Anda di halaman 1dari 5

BORANG SOAL SELIDIK

A. Maklumat Asas
ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan.
1. Jantina
Lelaki Perempuan
2. Bangsa
i. Melayu iii. India
ii. Cina iv. Lain-lain
3. Umur (tahun)
Bawah 30 30 40
40 50 50 60
4. Kelulusan tertinggi akademik
SPM/STPM Diploma
Sarjana Muda Sarjana
PhD
5. Jawatan sekarang
Guru Besar GPK
Ketua Panitia Guru Biasa
6. Tempoh masa menjawat jawatan sekarang
1 hingga 3 tahun 4 hingga 6 tahun
7 hingga 10 tahun Lebih 10 tahunB. Maklumat Berkaitan dengan Cikgu Fadhilah bt Shaharudin
ARAHAN: Di bawah adalah senarai pernyataan mengenai Cikgu Fadhilah di
sekolah anda dengan kepimpinan pendidikan beliau. Tuan/Puan diminta
memberi respon berasaskan pengalaman kerja dan perhubungan dengan beliau.
Soal selidik ini mengandungi 15 item. Setiap item mengandungi skala-skala
seperti berikut:
5 Sangat Setuju
4 Setuju
3 Agak Setuju
2 Agak Tidak Setuju
1 Sangat Tidak Setuju
Baca soalan dengan teliti. Sila BULATKAN satu angka jawapan bagi setiap
pernyataan. Anda diminta menjawab semua soalan. Adakah Cikgu Fadhilah:
Pernyataan Skala
i. Mengurus Kurikulum dan Pengajaran
1. Mematuhi segala peraturan sekolah? 1 2 3 4 5
2. Mematuhi segala arahan sekolah? 1 2 3 4 5
3. Memaklumkan keputusannya dahulu kepada guru
besar/ketua panitia sebelum bertindak?
1 2 3 4 5
4. Bertanggungjawab atas tindakan yang
dilakukannya?
1 2 3 4 5
5. Membuat rancangan pengajaran sebelum
mengajar?
1 2 3 4 5
ii. Perhubungan dengan Rakan Sejawat
6. Menghulurkan bantuan kepada rakan sejawat? 1 2 3 4 5
7. Mengambil berat tentang perkara-perkara kecil
supaya disenangi oleh rakan sejawat?
1 2 3 4 5
8. Pendengar yang aktif? 1 2 3 4 5
iii. Sikap dan Penampilan
9. Mudah didekati dan mesra? 1 2 3 4 5
10. Sedia membuat perubahan? 1 2 3 4 5
11. Menerima teguran? 1 2 3 4 5
12. Bersopan santun? 1 2 3 4 5
13. Berpakaian kemas dan beretika? 1 2 3 4 5
iv. Perhubungan dengan Murid
14. Menunjukkan sikap prihatin terhadap murid? 1 2 3 4 5
15. Menghulurkan bantuan kepada murid? 1 2 3 4 5
- Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan
BORANG SOAL SELIDIK
A. Maklumat Asas
ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan.
1. Jantina
Lelaki Perempuan
2. Bangsa
i. Melayu iii. India
ii. Cina iv. Lain-lain
3. Umur (tahun)
7 8
9 10


B. Maklumat Berkaitan dengan Cikgu Fadhilah bt Shaharudin
ARAHAN: Di bawah adalah senarai pernyataan mengenai Cikgu Fadhilah di
sekolah anda dengan kepimpinan pendidikan beliau. Tuan/Puan diminta
memberi respon berasaskan pengalaman kerja dan perhubungan dengan beliau.
Soal selidik ini mengandungi 10 item. Setiap item mengandungi skala-skala
seperti berikut:
5 Sangat Setuju
4 Setuju
3 Agak Setuju
2 Agak Tidak Setuju
1 Sangat Tidak Setuju
Baca soalan dengan teliti. Sila BULATKAN satu angka jawapan bagi setiap
pernyataan. Anda diminta menjawab semua soalan. Adakah Cikgu Fadhilah:
Pernyataan Skala
i. Mengurus Kurikulum dan Pengajaran
1. Mengajar dengan jelas dan mudah difahami? 1 2 3 4 5
2. Mengajar dengan menggunakan banyak alat dan
bahan?
1 2 3 4 5
3. Pengajaran dan pembelajaran menarik dan
seronok?
1 2 3 4 5
ii. Sikap dan Penampilan
4. Mudah didekati dan mesra? 1 2 3 4 5
5. Bersopan santun? 1 2 3 4 5
6. Berpakaian kemas? 1 2 3 4 5
iii. Perhubungan dengan Murid
7. Menunjukkan sikap prihatin terhadap murid? 1 2 3 4 5
8. Menghulurkan bantuan kepada murid? 1 2 3 4 5
9. Melayan murid dengan adil? 1 2 3 4 5


- Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan