Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Pendidikan JasmaniTarikh : 27/02/2014 (Khamis)

Masa : 8.45-9.15 pagi (30 minit)

Tahun : 4 Bestari

Bilangan murid : 35 orang

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat permainan kategori memandang
seperti Baseball

Modul : Kemahiran

Aspek : Aspek 1

Standard kandungan :
1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan
lakuan yang betul

Standard pembelajaran :
1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan.
2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan
menahan bola
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran ini murid-murid dapat

Psikomotor
Melakukan teknik memukul bola dengan betul

Kognitif
Menjelaskan teknik memukul bola dengan betul dengan bantuan guru
Afektif
Menunjukkan kesungguhan dalam melakukan aktiviti

KBKK : Membanding beza

EMK : Kreativiti dan inovasi

BBB : Skital dan bola getah

NILAI : Kerjasama, kepantasan, hormat menghormati dan tolong
menolong


Bahagian /
masa
Aktiviti Butiran mengajar
Fokus pengajaran
Organisasi Alatan /
Strategi
Catatan
Permulaan
(5 minit)
Aktiviti
pemanasan
badan
Murid dikehendaki
untuk berlari
mengelilingi skital
Murid menarik nafas
dan hembus


Skital

Perkembangan
(10 minit)
Aktiviti 1

Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan
Guru menerangkan
teknik memukul bola
dengan betul
Setiap kumpulan
hendaklah melakukan
teknik memukul bola
yang telah diajar oleh
guru
Skital,
pemukul
dan bola
getah
Kemuncak
(10 minit)
Permainan
kecil
Murid dibahagikan
kepada empat
Skital, bola
getah dankumpulan
Setiap kumpulan akan
berperanan sebagai
pemukul ataupun
pemadang
Kumpulan yang
berperanan sebagai
pemukul akan berlari
serentak setelah bola
dipukul
Jika semua pemukul
berjaya ke tapak
baharu satu mata
diperolehi
Pemukul tersingkir jika
bola yang dipukul
ditangkap pemadang
sebelum pemukul
sampai ke tapak
Tukar giliran memukul
setelah semua
pemukul tersingkir
wisel
Penutup
(5 minit)
Menyejukkan
badan
Membuat regangan
mengikut aktiviti guru
Guru merumuskan isi
pelajaran
Kelas