Anda di halaman 1dari 2

MAAHAD MUHAMMADI RANTAU PANJANG

MATEMATIK TINGKATAN 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
MATEMATIK TINGKATAN 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
2013
TOPIK SUBTOPIK
TARIKH
SENARAI
SEMAK
ORIENTASI MURID-MURID TINGKATAN 1 (1/1/13-3/1/13)
BAB 1
Nombor Bulat
Nombor Bulat
Penambaan !an Penola"an
Pen!araban !an Pembaa#$an
Gabun#an %&era'$
()1)13*1+)1)13
BAB 2
Urutan !an Pola Nombor
Nombor Ber&ola
Nombor Gan,$l !an Nombor Gena&
Nombor Per!ana
-a"tor
-a"tor Per!ana
Gan!aan
Gan!aan .e&un/a !an Gan!aan .e&un/a Ter"e0$l
1G.TK2
-a"tor .e&un/a !an -a"tor .e&un/a Terbe'ar
1-.TB2
20)1)13*+)2)13
BAB 3
Pe0aan
Pe0aan
Pe0aan .etara
Nombor Ber0am&ur
Pe0aan 3a,ar !an Pe0aan Ta" 3a,ar
Penambaan !an Penola"an Pe0aan
Gabun#an %&era'$
10)2)13421)2)13
UJIAN PENGESANAN 1 (24/2/13-28/2/13)
BAB 4 Perpuluhan
Perpuluhan
Nilai Tempat dan Nilai Setiap Digit dalam
Perpuluhan
Penambahan dan Penolakan Perpuluhan
Pendaraban dan Pembahagian Perpuluhan
Gabungan Operasi Penambahan, Penolakan,
Pendaraban dan Pembahagian Perpuluhan.
3)3)13415)3)13
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22/3/13-30/3/13)
BAB 5
Peratu'an
Peratu'an
Pen#$raan !an Ma'ala /an# Mel$bat"an
Peratu'an
1+)3)1346)6)13
BAB 6
Inte#er
Inte#er
Penambaan !an Penola"an Inte#er
+)6)13417)6)13
KARTINA BINTI MOHD SUKRI
850612035134
1
MAAHAD MUHAMMADI RANTAU PANJANG
MATEMATIK TINGKATAN 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAB 7 Un#"a&an Al#ebra
Pemboleuba
.ebutan Al#ebra
Un#"a&an Al#ebra
21)6)1348)5)13
MINGGU ULANGKAJI 1 (12/5/13-16/5/13)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (1/5/13-23/5/13)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (24/5/13-8/6/13)
BAB 8
U"uran A'a'
Pan,an#
J$'$m
Ma'a
3a"tu
8)()1342+)()13
BAB 9
.u!ut !an Gar$'
.u!ut
Gar$' .elar$ !an Gar$' .eren,an#
.u!ut &a!a Gar$' Ber'$lan#
30)()13417)+)13
BAB 10
Pol$#on
Pol$#on
.$metr$
.e#$t$#a
.$'$ Em&at
21)+)13431)7)13
UJIAN PENGESANAN 2 (1/8/13-5/8/13)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (6/8/13-1!/8/13)
BAB 11
Per$meter !an 9ua'
Per$meter
9ua' .e#$em&at Te&at
9ua' .e#$t$#a: .e#$em&at .elar$ !an
Tra&e;$um
17)7)1345)8)13
BAB 12
Pe&e,al Geometr$
Kubu' !an Kubo$!
I'$ Pa!u Kubo$!
7)8)1342()8)13
MINGGU ULANGKAJI 2 (2//13-10/10/13)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (2!/10/13-8/11/13)
CUTI AKHIR TAHUN (15/11/13-31/12/13)
D$'e!$a"an %le: D$'ema" %le: D$'a"an %le:
<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<<<<<<=
1KARTINA BINTI M%HD .UKRI2
KARTINA BINTI MOHD SUKRI
850612035134
2