Anda di halaman 1dari 246

MODUL

POLITEKNIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


MOHAMAD SOM AHMAD (PKM)
BASRI BIN SENIN (PKM)
ZAHARI BIN MAAROF (PKM)
http://modul2poli.blogspot.com/

BIODATA PENULIS MODULNama : MOHAMAD SOM BIN AHMAD
Alamat : J abatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Kota Melaka
No. 2 J alan PPM 10,
Plaza Pandan Malim,
75250 Melaka.
No. Tel : 07 3376020 / 3376010 / 3376011
Kelulusan : Diploma Pendidikan ( MPTKL )
Ijazah Kejuruteraan Mekanikal ( UTM )
Sijil Metalurgi ( South Korea )
Sijil J urutera Kimpalan IWE ( J apan )
J awatan : Pensyarah Teknikal

Nama : ZAHARI BIN MAAROF
Alamat : J abatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Kota Melaka
No. 2 J alan PPM 10,
Plaza Pandan Malim,
75250 Melaka.
No. Tel : 07 3376020 / 3376010 / 3376011
Kelulusan : Diploma Pendidikan ( MPTKL )
Diploma TIG/MIG ( Germany
J awatan : Pensyarah TeknikalNama : BASRI BIN SENIN
Alamat : J abatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Kota Melaka
No. 2 J alan PPM 10,
Plaza Pandan Malim,
75250 Melaka.
No. Tel : 07 3376020 / 3376010 / 3376011
Kelulusan : Diploma Kejuruteraan Mekanikal Serta
Pendidikan ( KUiTTHO)
J awatan : Pensyarah Teknikalhttp://modul2poli.blogspot.com/

GRID KURIKULUM MODUL TEKNOLOGI WOKSYOP (J1003)

Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang
digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

TOPIK UNIT
MENCEGAH KEMALANGAN 1
ALAT-ALAT TANGAN 2 3
PENGUKURAN 4
GERUDI 5
MESIN LARIK 6
KIMPALAN GAS 7 8
KILMPALAN ARKA 9

UNIT 1 : MENCEGAH KEMALANGAN(2 J AM)

Peraturan dan amalan keselamatan
didalam woksyop kejuruteraan am.
1.1 Langkah-langkah mencegah
kemalangan am
1.2 Kepentingan menggunakan alat
keselamatan dan menjaga
kebersihan woksyop.
1.3 Akibat salah penggunaan alat
keselamatan
1.4 Perbezaan diantara keselamatan
diri,alat,mesin,perkakasan
memesin,mesin kimpalan arka dan
kimpalan gas.

UNIT 2 : ALAT-ALAT TANGAN(2 J AM)

Alat-alat tangan dalam kerja menggegas
2.1 Menanda dan menyusun tanda
2.2 Takrifan meyusun tanda
2.3 Langkah menyusun tanda dan
penyediaan bahan kerja
2.4 Kebaikan menggunakan alat/cecair
penanda
2.5 Kegunaan alat-alat menyusun
tanda
2.6 Cara-cara menggunakan alat
menyusun tanda
Alatan Pengujian
2.7 J enis-jenis alat menguji
2.8 Cara menggunakan alat-alat
menguji seperti sesiku L dan bar
selari
http://modul2poli.blogspot.com/
Gergaji besi
2.9 Bahagian-bahagian gergaji besi
2.10 Cara menggunakan gergaji besi
2.11 J enis bahan mata gergaji besi,
istilah G.S.I, jarak gigi dan kuak
mata bilah gergaji.
2.12 Sebab mata gergaji patah.
2.13 Langkah keselamatan semasa
menggergaji

Kikir dan Kerja Mengikir

2.14 Bahagian-bahagian kikir
2.15 Definasi potongsn(cut), gred mata
dan tepian selamat
2.16 J enis, bentuk dan kegunaan kikir
2.17 Lejang memotong dan cara-cara
mengikir
2.18 Celah mata gigi kikir
tersumbat(Pining)
2.19 Langkah keselamatan semasa
mengikir

UNIT 3 : Tukul(3 J AM)

3.1 J enis dan kegunaan tukul
3.2 Bahagian-bahagian tukul bongkol
bulat
3.3 Langkah keselamatan semasa
menggunakan bongkol bulat
Pahat

3.4 J enis-jenis pahat
3.5 Bahgian Pahat rata
3.6 Pahat rata
3.7 Keburukan kepala pahat berbentuk
cendawan
3.8 Cara menggunakan pahat
3.9 Langkah keselamatan semasa
memahat

Pengulir luar dan pengulir dalam

3.10 Bahagian-bahagian pengulir dalam
3.11 J enis pengulir dalam dan cara
menggunakan urutan 3 jenis
pengulir dalam
3.12 Terminologi asas ulir skru,
spesifikasi dan bentuk ulir V
http://modul2poli.blogspot.com/
3.13 Istilah saiz gerudi mengulir dalam
dan kepentinganya
3.14 Pengiraan saiz gerudi mengulir
dalam
3.15 Langkah-langkah mengulir dalam
3.16 Langkah mengulir lubang buta,
sebab pengulir dalam patah dan
cara mengatasinya.
3.17 J enis-jenis Pengulir luar
3.18 Lengkah-langkah pengulir luarUNIT 4 : PENGUKURAN ( 2 J AM)
4.1 Alat-alat pengukur asas pembaaris
keluli, tali pita, angkup dalam dan
luar.
4.2 J enis dan saiz micrometer.
4.3 Nama dan lakaran bahagian-
bahagian micrometer luar.
4.4 Prinsip asas micrometer.
4.5 Bacaan dan lakaran pada
micrometer (metrik dan imperial).
4.6 Cara penggunaan micrometer.
4.7 Lakaran dan nama bahagian-
bahagian angkup vernier.
4.8 Prinsip asas vernier.
4.9 Cara penggunaan angkup vernier.
4.10 Bacaan dan lakaran angkup vernier
(metrik dan imperial).
4.11 Alat pengukur yang menggunakan
prinsip vernier (jangkasudut serong
vernier dan tolok tinggi vernier).

UNIT 5 : GERUDI ( 3 J AM)

Mata Gerudi dan Mesin Gerudi
5.1 Bahagian utama dan fungsi gerudi
pintal.
5.2 Cara menentukan saiz gerudi.
5.3 Bahan membuat gerudi.
5.4 Kaedah menanda sebelum
menggerudi.
5.5 Cara memasang mata gerudi dan
benda kerja sebelum menggerudi.
5.6 Perbezaaan jenis mata gerudi
(gerudi pusat, gerudi lurah lurus,
gerudi lubang senggat, gerudi
hujung rata).
5.7 Cara mencanai dan mengasah
sebatang gerudi pintal.
http://modul2poli.blogspot.com/
5.8 Kesan pada lubang jika mata gerudi
tidak dicanai dengan betul.
5.9 Nama bahagian-bahagian mesin
gerudi.
5.10 Pengiraan kelajuan pusingan
pengumpar (PPM), kadar suapan
dan factor pemilihan kelajuan
pemotongan.
5.11 J enis-jenis penyejuk, fungsi dan
kegunaannya.
5.12 Langkah menjaga mata gerudi dan
mesin gerudi.
5.13 Langkah keselamatan semasa
menggerudi.

CARA MEMEGANG BENDA KERJ A
DAN MENGGERUDI

5.14 Mengapa benda kerja perlu
dipegang dengan kemas semasa
proses menggerudi.
5.15 J enis pemegang benda kerja pada
mesin gerudi (ragum mesin, ragum
tukang alat, bungkah V dan lain-
lain).
5.16 Kaedah menggerudi lubang besar.
5.17 Kepentingan menggerudi pusat dan
menggerudi lubang pandu.
5.18 Contoh jigs.
5.19 Kegunaan jigs pada mesin gerudi.
5.20 Langkah yang perlu diberi perhatian
semasa menggerudi.UNIT 6 : MESIN LARIK ( 1 J AM)
6.1 J enis-jenis mesin larik.
6.2 Fungsi bahagian mesin larik
tetengah.
6.3 Lakaran bagaimana benda kerja
dipegang pada mesin larik.
6.4 Lakaran bentuk mata alat dan
fungsinya.
6.5 Lakaran sudut-sudut pada mata
alat.
6.6 Bahan dan kegunaan mata alat.
6.7 Proses-proses lain dimesin larik
(menggerek, menggerud, melorek,
melarik tirus, memotong ulir skru
dan melarik tak sepusat).
http://modul2poli.blogspot.com/

UNIT 7 : KIMPALAN GAS ( 2 J AM)
Pengenalan
7.1 Definasikan kimpalan gas.
7.2 Kimpalan gas tekanan tinggi dan
kimpalan gas tekanan rendah.
7.3 Kegunaan kimpalan gas dalam
industri.

Gas

7.4 J enis-jenis gas untuk kegunaan kimpalan
gas.
7.5 Sifat gas oksigen, cara pengeluaran dan
silinder oksigen.
7.6 Sifat-sifat gas asetilina ,cara pengeluaran
dan silinder asetlina.
7.7 J enis-jenis gas sebagai bahan bakar.
7.8 Kelengkapan kimpalan gas oksi-asetilina.
7.9 Alat kelengkapan kimpalan oksi-asetilina
Serta kendaliannya
7.10 Tugas serta prinsip-prinsip alatur satu
peringkat dan dua peringkat.
7.11 J enis-jenis hos untuk kimplan oksi-
asetilina.
7.12 Prinsip serta jenis-jenis sumpitan api.
7.13 Sistem pancarongga dan sistem stesen
tunggal kimpalan oksi-asetilina.UNIT 8 : PEMASANGAN KELENGKAPAN OKSI-
ASETILINA ( 2 J AM)

Pemasangan

8.1 Prosedur pemasangan kelengkapan
kimpalan oksi-asetilina.
8.2 Cara-cara menguji kebocoran.
8.3 Nyalaan oksi-asetilina.
8.4 J enis-jenis nyalaan oksi-asetilina dan
kegunaannya.
8.5 Kaedah pelarasan nyalaan.
8.6 Ciri-ciri nyalaan dan suhu nyalaan.
8.7 Langkah-langkah menyalakan dan
memadamkan nyalaan.
8.8 Sebab-sebab berlakunya letup padam dan
nyalabalas serta langkah-langkah
mengatasinya.
http://modul2poli.blogspot.com/

Teknik mengimpal oksi-asetilina.

8.9 Teknik mengimpal bagi kimpalan oksi-
asetilina.
8.10 Teknik mengimpal ke hadapan dan teknik
mengimpal mengundur.
8.11 Pengawalan kelajuan, jarak nyalaan sudut,
serta pergerakan ketika mengimpal.

Sambungan dan persediaan tepi.

8.12 J enis-jenis sambungan asas dalam kerja
kimpalan.
8.13 Langkah-langkah membuat persediaan
tepi.

UNIT 9 : KIMPALAN ARKA
9.1 Mesin kimpalan arka.
9.2 Funsi alat ubah.
9.3 Komponen-komponen asas mesin
kimpalan arka.
9.4 J enis-jenis mesin kimpalan arka.
9.5 Melukis litar skematik bagi sebuah mesin
kimpalan arka.

Kekutuban mesin kimpalan arka.

9.6 Kekutuban lurusdan kekutuban berbalik.
9.7 Ciri-ciri kekutuban dan kelebihan diantara
kedua-dua kekutuban.
9.8 Faktor-faktor pemilihan kekutuban.
Teknik-teknik dalam kimpalan arka.
9.9 Namakan bahagian-bahagian arka
9.10 Kesan jarak, sudut arka dan kelajuan ke
atas hasil kimpalan
9.11 Kaedah memulakan arka

Elektrod

9.12 Penghasilan elektrod
9.13 Bahan pancalogam dalam teras elektrod
9.14 Fungsi salutan eletrod
9.15 Pengkelasan elektrod
9.16 Fungsi jermang
http://modul2poli.blogspot.com/
PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

1. Modul ini dibahagikan kepada 9 unit. Setiap unit disediakan dalam
jilid yang sama.

2. Muka surat dinomborkan berdasar kepada kod subjek, unit dan
halaman.

J1003 / UNIT 1 / 5
Subjek
Unit 1Halaman 5


3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan.

4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol
berikut:-
OBJEKTIF

Bahagian ini mengandungi objektif am dan
khusus setiap pembelajaran.INPUT

Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari.


AKTIVITI

Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara
aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti
dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan.
http://modul2poli.blogspot.com/
MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-
soalan yang dikemukakan dalam aktiviti.


PENILAIAN KENDIRI

Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap
unit.
MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soala
yang dikemukakan dalam penilaian kendiri.n
5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan.

6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui
unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.
http://modul2poli.blogspot.com/

PERNYATAAN TUJUAN

Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 1 yang
mengikuti kursus Sijil di J abatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik
Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya bertujuan untuk memberi
pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit kearah
pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah.PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN

Pra-syarat untuk mengikuti modul ini mempunyai pengetahuan asas
peralatan dalam woksyop.OBJEKTIF AM MODUL

Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:-

Memahami Kaedah menggunakan alat-alat tangan.
Memahami Kaedah menggunakan mesin larik dengan betul dan
selamat.
Dapat menggunakan serta mengendalikan kelengkapan kimpalan gas
dan kimpalan arka dengan betul dan selamat.

