Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1
Bulan Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Startegi P & P BBM
/Minggu
Minggu 1 1.0 PENGHASILAN SENI
VISUAL
1.1ASAS SENI REKA
Meneroka pelbagai Unsur Seni 1. Pelajar menghasilkan 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Pelbagai jenis alat tulis seperti pen,
a. Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas berbagai-bagai jenis Interpersonal, Visual ruang, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat
Seni Reka garisan Verbal Linguistik, kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-
i. GARISAN Kecerdasan kinestetik lain.
2. Pelajar menghasilkan
1. Jenis garisan seperti kesan spontan dengan
Aras 1 menggunakan
1. kasar
pelbagai bahan.
1. Memahami garisan
2. nipis dalam konteks seni.
2. Memahami jenis-jenis
3. berbulu garisan.
1. .
Minggu 2 Aras 2 Kertas warna
1. Garisan di alam 1. Pelajar mencipta 1. Pembelajaran masteri –
sekeliling 1. Memahami wujudnya pergerakan dengan menguasai hasil maklumat
garisan di alam garisan.
1. benda alam sekeliling. 2. Pembelajaran konstektual –
2. Pelajar menghasilkan memproses maklumat.
2. benda buatan 2. Memahami pelbagai satu teknik kajian
bahan memberi kesan garisan samada
manusia
garisan yang berlainan. cetakan lino, saring
1. Kajian kesan garisan sutera, anyaman.
melalui

1. pelbagai media

2. pelbagai teknik
1. Garisan dan
pergerakan.
Minggu 3 Aras 3 KBKK – mengumpul dan mengelaskkan Pensel, pensel warna
1. Garisan dan corak. 1. Pelajar melukis – kritis Menurut urutan – kritis
1. Mencipta pergerakan beberapa bentuk,
2. Garisan untuk ilusi dengan garisan
menimbulkan contohnya KUBUS
bentuk. 2. Memahami susunan dan memasukkan
garisan dengan garisan dengan gaya
3. Garisan dan ruang menimbulkan bentuk susunan dan jarak
dalam lukisan dan yang berlainan.
catan 2. Pelajar menghasilkan
satu sketsa
Minggu 4 ii. RUPA
1. Jenis rupa Aras 1 1. Hasilkan rupa contoh 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Rajah-rajah matematik, gambar-
daun dengan Interpersonal, Kecerdasan gambar bahan organik, logo, huruf dan
(i) geometri 1. Mengenal dan menggunakan kertas kinestetik simbol
membezakan rupa
(ii) organik