Anda di halaman 1dari 18

EKONOMI TOKEN

Ekonomi token melibatkan pemberian token


kepada tingkah laku yang sesuai bagi tujuan
memberi peneguhan kepada tingkah laku itu.
Token boleh berbentuk seperti cip,bintang,
butang, stem, kopon, tudung botol dsb. yang
boleh ditukarkan kepada peneguhan ( barangan,
keistemewaan ) disukai kemudian.
Apakah Ekonomi Token
Satu sistem pengurusan di mana guru dan murid
bersetuju tingkah laku sasaran yang akan diberi
peneguhan. Murid diberi token dengan segera jika
melakukan tingkah laku sasaran. Token ini
kemudiannya boleh ditukarkan dengan ganjaran
atau hadiah yang disukai oleh murid. Token dapat
diperolehi / dikumpulkan mengikut cara murid
bertingkah laku. Murid mengawal tingkah laku; guru
mengawal peneguhan. Token yang dikumpulkan
semakin meningkat nilainya kerana aktiviti, bahan,
atau keistemewaan yang boleh ditukarkan
dengannya.

MERANCANG EKONOMI TOKEN

Pilih tingkah laku yang hendak
diubah/tingkah laku sasaran
Tetapkan jenis token yang akan digunakan
Tentukan jenis ganjaran yang boleh
ditukarkan dengan token
Berikan nilai kepada ganjaran
Susunatur kelas
Menyediakan peraturan kelas
Memberitahu guru besar dan ibu bapa
Memungut data dasar
MEMILIH TINGKAH LAKU
SASARAN
Kenal pasti tingkah laku yang hendak diubah.
Pastikan apa tindakan yang hendak diambil
meningkatkan bilangan tugasan yang akan disiapkan ,
mematuhi arahan guru
Dapat dilihat dan diukur.- Murid dapat menyiapkan
tugasan seperti yang diarahkan dsb. Nyatakan dengan
jelas tahap bagaimana yang boleh mendapat token.
Libatkan sama murid dalam membuat keputusan ini.
Pastikan murid mempunyai kemahiran yang
diperlukan untuk melakukannya.
Murid berupaya melakukannya, dan berpeluang
mendapat token dari awal lagi.
MEMILIH
TOKEN
Garis panduan:
Kecil, mudah diberikan, saiz sesuai untuk
dipegang oleh murid.
Unik, ada kelainan. Tidak mudah diperolehi
sebarangan
Dapat dilihat, pegang, dan kira
Murah mudah disediakan
Ada daya ketahanan.
Contoh Token
Cip
Bintang emas/perak
Butang plastik
Stem ( ada nama guru)
Bentuk cincin
Kad individu
Duit plastik/kertas
Kopon, kertas warna
MEMILIH GANJARAN
OBJEK YANG KERAP MENJADI
BAHAN PERMAINAN MEREKA
OBJEK YANG MURID GEMAR
MEMILIKINYA
AKTIVITI YANG SERING/SUKA
DILAKUKAN
SENARAI GANJARAN
Masa main yang lebih
Ke pusat sumber
Menonton tv/video
Memberi makan binatang peliharaan
Guru membaca buku cerita
Menggunakan radio/tv
Duduk hampir dengan guru
Jadi pembantu guru
Pungut dan mengembalikan buku
Ketua kumpulan
Membunyikan loceng
Berkelah dll.
Dapat menyewa barangan
Pembaris
Pensel
Snek
Minuman
Barang perhiasan
Gambar
Kertas warna/patung
mainan
Sijil/surat kepada ibu
bapa
Tangibel Keistimewaan
MEMBERI NILAI KEPADA
GANJARAN
Permulaan:
Pastikan berapa token diberi kepada perlakuan
yang mantap
Ada yang agak murah supaya dapat berpeluang
untuk membelinya
Ada yang mahal dan sukar diperolehi supaya
murid berusaha keras
Harga bergantung kepada token dalam
pusingan. Jika mudah dapat token, harga perlu
mahal.
Murid perlu dibenar membincangkan dan menimbangkan
item di menu. Murid juga diajak berbincang untuk menentukan
token bagi setiap item
Laksanakan ekonomi token. Bermula dengan kecilan.
Terangkan sistem token dengan jelas dan terperinci..
Berikan peneguhan/token dengan segera kepada tingkah laku
yang sesuai jika berlaku
Setelah mantap berikan token cara berjadual.
Berikan masa untuk menukarkan token dengan ganjaran
Menu ganjaran perlu kerap diubah untuk memenuhi cita rasa
murid
MENJAMIN KEJAYAAN EKONOMI
TOKEN
Fikirkan satu sistem token yang dapat digunakan
sebagai jaminan kepada peneguhan sebenar
Sediakan peraturan-peratuaran yang menyatakan dengan
jelas tingkah laku yang akan diberi token.
Beri token kepada murid yang menyumbang kepada
kejayaan kumpulan.
Sediakan sistem pertukaran token dengan ganjaran/
aktiviti/ keistimewaan yang dipilih.
TINGKAH LAKU YANG DIBERI MARKAH
Mengangkat tangan sebelum
menjawab soalan
Meminta kebenaran sebelum
keluar
Dapat menyiapkan tugasan
yang diberi
Membantu rakan
1
1
3
5
Menjawab soalan guru dengan
betul
5
MARKAH DIPOTONG
KERANA
Membuat bising
Mengganggu rakan
Bergaduh
Engkar arahan guru
5
5
2
10
MENU GANJARAN
=70
=50
=150
=20
=20
=60
=25
=50
=15
1 markah
NILAI TOKEN
10
5
30
90
BORANG MARKAH TOKEN
Bil
Nama Murid
BAKI
TER
DAH
ULU
A I S R K
JUM
LAH
DITU
KAR
BAKI
1 Rahmat bin
Sulung
4 5 4 3 5 3 24 - 24
2 Munah bt. Ali - 2 4 6 4 5 21 20 1
3
4
5
MEMBENTUK GENERASI MULIA
Jika anaka-anak dibesarkan dalam tolerensi
Dia belajar menjadi sabar.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam galakan,
Dia belajar mempunyai keyakinan.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam pujian,
dia belajar menghargai orang lain.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam saksama,
Dia belajar erti keadilan.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam rasa selamat,
Dia belajar kepercayaan.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam persetujuan,
Dia belajar menyukai dirinya.
Jika kanak-kanak dibesarkan dalam penerimaan dan persahabatan,
Dia belajar mencari kemesraan (kasih sayang) di dunia ini. Dorothy Law Nolte

BIL
NAMA MURID
BAKI
DULU
A I S R K JUM BELI CATATAN
1 LINDA 5 2 1 3 4 14 14
2 ISHAK 1
0
5 2 2 3 22 20 Baki 2
3 KUMAR 1 3 2 3 3 12 12
4 AH SENG 4 3 3 2 4 16 16
5 RAMA 4 2 4 2 4 16 16
BORANG CATATAN TOKEN