PERALATAN & SUMBER YANG DIPERLUKAN BERSAMA MODUL

Alatulis dan buku catatan

RUJUKAN

1. Steve F, Krar and Albert F. Check, Tecnol ogy of Machine Tool s,
McGraw-Hill, 1998
2. Ibrahim Che Muda dan N. Ramudaram,Teknologi Bengkel Mesin,
Dewan Bahasa & Pustaka, 2000
3. N. Ramudaram, Teknologi Bengkel Kejuruteraan, Tukang Larik,
Fajar Bakti, 1993
4. Larry J effus, Weldi ng Principle and Applications,Delmar Publishers,
1999
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 1
Unit 1-1Memahami kepentingan peraturan-peraturan dan amalan
keselamatan di dalam worksyop kejuruteraan am
(memesin, kimpalan, menggegas dan foundri)Di akhir unit ini anda dapat :

Menyatakan langkah-langkah mencegah kemalangan am yang
bersabit dengan keselamatan diri semasa mengendalikan alat-
alat mesin, peralatan, bahan-bahan dan alatan pencegahan
kebakaran.
Menerangkan kepentingan menggunakan gogal, cermin
keselamatan dan pengawal roda pencanai serta menjaga
kebersihan woksyop.
Menerangkan bahaya mengenai salah penggunaan sarung
tangan, kain pengesat, roda pencanai tanpa pengadang dan
memakai pakaian tidak sempurna.
Membezakan diantara keselamatan diri,alat,mesin,perkakasan
memesin,mesin kimpalan arka dan peralatan kimpalan gas
oksi asitelina.
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 2
Unit 1-1INPUT

1.0 PENGENALANPara pengguna peralatan worksyop kejuruteraan am (memesin,
kimpalan, menggegas dan foundri) sentiasa terdedah kepada
berbagai-bagai bahaya sekiranya peralatan tersebut
disalahgunakan ataupun pelajar cuai semasa mengendalikan kerja-
kerja di dalam worksyop. Peraturan keselamatan dan undang-
undang keselamatan woksyop wajib diketahui, dipelajari dan
dipatuhi kerana menjaga keselamatan menjadi tanggungjawab
setiap pelajar. Dengan mematuhi peraturan keselamatan di dalam
bengkel sebarang risiko yang melibatkan kemalangan jiwa atau
pencaindera, kerosakan terhadap alat, mesin akan dapat dihindari.

1.1


LANGKAH-LANGKAH MENCEGAH KEMALANGAN AM


Terdapat empat faktor utama untuk menjauhi atau mencegah
sebarang kemalangan di dalamwoksyop berlaku:


i.
ii.

Tabiat bekerja
Keselamatan diri sendiri
iii.
iv.
Keselamatan semasa menggunakan peralatan mesin
Kekemasan tempat bekerja atau worsyop

1.2


Tabiat Berkerja

Para pelajar dikehendaki mempunyai semangat dan tabiat bekerja
yang baik semasa di dalam woksyop bagi mencegah kemalangan
dianataranya:

i. Mengutamakan Kebersihan dan kekemasan pakaian
ii. Mempunyai sikap dan tanggungjawab terhadap diri sendiri
iii. Bertimbang rasa terhadap kebajikan rakan sekelas
iv. Menumpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika bekerja
v. Tidak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amali
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 3

Unit 1-1

1.3

Keselamatan Diri Sendiri

Kebanyakkan kemalangan berlaku kerana sikap cuai dan tidak
mengambil berat aspek keselamatan. Faktor kemalangan ini dapat
dicegah dengan cara:


i.

Pakai pakaian keselamatan yang sesuai dengan tempat bekerja
dan aktiviti amali yang dilakukan (Lihat Gambar 1.1 & 1.2). Pakaian
keselamatan didalambengkel kimpalan arka tidak sama dengan
pakaian keselamatan di dalam bengkel mesin larik.
ii. Rambut hendaklah sentiasa kemas dan pendek. Rambut yang
panjang boleh tersangkut pada mesin yang berputar atau alat-alat

ii.
lain.
J angan bergurau senda dengan rakan samaada melibatkan
peralatan woksyop ataupun tidak.
Elakkan daripada memakai barang-barang perhiasan seperti jam
tangan, cincin, rantai kerana barang-barang tersebut boleh
tersangkut pada mesin dan alat-alat lain.

Gambar 1.3.1 Pakaian keselamatan

1.4 Keselamatan Semasa Menggunakan Peralatan Mesin
Langkah keselamatan semasa menggunakan mesin akan
diterangkan pada unit-unit seterusnya walaubagaimanapun secara
umumnya kemalangan ini dapat dicegah dengan cara:

i) Setiap mesin mestilah mempunyai pembumian yang
sempurna bagi mengelak bahaya elektrik.
ii) Elakkan daripada memegang dan menyentuh alat-alat tajam
seperti mata pengisar, hujung mata penggarit.Gambar 1.4.1 Penghadang Tali Sawat
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 4
Unit 1-1
1.5 Kekemasan Tempat Bekerja Atau Woksyop
kekemasan dan kebersihan tempat kerja bukan sahaja dapat
mencegah daripada kemalangan tetapi juga meningkatkan
kecekapan bekerja. Oleh itu perkara berikut hendaklah diambil kira:

i) J angan biarkan alatan bersepah diatas lantai.
ii) Elakan daripada minyak atau gris tertumpah diatas lantai.
Lap sehingga tiada kesan licin diatas lantai jika terdapat
minyak atau gris diatas lantai woksyop.
iii) J angan biarkan tatal atau serpihan logam bersepah diatas
lantai dan disekeliling mesin.
iv) Ruang woksyop hendaklah mempunyai pengedaran udara
yang baik. Mempunyai tanda garis keselamatan kawasan
bekerja dan laluan berjalan.
v) Woksyop hendaklah sentiasa mempunyai laluan serta pintu
kecemasan.
vi) Alatan pencegahan kebakaran juga hendaklah diletakkan
ditempatkan yang sesuai, mudah dilihat dan dicapai jika
berlaku kebakaran.


Gambar 1. 5.1 Tergelincir disebabkan lantai yang berminyak1.6. Kepentingan Menggunakan Alat Keselamatan Dan Menjaga
Kebersihan Woksyop.

Menggunakan alat keselamatan seperti gogal, cermin keselamatan,
pengawal roda pencanai serta menjaga kebersihan woksyop amat
penting bagi mengelakan sebarang kejadian yang tidak diingini
berlaku seperti berikut:
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 5
Unit 1-1AKTIVITI 1A1.1. Terangkan mengapakah keselamatan itu penting dan perlu diambil
perhatian yang serius ketika berada di dalam bengkel?

1.2. Apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan diri dan
keselamatan alat?

1.3 Apakah langkah pertama yang perlu anda ambil ketika melangkah
masuk ke dalam satu-satu bengkel?

1.4. J ika anda dapati sesebuah mesin yang hendak digunakan itu
didapati tidak berfungsi dengan baik , apakah langkah pertama
yang perlu di ambil?

1.5. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan sekiranya tiba-tiba rakan
anda mendapat kecederaan ketika menggunakan ssebuah mesin
yang berputar?
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 6
Unit 1-1

http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 7
Unit 1-1
MAKLUM BALAS 1A1.1. Keselamatan adalah satu perkara yang penting dan perlu diambil
perhatian yang serius kerana untuk mengelakkan berlakunya kecederaan
yang serius dan kerugian yang besar serta mungkin boleh menyebabkan
kematian.1.2. Keselamatan diri adalah perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang
boleh menyebabkan kecederaan berlaku keatas diri sendiri manakala
keselamatan alat pula adalah sesuatu perkara yang boleh menyebabkan
alat atau mesin mengalami kerosakan.

1.2 Langkah pertama yang perlu diambil ialah mematuhi langkah-langkah
keselamatan yang diberikan dalam bengkel berkenaan.1.4. J ika sesuatu mesin yang hendak digunakan itu didapati tidak berfungsi
dengan baik, langkah awal yang perlu diambil ialah berhentikan kerja
serta-merta dan laporkan kepada pensyarah atau juruteknik yang
bertugas.

1.5. Sekiranya seorang daripada rakan mengalami kecederaan ketika
menggunakan mesin yang berputar. Langkah pertama ialah matikan suis
mesin berkenaan dan jauhkan rakan anda itu dari mesin berkenaan dan
segera laporkan kepada pensyarah bertugas.
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 8
Unit 1-1
Gogal

Gogal adalah alat pelindung mata yang amat penting diantaranya:
Melindungi mata daripada terkena percikan bunga api ketika
kimpalan gas dilakukan.Gambar 1.7.1 Pengunaan goggle

i) Mengelakan daripada kerosakan mata akibat
daripada pancaran cahaya yang terang ketika
melakukan kimpalan gas.
ii) Mengelakan daripada terkena tatal tajam ketika
operasi mesin larik.
iii) Menyelamatkan mata daripada kecederaan jika
sesuatu alat atau peralatan tajam terpelanting kearah
mata.

1.8 Cermin Keselamatan

i. Cermin keselamatan biasanya diletakkan pada mesin
sebagai alat keselamatan yang berkesan terhadap
diri
ii .Cermin keselamatan pada CNC mesin akan dapat
mengelakan diri daripada terkena tatal atau serpihan
tajam.
iii. Cermin keselamatan pada mesin gerudi akan
menghindarkan diri daripada terkena percikan tatal
bahan kerja yang digerudi.
iv. Cermin keselamatan pada mesin roda pencanai akan
menghadang serpihan bunga api atau bahan kerja
yang terpelanting kearah pengguna.

1.9 Pengawal Roda Pencanai

Pengawal roda pencanai akan menghalang pengguna
daripada kecederaan yang lebih teruk jika roda pencanai
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 9
Unit 1-1

pecah. Disamping ini ianya sebagai penghadang roda
pencanai ketika ianya sedang berputar dan mengurangkan
kawasan bahaya pada roda pencanai.

1.10.0 Menjaga Kebersihan Woksyop

Keadaan persekitaran woksyop yang bersih dan kemas
akan memberi situasi bekerja yang lebih selesa yang
selamat. Sebagai contoh jika lantai woksyop penuh dengan
tompokan minyak ianya sudah pastinya mengundang
bahaya tergelincir dan sebagainya. Dengan situasi yang
bersih alat-alat tajam dan merbahaya dapat dilihat dengan
mudah dan ini sudah pastinya dapat mengelakan daripada
bahaya.1.11.0 Akibat salah penggunaan alat keselamatan

Pakaian dan alat-alat keselamatan hendaklah digunakan
dengan betul dan sesuai dengan keadaan kerja ayang
dilakukan. J ika salah menggunakan sarung tangan, kain
pengesat, roda pencanai tanpa pengadang dan memakai
pakaian keselamatan yang tidak sempurna akan
mengebabkan bahaya kepada diri sendiri atau rakan
sekerja.

1.12.0 Sarung Tangan Keselamatan

Sarung tangan keselamatan mempunyai berbagai bentuk,
saiz dan jenis bahan yang berbeza-beza mengikut
penggunaan (Lihat Gambar 1.12.1.). Sebagai contoh sarung
tangan keselamatan kimpalan gas diperbuat daripada kain
kasar atau kulit tetapi saiznya agak kecil dan nipis.
Sementara sarung tangan keselamatan bagi kimpalan arka
diperbuat daripada kulit keras dan bersaiz panjang dan
besar. Sarung tangan kerja-kerja umum pula diperbuat
daripada benang kasar. Oleh itu seseorang yang
menggunakan sarung tangan kimpalan gas untuk kerja
kimpalan arka kemungkinan besar akan menyebabkan
kecederaan. Perkara ini boleh berlaku kerana sarung tangan
keselamatan tersebut tidak cukup panjang untuk menahan
percikan api dari masuk kedalam pergelangan tangan.
Sarung tangan yang tidak sesuai boleh terbakar dengan
mudah ketika aktiviti kimpalan gas atau memegang bahan
kerja panas ketika di woksyop foundri. Sarung tangan boleh
tersangkut pada roda pencanai dan akan meyebabkan
http://modul2poli.blogspot.com/
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/
Unit 1-1

kemalangan jika mengasah mata alat dengan menggunakan
sarung tangan.


Gambar 1.12.1.

Sarung tangan kuklit yang
digunakan untuk kimpalan
arka1.13.0 Kain Pengesat

Kain pengesan sepatutnya digunakan ditempat yang sesuai
seperti membersihkan minyak, lap tangan yang basah dan
sebagainya. Adakalanya jika menggunakan kain Pengesat
ditempat yang tidak sesuai kecederaan atau bahaya akan
berlaku. Sebagai contoh menggunakan kain pengesat untuk
membersihkan tatal pada mesin larik atau gerudi akan
meyebabkan tatal yang tajam tersebut akan tersangkut pada
kain pengesat dan boleh melukakan tangan. Mengesat
bahan kerja ketika bindu mesin larik atau mesin gerudi
sedang berputar boleh mengundang bahaya, kerana kain
pengesat boleh tersangkut dan menyebabkan kecederaan.

