Anda di halaman 1dari 26

E4160 - SISTEM MIKROPEMPROSES

& PENGAWALMIKRO

TOPIK 1
PENGENALAN KEPADA
MIKROPEMPROSES
(Introduction To Microprocessor)
(GAMBARAJAH BLOK SISTEM MIKROKOMPUTER)
(Block Diagram Of A Microcomputer System)

CPU OUTPUT
INPUT (Control + Arithmetic)

Program Data
Memory Memory
MEMORY

Sistem Komputer Berdigit Terdiri Daripada 3 Bahagian


Utama Iaitu:
•Unit Masukan (Input Unit)
•Unit Pemprosesan Pusat (Central Processing Unit)-(CPU)
•Unit Ingatan (Memory Unit)
•Unit Keluaran (Output Unit)
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)

• Sebagai otak komputer.


• merupakan pusat kawalan bagi komputer untuk mengawal seluruh
operasi di dalam komputer (Fetches, decode and executes the
programmed Instruction).
• 3 komponen:
– Unit Arithmetik & Logik (ALU)
– Daftar (Register)
– Unit kawalan( Control & Timing Unit)
Komponen UPP (CPU)
• Unit kawalan:
– mengawal operasi CPU berdasarkan isyarat kawalan.
• Unit Arithmetik & Logik:
– Operasi arithmetik – penambahan, darab dan
sebagainya
– Operasi logik – DAN, ATAU, TAK
• Daftar:
– Ruang ingatan sementara untuk menyimpan
keputusan pemprosesan dan maklumat kawalan.
– Terdapat sejumlah daftar untuk fungsi-fungsi tertentu.
– Antara daftar yang ada seperti
• daftar pembilang aturcara – memegang suruhan
berikutnya.
• Daftar suruhan – memegang suruhan yang sedang
dilaksanakan.
UNIT INGATAN (MEMORY)

• Komponen Komputer Di Mana Aturcara


Dan Data Disimpan.
• Data-data Yang Disimpan Akan Diproses
Dan digunakan Oleh Mikropemproses
• Ingatan
– Ingatan Utama-(ada 2 Jenis)
• Ram(random Acces Memory)
• Rom(read Only Memory)
– INGATAN SEKUNDER-
• Disket, Hard-disk, CD-ROM…
UNIT MASUKAN/KELUARAN

• Peranti Yang Menghubungkan Antara


• ‘Dunia Luar’ (External World) Dengan
• Komputer.
• Perantaran Pemindahan Data Diantara
• Dunia Luar & Sistem Komputer Dilakukan.
• Peranti Input (Masukan)
– Menukarkan Data Dari Luar Kebentuk Yang Difahami
Oleh Komputer.
– Cth.Papan Kunci,Tetikus,Mikrofon...
• Peranti Output (Keluaran)
– Menerima KodBerdigit Daripada Komputer Dan
Menukarkannya Ke Bentuk Yang Sesuai Untuk
Dibaca Oleh Manusia Atau Peranti Lain .
– Cth. Monitor Dan Pencetak ...
EVOLUSI MIKROPEMPROSES
MIKROPEMPROSES INTEL
• Cip 4004 – Pemproses 4 Bit
– Pengeluar Pertama (4004)
– Cip Tunggal Pertama Dicipta
– Untuk Kegunaan Kalkulator
– Memproses Data 4 Bit & Suruhan 8 Bit.

• Cip 8008-Pemproses 8 Bit


– Merupakan Cip Yang Pertama Digunakan Secara
Serius.
– Sambungan Dari 4004.
– Menggunakan
8008 Aliran Data 8 Bit
8080 8085
– Saiz Ingatan 16kb
8-bit Intel Processor
MIKROPEMPROSES INTEL

• 8080
– Lanjutan 8008
– 4 kali lebih banyak ingatan berbanding
8008
– 10 kali lebih laju drpd 8008

 8085 INTEL
8085
 8086
Simple Microprocessor
 8087
8-bit
 8088
EVOLUSI MIKROPEMPROSES
(Mikropemproses – 70an)
4004 8008 8080 8086 8088

