakukan senaman yang da!at
meningkatkan ka!asiti aerobik dalam 0angka
masa yang diteta!kan.
-.2.2 engenal !asti !eranan 0antung dan !aru)
!aru semasa melakukan senaman
#.-.1 elakukan aktiviti secara ber!asangan
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1-4 ) 1#2
C+#&a !+#)aa5)aa
Contoh aktiviti:
1. @a!in ceria
2. Banghra heyA
Persembahan :
<enam riang berdua
Ka3a)&*& a+#.!&$
Berkebolehan melakukan aktiviti yang
meningkatkan ka!asiti aerobik
*.2.1 elakukan senaman yang da!at
meningkatkan ka!asiti aerobik dalam 0angka
masa yang diteta!kan.
-.2.2 engenal !asti !eranan 0antung dan !aru)
!aru semasa melakukan senaman
#.-.1 elakukan aktiviti secara ber!asangan
P+'&,a&a' -
Pemerhatian (
6embaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1-4 ) 1#2
33 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
13 SEPTEMBER - 21 SEPTEMBER 2014
39
[22/; 21/;]
Ba*a$ ,a3"'(
Contoh aktiviti:
1. Tarik u!ih
2. Batak lam!ung
R+$#+a)& /a' $+)+'((a'(a'
Berkebolehan bermain !ermainan
tradisional yang melibatkan daya
tahan dan kekuatan otot
1.1-.2 Bermain !ermainan tradisional yang
melibatkan daya tahan dan kekuatan otot
se!erti Tarik ?!ih dan Batak 6am!ung4
2.14.2 engenal !asti cara bermain
!ermainan tradisional yang melibatkan daya
tahan dan kekuatan otot se!erti Tarik ?!ih
dan Batak 6am!ung
#.-.2 embentuk kum!ulan kecil bagi melakukan
>ktiviti
P+'&,a&a' -
6embaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
Ba*a$ ,a3"'(
Contoh aktiviti:
*. Tarik u!ih
-. Batak lam!ung
1.1-.2 Bermain !ermainan tradisional yang
melibatkan daya tahan dan kekuatan otot
se!erti Tarik ?!ih dan Batak 6am!ung4
2.14.2 engenal !asti cara bermain
!ermainan tradisional yang melibatkan daya
tahan dan kekuatan otot se!erti Tarik ?!ih
dan Batak 6am!ung
#.-.2 embentuk kum!ulan kecil bagi melakukan
aktiviti
P+'&,a&a' -
6embaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B-+5,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
34 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
31
[2;/; 3/12]
D&'a&$ /a' )*a*&$
Contoh aktiviti:
1. 9egangan static
K+,+'*"#a'
Berkebolehan melakukan senaman
meningkatkan kelenturan.
*.*.1 elakukan senaman regangan dinamik dan
regangan statik !ada otot)otot utama
dengan lakuan yang betul.
-.*.1 engenal !asti senaman yang
meningkatkan kelenturan
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1#1
D&'a&$ /a' )*a*&$
Contoh aktiviti:
1. 9egangan dinamik
Permainan kecil :
Bola tam!ar duduk
K+,+'*"#a'
Berkebolehan melakukan senaman
meningkatkan kelenturan.
3.3.1elakukan senaman regangan dinamik dan
regangan statik !ada otot)otot utama
dengan lakuan yang betul.
-.*.2 enyatakan tu0uan senaman regangan
statik dan regangan dinamik
#.-.* Beker0asama semasa melakukan aktiviti
1i"ikal
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$tiada%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1#2
35 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
36
[1/12 12/12]
Sa7a $"a* /a' *a0a'
Contoh aktiviti:
1. Kad terminal daya tahan
otot
Permainan kecil:
Bola ketam
Da7a *a0a' /a' $+$"a*a' .*.*

Berkebolehan melakukan aktiviti
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot
*.-.1 elakukan senaman se!ara cangkung2
ringkuk tubi se!ara2 0engkit kaki setem!at2
lentik belakang ubah suai2 hamstring curl
dan tekan tubi ubah suai sebera!a banyak
ulangan dalam 0angka masa 18 hingga 1#
saat
-.-.1 engenal !asti otot)otot besar yang terlibat
semasa senaman daya tahan dan kekuatan
otot
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1#7 ) 151
Sa7a $"a* /a' *a0a'
Contoh aktiviti:
1. Kad terminal daya tahan
otot
Permainan kecil:
Bola ketam
Da7a *a0a' /a' $+$"a*a' .*.*
Berkebolehan melakukan aktiviti
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot
*.-.1 elakukan senaman se!ara cangkung2
ringkuk tubi se!ara2 0engkit kaki setem!at2
lentik belakang ubah suai2 hamstring curl
dan tekan tubi ubah suai sebera!a banyak
ulangan dalam 0angka masa 18 hingga 1#
saat
-.-.1 engenal !asti otot)otot besar yang terlibat
semasa senaman daya tahan dan kekuatan
otot
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian
P+'*a$)&#a' -
$B*+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s : 1#7 ) 151
36 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
3:
[13/12 16/12]
S&a3a 3a,&'( $"a*
Contoh aktiviti:
1. >ktiviti stesen kekuatan
otot
Da7a *a0a' /a' $+$"a*a' .*.*
Berkebolehan melakukan aktiviti
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot.
*.-.1 elakukan senaman se!ara cangkung2
ringkuk tubi se!ara2 0engkit kaki setem!at2
lentik belakang ubah suai2 hamstring curl
dan tekan tubi ubah suai sebera!a banyak
ulangan dalam 0angka masa 18 hingga 1#
saat
-.-.2 enerangkan ke!entingan senaman daya
tahan dan kekuatan otot
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian (
lembaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B-+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
S&a3a 3a,&'( $"a*
Contoh aktiviti:
1. >ktiviti stesen kekuatan
otot
*.-.1 elakukan senaman se!ara cangkung2
ringkuk tubi se!ara2 0engkit kaki setem!at2
lentik belakang ubah suai2 hamstring curl
dan tekan tubi ubah suai sebera!a banyak
ulangan dalam 0angka masa 18 hingga 1#
saat
-.-.2 enerangkan ke!entingan senaman daya
tahan dan kekuatan otot
#.*.2 engiktira1 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
P+'&,a&a' -
Pemerhatian (
lembaran ker0a
P+'*a$)&#a' -
$B-+-,1%
EMK -
Kreativiti & 'novasi
M./", -
m(s :
37 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
3;
[ 22/12 28/12 ]
?langka0i !e!eriksaan >khir Tahun
82
[ 26/12 31/12 ]
Pe!eriksaan >khir Tahun
81
[ 3/11 6/11 ]
inggu semakan dan !erbincangan !e!eriksaan
82
[ 12/11 18/11 ]
Persediaan( sambutan hari anugerah cemerlang
38 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4


CONTOH PENULISAN RPH
Masa / Kelas /
Mata pelajaran
Kandungan Catatan
7.! " #.$! Taju% & Hambur kucing EMK &
Maju Standard Pe'(elajaran & 1.1.1, 2.1.1, 5.1.2 Kreativiti & Inovasi
Pend. )as'an* O(je%t*+ & Berkebolehan melakukan hambur dan mendarat dengan lakuan yang betul
A%t*,*t* & a) emanasan badan Pen*la*an &
-*l. Mur*d b) !ero"ong emerhatian
#$ orang c) Hambur kucing
d) %ermainan kecil & Kucing terkam mangsa Penta%s*ran &
e) enye'ukkan badan
--- & (ketal, bola, gelung, "isel
Re+le%s* & a) 25 orang murid boleh menghambur dan mendarat dengan lakuan yang
betul
b) 5 orang murid %erlu diberi aktiviti %emulihan
39 | R P T K S S R P J T A H U N 3 / 2 0 1 4