Anda di halaman 1dari 47
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 1
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 1
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 1

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

1

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

3

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 4

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

4

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 5

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

5

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 6

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

6

 Unit Keceriaan Bilik Sains  Unit Penyimpanan Stok  Unit Keselamatan Bilik  Unit

Unit Keceriaan Bilik Sains

Unit Penyimpanan Stok

Unit Keselamatan Bilik

Unit Penyimpanan Bahan Bantu Mengajar

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

7

a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja
a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja
a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja
a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja
a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja
a. Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja

a.

Menyelia dan memastikan segala kemudahan fizikal

seperti sistem bekalanelektrik, gas, air, kerusi dan meja

secukupnya, berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan.

b.

Merancang dan menyediakan :

i.

Pelan tindakan keselamatan semasa kecemasan

Peraturan keselamatan iii. Latihan kecemasan dan kebakaran

ii.

iv.

Kelengkapan pencegahan kebakaran dan jadual penyelenggaraan

v.

Kit pertolongan cemas yang lengkap dan tidak luput

tarikh

 

penggunaannya

c.

Menyelia dan memastikan guru, murid dan kakitangan makmal sains mematuhi sepenuhnya peraturan makmal.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

8

d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai
d. Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja kakitangan makmal sains serta memastikan senarai

d.

Merancang serta menyediakan senarai tugas dan waktu kerja

kakitangan makmal sains serta memastikan senarai dan waktu kerja tersebut dipatuhi.

e.

Mengurus dan memastikan penyemakan stok makmal sains dibuat sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

f.

Memastikan kerja hapus kira dan pelupusan peralatan serta

bahan sains

dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan.

g.

Merancang dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan bagi pengajaran dan pembelajaran sains serta keperluan makmal sains.

h.

Merancang jadual waktu penggunaan makmal sains.

i.

Merancang, mengenal pasti dan melaksanakan program atau

aktiviti perkembangan staf yang melibatkan guru sains dan

kakitangan makmal.

j.

Menyelia dan menyelenggara semua kemudahan fizikal dan peralatan supaya menepati ciri-ciri keselamatan.

k.

Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

9

a. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan sains. b. Menyemak dan mengemas

a. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan sains.

b. Menyemak dan mengemas kini stok makmal dan bilik sains dari segi keperluan peralatan dan bahan

sains sepanjang tahun.

c. Merekod peralatan dan bahan sains yang rosak dan hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan.

d. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan, bahan sains dan manual operasi peralatan sains mengikut prosedur dan bersistem.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

10

e. Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal dan bilik sains seperti berikut :  
e. Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal dan bilik sains seperti berikut :  

e.

Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan

makmal dan bilik sains seperti berikut :

 

i. Pesanan peralatan dan bahan sains

ii. Stok makmal sains

iii. Pinjaman atau pemindahan peralatan dan

bahan sains

 

iv.

Kerosakan dan kehilangan

v.

Penyelenggaraan dan pemeriksaan

vi.

Kemalangan

vii.

Rekod penggunaan makmal sains

f.

Menyelenggara peralatan dan bahan eksperimen dengan sempurna.

g.

Memastikan fizikal makmal dan bilik sains, sistem bekalan

elektrik, air, gas, perabot

dan menepati ciri-ciri keselamatan.

dan kemudahan lain berfungsi

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

11

h. Memastikan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang
h. Memastikan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang

h.

Memastikan peraturan keselamatan makmal dan

bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang menggunakan makmal dan bilik sains.

i.

Memberi bimbingan dan menyelia kerja kakitangan mal dan bilik sains.

j.

Memastikan makmal dan bilik sains sentiasa bersih,

ceria dan selamat.

k.

Memberi bimbingan profesional kepada guru-guru

dalam panitianya dan sains.

kakitangan makmal dan bilik

l.

Membantu merancang anggaran perbelanjaan

tahunan

bagi panitianya.

m. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar dari masa ke semasa.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

12

 Mematuhi jadual penggunaan makmal dan bilik sains.  Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan

Mematuhi jadual penggunaan makmal dan bilik sains.

Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains.

Memastikan makmal dan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat.

Mengenal pasti keperluan peralatan dan bahan sains yang akan

digunakan dalam kerja amali serta mengisi borang atau buku

pesanan untuk tindakan kakitangan makmal dan bilik sains.

Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan sains supaya digunakan dengan betul, cermat, jimat dan mematuhi langkah keselamatan.

Membantu Ketua Bidang Sains dan Matematik atau Ketua

Panitia merekod, menyemak dan mengemas kini stok.

Mengendalikan sistem maklumat bagi senarai dan bahan sains.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar dari masa ke semasa.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

13

 Membuka pintu makmal dan pintu bilik persediaan makmal sains sebelum waktu sesi pembelajaran bermula

Membuka pintu makmal dan pintu bilik persediaan makmal sains sebelum waktu sesi pembelajaran bermula dan mengunci pintu makmal apabila sesi pembelajaran makmal

berakhir.

Memastikan kerja-kerja pembersihan makmal sains agar sentiasa dalam keadaan bersih.

Memastikan makmal dalam keadaan ceria dan selamat.

Menyediakan alat, radas dan bahan sains seperti yang dipesan oleh guru sains dalam buku

penyediaan alat / radas atau borang pesanan.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

14

 Memastikan semua peralatan dan bahan sains berfungsi sebelum kerja amali dijalankan.  Memelihara dan

Memastikan semua peralatan dan bahan sains berfungsi sebelum kerja amali dijalankan.

Memelihara dan menjaga tumbuhan dan haiwan yang diperlukan untuk kerja amali.

Melaksanakan semua langkah keselamatan dalam

mengendalikan peralatan dan bahan sains.

Mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran dan kecederaan.

Membersih dan menyimpan peralatan dan bahan sains

ke tempat asal yang telah ditetapkan setelah selesai

kerja amali.

Membersih meja makmal, sinki dan menutup paip gas, air, kipas dan lampu setelah selesai setiap kerja amali.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

15

 Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas. 

Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains

termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas.

Membantu guru sains, mengawas dan membantu murid mendapatkan peralatan dan bahan sains semasa amali.

Mengambil tindakan sewajarnya serta melapor dengan segera sebarang kehilangan, kerosakan dan kebocoran kepada guru sains, Ketua Panitia, Ketua Bidang Sains dan Matematik atau Pengetua.

Membantu mengendalikan sistem maklumat makmal sains seperti mengemaskini stok dan sebagainya.

Mencuci peralatan sains yang kotor.

Membantu membuat pesanan untuk pembelian dan

menerima bahan-bahan serta radas daripada pihak pembekal.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

16

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

17

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 18
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 18
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 18
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 18

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

18

Melibatkan perancangan sistematik pembelian bahan kimia dan peralatan sains serta pejabat berdasarkan peruntukan. Ianya

Melibatkan perancangan sistematik

pembelian bahan kimia dan peralatan sains

serta pejabat berdasarkan peruntukan. Ianya memerlukan kebijaksanaan bagi memastikan pengggunaan yang optimum oleh sekolah.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

19

1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini

1. Keperluan

1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini sepanjang
1. Keperluan - dirancang berdasarkan stok semasa dalam simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini sepanjang

- dirancang berdasarkan stok semasa dalam

simpanan makmal dan sistem rekod yang kemaskini

sepanjang masa.

2. Peruntukan

- dirancang berdasarkan kedudukan peruntukan

semasa yang kemaskini supaya perbelanjaan tidak

melebihi peruntukan.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

20

@ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa
@ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa

@ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan

sebelum akhir tahun. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal.

@ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan guru-guru kanan mata pelajaran sains.

@ Keputusan akhir dibuat oleh Pengetua/

Guru Besar.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

21

a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan
a. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item dan;  Tentukan kegunaan

a. Semak semua stok dalam setiap makmal

untuk menentukan kuantiti item-item dan;

Tentukan kegunaan tahunan item-item pakai habis.

Bilakah dalam sesuatu tahun item-item

pakai habis diperlukan. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang.

Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan.