1.14.0 Roda Pencanai Tanpa Pengadang

Pengadang roda pencanai digunakan untuk mengelakan
percikan bunga api yang keluar daripada pelelas mengenai
pengguna. Disamping itu ianya digunakan sebagai
penghalang jika bahan kerja yang dicanai terpelanting. J ika
menggunakan roda pencanai tanpa pengadang ianya adalah
sangat berbahaya.

1.15.0 Pakaian Keselamatan Yang Tidak Sempurna

Pakaian keselamatan hendaklah dipakai dalam keadaan
kemas dan sempurna. Ini bagi memastikan persediaan
keselamatan yang maksima jika sesuatu perkara yang tidak
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 10
diingini berlaku. J ika memakai pakaian keselamatan dalam
keadaan tidak sempurna kecederaan boleh berlaku. Sebagai
contoh jika kita memakai apron kimpalan arka tanpa
mengikat tali pengikat pada pinggang akan menyebabkan
tali bersebut tersangkut pada mesin ayang berputar dan
sebagainya.1.16.1 Perbezaan diantara keselamatan diri alat,mesin,perkakasan
memesin,mesin kimpalan arka dan kimpalan gas.

Perbezaan diantara keselamatan diri, alat, mesin, perkakasan
memesin,mesin kimpalan arka dan kimpalan gas adalah seperti
berikut:


Diri

Perkakasan
Memesin/ Mesin/Alat
Mesin Kimpalan Arka
Peralatan
Kimpalan
Gas1.

Bagi menghidari
daripada Kecederaan
fizikal


Bagi menghidari
daripada Kerosakan

Bagi menghidari
daripada Kerosakan
Bagi
menghidari
daripada
Letupan atau
Kebakaran


2.

Pakaian hendaklah
kemas dan sesuai

Pastikan dalam
keadaan baik
Pastikan dalam
keadaan baik
Pastikan
dalam
keadaan
baik


3.

Pakai pakaian
Keselamatan

Pastikan dalam
keadaan baik
Sistem pengudaraan
yang baik bagi
mengelak dari terhidu
gas beracun
Sistem
pengudaraan
yang baik

4.


Pakaian keselamatan
yang dipakai
hendaklah sesuai
dengan jenis kerja
yang dilakukanTidak Rosak/
Penghadang
keselamatan ditempat
yang betul


Mempunyai pembumian
yang sempurna bagi
mengelak bahaya
elektrik
Periksa
peralatan
sebelum
digunakan
dan pastikan
tiada
kebocoran
gas
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 11
AKTIVITI 1B

1.6 Apakah empat faktor utama untuk menjauhi atau mencegah sebarang
kemalangan di dalam woksyop berlaku
1.7 Apakah tabiat bekerja yang baik untuk keselamatan pelajar?
1.8 Apakah langkah keselamatan yang perlu diambil ketika menggunakan
peralatan mesin?
1.9 Apakah kegunaan gogal?
1.10 Apakah kegunaan cermin keselamatan?
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 12
MAKLUM BALAS 1B
1.61)Tabiat bekerja
2) Keselamatan diri sendiri
3) Keselamatan semasa menggunakan peralatan mesin
4) Kekemasan tempat bekerja atau worsyop

1.7 Tabiat bekerja yang baik untuk menjamin keselamatan ialah:
1) Mengutamakan Kebersihan dan kekemasan pakaian
2) Mempunyai sikap dan tanggungjawab terhadap diri sendiri
3) Bertimbang rasa terhadap kebajikan rakan sekelas
4) Menumpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika bekerja
5) Tidak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amali

1.8 langkah keselamatan yang perlu diambil ketika menggunakan
peralatan mesin
1) Pastikan mana-mana bahagian mesin yang merbahaya
dipasang alat pelindung (Lihat Gambar 1.3).
2) Mesin mestilah mempunyai suis keselamatan.
3) Setiap mesin mestilah mempunyai pembumian yang sempurna
bagi mengelak bahaya elektrik.
4) Elakkan daripada memegang dan menyentuh alat-alat tajam
seperti mata pengisar, hujung mata penggarit.

1.9 Gogal adalah alat pelindung mata yang amat penting untuk
keselamatan.

1.10 Cermin keselamatan biasanya diletakkan pada mesin sebagai
penghadang atau alat keselamatan yang berkesan terhadap
pengguna.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 13PENILAIAN KENDIRI 1


1.1 Mengapakah keselamatan amat penting di dalam woksyop
kejuruteraan am(memesin, Kimpalan, Menggegas dan Foundri)?

1.2 Apakah tanggungjawab anda sebagai pelajar ketika berada di
dalam woksyop berkaiatan dengan keselamatan?

1.2 Nyatakan langkah-langkah mencegah kemalangan am yang
bersabit dengan keselamatan diri semasa mengendalikan alat-alat
mesin, peralatan, bahan-bahan dan alatan pencegahan kebakaran.

1.3 Apakah kepentingan menggunakan gogal?

1.4 Apakah kepentingan menggunakan cermin keselamatan?

1.5 Apakah kepentingan menggunakan pengawal roda pencanai?

1.7 Apakah kepentingan menjaga kebersihan woksyop?

1.8 Apakah bahaya yang akan menimpa jika salah penggunaan sarung
tangan?

1.9 Apakah bahaya yang akan menimpa jika salah penggunaan kain
pengesat?

1.10 Apakah bahaya yang akan menimpa jika menggunakan roda
pencanai tanda penghadang?

1.11 Apakah bahaya yang akan menimpa jika memakai pakaian tidak
sempurna ketika berada didalam woksyop?
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 14


MAKLUM BALAS 1

1.1 Dengan mematuhi peraturan keselamatan di dalam bengkel
sebarang risiko yang melibatkan kemalangan jiwa atau
pencaindera, kerosakan terhadap alat, mesin akan dapat dihindari.

1.2 Menjadi tanggungjawab setiap pelajar mengetahui, mempelajari,
mematuhi peraturan keselamatan dan undang-undang
keselamatan woksyop bagi menjaga keselamatan.

1.2 Langkah keselamatan am bersabit dengan keselamatan diri
terbahagi kepada dua iaitu:

i) Tabiat Berkerja

Para pelajar dikehendaki mempunyai semangat dan tabiat bekerja
yang baik semasa di dalam woksyop bagi mencegah kemalangan
diantaranya:

i) Mengutamakan Kebersihan dan kekemasan pakaian
ii) Mempunyai sikap dan tanggungjawab terhadap diri sendiri
iii) Bertimbang rasa terhadap kebajikan rakan sekelas
iv) Menumpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika bekerja
v) Tidak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amaliii ) Keselamatan Diri Sendiri

Kebanyakkan kemalangan berlaku kerana sikap cuai dan tidak
mengambil berat aspek keselamatan. Faktor kemalangan ini dapat
dicegah dengan cara:

i) Pakai pakaian keselamatan yang sesuai dengan tempat
bekerja dan aktiviti amali yang dilakukan (Lihat Gambar 1.1
& 1.2). Pakaian keselamatan didalam bengkel kimpalan arka
tidak sama dengan pakaian keselamatan di dalam bengkel
mesin larik.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 15
ii) Rambut hendaklah sentiasa kemas dan pendek. Rambut
yang panjang boleh tersangkut pada mesin yang berputar
atau alat-alat lain.
iii) J angan bergurau senda dengan rakan samaada melibatkan
peralatan woksyop ataupun tidak.
iv) Elakkan daripada memakai barang-barang perhiasan
seperti jam tangan, cincin, rantai kerana barang-barang
tersebut boleh tersangkut pada mesin dan alat-alat lain.

1.3 Gogal adalah alat pelindung mata yang amat penting diantaranya:

i) Melindungi mata daripada terkena percikan bunga api ketika
kimpalan gas dilakukan.
ii) Mengelakan daripada kerosakan mata akibat daripada
pancaran cahaya yang terang ketika melakukan kimpalan
gas.
iii) Mengelakan daripada terkena tatal tajam ketika operasi
mesin larik.
iv) Menyelamatkan mata daripada kecederaan jika sesuatu alat
atau peralatan tajam terpelanting kearah mata.

1.5 Cermin keselamatan biasanya diletakkan pada mesin sebagai alat
keselamatan yang berkesan terhadap diri diantaranya:

i) Cermin keselamatan pada CNC mesin akan dapat
mengelakan diri daripada terkena tatal atau serpihan tajam.
ii) Cermin keselamatan pada mesin gerudi akan
menghindarkan diri daripada terkena percikan tatal bahan
kerja yang digerudi.
iii) Cermin keselamatan pada mesin roda pencanai akan
menghadang serpihan bunga api atau bahan kerja yang
terpelanting kearah pengguna.

1.6 Pengawal roda pencanai akan menghalang pengguna daripada
kecederaan yang lebih teruk jika roda pencanai pecah. Disamping
ini ianya sebagai penghadang roda pencanai ketika ianya sedang
berputar dan mengurangkan kawasan bahaya pada roda pencanai.

1.7 Keadaan persekitaran woksyop yang bersih dan kemas akan
memberi situasi bekerja yang lebih selesa yang selamat. Sebagai
contoh jika lantai woksyop penuh dengan tompokan minyak ianya
sudah pastinya mengundang bahaya tergelincir dan sebagainya.
Dengan situasi yang bersih alat-alat tajam dan merbahaya dapat
dilihat dengan mudah dan ini sudah pastinya dapat mengelakan
daripada bahaya.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 16
1.8 Bahaya yang akan menimpa jika salah penggunaan sarung tangan
seperti berikut:

i) Sarung tangan boleh tersangkut pada roda pencanai dan
akan meyebabkan kemalangan jika mengasah mata alat
dengan menggunakan sarung tangan.
ii) Percikan api boleh masuk kedalam pergelangan tangan jika
menggunakan sarung tangan yang tidak sesuai ketika
kimpalan gas atau arka dilakukan.
iii) Tangan boleh melecur jika memegang bahan kerja panas
dengan memakai sarung tangan yang tidak sesuai.

1.9 J ika menggunakan kain Pengesat ditempat yang tidak sesuai
kecederaan atau bahaya akan berlaku. Sebagai contoh
menggunakan kain pengesat untuk membersihkan tatal pada mesin
larik atau gerudi akan meyebabkan tatal yang tajam tersebut akan
tersangkut pada kain pengesat dan boleh melukakan tangan.
Mengesat bahan kerja ketika bindu mesin larik atau mesin gerudi
sedang berputar boleh mengundang bahaya, kerana kain pengesat
boleh tersangkut dan menyebabkan kecederaan.

1.10 J ika menggunakan roda pencanai tanpa penghadang kemungkinan
percikan bunga api yang keluar daripada pelelas dan bahan kerja
yang dicanai terpelanting akan mengenai pancaindera pengguna.

1.11 Pakaian keselamatan dipakai bagi memastikan persediaan
keselamatan yang maksima jika sesuatu perkara yang tidak diingini
berlaku. J ika memakai pakaian keselamatan dalam keadaan tidak
sempurna kecederaan boleh berlaku. Sebagai contoh jika kita
memakai apron kimpalan arka tanpa mengikat tali pengikat pada
pinggang akan menyebabkan tali bersebut tersangkut pada mesin
yang berputar dan sebagainya.

1.9 Akibat salah penggunaan alat keselamatan

Pakaian dan alat-alat keselamatan hendaklah digunakan dengan
betul dan sesuai dengan keadaan kerja ayang dilakukan. J ika salah
menggunakan sarung tangan, kain pengesat, roda pencanai tanpa
pengadang dan memakai pakaian keselamatan yang tidak sempurna
akan mengebabkan bahaya kepada diri sendiri atau rakan sekerja.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 17
1.3.1 Sarung Tangan Keselamatan

ii) Sarung tangan keselamatan mempunyai berbagai bentuk, saiz
dan jenis bahan yang berbeza-beza mengikut penggunaan.
Sebagai contoh sarung tangan keselamatan kimpalan gas
diperbuat daripada kain kasar atau kulit tetapi saiznya agak
kecil dan nipis. Sementara sarung tangan keselamatan bagi
kimpalan arka diperbuat daripada kulit keras dan bersaiz
panjang dan besar. Sarung tangan kerja-kerja umum pula
diperbuat daripada benang kasar. Oleh itu seseorang yang
menggunakan sarung tangan kimpalan gas untuk kerja
kimpalan arka kemungkinan besar akan menyebabkan
kecederaan. Perkara ini boleh berlaku kerana sarung tangan
keselamatan tersebut tidak cukup panjang untuk menahan
percikan api dari masuk kedalam pergelangan tangan. Sarung
tangan yang tidak sesuai boleh terbakar dengan mudah ketika
aktiviti kimpalan gas atau memegang bahan kerja panas
ketika di woksyop foundri. Sarung tangan boleh tersangkut
pada roda pencanai dan akan meyebabkan kemalangan jika
mengasah mata alat dengan menggunakan sarung tangan.

