Anda di halaman 1dari 3

Senarai munasabah jawapan

Bentuk soalan kbkk Tips jawapan


1 Iktibar kontek diri Pendapat sendiri/logic/bersifat positif
2 Iktibar kontek negara Pendapat sendiri/logic/bersifat positif
3 Berdasarkan pengetahuan sejarah Fakta sejarah/pendapat sendiri dalam kontek
peristiwa sejarah yang ditanya
Panduan menjawab
-Jawapan seperti anda menjawab soalan karangan BM
-keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda anggap idea itu tidak hebat
-berikan pendapat yang ringkas dan mudah
-pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil
-berikan apa sahaja idea,jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah
Aspek politik
Kepemimpinan Keamanan Hubungan luar
Memilih pemimpin yang benar-benar layak Mengekalkan keamanan negara Bersahabat dengan semua negara
Memilih pemimpin yang berwawasan Tidak memainkan sensitif Menghormati negara lain
Memilih pemimpin yang jujur,amanah Menghormati hak asas Menghapuskan diskriminasi
Memilih pemimpin yang cemerlang Menghormati agama lain Bersama menentang gejala negatif
Mengharga/menghormati pemimpin Menghormati budaya lain Tidak mencampur urusan negara lain
Menolak pemimpin bersikap perkauman Menghormati amalan demokrasi Mengelakkan peperangan
Mencontohi pemimpin agung Menghormati suara ramai Elakkan campur tangan asing
Menolak pemimpin yang rasuah Mematuhi undang-undang negara Membantu negara yang memerlukan
Menolak sebarang bentuk keganasan Adil kepada semua negara
Mengamalkan konsep 1 Malaysia Menyokong usaha-usaha keamanan
Elak campur tangan asing Mengelakkan perlumbaan senjata
Mewujudkan perpaduan kaum Menentang penggunaan senjata nuklear
Menolak politik perkauman Menyokong keputusan PBB
Aspek sosial
Pendidikan Hubungan kaum Alam sekitar Kesihatan
Menekankan kepentingan pendidikan Meningkatkan perpaduan kaum Menyokong pemuliharaan alam
sekitar
Sentiasa bersenam
Melaksanakan dasar pendidikan
wajib
Bersedia bekerjasama Menyokong pemeliharaan alam
sekitar
Mengamalkan
pemakanan seimbang
Memperbanyakkan IPT Saling menghormati Menyertai kempen alam sekitar Mengamalkan gaya
hidup sihat
Menghargai para ilmuan Saling menghargai Menjaga kebersihan Sentiasa membuat
pemeriksaan kesihatan
Menggalakkan kajian dan
penyelidikan
Menghormati amalan budaya lain Tidak membuang sampah merata-rata Tidak merokok
Membudayakan pendidikan
sepanjang hayat
Menghormati kebebasan
beragama
Menyokong teknologi hijau Tidak mengamalkan
seks bebas
Memberi biasiswa Menyokong kebudayaan
kebangsaan
Mengelakkan pencemaran Hindarkan
penyalahgunaan dadah
Membudayakan ilmu Tidak membesarkan perbezaan
yang wujud
Menjimatkan tenaga
Memperbanyakkan perpustakaan Mengamalkan nilai-nilai murni Menyokong penggunaan tenaga solar
Menambah bilangan penuntut PHD Membudayakan aktiviti gotong-
royong
Menyokong progam kitar semula
Menghargai system pendidikan
negara
Semangat kejiranan Mengelakkan pembakaran terbuka
Meluaskan capaian internet Bertolak ansur
Menambah peruntukan bagi
pendidikanAspek ekonomi
Kemajuan eko Mencari peluang baru
Menggunakan semua sumber negara Mencari peluang ekonomi yang baru
Meneruskan kecemerlangan sedia ada Meluaskan pasaran
Bekerja kuat bagi memajukan ekonomi Meningkatkan kajian dan pembangunan
Menumpukan kemahiran tinggi Meningkatkan kemajuan sains teknologi
Menambahkan bilangan pekerja mahir Melakukan penyelidikan dan inovasi
Membina pusat latihan dan kemahiran Menyediakan kemudahan asas
Mengurangkan karenah birokrasi Idea bertaraf dunia
Berusaha dan produktif Mampu mereka cipta
Mengekalkan kestabilan ekonomi Menarik pelabur luar
Memajukan industri kecil dan sederhana Keberanian mengambil risiko
Memajukan industri asas tani Mengantarabangsakan produk negara
Memajukan perdagangan antarabangsa Menyediakan pelbagai insentif
Berusaha menghasilkan produk berkualiti Menumpukan kepada K-ekonomi
Memberi bantuan kewangan
Memberi bantuan mesin
Memberi bantuan teknikal dan nasihat