Anda di halaman 1dari 4

MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K1

1
Sila jawab semua soalan objektif berikut. Bulatkan jawapan anda dalam kertas
jawapan yang disediakan.

1. Nombor 67 096 ditulis dalam perkataan ialah

A. Enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam
B. Enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam
C. Enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh
D. Enam puluh tujuh ribu sembilan puluh enam

2. Nilai digit 4 dalam 21 405 ialah

A. 4 C. 400
B. 40 D. 4 000

3. Cari jumlah 4 704 dan 36 808.

A. 41 512 C. 30 612
B. 40 502 D. 30 502

4. 50 000 - 3 003 = __________

A. 47 097 C. 46 997
B. 46 007 D. 19 997

5. Nombor apakah yang memberi nilai terbesar ?

A. 20 + 20
B. 30 + 5
C. 13 + 18
D. 38 + 1

6. 32 456 + 808 = _____________

A. 33 624 C. 32 264
B. 33 264 D. 33 624
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K1
2
7. 43 600 + 2 400 = ___________

A. 46 000 C. 46 600
B. 40 600 D. 45 200

8. Gambar rajah berikut menunjukkan 5 kad nombor.


Bentukkan nombor terbesar.

A. 97 305 C. 97 503
B. 97 350 D. 97 530

9. P = 8 123 Q = 6 453

Cari hasil bagi P + Q.

A. 13 576 C. 14 576
B. 14 756 D. 12 756

10. Gambar rajah berikut menunjukkan 5 kad nombor.


Bentukkan nombor terkecil.

A. 13 549 C. 13 945
B. 14 359 D. 13 459

11. Bundarkan nombor 68 523 kepada ribu terdekat.

A. 68 000 C. 69 000
B. 68 520 D. 69 500

12. 26 552 , 26 562 , 26 572 , _________ , 26 592

Apakah nombor yang bergaris ?

A. 26 582 C. 26 568
B. 26 572 D. 26 258

0 3

5 7 9
1 9

4 3 5
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K1
3
13. Gambar rajah berikut menunjukkan 3 kad nombor.


Cari hasil tambah ketiga-tiga kad itu.

A. 26 582 C. 94 320
B. 95 360 D. 58 210

14. M = 8 123 H = 6 453

Cari hasil tolak bagi M dan H.

A. 1 670 C. 1 607
B. 1 570 D. 1 507

15. Nilai digit 1 dalam 145 328 ialah

A. 10 000 C. 100 000
B. 1 000 D. 100

16. Apakah nilai tempat bagi angka bergaris dalam nombor 654 780 ?

A. ratus ribu C. ribu
B. puluh ribu D. sa

17. Apakah hasil cerakinan bagi nombor 635 879 ?

A. 600 000 + 30 000 + 800 + 70
B. 600 000 + 30 000 + 800 + 70 + 9
C. 600 000 + 30 000 + 5 000 + 800 + 70 + 9
D. 600 000 + 30 000 + 5 000 + 800 + 70

18. Dalam sebuah kuiz, Jonny memperoleh 24 424 markah, Rossalinda memperoleh
22 444 markah, Adem memperoleh 24 224 markah dan Nikolestajiwa
memperoleh 24 442 markah. Markah siapakah yang tertinggi?

A. Jonny C. Nikostajiwa
B. Adem D. Rossalinda


32 117 56 889 6 354
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K1
4
19. Sebuah kilang mengeluarkan 73 204 pasang kasut pada tahun 2012, 80 976
pasang kasut pada tahun 2013 dan 83 241 pasang kasut pada tahun 2014. Berapa
pasang kasutkah yang kilang itu hasilkan untuk ketiga-tiga tahun tersebut ?

A. 210 987 C. 213 432
B. 237 421 D. 237 124

20. Jadual yang tidak lengkap berikut menunjukkan bilangan bunga yang dijual dalam
tempoh dua bulan di sebuah kedai bunga.

Bulan Februari Mac
Bilangan bunga 10 238

Jika 23 458 bunga telah dijual untuk dua bulan itu, berapakah bilangan bunga
yang telah dijual pada bulan Mac ?

A. 14 220 C. 13 220
B. 12 220 D. 15 220
~ SOALAN TAMAT ~
SEMOGA ANDA DAPAT MENJAWAB DENGAN BAIK !