1.3.2 Kain Pengesat

Kain pengesan sepatutnya digunakan ditempat yang sesuai
seperti membersihkan minyak, lap tangan yang basah dan
sebagainya. Adakalanya jika menggunakan kain Pengesat
ditempat yang tidak sesuai kecederaan atau bahaya akan
berlaku. Sebagai contoh menggunakan kain pengesat untuk
membersihkan tatal pada mesin larik atau gerudi akan
meyebabkan tatal yang tajam tersebut akan tersangkut pada
kain pengesat dan boleh melukakan tangan. Mengesat
bahan kerja ketika bindu mesin larik atau mesin gerudi
sedang berputar boleh mengundang bahaya, kerana kain
pengesat boleh tersangkut dan menyebabkan kecederaan.1.3.3 Roda Pencanai Tanpa Pengadang

Pengadang roda pencanai digunakan untuk mengelakan
percikan bunga api yang keluar daripada pelelas mengenai
pengguna. Disamping itu ianya digunakan sebagai
penghalang jika bahan kerja yang dicanai terpelanting. J ika
menggunakan roda pencanai tanpa pengadang ianya adalah
sangat berbahaya.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 18
1.3.4 Pakaian Keselamatan Yang Tidak Sempurna

Pakaian keselamatan hendaklah dipakai dalam keadaan
kemas dan sempurna. Ini bagi memastikan persediaan
keselamatan yang maksima jika sesuatu perkara yang tidak
diingini berlaku. J ika memakai pakaian keselamatan dalam
keadaan tidak sempurna kecederaan boleh berlaku. Sebagai
contoh jika kita memakai apron kimpalan arka tanpa
mengikat tali pengikat pada pinggang akan menyebabkan
tali bersebut tersangkut pada mesin ayang berputar dan
sebagainya.
http://modul2poli.blogspot.com/
Unit 1-1
KESELAMATAN BENGKEL J1003/1/ 19


http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 1
UNIT 2-1UNIT 2

Memahami Kepentingan menggunakan alat-alat
tangan dalam kerja mengegas.

Di akhir unit ini anda dapat :

Menanda/menyusun tanda(marking out/layout).

Menyatakan penakrifan menyusun tanda.

Menyatakan langkah langkah menyusun tanda
termasuk penyediaan bahan kerja.

Menerangkan kebaikan mengunakan pelbagai
alat/cecair menanda.

Menerangkan kegunaan alat-alat menyusun
tanda saperti penggarit, penebuk pusat , tolok
pembahagi, plat permukaan dan sebagainya
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 2
UNIT 2-2

Menerangkan cara-cara menggunakan alat-alat
menyusun tanda untuk mendapakan
kepersegian tepat dan keratan, menggarit
bulatan dan garisan lengkuk, garisan tengah
dan mencari pusat sebatang bongkah bulat.
Menamakan jenis-jenis alat menguji
Menggunaakan alat-alat menguji saperti sesiku
L dan bar selari
Melakar dan menamakan bahagianbahagian
gergaji besi.
Menyatakan tujuan menggunakan gergaji besi,
lejang pemotong, hulu gergaji besi dan cara
menggunakan gergaji besi.
Menyatakan jenis bahan gergaji besi, istilah
G.S.I. (t.p.i.), jarak gigi dan kuak mata bilah
gergaji besi.
Menerangkan cara-cara mengantikan bilah
mata gergaji.
Menyatakan sebab-sebab mata gergaji patah
Menyatakan langkah-langkah keselamatan dan
mencegah kemalangan semasa menggergaji.
Melakar dan menamakan bahagian-bahagian
kikir
Mendifinasi istilah potongan(cut) gred mata
tepian selamat
Menerangkan berbagai jenis dan bentuk kikir
serta kegunaannya.
Menyatakan lejang memotong,cara memegang
kikir, cara mengikir,mengikir lintang dan
mengikir tarik serta kebaikannya.
Menyatakan istilah pinning(celah mata gergaji
tersumbat)dan keburukan menggunakan kikir
berpinning. J uga cara mengelak pinningpada
kikir
Menyatakan langkah-langkah kesselamatan
semasa mengikir
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 3
UNIT 2-3INPUT
ALAT-ALAT TANGAN

2.O PENGENALAN:

Dalam kerja mengegas pelajar mestilah faham dan mahir mengunakan
peralatan tangan untuk menghasikan kerja yang bermutu dan ukuran
yang tepat
2.1 MENANDA DAN MENYUSUN TANDA

Dalam memilih alat-alat menanda dan mengukur ditentukan kepada
ketepatan yang di kehendaki. Sekiranya ukuran-ukuran dalam lukisan
tidak di beri dalam titik perpuluhan maka bolihlah dianggap bahawa
penandaan tidak memerlukan alat yang gitu.
2.2 TAKRIFAN MENYUSUN TANDA

Dalam bidang kejuruteraan, istilah menanda bermaksud membuat
tanda di atas permukaan logam yang akan dimesin atau digegas ini
termasuklah menanda garisan, bulatan lengkok, jarak dan juga pusat.
Tanda yang dibuat digunakan sebagai panduan hendak memesin atau
mengegas. Dengan menanda kita kita dapat mengetahui berapa banyak
kerja yang perlu dibuang atau dipotong. Butir-butir dan spesifikasi
tandaan biasanya didapati dan dipindakan daipada lukisan atau cetakan
biru keatas permukaan bendakerja dengan menggunakan berbagai alat
mengukur atau menguji.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 4
UNIT 2-4

2.2 LANGKAH MENYUSUN TANDA DAN PEYEDIAN BAHAN KERJA
Dalam menjalankan kerja menyusun tanda dan penyedian bahan
kerja, alat pengukur dan penanda hendaklah di guanakan dengan
betul :


2.3.1 . PENGGARIT:

i. Mata penggarit mestilah di
condongkan berhampiran dengan
tepi pembaris (Raj.2.1a dan2.1b)
ii. Penggarit mestilah dicondongkan
mengikut arah garisan saperti yang
di tunjukan oleh anak panah dalam
rajah yang sama.
iii. Gariskan dengan teguh bagi
mendapatkan garisan yang jelas
2.3.2 Jenis-jenis penebuk pusat

i. Penebuk pusat biasa (Raj.2.2)

ii. Penebuk pusat automatik (Raj.2.3)
Raj.2.2. (Penebuk Pusat Biasa)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 5
UNIT 2-5

Raj.2.4(Penebuk Pusat Automatik)2.3.3 PENEBUK PUSAT.

Membuat tanda tekan(cucuk) yang halus pada garisan
tandaan(raj.2.4)supaya tandaan tidak hilang walau pun garisan yang
dibuat itu terpadam. Penebuk pusat juga digunakan sebagai
penanda lubang pusat gerudi. Apabila hendak membuat lubang.
pusat yang di tandakan perlu di ketuk perlahan lahan terlebih
dahulu, apabila telah pasti kedudukan nya tepat bolihlah diketuk
lebih kuat supaya lubang nya lebih dalam. Lihat ( Raj 2.4a)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 6
UNIT 2-6
Raj. 2.4a

2.3.4 PENEBUK CEMAT

Penebuk cemat berbeza daripada penebuk
cucuk atau penebuk pusat dari segi bentuk
hujungnya, iaitu ada yang berbentuk tirus
dan ada yang berbentuk selari lurus.(Raj.2.5)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 7
UNIT 2-7


Rajah 2.5 Perbezaan antara penebuk cemat dan penebuk cucuk

2. 3.5. SESIKU L

Sesiku L merupakan satu tolok yang digunakan untuk memasang
dan mengukur sudut 90 darjah sama ada di dalam atau di luar.
Bahagian badan sesiku lebih tebal dan pendek daripada bahagian
mata.
Penggunaan sesiku L

i. Menguji ketepatan sudut tepat

iaitu 90 darjah pada sebelah luar atau dalam (Raj.2.6)

ii.Membuat garisan tegak dan selari

pada tepi benda kerja yang rata (Raj.27)

iii Mengeset benda kerja supaya tegak untuk kerja melulas
ataupun untuk mengulir benang sekeru. (Raj.2.8)

Rajah 2.6. Mengukur ketepatan Sudut.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 8
UNIT 2-8


Rajah 2.8. Meneset benda kerja supaya tegak2.3.6 JANGKA TOLOK

J angka tolok mempunyai dua batang penggarit keluli yang di
keraskan. Hujung matanya tajam dan pada pangkalnya pula
terdapat pegas yang disangga dengan tuas untuk membolihkan
ianya dilaraskan dengan mudah
Kegunaan J angka tolok

i. membuat lengkok dan bulatan
ii. mengukur dan menguji jarak
Jenis-jenis tolok

i. J angka tolok bercantum pegas

J angka tolok ini lazim digunakan (Raj.2.9)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 9
UNIT 2-9

2.3.6 . JANGKA TOLOK SUKU BULAT
J angka tolok ini lebih tegap.
Digunakan untuk kerja-kerja
kepingan logam (Raj.2.10)

Rajah 2.10 J angka tolok suku bulat

2.3.8 JANGKA TOLOK BERGABUNG

Bentuk nya hampir sama dengan jangka tolok kecuali pada bahagian
hujung kakinya terdapat cuk kecil yang membolehkan ianya
dipasangkan dengan berbagai-bagai bentuk mata yang betujuan
untuk mempelbagaikan lagi pengunaannya (Raj.2.11)
Batu asah halus digunakan untuk menajamkan mata yang sudah
tumpul (Raj. 2.12)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 10
UNIT 2-10
Raj.2.11 (J angka tolok Bergagung)


Raj. 2.12( Menajamkan mata jangka tolok)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 11
UNIT 2-11

2.3.9. JANGKARIT
Terdiri dari satu batang lurus dan panjang. Dua kepala penggarit
yang boleh digerakanpada batang rusuk memegang matanya. Salah
satu daripada kepala dilengkapkan dengan nat halus supaya mudah
dianjakan (Raj.2.13)
Raj.2.13 J angkaritKegunaan Jangkarit

i. Menanda bulatan atau lengkok yang besar (Raj. 2.13)

ii. Membahagi garisan dan menanda garisan selari.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 12
UNIT 2-12

2.3.10. SESIKU BERGABUNG

Sesiku bergabung merupakan kombinasi empat alat yang
dipasangkan pada pembaris (Raj. 2.15)
i. Pembaris keluli
ii. Kepala sesiku
iii. Kepala jangka sudut

iv. Kepala Pusat
Rajah 2..15 Seaiku Bergabung2.3.11. PLAT SUDUT

Plat sudut berbentuk L diperbuat daripada besi tuangan atau keluli
yang dikeraskan (Raj 2.16) Saiznya 75mm-300mm panjang.
Kegunaannya
Untuk menyokong benda kerja supaya kedudukannya kukuh
Semasa menanda. Benda kerja biasanya diikat atau diapit pada
Plat sudut ini (Raj. 2.17)
(Raj.2.18)menunjukan bagaimana plat sudut digunakan pada piring
pelarik.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 13
UNIT 2-13Rajah2.16 Plat sudut
Raj. 218. Plat sudut digunakan Raj.217. Plat sudut digunakan
di piring larek. Memegang benda kerja.