Item-item peralatan yang rosak dan

kecurian.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

22

b. Periksa kemudahan dalam setiap makmal seperti bekalan air, elektrik, gas, perabot dan lain-lain. c.

b. Periksa kemudahan dalam setiap makmal

seperti bekalan air, elektrik, gas, perabot

dan lain-lain.

c. Sediakan senarai keperluan tahunan.

d. Membuat senarai pendek keperluan tahunan peralatan dan bahan sains.

e. Mendapat senarai harga dari pembekal.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

23

f. Mendapatkan jumlah peruntukan PCG. g. Membuat anggaran belanjawan dan senarai keutamaan. h. Menyemak samada

f. Mendapatkan jumlah peruntukan PCG.

g. Membuat anggaran belanjawan dan senarai keutamaan.

h. Menyemak samada senarai keperluan ada dalam kontrak pusat.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

24

1. Pembelian keperluan makmal diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. 2. Jika anggaran harga melebihi RM500,000 mestilah
1. Pembelian keperluan makmal diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. 2. Jika anggaran harga melebihi RM500,000 mestilah
1. Pembelian keperluan makmal diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. 2. Jika anggaran harga melebihi RM500,000 mestilah

1. Pembelian keperluan makmal diluluskan

oleh Pengetua/Guru Besar.

2. Jika anggaran harga melebihi RM500,000 mestilah melalui cara tender. Bagi pembelian

bagi satu item/jenis atau satu kelas

item/jenis antara RM50,000 hingga RM500,000 pembelian adalah melalui sebut harga. Bagi pembelian bagi satu item/jenis

atau satu kelas item/jenis kurang daripada

RM50,000, pembelian terus (Direct Award) secara sebutharga (RM 500.00-RM50,000.00) atau petty cash (RM 500.00 kebawah).

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

25

Bekalan Pusat dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semasa sekolah baru dibina, kurikulum baharu diperkenalkan, atau

Bekalan Pusat dibuat oleh Kementerian

Pendidikan Malaysia semasa sekolah baru dibina, kurikulum baharu diperkenalkan, atau program peruntukan khas diperuntukan

oleh kerajaan. KPM akan menyelaras kontrak

bekalan pusat dari segi mengenalpasti, membeli, menghantar, memasang dan menguji radas dalam satu jangka masa.

Sekiranya peralatan atau bahan sains ada

dalam senarai kontrak pusat tetapi sekolah ingin membuat pembelian dalam kuantiti yang minimum, maka pembelian secara terus

bolehlah dilakukan dari syarikat yang lain

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

26

a. Mendapatkan sebut harga. b. Pemilihan pembekal c. Mengisi Borang Pesanan dan menghantar kepada
a. Mendapatkan sebut harga. b. Pemilihan pembekal c. Mengisi Borang Pesanan dan menghantar kepada
a. Mendapatkan sebut harga. b. Pemilihan pembekal c. Mengisi Borang Pesanan dan menghantar kepada
a. Mendapatkan sebut harga. b. Pemilihan pembekal c. Mengisi Borang Pesanan dan menghantar kepada

a.

Mendapatkan sebut harga.

b.

Pemilihan pembekal

c.

Mengisi Borang Pesanan dan menghantar

kepada pembekal yang berjaya.

d Pesanan Tempatan (LO) kepada pembekal

e.

f.

g.

h.

Surat/nota tanda terima. Nota hantaran. Penerimaan barangan. Invois

Surat/nota tanda terima. Nota hantaran. Penerimaan barangan. Invois
Surat/nota tanda terima. Nota hantaran. Penerimaan barangan. Invois
Surat/nota tanda terima. Nota hantaran. Penerimaan barangan. Invois

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

27

 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak pentadbiran sekolah

Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.

Pihak pentadbiran sekolah akan meminta coutation

(sebut harga) dari beberapa syarikat.

Pemilihan dibuat dan syarikat yang berjaya dihubungi.

Pihak sekolah akan menghantar borang pesanan dan syarikat akan menghantar peralatan/bahan bersama

invois dan Delivery Order (DO).

Pihak sekolah memeriksa alatan/bahan sebelum menandatangani pada invois dan DO.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

28

 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh
 Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia.  Pihak makmal boleh

Pembantu makmal mengisi borang permohonan dan ditandatangan oleh ketua bidang/panitia. Pihak makmal boleh membeli dahulu dan mengemukakan resit pada pihak pentadbir sekolah bagi mengeluarkan wang dari petty cash.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

29

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

30

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 31
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 31

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

31

 Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan
 Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan
 Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan
 Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan

Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun, mudah

terbakar,mengkakis dan sebagainya.

Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama.

Gunakan stok yang lama dahulu.

Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang.

Simpan stok baru di belakang stok yang lama

pada rak.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

32

. Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut
. Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut
. Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut
. Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut
. Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut

. Haruslah diabel pada botol mengikut nama

logam. Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup.

.

.

Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana

mudah dihinggapi habuk.

Penambahan di, tri, ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama logam. Contoh:

Triammonium orthophosphate disimpan di bawah

nama sebatian ammonium. . Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

33

Asid sulfurik pekat, barium klorida, barium nitrat, ferum (III) klorida, kalium hidroksida, kaliumkarbonat, kalium
Asid sulfurik pekat, barium klorida, barium nitrat, ferum (III) klorida, kalium hidroksida, kaliumkarbonat, kalium
Asid sulfurik pekat, barium klorida, barium nitrat, ferum (III) klorida, kalium hidroksida, kaliumkarbonat, kalium
Asid sulfurik pekat, barium klorida, barium nitrat, ferum (III) klorida, kalium hidroksida, kaliumkarbonat, kalium

Asid sulfurik pekat, barium klorida, barium

nitrat, ferum (III) klorida, kalium hidroksida,

kaliumkarbonat, kalium tiosianat, kalsium klorida, kalsium oksida, kalsium nitrat,kobaltum (II) klorida, kobaltum (II) nitrat, kromium (II) sulfat, kuprum (II)klorida, kuprum (II) nitrat, magnesium

klorida, natrium bromida, natriumhidroksida,

natrium iodida, natrium nitrat, stanum (II) klorida, zink klorida,zink nitrat.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

34

 Ammoniumkarbonat, boraks (dinatrium tetraborat), kalium heksasianoferat (II),magnesium sulfat, natrium asetat,
 Ammoniumkarbonat, boraks (dinatrium tetraborat), kalium heksasianoferat (II),magnesium sulfat, natrium asetat,
 Ammoniumkarbonat, boraks (dinatrium tetraborat), kalium heksasianoferat (II),magnesium sulfat, natrium asetat,
 Ammoniumkarbonat, boraks (dinatrium tetraborat), kalium heksasianoferat (II),magnesium sulfat, natrium asetat,

Ammoniumkarbonat, boraks (dinatrium tetraborat), kalium heksasianoferat (II),magnesium sulfat, natrium asetat, natrium karbonat dan natrium sulfat.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

35

 Bahan kimia cecair 9asid dan alkali) yang mengkakis tidak boleh diletakkan di atas rak

Bahan kimia cecair 9asid dan alkali) yang mengkakis tidak boleh diletakkan di atas rak

yang

tinggi.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

36

 Logam alkali yang sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara hendaklah disimpan

Logam alkali yang sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara hendaklah disimpan terendam dalam minyak parafin. Jika hendak dikeluarkan,gunakan

penyepit dan potong dengan pisau yang tajam.

Jangan sentuh dengan tangan.

Bagi Fosforus kuning (putih), ianya sangat berbahaya dan sangat aktif . Maka bahan ini perlu disimpan di dalam air sejuk.

Bagi bahan kimia yang terurai oleh cahaya seperti argentum nitrat dan asid nitrik pekat, ianya perlu disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

37

 Bagi bahan kimia yang mudah rosak oleh panas seperti vitamin C (asid askorbik) dan

Bagi bahan kimia yang mudah rosak oleh panas seperti vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida, ianya perlu disimpan di dalam peti sejuk. Bagi bahan kimia yang sangat berbahaya seperti sebatian arsenik dan garam sianida. Simpan di dalam almari khas yang berkunci

dan rekodkan kuantitinya.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

38

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 39
Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 39

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

39

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

40

 Baha-bahan yang larut dalam air dan tidak reaktif boleh dibuang terus ke dalam sistem
 Baha-bahan yang larut dalam air dan tidak reaktif boleh dibuang terus ke dalam sistem
 Baha-bahan yang larut dalam air dan tidak reaktif boleh dibuang terus ke dalam sistem

Baha-bahan yang larut dalam air dan tidak reaktif boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran air yang banyak. Bahan organik hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabelkan. Bahan kimia berasid pula hendaklah dicairkan sehingga 10 -4 molar dan kemudian dineutralkan. Selepas itu barulah boleh dibuang ke saliran air yang banyak.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

41

 Garam-garam logam seperti merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu sebelum dibuang.  Bahan-bahan

Garam-garam logam seperti merkuri dan

kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu sebelum dibuang.

