Anda di halaman 1dari 7

TAJUK: LAPISAN KALIS LEMBAP

TUJUAN:
Lapisan kalis lembab di pasang pada bangunan kerana :
1. Untuk menentukan bangunan sentiasa dalam keadaan kering
2. Dapat menghalang penjejasan kepada penghuni dan barang-barang
PENERANGAN:
1. Kebanyakan bahan untuk bangunan mudah menyerap air misalnya kayu, batu
bata, konkrit dan lain-lain lagi. Jika bahan-bahan tersebut menyerap air ia akan
menjadi lembab dan kelembapan itu akan keluar kepermukaannya sebagai air. ni
boleh merosakkan serta mengotorkan permukaan tersebut serta menjejaskan
alatan perabut dan barang-barang penghuni yang ada didalam bangunan itu.
2. Dengan berlakunya kelembapan tersebut maka, lapisan kalis lembab mestilah
dipasang !ada tempat yang mudah menyerap air
3. "ahan untuk lapisan kalis lembab ini ada berbagai-bagai jenis dan di gunakan
pada tempat-tempat yang sesuai. Kelembapan boleh berlaku kerana berbagai
sebab seperti :
a. Keadaan tanah yang memudahkan penyerapan air
b. Kelembapan meresap melalui daya rerambut
#. $udah meresap melalui lantai
d. !enyerapan meresap naik dari bahagian ba%ah & tanah '
e. !enyerapan melalui dinding yang di sebabkan oleh hujan dan lain-lain
(. !enyerapan daripada atas dinding yang terdedah
). Kebanyakan bahan untuk bangunan mudah menyerap air, misalnya kayu, batu-
bata konkrit dan lain-lain lagi. Jika bahan tersebut menyerap air, ia akan menjadi
lembab dan nati kelembapan itu keluar kepermukaannya sebagai air. ni boleh
merosakkan dan mengotorkan bangunan dan perhiasan perabut rumah.
*. +leh yang demikian, pada yang mudah menyerap air, lapisan kalis air mestilah
dilengkapkan. "ahan ini ada berbagai jenis dan ia digunakan pada tempat-
tempat yang sesuai.
1
Pemilihan bahan-bahan Kalis Lemba
1. "ahan-bahan hendaklah tidak telus air Dan dari mutu yang kukuh Dan tahan
lama.
2. $ampu menanggung beban yang berat dari bangunan
,. "ahan tiak akan bergeak lagi bila ditempatkan, %alaupun ditimpa beban yang
berat
). -ebaik-baik bahan yang digunakan mudah dikerjakan Dan boleh digunakan
Dan diubahsuai mengikut keadaan.
Jenis
!ada mulanya ia dibahagikan kepada dua jenis iaitu Lapisan Kalis .spal dan Kalis
$ota -imen. -elain daripada itu. .da juga seperti kepingan logam, lapisan kalis
plastik, lapisan kalis konkrit dan lain-lain lagi. /etapi ia kurang digunakan.
Jenis Asal
1. Asal Ja!i " La#e Ashal!$ l%&# ashal! '
.spal jati ini adalah satu bahan keluaran dari gunugn berapi. a didapati
dengan keadaan #air dan mengandungi bahan lain. 0arnanya hitam dan
keras sedikit pada suhu biasa. -elepas bahan ini dikeluarkan darinya dan
ditambahkan bahan mengeras dikilang, ia diisikan di dalam bag. .pabila
menggunakannya ia mestilah dipanaskan pada suhu 1112 supaya ia menjadi
#air.
2. Asal b(a!an " S!)ai*h! ashal!$ bl%+n ashal!$ !a) '
.spal buatan ini adalah satu bahan keluaran dari proses membuat minyak.
.da beberapa jenis seperti berikut :-
a. 3-traight asphalt4 5 bahan ini adalah bahan keluaran yang pertama dari
proses minyak. a dipanaskan dengan suhu 2612 hingga ,112 selama *
jam hingga )1 jam. .khirnya ia menjadi 3"lo%n .sphalt4 yang berbe7a dari
3-traight .sphalt4.