Diperkenal-kan 1971 1972 1974 1978 1979

Kelajuan Jam 108KHz 108KHz 2MHz 10MHz 8MHz

Lebar Bas 4 bit 8 bit 8 bit 16 bit 8 bit

Bil. 2300 3500 6000 29,000 29,000


Transistor
Ingatan 640b 16Kb 64Kb 1Mb 1Mb
EVOLUSI MIKROPEMPROSES
(Mikropemproses – 80an)

80286 80386DX 80386 80486


SX DX
Diperkena-kan 1982 1985 1988 1989

Kelajuan Jam 12.5MHz 33MHz 33MHz 50MHz

Lebar Bas 16bit 32bit 16bit 32bit

Bil. 134,000 275,000 275,000 1.2


Transistor million
Ingatan 16Mb 4Gb 4Gb 4Gb
EVOLUSI MIKROPEMPROSES
(Mikropemproses – 90an)

486SX Pentium Pentium Pentium II


Pro
Diperkenalkan 1991 1993 1995 1997

Kelajuan Jam 33MHz 166MHz 200MHz 300MHz

Lebar Bas 32bit 32bit 64bit 64bit

Bil. 1.185 3.1 million 5.5 million 7.5 million


Transistor million
Ingatan 4M 4G 64G 64G
Pengeluar Mikropemproses Lain

• Motorola  Digital Equipment


• NEC Corporation Fairchild
• Ross Technology Semiconductor
 Fujitsu
• Sun Microsystems
 Hewlett-Packard
• Texas Instruments
 IBM
• Advanced Micro Devices
 Inmos
(AMD)
 Integrated Device
• AT&T Technology (IDT)
• Cyrix
ISTILAH BIT,NIBBLE, BYTE, WORD LONG
WORD
Bit (binary digit) – terdiri daripada dua nilai iaitu 0 dan 1.
Nibble - satu nibble mewakili 4 bit dan setengah byte
Byte - kumpulan bit terkecil yang boleh diproses serentak iaitu 8 bit.
Perkataan (word) – mengandungi 2 byte dalam setiap perkataan
iaitu 16 bit saiz perkataan.
Panjang perkataan (long word) – mempunyai 4 byte setiap
perkataan iaitu 32 bit.
Kitar Pengambilan (FETCH) &
Pelaksanaan (EXECUTE)
STRUKTUR UMUM BINAAN
MIKROPEMPROSES

•Unit Arithmetik Dan Logik (ALU)


–Litar yang melakukan operasi-operasi Arithmetik & Logik
keatas data dalam Register dan disimpan dalam Accumulator.
•Unit Kawalan (Control Unit)
–Mengawal semua operasi didalam Mikropemproses supaya
dilakukan segerak.
–Memberi denyut baca/tulis untuk daftar,ingatan dan unit I/O
melalui Bas Kawalan
STRUKTUR BINAAN MIKROPEMPROSES
(REGISTER/DAFTAR)
• Accumulator (Acc)
– Daftar(Register) Am yang menyimpan hasil operasi
yang dilakukan oleh ALU.
• Program Counter (PC)
– mengandungi alamat ingatan yang mengandungi
suruhan yang akan dilaksanakan.
– PC adalah daftar 16-bit yang sentiasa memegang
alamat arahan seterusnya untuk dilaksanakan.
• Stack Pointer (SP)
– daftar alamat ingatan khas yang mengandungi 16-bit
alamat yang dinyatakan teratas tindanan dimana data
akan diletak dan diambil.
– Tindanan adalah sebahagian dari RAM yang disimpan
untuk simpanan dan pengambilan sementara maklumat.
STRUKTUR BINAAN MIKROPEMPROSES
(REGISTER/DAFTAR)
• Status Register (SR)/ Flag Register
– mengandungi maklumat mengenai hasil operasi
ALU yang terakhir berdasarkan bit-bit yang terletak
dalamnya.
– Bit-bit ini digelar bendera (flag).
– Daftar status juga dikenali sebagai dafter bendera
(Flag Register) atau CCR (Condition Code
Register). CCR
– merupakan daftar 8-bit yang mengandungi
• 6 ‘Flag’ digunakan oleh CPU Motorola 6800.
• 5 ‘Flag’ digunakan oleh CPU Intel 8085
Status/ Flag Register
(Daftar Bendera)

