Anda di halaman 1dari 1

CERPEN NOTA LATIHAN

Tingkatan 4:
Ibu dan Ceper
Memori Seorang Tua
Pemain Catur
Mellisa
Biarkan Samudera
Tingkatan 5:
Pahlawan Buntung
Idola
Penanggungan
Tanggar Amanat
DRAMA
Tingkatan 4:
Gelanggang Tuk Wali
Forum Remaa !"!"
Tingkatan 5:
Tiang Cengal #inding Sa$ung
%&""
PROSA KLASIK
Tingkatan 4:
Pela$aran 'ang Penuh Peristiwa
Tingkatan 5:
(ika$at )anglang Buana
(ika$at *pu #aeng Menambun
PUISI TRADISONAL
Tingkatan 4:
Pantun +mpat ,erat -Budi.
Pantun +mpat ,erat -/enaka 0 Sindiran.
S$air Siti Sianah
Gurindam %! Fasal $ang ,eenam
Seloka +mak Si Randang
Tingkatan 5:
Pantun )apan ,erat
S$air Makna Riak
S$air Pemberontakan Patani
Gurindam Tonggak #ua Belas
Seloka Si )un1ai
SAJAK
Tingkatan 4:
(arga Remaa
#i Perpustakaan
Mengintai Ruang Insa2
Mahsuri
Tiba Waktun$a
Tingkatan 5:
,e1ek 3 -4.
Pasar Perasaan
#i Bawah )angit $ang Sama
Arkitek ,ota