2.3.12. TOLOK PERMUKAAN

Tolok permukaan digunakan bersama-sama dengan plat permukaan
untuk menandakan garisan. Iaterdiri daripada tiga bahagian
(Raj.2.19)
a. Tapak
b. Turus
c. Penggarit
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 14
UNIT 2-14
Rajah 2.9 Tolok Permukaan

Kegunaan Tolok permukaan

i. Menanda garisn selari di atas plat permukaan atau meja
penanda(Raj.2.20)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 15
UNIT 2-15


i.Rajah 2.20 Membuat garisan selari


ii. Rajah 2.22 Menguji kesejajaran atau penjajaran.


iii. Rajah 2.23.M enguji atau melaras benda kerja bulat
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 16
UNIT 2-16


Rajah 2.23 Mencari pusat bulatan dihujung bendakerja2.3.14. SESIKU SERONG

Dibuat daripada keluli berkarbon semua permukaan serta tepinya
dicanai.,matanya boleh dikilas
Kegunaan sesiku serong

Untuk menanda garisan bersudut dan menguji ketepatan tepi serong

(Rajah 2.24)


Rajah 2.24. Sesiku Serong2.3.14. TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI

Terdiri daripada kepingan keluli yangmempunyai jejari dan terdapat
dalam berbagai-bagai saiz. Kepingan-kepingan tolok ini terdapat
dalam berbagai bagai saiz (Gambar Foto 2.1)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 17
UNIT 2-17

Gambar foto 2.1. Tolok J ejari dan tolok Kembi


Raj.2.25 menunjukan permukaan melengkong di uji dengan tolok
jejari
2.3.15. TOLOK PERENGGANG

Merupakan bilah-bilah keluli nipis yang di-jambak dalam
rumah(Raj.2.26)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 18
UNIT 2-18

Kegunaan Tolok Perenggang

i. mengambil ukuran yang kecil pada lurah

ii. Untuk menetukan gegas dalam pemasangan komponen-
komponen mesin
iii. Di-dalam bengkel auto, ia digunakan untuk menentukan telusan

pada injap dan pada palam pencucuh
iv. Untuk menetukan ruang kecil diantara mata peraut dengan
bendakerja

2. 3.17 BONGKAH VEE

Diperbuat dari besi tuangan atau keluli yang di keraskan. Terdiri dari
dua jenis: (Raj. 2.28)
i. Bongkah Vee kecil

ii . Bongkah Vee Besar
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 19
UNIT 2-19


Rajah 2.28 . Bongkah VeeKegunaan Bongkah Vee dan Pengapit.
Untuk memegang dan meyokong serta menanda benda kerja bulat
semasa menanda atau meggerudi (Raj.2.27, Raj.2.28 dan
Rajah 2.27. da 2.28 Kegunaan bongkah Vee
dengan pengapit
2.3.18. PENGAPIT ALAT TUKANG

Terdiri dari dua penganpitn yang di pegang duasekeru
pelaras.Kegunaannya sama dengan pengapit.(Raj.2.30)
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 20
UNIT 2-20


Rajah 2.30. . Pengapit Alat Tukang2.3.19 BILAH SELARI
Untuk menyokong dan melapek benda kerja supaya rata kedudukan-
nya di- atas meja atau mesin.(Raj. 2.31)


Rajah 2.31. Bilah selari

2.3.20 MEDIA PENANDA

Ia-lah bahan yang disapukan diatas permukaan benda kerja sama
ada kasar atau pun licin yang telah di tandakan
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 21
UNIT 2-21Kegunaan dan jenis Media Penanda.

i. Kapor tulis - sesuai untuk di gosokkan di atas permukaan benda
kerja yang kasar
ii Larutan kuprik sulfik - merupakan media terbaik, ia menghasilkan

satu lapisan berwarna kuning tembaga dan larutan ini tidak
menjadikan permukaan logam berkarat
iv. Plumbum putih dan turpentine

v Kapur cair dicampur dengan air - Sprit bermetil bolih
mempercepatkan larutan ini menjadi kering
vi Warana-warna penanda - Bolih di dapati dengan mudah di kedai,
digunakan dengan cara di sapu atau di sembur
vii. Varnish - sesuai disapukan ddi atas permukaan logam kilat atau

di mesin. Varnish boleh kering dengan cepat

2.3.21 MEJA PENANDA

Meja penanda (Raj.2.32) diperbuat daripada besi tuang saiznya
antara 300mm x 1m hingga 6mmx1m.Permukaan nya dicanai rata.
Kegunaannya
i. Untuk menguji keselarian dan jajaran komponen yang telah
dimesin.
ii. Untuk menanda bendakerja yang besar seperti kelongsong engkol.

Meja mesin, turus dan barangan fabrikasi yang lain


Rajah 2.32 Meja penanda
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 22
UNIT 2-22

2.3.22 PLAT PERMUKAAN

Plat ini diperbuat dari besi tuang , granik atau seramik

Yang bermutu tinggi

Kegunaan nya untuk kerja-kerja penandaan yang gitu . Bahagian
bawah plat permukaan adalah bertulang untuk mengelakan daripada
meleding (Raj.2.33a & 2.33b)
Rajah 2.33a dan Rajah 2.3b. Plat permukaan2.3.23 JANGKA SUDUT VERNIAR (Raj.2.34)

Kegunaannya:

i. Untuk mengukur sudut dengan tepat. Ketepatan bolih di baca
sehingga kepada 5 darjah atau
ii Untuk kerja-kerja menanda atau menguji sesuatu sudut
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 23
UNIT 2-23


Rajah 2.34. J angka sudt Veniar

2.3.24. TOLOK DAIL

Tolok dail mempunyai senggatan-senggatan tentukuran(calibration)
untuk menujukkan jumlah ralat bagi sesuatu saiz atau penjajat yang
di uji. Tolok dail terdapat dalam ukuran metric dan Imperial . Bacaan
boleh di buat dalam dua arah.
Kegunaan tolok dail

i. Menguji penjajaran sesuatu komponen dengan tepat

ii. Menempatkan benda kerja yang hendak dimesin dengan tepat

iii. Menguji dengan pantas benda-kerja yang berukuran serba sama
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 24
UNIT 2-24

Gunanya untuk mengukur sudut dengan
tepat dan untuk menanda dan mengukur
sudut
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 25
UNIT 2-25
AKTIVITI 2A
2.1 Nyatakan takrifan menyusun tanda.


2.2 Lukiskan gambarajah Sesiku bergabung dan namakan bahagian-
bahagiannya.

2.3Alat Menyusun tanda/menguji Kegunaan


1. Sesiku L
.i.

ii.


2. J angka tolok
i.

ii..


3. Tolok Perenggang
i.

ii.


2.4 Namakan 2 (Dua) jenis media penanda.2.5 Apakah jenis tolok yang biasa di gunakan dalam kerja kepingan
logam.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 26
UNIT 2-26MAKLUMBALAS 2A

2.1 Menyusun tanda bermaksud membuat tanda di atas permukaan
logam yang akan dimesin atau digegas ini termasuklah menanda
garisan, bulatan. lengkok, jarak dan juga pusat .

2.2

Alat menyusun

tanda/menguji
Kegunaan
1. Sesiku L i. Menguji ketepatan sudut iaitu 90 darjah

pada sebelah luar atau dalam

ii. Membuat garisan tegak dan selari pada
tepi bendakerja yang rata
2) J angka tolok i. Membuat lengkong atau bulatan

ii. Mengukur dan menguji jarak
3) Tolok Perenggang i. Mengambil ukuran yang kecil pada lurah

ii. Untuk menentukan ruang mata peraut
dengan benda kerja

2.3 i. Kapor tulis :

ii. Larutan Kuprik Asid2.4 Tolok Suku bulat
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 27
UNIT 2-27


INPUT
2.4.0 GERGAJI BESIApakah
kegunaan
Gergaji Besi?

Gunanya untuk memotong logam.Rajah. 2.4.0 Bahagian-bahagian Gergaji Besi
i. Bingkai

ii. Hulu

iii. Nat pelaras

iv. Mata
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 28
UNIT 2-282.4.1 Bingkai.

Terdapat 2 jenis
i. Bingkai tetap
ii. Bingkai boleh laras

2.4.2 Hulu

Terdapat dua jenis
i. Hulu pistol
ii Hulu lurus

2.4.3 Nat pelaras

Nat pelaras membolehkan mata gergaji boleh ditegangkan

2.4.4 Mata gergaji

Diperbuat daripada keluli berkarbon tinggi,keluli tahan lasak, keluli
aloy tungsten dan keluli aloi molidenum. Pemiliham mata gergaji
tertakluk kepada jenis bahan yang hendak di potong dan ketebalan
logam. G.S.I.ialah bilangan mata gergaji dalam seinci.Mata gergaji
terkuak kiri dan kanan bertujuan supaya mata gergaji tidak tersepit
semasa kerja memotong dijalankan.Rajah dibawah menunjukan jenis
kuak mata gergaji(Raj. 2.3.1, 2.3.2 dan 2.3.4)

Rajah 2.3.1, .2.3.2 dan 2.3.4. Kuak mata Gergaji
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 29
UNIT 2-29Bahan yang

hendak
dipotong
J arak gigi

(mm)
Lebar

gigi(mm)
Tebal gigi(mm)
Keluli lembut 1.8 13-16 0.63-0.80
Besi tuang 1.4 13 0.63
Tembaga paip 1.2 13 0.63
Kepingan

logam
0.8 13 0.63


J adual 2.3.1. Kesesuaian dan jarak gigi(mata)gergaji untuk memotong
bahan-bahan tertentu


2.4.5 Pengunaan Gergaji

Perkara yang berikut perlu diberi perhatian semasa memotong
logam dengan menggunakan gergaji besi.
i. Pasangkan mata gergaji dengan betul. Arah mata gergaji

mestilah menghadap ke arah pemotongan (Raj. 2.4.1)

ii. Pegang logam yang hendak dipotong dengan betul (Raj. 2.4.2)
iii. Mula-mula potong dengan perlahan-lahan( Raj.2.4.3) Gunakan
ibu jari sebagai panduan dan mulakan untuk memotong, apabila
sudah kelihatan tanda, lakukan sorongan yang panjang dan tetap.
Kelajuan memotong untuk gergaji lebih kurang 40 sorongan seminit.
iv. Apabila pemotongan hampir selesai, sokong hujung yang
tergantung dengan sebelah tangan.
v. Semasa memotong, tekan dan tolak pada bingkai. Apabila
berundur, angkat gergaji sedikit tetapi jangan ditarik ini akan
menumpulkan mata gergaji.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 30
UNIT 2-302.4.6. Penjagaan gergaji

i. Pilih mata gergaji yang sesuai untuk logan yang tertentu
ii.logam yang hendak dipotong hendak lah di pegang dengan kuat.
iii.Gunakan mata boleh lentur pada bahagian-bahagian yang rumit
iv. Kelajuan memotong mestilah sesuai. Kelajuan pemotongan
yang salah boleh menyebabkan gergaji patah.
v. Semasa mengergaji tekanan pada benda kerja mestilah sesuai
dengan bahan yang dipotong. Mata gergaji boleh patah jika tekanan
terlalu kuat digunakan semasa memotong.
vi. Semasa memasang mata gergaji tegangkan mata gergaji dengan
betul, jangan terlalu tegang atau terlalu kendur, tegangan yang salah
boleh juga menyebabkan mata gergaji patah.


http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 31
UNIT 2-31

AKTIVITI 2B2.5 Nyatakan Kegunaan gergaji besi.

2.6 Lukiskan gambarajah gegaji besi da namakan bahagian-bahabian nyai.

2.7 Nyatakan dua jenis bingkai gergaji besi

2.8 Isikan tempat kosong dengan maklumat yang betul

Bahan yang

dipotong
J arak gigi(mm) Lebar gigi (mm) Tebal gigi (mm)
Keluli lembut 13-16
Besi tuangan 0.63
Tembaga

paip
1.2
Kepimgam

logam
0.8 0.63


2.9 Nyatakan 2 (Dua) sebab mengapa mata gergaji boleh patah2.10 Nyatakan 3 (Tiga) jenis kuak mata gergaji.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 32
UNIT 2-32MAKLUMBALAS 2B

2.5 Nyatakan Kegunaan gergaji besi.

Gergaji besi di gunakan untuk memotong logam kepada saiz
tertentu dan juga memotong bahagian bahagin logam yang nipis
2.6 Lukiskan gambarajah gergaji besi dan namakan bahagian-

bahabian nya.


2.7 Nyatakan dua jenis bingkai gergaji besi
i. Bingkai tetap
ii.Bingkai boleh laras

2.8 Isikan tempat kosong dengan maklumat yang betul

2.9

Bahan

yang
dipotong
J arak gigi(mm) Lebar gigi

(mm)
Tebal gigi

(mm)
Keluli

lembut
1.8 13-16 0.63-0.80
Besi

tuangan
1.4 13 0.63
Tembaga

paip
1.2 13 0.63
Kepingam

logam
0.8 13 0.63
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 33
UNIT 2-332.10 Nyatakan 2 (Dua) sebab mengapa mata gergaji boleh patah
i.Kelajuan memotong yang salah
ii.Benda kerja yang dipotong tidak di ikat dengan kuat2.11 Nyatakan 3 (Tiga) jenis kuak mata gergaji.

i.Kuak pencakar ii. Kuak berombak iii. Kuak berselang
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 34
UNIT 2-34

INPUT


2.5.0 KIKIR DAN KERJA MENGIKIR
2.5.1. Pengkelasan Kikir

Kikir berbeza dari segi panjang. Bentuk, jenis potongan gigi dan
kasar atau halus matanya
Panjang kikir - diukur dari hujung hingga ke bahunya(Raj.2.4.1)
Bentuk kikir - Kikir yang biasa digunakan berbentuk
segiempat sama, segitiga tirus, separuh bulat dan bulat.

2.5.2 Bahagian-bahagian kikir Rajah 2.4.1


Bahagian-bahagian kikir Rajah 2.4.1

2.5.2 Jenis potongan gigi (Raj.2.4.2)

i. Gigi selari
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 35
UNIT 2-35

ii. Gigi bersilang
iii.Gigi lengkong
iv.Gigi Parut
i. Kasar atau halusnya gigi bergantung pada berapa rapat gigi
tersebut dipotong pada permukaan kikir. Gred kehalusan gigi kikir
boleh dikelaskan paling kasar, kasar, sederhana halus dan sangat
halus.