Bahan-bahan pepejal yang merbahaya boleh dibuang terus ke dalam tong sampah. Walau bagaimanapun kaca dan bahan-bahan logam hendaklah dibungkus dan dibuang.

Najis, bangkai haiwan dan sisa tumbuhan

bolehlah ditanam.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

42

1. Pelupusan bahan kimia atau stok bernilai rendah biasanya dilakukan apabila bahan kimia tersebut telah
1. Pelupusan bahan kimia atau stok bernilai rendah biasanya dilakukan apabila bahan kimia tersebut telah
1. Pelupusan bahan kimia atau stok bernilai rendah biasanya dilakukan apabila bahan kimia tersebut telah
1. Pelupusan bahan kimia atau stok bernilai rendah biasanya dilakukan apabila bahan kimia tersebut telah

1.

Pelupusan bahan kimia atau stok bernilai

rendah biasanya dilakukan apabila bahan kimia tersebut telah sampai tarikh luput, berlebihan, tercemar, bocor atau tidak

digunakan lagi.

2.

Sekolah perlu mengisi Borang Laporan Stok Bernilai Rendah KEW PS-19 dan mendapat tandatangan Pegawai Pemeriksa Stok yang

terdiri dari Guru/Pensyarah

Kimia/Biologi/Sains atau pembantu makmal. Pelupusan ini hendaklah mendapat kelulusan pengetua/Guru Besar.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

43

3. Maklumat kemudiannya perlu dihantar kepada Pihak Berkuasa Melulus beserta dokumen berikut untuk mendapatkan kelulusan

3. Maklumat kemudiannya perlu dihantar kepada

Pihak Berkuasa Melulus beserta dokumen berikut untuk mendapatkan kelulusan pelupusan;

Borang KEW PS-19 Surat dari Jabatan Alam Sekitar

Surat dari Syarikat yang dilantik oleh Jabatan Alam Sekitar.

4. Pelupusan dilaksanakan setelah mendapat

kelulusan mengikut kaedah-

kaedah yang telah ditentukan seperti buang, tanam atau bakar.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

44

1. Bahan peralatan sains yang terdiri dari harta modal dan inventori perlu dilupuskan mengikut Pekeliling
1. Bahan peralatan sains yang terdiri dari harta modal dan inventori perlu dilupuskan mengikut Pekeliling
1. Bahan peralatan sains yang terdiri dari harta modal dan inventori perlu dilupuskan mengikut Pekeliling
1. Bahan peralatan sains yang terdiri dari harta modal dan inventori perlu dilupuskan mengikut Pekeliling

1. Bahan peralatan sains yang terdiri dari harta

modal dan inventori perlu dilupuskan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 05 Tahun 2007 (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 05 Tahun 2009.

2. Pelupusan aset alih merupakan satu tindakan

mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan. 3. Aset ini dilupuskan sekiranya mengalami kerosakan dan tidak ekonomik dibaiki, tidak boleh digunakan, melebihi keperluan, tidak bergerak dan disyorkan selepas verifikasi atau pemeriksaan aset dijalankan.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

45

4. Jabatan perlu mengenalpasti aset yang perlu dilupuskan dan menyediakan Perakuan Pemeriksa PEP melalui borang

4.

Jabatan perlu mengenalpasti aset yang perlu

dilupuskan dan menyediakan Perakuan Pemeriksa PEP melalui borang KEW PA - 16 ( jika perlu ). Kemudian lembaga pemeriksa melengkapkan Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW PA - 17

dan menghantar maklumat ke urusetia pelupusan

untuk di hantar ke Jawatankuasa Melulus samada

JPN atau KPM mengikut nilai aset tersebut.

5.

Setelah keputusan diterima dari pelulus, maka pelupusan perlu dilaksanakan segera dan

sekolah perlu melengkapkan borang KEW PA - 19

dan hantar semula ke kuasa melulus dan rekod aset di sekolah pula perlu dikemaskini di borang KEW PA - 2 atau KEW PA - 3.

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

46

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu

47

Hj Shaari Hj Omar KetuaJjabatan Sains ipg kampus kota bharu 47