Anda di halaman 1dari 5

Tarikh 14 April 2014

Masa 12.45 tengah hari 1.15 tengah hari (30 minit)


Kelas 4 Anggerik
Bilangan 20 Orang (10 lelaki, 10 perempuan)
Tema Sains Hayat
Tajuk Hasil Fotosintesis, Fotosintesis dan Hidupan Lain
Standard
Kandungan
Menganalisis Pengetahuan Tentang Proses Fotosintesis


Standard
Pembelajaran
Murid boleh :

5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan
kanji dan oksigen.
5.2.4 Membuat inferens tentang kepentingan
fotosintesis terhadap kehidupan lain
5.2.5 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu
bergerak seperti haiwan.
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Hasil Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid mesti dapat :

I. Menamakan 2 hasil fotosintesis semasa sesi
perbincangan.

II. Memberikan sekurang-kurang 2 sebab mengapa
tumbuhan tidak perlu bergerak

III. Menyatakan dengan lisan 2 perkaitan antara proses
fotosintesis dan hidupan lain.

Pengetahuan Sedia
Ada
Murid mengetahui bahawa tumbuhan berupaya menghasilkan
makanan sendiri. Murid mengetahui bahawa sesetengah
haiwan mendapat sumber makanan melalui tumbuhan.
Pendekatan Kontruktivisme
Strategi P&P Perbincangan
Kemahiran Proses
Sains
Memerhati, Berkomunikasi, Mengelaskan, Mentafsir
Maklumat
Kemahiran Berfikir Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait
Nilai Murni dan I. Bekerjasama.
sikap saintifik II. Berani mencuba.
III. Yakin dan berdikari.
IV. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Sumber ABM Buku teks, lembaran kerja
EMK Kreativiti dan inovasi melukis keperluan untuk proses
fotosintesis

Fasa
Pembelajaran

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran
Cacatan

Set
Orientasi

3 minit


Guru merangsang
idea murid-murid
dengan bersoal
jawab mengenai
proses fotosintesis
yang telah diajar.

Teknik penyoalan


1. Guru merangsang idea
murid.
2. Guru bersoal jawab
dengan murid.
a) Bagaimana tumbuhan
membuat makanan
sendiri?
b) Apakah yang
diperlukan tumbuhan
untuk mendapatkan
makanan?
c) Apakah hasil proses
fotosintesis?
3. Guru memperkenalkan
tajuk pada hari ini.Strategi
Perbincangan,
penyoalan


KPS
Komunikasi

Nilai Murni
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling,
hormat-menghormatiPencetusan
Idea

7 minit


Hasil fotosintesis

a) Kanji
b) Oksigen

i. Guru bersoal jawab
dengan murid hasil
fotosintesis.

ii. Murid menyatakan
hasil fotosintesis dengan
merujuk buku teks


Strategi
Perbincangan,
penyoalan

KPS
Mentafsir maklumat


Kemahiran Berfikir
Menghubungkait

Nilai Murni
Berani mencuba.Fasa
Pembelajaran

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran
Cacatan

Pengstukturan
Idea

10 minit


Hasil fotosintesis

c) Kanji
d) Oksigen

Hubungan
fotosintesis dan
hidupan lain

Faktor tumbuhan
tidak perlu
bergerak.
a) Cahaya
matahari
dan karbon
dioksida
mudah
diserap
tanpa perlu
bergerak.
b) Akar
tumbuhan
menjalar ke
dalam
tanah
untuk
mendapatk
an air dan
nutrien.i. Murid buka buku teks
muka surat 68.

ii. Murid mengaitkan hasil
fotosintesis dan
hidupan lain.

iii. Murid menyatakan
kelebihan-kelebihan
tumbuhan yang
meyebabkan ia tidak
perlu bergerak.

iv. Guru menerangkan
dengan lebih terperinci
isi pelajaran pada hari
ini kepada murid.

ABM
Buku teks

KPS
Berkomunikasi,

Kemahiran Berfikir
Mencirikan, meneliti
bahagian kecil dan
keseluruhan

Nilai Murni
Bekerjasama.Aplikasi idea

7 minit


Latihan
pengukuhan
berkenaan proses
fotosintesis
tumbuhan


I. Guru mengedar lembaran
kerja kepada murid.

II. Murid membaca arahan
soalan sebelum mula
menjawab soalan.

III. Guru memantau murid
membuat tugasan
masing-masing.

iv. Guru dan murid
melakukan perbincangan
untuk mencari jawapan yang
betul.


ABM
Lembaran Kerja

Kemahiran Berfikir
Mengumpulkan dan
mengelaskan

Nilai Murni
Yakin dan berdikari.


Refleksi

3 minit
Imbas kembali isi
pelajaran.
I. Beberapa orang murid
bangun dan membuat
kesimpulan tentang apa
yang dipelajari pada hari
ini.

II. Guru membimbing murid
membuat kesimpulan.

III. Guru menyuruh murid
membuat latihan dalam
buku teks.
Nilai Murni
Berani mencuba.

ABM
Buku teks

Anda mungkin juga menyukai