Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


BAHASA MALAYSIA (PEMAHAMAN)
TAHUN 1
2014

BIL
BENTUK SOALAN -
OBJEKTIF
ARAS TAKSONOMI

JUMLAH

TOPIK / ASPEK BAHASA 1 2 3 4 5 6
1. Kata Nama 2 2 1 1 1 7
2. Kata Hubung 1 1 1 3
3. Penjodoh Bilangan 1 1 1 1 4
4. Kata Kerja 2 1 1 4
5. Kata Arah 1 1 2
6. Kata Adjektif 1 1 1 3
7. Kata Tanya / Ayat Tanya 1 1 2
8. Imbuhan 1 1 2
9. Kata Sendi 1 1 1 3
10. Memahami Teks 3 2 2 1 1 1 10
JUMLAH SOALAN 40