Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 36,

96000 SIBU, SARAWAK.JADUAL WAKTU PRASEKOLAH (SEMESTER 1)
NAMA GURU : NORAZIYAN BINTI SHAMSUDIN KELAS : PRASEKOLAH 02
MASA

HARI
7.10 7.40
Pagi
7.40 7.50
Pagi
7.50 8.10
Pagi
8.10 8.50
Pagi
8.50 9.30
Pagi
9.30 10.00
Pagi
10.00 10.30
Pagi
10.30 11.00
Pagi
11.00 11.30
Pagi
11.30
11.40 Pagi
11.40
12.30 Pagi
30 minit 10 minit 20 minit 40 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 10 minit 50 minit
ISNIN
P
E
R
H
I
M
P
U
N
A
N

/

S
A
R
A
P
A
N

P
A
G
I

/

P
E
R
S
E
D
I
A
A
N

P

&

P

Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
MODUL
BERTEMA
(BM)
MODUL
BERTEMA
(BI)
R
E
H
A
T

/

B
R
E
A
K

T
I
M
E

B.INGGERIS BAHASA MELAYU
R
E
F
L
E
K
S
I

/

P
E
N
U
T
U
P

(
R
E
F
L
E
C
T
I
O
N
/

C
L
O
S
U
R
E
)

P
E
R
S
E
D
I
A
N

R
E
K
O
D

P

&

P

/

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
L
A
S

&

S
I
S
T
E
M

F
A
I
L
SELASA
Daily
Routine
Morning
Circle
MODUL BERTEMA (BI) PENDIDIKAN MORAL
MODUL
BERTEMA (BI)
RABU
Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
AKTIVITI
LUAR
MATEMATIK MODUL BERTEMA (BM) B.INGGERIS
KHAMIS
Daily
Routine
Morning
Circle
MODUL BERTEMA (BM)
BAHASA
MELAYU
B.INGGERIS
PENDIDIKAN
MORAL
JUMAAT
Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
AKTIVITI
LUAR
MODUL
BERTEMA
(BM)
PENDIDIKAN
MORAL
MODUL BERTEMA (BM)

ANALISA
SLOT MASA JUMLAH MINIT SLOT MASA JUMLAH MINIT
RUTIN 10 X 5 50 PENDIDIKAN MORAL 30 X4 120
PERBUALAN PAGI 20 X 5 100 AKTIVITI LUAR 40 X 2 80
REHAT 30 X 5 150 MATEMATIK 40 X 1 40
REFLEKSI 10 X 5 50 MODUL BERTEMA (BM) 30 X 4, 40 X 4 280
B. MELAYU 30 X 3 90 MODUL BERTEMA (BI) 30 X 1, 40 X 3 150
B. INGGERIS 30 X 3 90 JUMLAH 670
JUMLAH 530 JUMLAH KESELURUHAN (530 + 670) 1200

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


.......................................................... ..........................................
( NORAZIYAN BINTI SHAMSUDIN ) ( GURU BESAR / PK )

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 36,
96000 SIBU, SARAWAK.

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH (SEMESTER 2)

NAMA GURU : NORAZIYAN BINTI SHAMSUDIN KELAS : PRASEKOLAH 02
MASA

HARI
7.10 7.40
Pagi
7.40 7.50
Pagi
7.50 8.10
Pagi
8.10 8.50
Pagi
8.50 9.30
Pagi
9.30
10.00 Pagi
10.00 10.30
Pagi
10.30 11.00
Pagi
11.00 11.30
Pagi
11.30
11.40
Pagi
11.40
12.30
Pagi
30 minit 10 minit 20 minit 40 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 10 minit 50 minit
ISNIN
P
E
R
H
I
M
P
U
N
A
N

/

S
A
R
A
P
A
N

P
A
G
I

/

P
E
R
S
E
D
I
A
A
N

P

&

P
/

L
A
T
I
H

T
U
B
I

B
A
C
A
A
N

Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
BAHASA
MALAYSIA
BAHASA
INGGERIS
R
E
H
A
T

/

B
R
E
A
K

T
I
M
E

PENDIDIKAN MORAL
MODUL
BERTEMA
(BM)
R
E
F
L
E
K
S
I

/

P
E
N
U
T
U
P

(
R
E
F
L
E
C
T
I
O
N
/

C
L
O
S
U
R
E
)

P
E
R
S
E
D
I
A
N

R
E
K
O
D

P

&

P

/

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
L
A
S

&

S
I
S
T
E
M

F
A
I
L

SELASA
Daily
Routine
Morning
Circle
MODUL
BERTEMA(BI)
AWAL
MATEMATIK
BAHASA INGGERIS
BAHASA
MALAYSIA
RABU
Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
AKTIVITI
LUAR
BAHASA
MALAYSIA
PENDIDIKAN MORAL B.INGGERIS
KHAMIS
Daily
Routine
Morning
Circle
BAHASA
MALAYSIA
BAHASA
INGGERIS
MODUL BERTEMA (BI)
MODUL
BERTEMA(BM)
JUMAAT
Rutin
Harian
Perbualan
Pagi
MODUL
BERTEMA(BI)
AWAL
MATEMATIK
BAHASA
MALAYSIA
MODUL BERTEMA (BM)

A
N
A
L
I
S
A

SLOT MASA JUMLAH MINIT SLOT MASA JUMLAH MINIT
RUTIN 10 X 5 50 PENDIDIKAN MORAL 30 X 4 120
PERBUALAN PAGI 20 X 5 100 AKTIVITI LUAR 40 X 1 40
REHAT 30 X 5 150 MATEMATIK 40 X 2 80
REFLEKSI 10 X 5 50 MODUL BERTEMA (BM) 30 X 4 120
B. MELAYU 40 X 3, 30 X 2 180 MODUL BERTEMA (BI) 30 X 2, 40 X 2 140
B. INGGERIS 40 X 2, 30 X 3 170 JUMLAH 500
JUMLAH 700 JUMLAH KESELURUHAN (700 + 500) 1200

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


.......................................................... ..........................................
( NORAZIYAN BINTI SHAMSUDIN ) ( GURU BESAR / PK )
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 36,
96000 SIBU, SARAWAK.

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH (SEMESTER 2)