Minggu 1 7.

30
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT Menyediakan takwin & perancangan aktiviti PSS

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00
R E H A T

11.00

11.30

12.00

12.30

1.00

1.30
MESYUARAT JK INDUK

Membuat bajet dan cadangan perbelanjaan

Membuat bajet dan cadangan perbelanjaan

Menyediakan cadangan perancangan program dan aktiviti Menyediakan cadangan pembangunan PSS Menyediakan kertas kerja program Menyediakan takwin & perancangan aktiviti PSS Menyediakan takwin & perancangan aktiviti PSS

Menyediakan cadangan pembangunan PSS Merancang senarai tugas Pengawas PSS utk dibawa ke dalam mesyuarat Pengawas PSS Mengemas susun atur PSS Menyediakan takwin & perancangan aktiviti PSS

MESYUARAT JK KERJA MESYUARAT PENGAWAS PSS

Minggu 2 7.30
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik PSS Menyediakan borang perkhidmatan PSS

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00
R E H A

11.00

11.30

12.00

12.30

1.00

1.30

Kemaskini Fail Kuasa Menyelenggara bahan buku yang rosak

Kemaskini Fail Kuasa Mendapatkan maklum balas keperluan alat dan bahan Merancang pembelian alat dan bahan koleksi Menyediakan Carta JK Induk Menyelenggara bahan bukan buku yang rosak Menyediakan rekod penggunaan bahan PSS

Kemaskini Fail Kuasa Menyediakan Carta JK Kerja Menyediakan Jadual Tugas Pengawas PSS Proses teknik bahan buku Proses teknik bahan bukan buku Menyediakan borang program NILAM

Kursus Dalaman Kem.ahiran Maklumat kpd Guru-guru Fasa 1

Kursus Dalaman Kem.ahiran Maklumat kpd Guru-guru Fasa 2

• •

Sila rujuk Perincian tugas GPM (Penyelaras PSS) Untuk lebih mudah sediakan Carta Gantt Tugas GPM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful