Anda di halaman 1dari 5

AZIMAH PEMANGGIL KHODAM SAYYID KANDIYAAS

TATA CARA
Umum
Sebagaimana riyadhoh-riyadhoh yang lain, kita perlu bertaubat dan membersihkan diri dari
semua kesalahan yang telah kita kerjakan semasa hidup. Berjanji dalam hati untuk tidak
mengulanginya dan memperbanyak ibadah sunnah. Mulai membuka lembaran hidup baru
dengan memperbanyak amal sholeh dan shodakoh dalam berbagai bentuk sesuai tuntunan
agama.
Khusus
1. Baca ayat kursi 313 x selama 3 atau 7 hari diwaktu yang sama. Misalnya usai sholat tahajud
dini hari.
2. Baca doa ini 7 x.
==== BISMILLAHIRROHMAANIRR0HIIM. AS ALUKA ALLOHUMMA
ANTUSAKHIROLIY RUUHAANIYYATI HAADZIHIL AYATI SYARIIFAH. TU IINUNIY
ALAA QODLOOI HAWAAIJIY. AS ALUKA ALLOHUMMA AN TUSAKH KHIROLIY
KHUDDAAMA HAADZIHIL AAYATIL AZHIIMAH WAD DAWATIL MUNIIFAH.
YAKUUNUNA LIY AUNAN ALAA QODLOOI HAWAAIJIY. HAILAN JAULAN
MALKAN. SAKKHIRLIY ABDAKA KANDIYAAS HATTA YUKALLIMANIY FII HAALI
YAQZHATI WAYUIINUNIY FIY JAMIII HAWAIJIY. KUNLIY AUNAN ALA QODLOOI
HAWAIJIY. AQSAMTU ALAIKA AYYUHAS SAYYID AL KANDIYAAS AJIBNII ANTA
WA KHUDAAMUKA WA AIINUNIY FII JAMII UMUURIY. BIHAQQI MAA
TATAQIDUUNAHUU MINAL AZHOMATI WAL KIBRIYAAI. WA BI SAYYIDINAA
MUHAMMADIN ALAIHISHSHOLAATU WASSALAAM ===
Artinya (mohon maaf karena keterbatasan saya bila ada yang kurang mohon ditambah):
Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku memohon kepada
Mu ya Allah, tundukkanlah bagiku ruhaniyyah ayat yang mulia ini agar dia membantuku untuk
menunaikan setiap hajatku. Aku mohon kepada.Mu ya Allah, tundukkanlah bagiku khodam ayat
yang agung ini dan doa yang baik ini. Jadikanlah mereka pembantu dan penolongku dalam
menunaikan segala hajatku. Hailan Jaulan Malkan. Tundukkanlah bagiku hamba-Mu
Kandiyas, sehingga ia dapat berbicara denganku dalam keadaan terjaga dan membantu serta
menolongku dalam tercapainya segala hajatku. Jadikanlah bagiku bantuan atas tertunaikannya
segala hajat-hajatku. Aku perintahkan engkau wahai Sayyid Kandiyas jawablah aku beserta
seluruh pembantumu bantulah aku dalam segala urusan-urusan dan hajatku. Dengan Haq apa
yang diyakinkan dengan keagungannya dan dengan berkah ayat yang agung. Dan dengan berkah
junjungan kami Sayyidina Muhammad SAW).
Setelah mengamalkan selama 3/7 hari baca doa ini 20 x usai sholat fardhu.
Semoga bermanfaat bagi sedulur yang akan mengamalkannya dengan yakin seyakin yakinnya
bahwa doa kita akan diijabah, didengar dan tunggu hasilnya dengan istiqomah dan tawakkal.
Salam paseduluran.


Khodam Sayyid Kandiyas
Di riwayatkan oleh Imam Syeikh Ahmad Ali AL-Buuni Apabila Anda menginginkan Khodam
Sayyid kandiyas (khodam ayat kursy)
1. Bertawakkaal kepada Alloh ( berserah diri dgn semua urusan )
2. Sucikan Hatimu,tempatmu,pakaianmu
3. Bersihkan Niatmu
4. Masuk ke tempat kholwat ( menyepi ) pada hari selasa ketika sholat Shubuh 4hari yang
berakhir Sabtu pagi
5. Menyediakan Bukhur yang tidak ditentukan jenisnya ( sesuatu yang menimbulkan wangi bisa
kemenyan bisa dgn minyak wangi )
6. Membaca Azimah Ayat Kursy setiap ba,da sholat fardu 72x dengan di sertai wewangian (
bukhur).
Syeikh Ahmad ibni Ali Al-Buuni berkata Ketahuilah wahai saudaraku Alloh telah memberikan
Taufik kepadaku juga kepadamu, Sesungguhnya engkau akan mendengar pada malam pertama
(malam rabu ) ditengah tempat kamu berkholwat satu suara seperti suara ringkik himar ( keledai
),maka janganlah engkau takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan
kuasa untuk mencelakakan dirimu.
Pada malam ke dua ( Malam Kamis ) maka sesungguhnya engkau akan mendengar suara pada
tengah malam diatas tempat kamu berkholwat suara berlarinya kuda, maka janganlah takut dan
kaget.
Pada malam ke tiga ( malam Jumat ) di tengah malam akan masuk kepadamu 3 kucing yang
berwarna Merah,Putih,Hitam ,mereka masuk dari pintu tempat anda berkholwat lalu keluar dari
depan anda, janganlah takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa
untuk mencelakakan dirimu karena Azimah ayat kursy merupakan hijab dari gangguan mereka.
Pada malam ke Empat tengah malam wangikanlah tempat anda berkholwat sambil anda
menghadap qiblat bacalah Azimah Ayat Kursy 1x , maka sesungguhnya dinding tempat anda
berkholwat akan terbelah dan masuk seorang khodam yang dipenuhi oleh cahaya maka janganlah
takut dan jangan teputus dari wewangian sehingga dia berbicara Assalamu alaika wahai
Hamba Alloh maka balaslah salamnya Wa alaikas salam warohmatullohi wabarakatuh, maka
dia berkata Apa yang anda kehendaki dari kami wahai Hamba Alloh , Maka katakanlah
padanya Aku tidak
menginginkan darimu apa-apa kecuali engkau membantuku sampai habis sisa umurku, Maka
khodam Sayyid Kandiyas berkata Ambillah Cincin emas ini yang mana pada cincin ini
terukir Asma Alloh Yang agung cincin ini sebagai pengikat antara aku dan kamu apabila
engkau menginginkan kehadiranku pakailah cincin ini ditangan kananmu lalu baca Azimah Ayat
kursy 3x kemudian ucapkanlah olehmu YA MALAKU KANDIYAS AJIBNI BIHUDURIKA
(hai malaikat Kandiyas jawablah aku dengan kehadiranmu), maka aku akan hadir dihadapanmu
dan akan membantu dengan apa-apa yang kamu inginkan dengan berbagai macam pekerjaan
khowariqul adat.

Telah berkata Syeikh Abu hamid Al-Ghozali tentang rahasianya Azimahayat kursi ini, Imam
ghozali berkata Tidak terdapat di alam ini doa yang lebih cepat untuk melapangkan segala
urusan pada waktu berat/tedesak dari doa ini caranya yaitu:

1. Membaca ayat kursy 313x
2. Membaca Azimah ayat kursy7x setelah membaca ayat kursy
3. Waktu membacanya pada tengah malam di tempat yg suci dari najis serta sepi dari manusia
Berkata As-Syeikh al-imam Ahmad ibni Ali Al-buuny Membaca Azimah Ayat Kursy tiap
bada Sholat Fardu 20x dapat menundukkan khodam ayat kursy yang bernama Sayyid Kandiyas
Dan telah berkata para Ulama Ahli Khowas ( yg mempunyai ke khususan ) Barang siapa
yang mendawamkan/membiasakan membaca Azimah ayat Kursy tiap hari 1x setelah terlebih
dahulu membaca Ayat kursy 50x atau 170x , maka Alloh akan menundukkan baginya semua
manusia dan Alloh akan membukakan baginya semua yang terkunci Dan Alloh akan
memudahkan kepadanya perkara-perkara sulit dengan mudah, Berikut di bawah ini Azimah yang
di maksud :

ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN WAS SHOLATU WAS SALAMU ALA
SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALIHI WA SHOHBIHI WA SALLIM
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA WA ATAWASSALU ILAIKA ( YA ALLOHU 3X ) ( YA
ROHMANU 3X ) (YA ROHIMU 3X ) ( YA ROBBAHU 3X ) ( YA SAYYIDAH 3X ) ( YA HU
3X ) YAGIYASI INDA SIDDATI YA ANISI INDA WAHDATI YA MUJIBI INDA DAWATI
(YA ALLOHU 3X ) ( ALLOHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM ) YA
HAYYU YAQOYYUMU YA MAN TAQUMUS SAMAWATI WAL ARDO BI AMRIHI YA
JAMIAL MAHLUQOTI TAHTA LUTFIHI WA QOHRIHI AS ALIKA AN TASHORO LI
RUHANIYATA HADZIHIL AYATAS SYARIFATA TUINUNI ALA QODOI HAWAIJI YA
MAN (LA TAHUDZUHU SINATUN WA LA NAUM ) IHDINA ILAL HAQQI WA ILA
TORIQIM MUSTAQIM HATTA ASTARIHA MINAL LAUMI LA ILAHA ILLA ANTA
SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIN YA MAN
(LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI MAN DZAL LADZI YASYFAU INDAHU ILLA
BI IDZNIH) ALLOHUMMA ISYFA LI WA ARSYIDNI FIMA URIDU MIN QODOI
HAWAIJI WA ISBATI QOULI WA FILI WA AMALI WA BARRIK LI FI AHLI YA MAN
(YALAMU MA BAINA AYDIHIM WAMA HOLFIHIM WALA YUHITUNA BISYAYIN
MIN ILMIHI ) YA MAN YALAMU DOMIRO IBADIHI SIRRON WA JAHRON
AS ALIKA ALLOHUMMA AN TASHORO LI KHUDDAMU HADZIHIL AYATIL
ADZIMATI WAD DAWATIL MUNIFATI YAKUNUNA LI AUNAN ALA QODOI
HAWAIJI ( HAYLAN 2X ) ( JAULAN 2X ) ( MALAKAN 2X ) YA MAN LA
YATASORROFU FI MULKIHI (ILLA BI MASYA WASIA KURSIYYUHUS SAMAWATI
WAL ARDI ) SAHHIR LI ABDAKA KANDIYAS HATTA YUKALLIMANI FFI HALI
YAQDOTI WA YUINANI FI JAMII HAWAIJI YA MAN (WALA YAUDUHU
HIFDZUHUMA WA HUWAL ALIYYUL ADHIM)
YAHAMIDU YAMAJIDU YA BAISU YA SAHIDU YA HAQQU YA WAKILU
YAQOWIYYU YA MATINU KUN LI AUNAN ALA QODOI HAWAIJI BI ALFI ALFI
LAHAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI AQSAMTU ALAIKA
AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS AJIBNI ANTA WA HUDDAMUKA WA AINUNI
FIJAMII UMURI BI HAQQI MA TATAQIDUNAHU MINAL ADHOMATI WAL
KIBRIYAI WA BIHAQQI HADZIHIL AYATIL ADHOMATI WABISAYYIDINA
MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WAS SALAMU AJIB AYYUHAS SAYYIDUL
KANDIYAS ASROA MINAL BARQI WA MAAMRUNA ILLA WAHIDATIN KA LAMHI
BIL BASORI AW HUWA AQROBU INNALLOHA ALA KULLI SAYIN QODIR
WASOLLALLOHU ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALIHI WA SALLAMA
TASLIMAN KATSIRO WAL HAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN

Anda mungkin juga menyukai