Flag Register 8085


STRUKTUR BINAAN MIKROPEMPROSES
(Timing & Control Unit )
• Litar jam & Pemasaan
– Litar jam menjana isyarat berkala yang dihantar ke
seluruh bahagian sistem, terutamanya unit kawalan.
Isyarat berkala ini yang dinamakan denyut-denyut jam
merupakan asas masa yang menentukan pergerakan
kesemua komponen sistem komputer
– Satu denyut jam memakan satu kitar jam.
– Panjang kitar-kitar jam diukur dalam milisaat (ms atau
0.001 saat), mikrosaat (p,s atau 10~6 saat
– Kepantasan komputer kerap diukur dengan nilai
salingan kitar jam dalam unit Hertz
Sistem BAS (BUS System)
•Istilah BAS
-di dalam sistem µP adalah merupakan satu kumpulan
konduktor yang menghubungkan µP dengan peranti-peranti
yang lain.
- terdiri daripada talian-tailan selari yang dikongsi oleh
semua komponen yang merupakan sumber sepunya CPU
dengan peranti-peranti
• Bas sepunya (common bus) atau sistem bas boleh
dibahagikan kepada 3 jenis iaitu:

1 - Bas Data (Data Bus)


2 - Bas Alamat (Address Bus)
3 - Bas Kawalan (Control Bus)
Sistem BAS (BUS System)
Daripada dunia
luar

Talian Kawalan

Bas Data
(8 talian)

Bas Alamat
(16 talian)

Ke dunia luar
Sistem BAS (BUS System)
• Bas Data

- digunakan untuk membawa data dari unit


memori/unit input atau output kepada
mikropemproses dan sebaliknya.
- bas dua hala kerana pemindahan data berlaku
dari dan kepada mikropemproses.
- Talian bas data disambung secara selari, oleh
itu data dapat dihantar dan diproses serentak.
- Keupayaan sesuatu mikropemproses boleh
dianggarkan melalui saiz bas datanya
- Talian bas data ditanda dengan huruf ‘D’(D0 ~
D7).
Sistem BAS (BUS System)
• Bas Alamat

- untuk menentukan lokasi memori dan pelabuhan (port)


i/o dan bahagian-bahagian lain yang terlibat dengan
pemindahan data dari atau kepada mikropemproses.
- Talian alamat akan menentukan jumlah lokasi yang
boleh dicapai oleh sesuatu mikropemproses
- Semakin banyak talian alamat maka semakin
banyaklah ruangan alamat yang boleh dicapai
- Julat keupayaan pencapaian sesebuah komputer
adalah bergantung kepada saiz bas alamat yang
dimiliki.
- Talian bas alamat biasanya ditanda dengan huruf ‘A’
(A0 ~A15) dan ianya talian sehala.
Sistem BAS (BUS System)

• Bas Kawalan
- untuk mengawal pemindahan data di dalam sistem
mikropemproses supaya ianya segerak (synchronize).
- mengandungi isyarat-isyarat kawalan yang digunakan
bagi mengawal operasi keseluruhan sistem.
- Isyarat bas kawalan boleh dikeluarkan samada oleh
mikropemproses ataupun dari komponen-komponen lain di
dalam sistem mikrokomputer.
- Talian-talian yang ada termasuklah kawalan baca/tulis,
sampukan, reset, DMA dan lain-lain.
- Bas kawalan juga terdiri dari talian-talian yang digunakan
untuk membuat ‘hand-shaking’(jabat tangan) didalam
penghantaran /pemindahan data secara ‘tak
segerak’(asynchronous).
STRUKTUR BINAAN
MIKROPEMPROSES (Intel 8085)