Gred

Panjang Kikir(mm)2.5.3. Jenis-kikir kikir

Untuk menghasilkan sesuatu kerja dengan tepat, cepat dengan
permukaan yang licin pemilihan kikir mestilah dibuat dengan cermat..
Kikir yang biasa digunakan didalam bengkel kejuruteraan:
i. Kikr pipih tirus viii. Kikir bentuk pisau
ii. Kikir pipih kasar
iii. Kikir belah rotan
iv. Kikir bulat
v. Kikir segiempat sama

vi. Kikir segitiga
vii. Kikir pipih nipis
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 36
UNIT 2-36

2.5.4. Kikir pipih tirus (Raj. 2.4.2)

Kegunaan nya untuk kerja am. Giginya terdiri dari kasar,
serderhana, halus dan sangat halus. Pada satu permukaan kikir,
giginya dipotong bersilang intan dan terdapat gigi lurus dikedua-dua
tepi kikir Dua pertiga panjangnya dari pangkal berbentuk selari dan
satu pertiga panjangnya ke hujung berbentuk tirus

Rajah 2.4.2. Kikir pipih tirus2.5.5. Kikir pipih kasar (Raj. 2.4.3)

Digunakan untuk penyudahan rata.Salah satu daripada tepinya tidak
ada gigi dan di sebut sebagai tepi selamat Tepi selamat digunakan
semasa mengikir penjuru dalam. Gred gigi kikir ini terdiri dari kasar
hingga tersangat halus

Rajah 2.4.3. Kikir pipih Kasar2.5.6. Kikir belah rotan (Raj. 2.4.4.)

Digunakan untuk meyudahkan bahagian-bahagian yang telah siap..
Gigi pada permukaan rata bentuk silang wajik dan gigi pada
permukaan melengkong berbentuk silang. Gred gigi kikir ini terdiri
dari kasar, halus dan sangat halus
Rajah 2.4.4. Kikir belah rotan
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 37
UNIT 2-372.5.7 Kikir bulat (Raj. 2.4.5.)

kikir ini juga disebut kikir ekor tikus digunakan untuk membesarkan
lubang yang berbentuk bulat dan melengkong. Gred gigi kikir ini
terdiri dari kasar hingga sangat halus

Rajah 2.4.5. Kikir Bulat

2.5.8. Kikir Segiempatsama (Raj. 2.4.6.)

Digunakan untuk membesarkan lubang segiempatsama secara
kasar. Kikir ini boleh mengikir lurah atau alur. Gred gigi kikir ini
terdiri dari kasar dan sangat halus
Rajah 2.4.6. Kikir Segiempat sama2.5.9 Kikir segitiga (Raj. 2.4.6.)

Kikir ini digunakan untuk mengikir segitiga yang tajam. Ianya
digunakan juga untuk membersihkan penpenjuru yang bersudut.
Giginya bersilang dan terdapat dalam gred kasar hingg sangat halus

Rajah 2.4.6. Kikir segitiga2.5.10 Kikir Pipih Nipis (Raj. 2.4.7.)

Digunakan untuk mengikir di celah-celah yang nipis saperti untuk
memotong celah alur kunci. Tirus dihujung, tebalnya sama pada
keseluruhan panjangnya. Kikir ini terdapat pada panjang yang terhad
iaitu 100mm, 150mm dan 200mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 38
UNIT 2-38
Rajah 2.4.7. Kikir Pipih nipis

2.5.11 .Kikir bentuk pisau (Raj. 2.4.8)

Kikir bentuk pisau digunakan untuk menajamkan gigi-gigi yang
terdapat mata gergaji dan alat-alat pemotong. Bentuknya sama
saperti pisau dengan bersudut 15 darjah. Grednya pula terdiri
daripada kasar hingga sangat halus
Rajah 2.4.8. Kikir bentuk pisau

2.5.12 Kikir Jarum ( Gambar foto 2.4.1)

Kikir ini terdapat dalam satu set. Satu set biasanya mengandungi
antara 4 hingga 12 jenis kikir. Kikir jenis ini digunakan untuk kerja-
kerja penyudahan selepas sesautu benda kerja siap dimesin. Ianya
juga digunakan oleh tukang pembuat jam dan tukan pembuat
acuanGrednya dikelaskan daripada 00., 0, 1, 2 hingga 6. Gred no.6
ialah yang paling halus. Saiznya iaitu 100mm, 140mm dan 160mmGambar foto 2.4.1 Kikir J arum
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 39
UNIT 2-39

Gaya mengikir

M engikir memerlukan kemahiran yang tinggi. Seseorang jurugegas
bukan sahaja boleh mengikir dengan tepat tetapi boleh membuat
pemasangan benda kerja dengan menggunakan alat tangan. Semasa
mengikir , perkara berikut perlu diambil perhatian:
i. Gaya mengikir yang betul adalah penting semasa mengikir.
Semasa berdiri kaki mestilah renggang. Kaki kiri kehadapandan kaki
kanan terletak lebih kurang 45 cm hingga 50cm kebelakang (Gambar
foto 2.6.1)
ii. Tinggi bendakerja mestilah sesuai supaya kerja mengikir dapat
dilakukan dengan berkesan.
iii. Semasa mengikir, tekan kikir pada benda kerja dari gerakkan
tangan dan badan saperti dalam (gambar foto 2.4.1). Tekanan
dikenakan keatas kikir semasa kikir itu disorong kehadapan. semasa
kikir ditarik kebelakang tekanan tidak diperlukan. Gigi kikir dibentuk
hanya untuk memotong kehadapan sahaja. J ika tekanan dikenakan
semasa kikir ditarik kebelakang, mata kikir akan jadi tumpul.
v. Gaya mengikir juga boleh disesuaikan mengikut kedudukan benda
kerja serta jenis benda kerja . Gambar foto 2.4.1 adalah menunjukan
cara dan gaya memegang kikir.
Gambar foto 2.4.1. Cara dan gaya memegang kikir
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 40
UNIT 2-40


Rajah kaedah-kedah mengikir
2.6.1 Mengikir Rata (Raj. 2.6.1)
Semasa mengikir permukaan yang dikikir hendaklah sentiasa
dilitupi kikir. Dengan cara ini bendakerja dapat dikikir dengan rata
Rajah 2.6.1. Mengikir rata
Rajah 2.6.1. Mengikir rata2.6.2 Mengikir Melintang ( Raj. 2.6.2)
Mengikir melintang dilakukan sekali sekala untuk menentukan
permukaan yang dikikir itu rata atau tidak.


Rajah 2.6.2. Mengikir melintang
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 41
UNIT 2-41

2.6.3 Mengikir tarik (Raj. 2.6.3)

Cara ini digunakan untuk menyudahkan benda kerja supaya
kelihatan licin dan cantik. Cara ini juga digunakan untuk mengikir
logam yang nipis. Semasa mengikir tekanan pada kedua-dua tangan
hendaklah sama dan stabil.

Rajah 2.6.3. Mengikir Tarik

2.6.4 Mengikir penjuru bulat (2.6.3)
Penjuru bulat boleh dikikir berpadukan langkah-langkah yang
ditujukkan dalam rajah 2.6.3. Mula-mula kikir kasar melintang dan
kemudian kikir bahagian pepenjuru yang bulat pula
Rajah 2.6.3. Mengikir penjuru bulat
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 42
UNIT 2-422.6.5. Mengikir permukaan melengkong (Raj.2.6.4)

Permukaan yang melenkong boleh dikikir dengan kikir separoh bulat
Rajah 2.6.4 Mengikir permukaan melengkong2.7.0 Langkah Keselamatan /penjagaan kikir

i. Sebelum mengikir pastikan hulu kikir dipasang dengan hulu yang
sesuai
ii. Kikir mestilah sentiasa dalam keadaan bersih. Kerak-kerak besi
yang melekat dicelah mata kikir boleh merosakan mata kikir dan
bendakerja jika dibiarkan tanpa dibersihkan
iii. Selepas mengunakkan kikir, kikir hendaklah dibersihkan dan
diletakkan dirak yang khas setiap satu di simpan berasingan
iv. J angan gunakan kikir selain mengikir

v. Gunakan kikir yang bersesuai dengan bahan yang hendak dikikir.
Kikir yang lebih halus digunakan untuk bahan yang lebih keras
vi. Elakkan kikir dari terkena air atau minyak . J ika terkena air ia
mudah berkarat dan jika terkena minyak ia akan mudah tergelinjir
semasa mengikir
vii. Gunakan berus kikir untuk membersihkan kikir

viii. Gunakan kikir yang kasar terlebih dahulu dan siapkan dengan
kikir yang halus
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 43
UNIT 2-43

2.7.1 Pinning bermaksud gigi kikir yang tersumbat oleh habuk besi jika
tidak dibersihkan, bukan saja kelancaran mengikir tergangu tetapi
akan mencalarkan permukaan logam yang dikikir.Untuk mengelakan
gigi kikir tersumbat, sapukan kapor pada kikir itu atau turpentine
tetapi kaedah ini tidak sesuai apabila hendak mengikir besi tuangan
atau loyang kerana gigi kikir tidak boleh mengigit bahan kerja itu


http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 44
UNIT 2-44
AKTIVITI 2C2.12 Nyatakan 5 jenis kikir

2.13 Lukiskan gambarajah kikir dan namakan bahagian-bahagiannya

2.13 Lukis dan namakan(4) jenis mata kikir

2.15 Apakah kegunaan kikir pipih kasar

2.16 Apakah yang dimaksudkan dengan mengikir tarek.

2.17. Isikan ruangan yang kosongCara dan gaya mengikir Kerja yang dijalankan
1. Mengikir berat


2.
2. untuk mengikir kerja-kerja dengan jitu


3. Mengikir rata

http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 45
UNIT 2-45


MAKLUM BALAS 2C

2.12 Nyatakan 5 jenis kikir

i. Kikir pipih kasar ii. Kikirsegiempat sama iii. kikirSegitiga iv.kikir
bulat v. kikir bentuk pisau


2.13 Lukiskan gambarajah kikir dan namakan bahagian-bahagiannya
2.14. Lukis dan namakan(4) jenis mata kikir

Kikir Bulat


Kikir Segitiga
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 46
UNIT 2-46

Kikir mata
Kikir Segiempat
2.15 Apakah kegunaan kikir pipih kasar

Kikir pipih kasar digunakan untuk kerja-kerja penyudahan rata

2.16 Apakah yang dimaksudkan dengan mengikir tarek.

Mengikir tarek ialah mengikir untuk kerja penyudaahan untuk
mendapatkan permukaan yang licin
2.17. Isikan ruangan yang kosong

Cara dan gaya mengikir Kerja yang dijalankan
1. Mengikir berat 1.Untuk membuang logam yang

banyak daripada benda kerja
2.Mengikir Jitu 2. Untuk mengikir kerja-kerja dengan jitu


4. Mengikir rata

3Untuk mengikir rata
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 47
UNIT 2-47

PENILAIAN KENDIRI
UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAP
SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA.

1. Nyatakan 2 (DUA) Jenis media penada yang di gunakan dalam bengkel
kejuruteraan.
2 . Apakah alat yang digunakan untuk membuat bulatan yang besar

3 . Padankan jenis alat didalam jadual ini dengan kegunaannya.Jenis Alat

Kegunaan
1) Tolok J ejari i. Mengambil ukuran yang kecil pada lurah

ii.Untuk menentukan Gegas dalam
pemasangan mesin
2) Sesiku Serong Digunakan untuk menguji permukaan

melengkong
3)Tolok Perenggang Untuk menguji ketepatan tepi serong dan

garisan bersudut.


4. Dengan bantuan gambarajah terangkan secara ringkas apakah alat-alat
dibawah dan kegunaannya :
i. Tolok permukaan
ii. Plat sudut
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 48
UNIT 2-485. Apakah perbezaan antara penebuk pusat dan penebuk cemat6. Terangkan 2 kegunaan sesiku L7. Lukiskan gambarajah jangka sudut Vanier namakan bahagiannya8. Namakan 3 bahagian tolok bergabung9. Apakah kelebihan hulu gergaji jenis pistol jika dibandingkan dengan hulu
gergaji berbentuk lurus


10. Lakar dan namakan tiga jenis bentuk dan kuak mata gergaji11. Terangkan 3 perkara yang perlu diingat semasa mengunakan gergaji besi12. Berikan 3 sebab mata gergaji patah.13. Bagaimanakah kikir dikelaskan14. Lukiskan gambarajah kikir dan namakan bahagian-bahagiannya15. Sebutkan empat jenis gigi kikir16. Apakah jenis kikir yang sesuai untuk mengasah mata gergaji17. Dengan bantuan gambarajah terangakan cara untuk megikir penjuru bulat18. Apakah kikir yang sesuai digunakan untuk mengikir permukaan yang
melengkong
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 49
UNIT 2-49

19. Apakah yang dimaksudkan dengan pinning20. Sebutkan lima langkah penjagaan kikir

http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 50
UNIT 2-50

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI


1. Nyatakan 2 (DUA) Jenis media penada yang di gunakan dalam bengkel
kejuruteraan.
i. Plumbum puteh dan turpentine

ii. Kapor tulis

2. Apakah alat yang digunakan untuk membuat bulatan yang besar

Jangkarit

3. Padankan jenis alat di dalam jadual ini dengan kegunaannya.Jenis Alat

Kegunaan
1) Tolok J ejari i. Mengambil ukuran yang kecil pada lurah

ii.Untuk menetukan Gegas dalam
pemasangan mesin
2) Sesiku Serong Digunakan untuk menguji permukaan

melengkong
3)Tolok Perenggang Untuk menuji ketepata tepi serong dan

garisan bersudut.
4. Dengan bantuan gambarajah terangkan alat-alat dibawah dan
kegunaannya :
Plat permukaan

Plat sudut
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 51
UNIT 2-51
i. Plat permukaan sebuah meja yang digunakan dalam kerja-kerja
pengukuran

ii.Plat sudut ialah satu alat berbentuk L yang digunakan untuk
menyokong bendakerja dalam kerja-kerja pengukuran/menanda.