/akat peleburan & -o(tening point '
.spal terus 5 lebih kurang ,*2 hingga )*2
2
.spal tiupan 5 lebih kurang 612 hingga 1112
/ar 5 ini adalah satu bahan keluaran dari proses pembuatan arang batu,
keadaannya serupa dengan aspal 8ra9iti
&/.: .:.;8 "./U &2+.L /.:' 1.<* 1.,,
32+.L /.: 3!22 11.11 1.1) = 2* 1*12
/akat pelembut 5 ) 112
Ba)an*-ba)an* b(a!an asal
1. Fel tar ( tar felt )
a. >el tar dibuat daripada kayu, jerami dan sebagainya seperti proses
pembuatan kertas dan bentuknya serupa dengan kertas yang tebal, (el tar
ini benamkan didalam tar #air yang dipanaskan berkali-kali.
b. a digunakan untuk kerja yang kurang mustahak kerana ia tidak boleh tahan
lama.
2. Fel aspal ( Asphalt felt )
a. -eperti #ara membuat (el tar juga, (el tersebut dibenamkan di dalam aspal
tar #air yang telah dipanaskan berkali-kali dan menjadi (el aspal.
b. >el aspal ini digunakan untuk lapisan kalis lembab di ba%ah atap bumbung,
sebagai dasaran berbagai 3lath4 dan lain-lain lagi.
,. .tap aspal & .sphalt roo?ng '
2ara membuatnya sama dengan (el tar dan (el aspal. !erbe7aannya, pada
proses yang terakhir, ia diliputi dengan aspal tertiup. "ahan ini digunakan
sebgai bahan atap, tetapi ia kurang baik kerana tidak tahan lama.
). .spal lapisan kalis lembab
Lapisan kalis air ini digunakan untuk kerja yang sempurna. 88a dibentuk
daripada beberapa lapisan (el aspal atau atap aspal tetiup sebagai pelekat. a
digunakan sebagai lapisan kalis bumbung rata, lapisan kalis air bilik dalam
rumah, lapisan kalsi tangki air dan sebagainya."agaimanapun banah-bahan
tersebut di atas diketahui sebagai bituminus disebabkan oleh bahan kimia
yang terutama bernama bitumen.
M,RTAR SIMEN KALIS LEMBAP
"ahan kimia kalis air ditambahkan dengan motar simen untuk menanbahkan
kekesanan airnya. ni juga digunakan untuk kerja ke#il dan tempat yang tidak
3
mustahak seperti tangki air yang tidak diminum. Kalau tangki air ini agak luas,
sendi renggang hendaklah dilengkapkan untuk men#egah retakan.
K,NKRIT KALIS AIR
.pabila konkrit digunakan sebagai kalis air ia mestilah dipadatkan se#ukupnya
supaya konkrit itu menjadi konkrit kedap air. a mempunyai slump maksimum 11
#m hingga 1* #m, nisbah air simen kurang daripada **@ dan permukaannya
dikemaskan dengan sodek logam.
Plas!i#
!lastik dibuat daripada politin
yang tebalnya 1.* mm 5 1 mm ia
dibentuk ditempat yang
memerlukan lapisan kalis lembab
seperti lantai dan tembok apabila
menuang konkrit melapis
diatasnya hendaklah berhati-hati
kerana ia mudah terkoyak
4
5
.pabila menggunakan kemasan
lantai seperti kayu atau !olythene.
-atu lapisan kalis lembap seperti
minyak tar mungkin perlu
dipasang di ba%ah kayu. a akan
melekatkan kayu disamping
menahan kelembapan dari masuk
ke dalam bangunan
S,ALAN
6
S%alan n% 1 hin**a 3. b(la!#an -a+aan .an* be!(l "1 ma)#ah'
1. >aktor-(aktor berikut adalah menyebabkan kelembapan pada bangunan ke#uali
.. -aluran air buang di ba%ah bangunan
". Kedudukan paras air bumi yang dekat ke permukaan bumi.
2. /indihan pada sambungan telalu sedikit
D. :esapan air hujan dari luar bangunan
2. "erapakah had tinggi minimum bagi kedudukan l.k.l di ba%ah paras tanah.
.. 11* mm
". 11* mm
2. 22* mm
D. 1*1 mm
,. "erikut adalah bahan-bahan kalis lembap KE/UALI
.. >elt bitumen
". Kayu #engal
2. "ata kejuruteraan
D. !olythene
). "erikan lima syarat-syarat dalam pemasangan L.K.L &*
markah'
7