Anda di halaman 1dari 1

FOKUS SPM 2014

PERHATIAN! : FOKUS SPM 2014 INI BUKANLAH TARGET/RAMALAN ATAU MUTLAK KELUAR DALAM
SPM. IA BERDASARKAN ANALISIS 5 TAHUN LEPAS.CALON DINASIHATKAN TIDAK MENGABAIKAN
SUBTOPIK-SUB TOPIK YANG LAIN.
KERTAS DUA (1249/2)
TINGKATAN 4
TEMA 7 (BAB 1-BAB 3):

BAB 1
Maksud dan Ciri Tamadun
BAB 2
Ekonomi (fokus)
Pendidikan (fokus)
TEMA 8 (BAB 4-BAB 8):

BAB 6: Kerajaan Khulafa ar Rasyidin

BAB 8: Pengaruh Islam Terhadap Sistem Ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional

TEMA 9 (BAB 9-BAB 10):

BAB 9: REVOLUSI PERINDUSTRIAN
TINGKATAN 5

TEMA 10 (BAB 1-BAB 2):

BAB 1: Imperialisme di Asia Tenggara

BAB 2: Akhbar, Majalah dan Novel Penggerak Nasionalisme di Tanah Melayu

TEMA 11 (BAB 3-BAB 8):

BAB 4: Malayan Union

BAB 5: Pakatan Murni

BAB 6: Pilihan raya

TEMA 12 (BAB 9):

BAB 9: Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

KERTAS 3 (1249/3)
Tema berkemungkinan dari sukatan pelajaran sejarah tingkatan 4. Walau bagaimanapun tajuk/tema Sejarah
Kertas 3 akan dikeluarkan 6 minggu sebelum peperiksaan SPM bertulis.