5. Apakah perbezaan antara penebuk pusat dan penebuk cemat

Penebuk pusat ialah satu alat yang digunakan untuk membuat
tanda sementara penebuk cemat untuk mengeluarkan cemat dan
menaggalkan ribet
6. Terangkan 2 kegunaan sesiku L

i. Menguji ketepatan sudut

ii. Melaras benda kerja supaya tegak
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 52
UNIT 2-52

7. Lukiskan gambarajah Jangka sudut venier dan namakan bahagiannya


8. Namakan 3 bahagian tolok bergabung

i. Tapak.
ii. Turus
iii. Penggarit

9. Apakah kelebihan hulu gergaji jenis pistol jika dibandingkan dengan
hulu gergaji berbentuk lurus.
Hulu gergaji besi jenis pistol lebih kuat jika dibandingkan dengan
hulu jenis lurus
10. Lakar dan namakan tiga jenis bentuk dan kuak mata gergaji
11. Terangkan 3 perkara yang perlu diingat semasa mengunakan gergaji besi

i.Ikat mata gergaji dengan ketegangan yang sesuai

ii. Logam yang hendak digergaji hendaklah diikat dengan kuat

iii. Apabila pemotongan hampir selesai, sokong hujung yang tergantung
sebelah tangan
http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 53
UNIT 2-53

12. Berikan 3 sebab mata gergaji patah.

i. Mata gergaji diikat terlalu kuat
ii.Pemilihan mata gergaji yang salah
iii.Mengenakan tekanan yang kuat semasa memotong

13. Bagaimanakah kikir dikelaskan

Pengkelasan kikir dibuat dengan menentukan panjang, bentuk, jenis
potongan gigi dan kasar atau halusnya gigi.
14. Lukiskan gambarajah kikir dan namakan bahagian-bahagian nya
15. Sebutkan empat jenis gigi kikir
16. Apakah jenis kikir yang sesuai untuk mengasah mata gergaji

Kikir yang sesuai untuk mengasah mata gergaji ialah kikir bentuk
pisau
17. Dengan bantuan gambarajah terangakan cara untuk megikir penjuru bulat


http://modul2poli.blogspot.com/
Alat-alat Tangan J 1003 / 2 / 54
UNIT 2-5418. Apakah kikir yang sesuai digunakan untuk mengikir permukaan yang

Melengkung.

Kikir yang digunakan untuk mengikir permukaan melengkong
ialah kikir separuh bulat


19. Apakah yang dimaksudkan dengan pinning

Pinning ialah gigi kikir yang tersumbat disebabkan oleh
habuk besi
20. Sebutkan lima langkah penjagaan kikir

i.Gunakan kikir yang kasar dahulu dan habiskan dengan kikir
yang halus
ii. Buangkan semua serpihan logan yang terlekat pada
permukaan kikir dengan menggunakan berus kikir
iii. Elakkan kikir dari terjatuh kerana ini akan merosakkan gigi
kikir
iv. Jangan gunakan kikir sebagai pengumpel untuk membuka
tin atau digunakkan sebagai pengetuk
v. Bersihkan kikir sebelum dan selepas menggunakannya


http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 1

Mengetahui danMemahami perkara-perkara mengenai tukul,
pahat dan pengulir skruDi akhir unit ini anda dapat:

# menerangkan jenis-jenis tukul dan kegunaannya

# melakarkan dan menamakan bahagian bahagian tukul bulat

# mentakrifkan langkah keselamatan semasa menggunakan tukul

# menamakan dan dapat membezakan jenis- jenis sudut mata pahat

# membezakan jenis-jenis pahat dan kegunaannya

# mengenal pengulir luar dan dalam

# menghuraikan terminologi ulir skru

# mengira saiz gerudi untuk mengulir skru

# melakar dan melebelkan berbagai bagai jenis pengulir luar

# menerangkan langkah keselamatan semasa menggunakan
pengulir skru
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 2INPUT

3.0 TUKUL

Tukul merupakan satu alat tangan yang digunakan dalam bengkel
kejuruteraan . Pada amnya tukul boleh dibahagikan kepada dua jenis, tukul
besi dan tukul Lembut


3.1 TUKUL BESI

Tukul besi digunakan untuk kerja kerja menggegas dan menanda. Muka dan
bongkol kepala tukul di keraskan dan dibaja dengan baik supaya tidak mudah
sumbing dan mengembang apabila ditukul. Bahagian keliling lubang dan leher
dibiarkan lembut . Batang tukul diperbuat dari kayu hickory,ash atau spotted
gum. Berat tukul besi ialah antara .25 kg. hingga 1.5 kg. Untuk kerja-kerja
am, tukul seberat 0.5kg hingga 1 kg. digunakan. Tukul yang ringan d gunakan
untuk kerja-kerja menanda . Menukul boleh dilakukan dengaan kuasa jentera
selain dengan cara biasa, iaitu dengan tangan.


3.2 JENIS-JENIS TUKUL BESI

i. Tukul bongkol bulat
ii. Tukul bongkul lurus
iii.Tukul bongkol tirus


3.2.1 Tukul bongkol bulat

Bongkol kepala tukul ini berbentuk separuh bulat. Bahagian permukaan rata
digunakan untuk menatal dan membuat kerja am seperti untuk menukul
kepala pahat dan alat-alat menanda . Bongkol bulat pula digunakan untuk
meribet.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 3
3.2.2 Tukul bongkol lurus.

Kepala tukul ini searah dengan paksi hulunya. Tukul jenis ini digunakan untuk
menukul bahagian bahagina yang tidak bolih dilakukan oleh tukul kepala
bulat.


3.2.3 Tukul bongkol tirus.

Kepala tukul ini bersudut tepat dengan paksinya. Kegunaannya sama dengan
tukul bongkol lurus. Kecuali sudut penggunaan nya berbedza. Tukul ini
digunakan jika tukul kepala lurus tidak bolih digunakan.


3.3 TUKUL LEMBUT

Tukul lembut digunakan untuk menukul bendakerja yang telah siap supaya
permukaan bendakerja itu tidak rosak. Tukul lembut juga terbahagi kepada
tiga jenis. Iaitu:
i. Tukul bongkol kulit

ii. Tukul bongkol plastik
iii.Tukul bongkol gangsa


3.3.1 Tukul bongkol Kulit

Tukul ini digunakan keatas logam lembut saperti tembaga atau loyang. Ia
tidak akan meninggalkan kesan pada bendakerja. .
3.3.2 Tukul bongkol plastik pada logam yang biasa digunakan dalam
bengkel. Tetapi apabila ia digunakan pada logan yang lebih lembut,
hendaklah lebih berhati-hati, supaya tidak meninggalkan kesan.
3.3.3 Tukul bongkol gangsa

Apabila tukul ini di hentak , ia tidak akan melantun saperti kedua-dua jenis
tukul diatas. Hentakan yang kuat bolih dilakukan tetapi haruslah berhati-hati
terhadap logam yang dihentak adalah logam lembut. Ia digunakan semasa
kerja kerja pemasangan.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 4
3.4 Langkah keselamatan semasa menggunakan tukul

i. Pastikan bahawa batang pemegang adalah ketat kepada kepala tukul.
ii. J angan gunakan tukul jika tangan berminyak
iii. Kawasan kerja mestilah lapang , tidak ada apa-apa menghalang
kelancaran untuk menukul.
iv. Pastikan bahawa tidak ada sesiapa pun dibelakang semasa menukul.
v. Gunakan ketukan yang seimbang sekadar dengan keupayaan tenaga
sendiri.J ika anda tidak faham
sila bertanya
pensyarah anda
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 5


AKTIVITI 3A


3.1 Pada amnya tukul bolih dibahagikan kepada berapa jenis. Namakan dua jenis tukul .

3.2 Lukiskan gambarajah tukul bongkol lurus

3.3 Isikan Tempat kosong

Bil. J enis Tukul Kegunaan nya
1. Tukul Bongkol tirus
2 Tukul jenis ini digunakan untuk menukul

bahagian-bahagian yang tidak bolih dilakukan

Oleh tukul kepala bulat
3 Tukul bongkol kulit
4 Tukul bongkol gangsa
5 Tukul jenis ini digunakan untuk pada logam

yang biasa digunakan dalam bengkel.Tetapi
bila digunakan pada logam yang lebih lembut
hendaklah berhati supaya tidak meninggalkan
kesan
3.4. Apakah perlu dilakukan ke atas kepala tukul supaya ianya boleh tahan
hentaman dan tahan lama?
3.5. Nyatakan 3 langkah keselamatan semasa mengunakan tukul
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 6

MAKLUM BALAS 3A

3.1 Pada amnya tukul boleh dibahagikan kepada berapa jenis .

Tukul dibahagikan kepada dua jenis
i. Tukul Besi
ii. Tukul Lembut

3.2 Lukiskan gambarajah tukul bongkol lurus3.3 Isikan Tempat kosongBil. J enis Tukul Kegunaannya
1. Tukul Bongkol tirus
2 Tukul jenis ini digunakan untuk menukul

bahagian-bahagian yang tidak bolih dilakukan

Oleh tukul kepala bulat
3 Tukul bongkol kulit
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 7
4 Tukul bongkol gangsa
5 Tukul jenis ini digunakan untuk pada logam

yang biasa digunakan dalam bengkel.Tetapi
bila digunakan pada logam yang lebih lembut
hendaklah berhati supaya tidak meninggalkan
kesan


3.4 Apakah perlu dilakukan ke atas kepala tukul supaya ianya boleh tahan
hentaman dan tahan lama?
Kepala tukul perlulah dikeraskan dengan cara ianya dibaja dengan baik

supaya tidak mudah pecah atau sumbing dan tahan lama.3.5 Nyatakan 3 langkah keselamatan semasa mengunakan tukul.

Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ketika menggunakan tukul
diantaranya ialah:
i. Pastikan tangkai tukul melekat kuat dengan kepala tukul.

ii. Kepala tukul hendaklah dalam keadaan yang baik yakni tidak
sumbing atau sompek.
iii. Pastikan jenis tukul yang hendak digunakan bersesuaian dengan
bendakerja yang hendak ditukul.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 8
3.5 PAHAT

Pahat ditempa mengikut saiz dan bentuk yang tertentu sebagaimana kikir
pahat juga merupakan alat tangan yang di perbuat dari keluli bermutu tinggi
yang dikeraskan dan di baja. Pahat adalah alat tangan yang digunakan untuk
memotong, menatal atau membuang logam. Pahat mestilah digunakan
dengan tukul biasa atau tukul peumatik.


3.5.1. Sudut mata pahat : Apabila hendak memahat sesuatu bahan bahan
sudut-sudut yang berikut perlu diberi perhatian supaya kerja tersebut dapaat
dilakukan dengan berkesan. Sudutpahat dipegang antara 35% hingga 40%.
J ika keluar daripada lingkungan tersebut pemotongan yang tidak sempurna.
Sudut pemotongan mata pahat bergantung kepada kekerasan bahan yang
hendak dipotong.LOGAM SUDUT
Keluli 70%
Besi tuanganI 60%
Keluli serderhana 60%-70%
Loyang 45%-60%
Tembaga 45%
Aluminium 30%
3.4.1 J adual sudut mata pahat

3.6. Bahagian-Bahagian Pahat.

Mata pahat

Batang pahatKepala pahat

Sudut mata pemotong

Rajah: 3.44 : Nama Bahagian Pahat.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 9
3.7 J enis-jenis pahat

Terdapat empat jenis pahat yang biasa digunakan didalam bengkel
kejuruteraan iaitu:
3. . Pahat mata rata

. ii. Pahat mata bulat

iii Pahat mata bentuk intan

. iv. Pahat mata lintang3.7.1. Pahat mata rata

Pahat ini biasa nya digunakan untuk kerja-kerja am Saiz pahat yang sesuai
untuk kerja-kerja am iaitu 25mm lebar dan 200mm panjang sudut mata pahat
ini di canai mengikut kekerasan bahan yang hendak dipotong.


