Anda di halaman 1dari 1

Kajian ini tertumpukan kepada pembeli yang mempengaruhi mereka dalam

membuat keputusan apabila mereka membeli sesuatu barangan. Kajian ini


dijalankan terhadap responden di pasaraya Giant, seksyen 13, Shah Alam,
Selangor. Responden yang dipilih adalah dalam kalangan lelaki dan perempuan
tanpa mengira umur, taraf pekerjaan dan status perkahwinan. Namun, responden
haruslah beragama Islam kerana ianya bersesuaian dengan kajian dengan
berfokuskan kepada syariat Islam.
Kajian mengenai keberkesanan terhadap perbelanjaan ini hanya dibataskan
kepada aspek keperluan harian. Tempoh kajian dijalankan adalah selama sehari
iaitu pada 23 Ogos 2014 bersamaan pada hari Khamis (8.00 am hingga 5.00 pm).