3.7.2. Pahat mata melintang

Pahat ini digunakan untuk memotong celah yang tidak dapat dipotong
dengan pahat rata, memotong alur-alur pada permukaan yang lebar,
memotong alur kunci pada shaft dan takal. Pahat ini berukuran lebih kurang
200mm panjang dan 6-12mm lebar.
3.7.3. Pahat mata bulat

Pahat ini digunakan untuk memotong alur-alur minyak, membetulkan
penjuru bulat pada lubang yang dalam.3.7.4. Pahat mata bentuk intan

Pahat ini digunakan untuk membetulkan lubang-lubang yang telah teranjak
pusatnya semasa hendak mengerudi, memotong penjuru yang tajam. Pahat
mata bentuk intan ini bolih digunakan untuk memotong kepingan logam.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 10
3.7.5. Pahat berkepala cendawan
Kepala pahat akan menjadi bercendawan jika ia digunakan selalu. Ini amat
merbahaya kerana serpihan dari kepala bercendawan boleh terkena angota
badan kita. Oleh itu jika terdapat kepala pahat berbentuk cendawan ianya
hendaklah dicanai kebentuk asal.
Bahagian belakang pahat
yang telah berbentuk
seperti cendawan akibat
hentaman tukul besi.


Batang pahat
Raj.3.45 Pahat berkepala cendawan

3.8. Gaya memahat.

Gaya memahat amatlah penting . Pahat hendaklah dipegang dibahagian
kepala dan tukul pula hendaklah di pegang dihujung batangnya. Fokuskan
mata pada garisan pemotong supaya dapat memahat dengan tepat


3.9. Langkah keselamatan semasa memahat.

i. J angan mengunakan pahat berkepala cendawan kerana serpihan
nya mungkin akan melayang dan mengenai mata
ii. J angan memegang pahat dengan tangan yang berminyak.

Bersihkan tangan daripada minyak sebelum memegang pahat.

iii. Bendakerja yang hendak dipahat hendaklah dipegang dengan kuat
pada ragum.
iv. J angan gunakan pahat yang telah rosak untuk kerja memahat.

v. Pegang pahat hampir dengan kepalanya dengan kuat apabila
mengetuk.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 11

vi. J angan berdiri dihadapan orang yang sedang menjalankan kerja
memahat.
vii. Semasa memahat lihat pada tempat yang hendak dipahat .


Saya perlu buat ulang kaji ..untuk
masa depan saya.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 12

AKTIVITI 3B

3.5 Lakardan namakan bahagian-bahagian pahat

3.7 Namakan 4 jenis pahat.
i.
ii.
iii.
iv.


3.8 Apakah kegunaan pahat mata lintang

3.9 Terangkan 5 perkara yang perlu di beri perhatian semasa menjalankan kerja memahat
i.
ii.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 13


MAKLUM BALAS 3B3.6 Lakardan namakan bahagian-bahagian pahatMata pahat

Kepala pahat

Sudut mata pemotong3.7 Namakan 4 jenis pahat..

. i. Pahat mata rata

. ii. Pahat mata bulat

iii. Pahat mata bentuk intan

. iv. Pahat mata lintang3.8 Apakah kegunaan pahat mata lintang

Pahat ini digunakan untuk membuat alur atau peparit yang dasarnya rata kerana pahat
ini bermata lebar iaitu 6 mm hingga 12mm.


3.9 Terangkan 3 perkara yang perlu di beri perhatian semasa menjalankan kerja memahat
i. Mata pahat hendaklah dalam keadaan yang tajam.
ii. Kepala pahat hendaklah dalam keadaan baik yakni tidak berbentuk kepala
cendawan
iii. Bendakerja yang hendak dipahat mestilah diletakkan dengan tetap yakni diapit
dengan ragum.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 14
3.10. PENGULIR DALAM

Pengulir dalam diperbuat daripada keluli berkarbon tinggi atau
keluli tahan lasak yang dikeraskan dan dibajakan,dua atau empat
lurah dipotong secara memanjang untuk mengizinkan tatal keluar
dan lelehan pemotong masuk. Dihujung batang dibuat bersegi
untuk membolehkan perengkoh memusingkan pengulir semasa
mengulir. Pengulir dalam biasanya diperbuat dalam tiga jenis
dalam satu set. Untuk pemotongan sebarang saiz. Pengulir dalam
disebut tirus, sedang dan pepat atau tirus, kedua dan palam.


i. Tirus: mempunyai tirus dari 8 hingga 10 ulir skru dan
digunakan pada permulaan mengulir. Pengulir memasuki
lubang dan memotong sepenohnya.
ii. Sedang: mempunyai 2 atau 3 ulir skru yang ditiruskan
dan digunakan selepas mengunakkan pengulir tirus.
Sekiranya lubang tembus pengulir ini tidak perlu
digunakan kerana mengunakan pengulir tirus sahaja
sudah memadai
iii. Pepat: mempunyai ulir hingga kehujung dan pengulir ini
hendaklah digunakan sebagai pengulir terakhir apabila
ulir skru penoh hendak dipotong hingga kedasar .


3.11. PENGULIR LUAR

Pengulir luar ialah alat yang digunakan untuk memotong ulir skru luar,
disatu permukaan pengulir ditandakan saiz jenis ulir skru dan jarak ulir
skrunya. Di permukaan ini juga ulir skru ditiruskan sedikit untuk
membolehkan pemotongan ulir skru bermula dengan mudah. Adalah
sangat musahak pengulir dipasangkan ditempat yang betul didalam
tonggak agar permukaan yang tirus dapat memulakan proses mengulir.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 15


3.11. J ENIS-J ENIS PENGULIR LUAR

i. Pengulir luar padu : Digunakan untuk memotong semula atau
membetulkan benang yang rosak. Saiznya tetap dan tidak boleh
dilaraskan. Spana yang sesuai boleh digunakanuntuk
memusingkan pengulir .


ii. Pengulir luar bulat berbelah boleh laras: mempunya tiga skru
pelaras yang membolehkan pelarasan dalam benang yang lebih
atau kurang daripada dalam benang piawai. Tonggak pengulir di
guanakan untuk memusingkan pengulir itu. Biasa nya digunakan
benang saiz kurang daripada 12mm.


iii. Pengulir luar bulat berbelah boleh laras: mempunyai dua
amper pengulir untuk tiap-tiap saiz dinomborkan 1 dan 2.
Berbagai-bagai pelarasan untuk saiz boleh dibuat . Digunakan
untuk memotong ulir skru berdiameter besar.
3.13. LANGKAH-LAGKAH MENGULIR .

i. Pilih pengulir dalam dan perengkohnya yang betul untuk kerja
yang dibuat. Gunakan pengulir dalam tirus untuk permulaan
mengulir.
ii. Masukan pengulir kedalam lubang setegak yang mungkin, tekan
perengkuh kebawah dengan daya tekanan sama pada kedua
pemegangnya, dan pusingkan mengikut arah pusing jam(untuk
ulir skru kanan) lebih kurang dua kali.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 16
iii. Tanggalkan perengkoh dan periksa kepersegian pengulir (90%

dengan bahan kerja) pada dua tempat.

iv. Sekiranya tidak tegak tanggalkan perengkoh dan laraskan kembali
pengulir itu.
v. Apabila pengulir dalam telah mula memotong dan kepersegiannya
telah diperiksa, pusingkan pengulir itu lebih kurang setengah
pusingan dan pusingkan balik kebelakang untuk mematahkan
tatal.
vi. Teruskan mengulir sehingga siap, gunakan pengulir kedua jika
perlu, gunakan lelehan pemotong yang sesuai semasa mengulir
iaitu:Bahan J enis leleahan
Keluli, kupram,gangsa Minyak, minyak berlarut
Aluminium Paraffin, minyak berlarut
Loyang, Besi tuangan Kering (tidak perlu lelehan)


i. Apabila memotong ulir skru dilubang sekat(buntu),
gunakan ketiga-tiga pengulir mengikut turutan, tirus,
sedang, dan akhir sekali gunakan pengulir pepat
Sebelum menggunakan pengulir pepat, keluarkan
semua tatal dari lubang dan berhati-hati apabila pengulir
telah menyentuh dasar lubang, jangan di pusingkan lagi.
ii. Berikan perhatian yang lebih apabila mengunakan
pengulir yang kecil kerana ia mudah patah.


3.14. SEBAB-SEBAB PENGULIR DALAM PATAH

i. Tidak mengikut aturan mengunakan pengulir, mestilah
menggunakan pengulir tirus terlebih dahulu.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 17
ii. Memaksa pengulir itu masuk dengan memusingkannya
secara berterusan, sepatutnya mestilah dipusingkan
balik supaya tatal dapat di patahkah.
iii. Menggunakan daya tekanan yang kuat semasa
memusingkan pengulir.
iv. Tidak mengunakan lelehan pemotong.

v. Tidak mengeluarkan tatal didalam lubang semasa
mengulir lubang sekat.


3.15. SAIZ GERUDI PENGULIR DALAM

i. Saiz gerudi pengulir dalam ialah saiz gerudi yang
digunakan untuk membolehkan sebahagian daripada
bahan didalam lubang tinggal agar dapat di potong oleh
pengulir. Saiz gerudi tersebut mestilah lebih kurang
sama dengan garispusat kecil


ii. benang . Garispusat kecil boleh didapati dengan
menolakan 2 kali dalam benang dari garispusat besar
benang contoh 1.
Saiz gerudi (SG) untuk benang M 20 x 2.5mm

SG = 20-2(0.5413 x 2.5)

=20-2.71

=17.29 mm.Oleh itu , saiz mata gerudi yang dipilih mestilah yang
paling amper besar dengan 17.29mm. Dari segi teori
nya, saiz gerudi mestilah sama dengan saiz
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 18
garispusat kecil benang tersebut tetapi dari segi
pratikal nya, pengulir di samping memotong ia juga
mengesel puncak benang . Sekira nya saiz lubang
gerudi tidak dibesarkan sedikit, maka ini boleh
menyebabkan pengulir itu tersepit atau patah. Oleh
yang demikian rumusan untuk saiz gerudi pengulir
dalam yang mudah di ingati dan yang akan
memberikan 92% saiz benang penuh ialah:
SG =Garispusat besar jarak benang.

Maka itu, saiz gerudi untuk benang M20 x 2.5

SG =20 2.5

=17.5 mm.3.16. TERMINOLOGI ULIR SKRU3.16.1. Garispusat besar: ialah garispusat yang paling besar bagi
skru atau nat.Garispusat ini juga di kenali sebagai garispusat luar
atau namaan.


3.16.2. Garispusat kecil : ialah garispusat yang paling kecil pada
ulir luar atau dalam.
3.16.3. Garis pusat Pic Ulir : ialah garispusat selinder
bayangan(tidak dapat dilihat) yang melalui benang pada satu titik
dimana lebar benang adalah sama.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 19
3.16.4. J arak ulir : ialah jarak dari satu titik pada ulir kesatu titik
yang sama diulir yang berikutnya, diukur selari dengan paksi.


3.16.5. Maju ulir : jarak benang sekeru itu maju kehadapan pada
paksinya dalam satu pusingan. Pada benang satu punca
majunya adalah sama dengan jaraknya benang. Pada benang
dua punca majunya adalah dua kali jarak benang. Pada benang
tiga punca, majunya adalah tiga kali jarak benang.

Maju Ulir
3.16.6. Dasar ulir : ialah permukaan bawah hasil sambungan dua

sisi benang bersebelahan

Puncak ulir

Dasar ulir
3.16.7. Puncak ulir : ialah permukaan atas hasil sambungan dua
sisi benang bersebelahan.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 20
3.16.8. Rusuk ialah permukaan benang tempat sambungan puncak.

Rusuk
3.16.9. Sudut benang: ialah sudut yang terkandung diantara rusuk

benang diukur pada paksinya

Sudut benang
3.16.10. Dalam benang : ialah jarak antara puncak dan dasar diukur
seranjang dengan paksi
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 21
3.16.11. Sudut heliks : ialah sudut yang diterbitkan oleh benang dengan satu

satah yang bersudut tegak dengan paksi benangSudut heliks
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 22PENILAIAN KENDIRI1. Terdapat berbagai jenis tukul yang digunakan dalam kerja kejuruteraan mengapakah
tukul itu direkabentuk sedemikian rupa. Huraikan jawapan anda serta dengan
contohnya sekali.


2. Terdapat beberapa jenis pahat besi yang digunakan dalam kerja kerja dibengkel
kejuruteraan. Namakan tiga jenis pahat besi yang anda tahu dan berikan contoh
kegunaannya.


3. Apakah yang perlu dilakukan ke atas mata pahat dan tukul besi supaya ianya tahan
hentaman dan tidak mudah tersompek ketika ianya digunakan.


4. Berikan 4 (EMPAT) langkah-langkah keselamatan ketika anda menggunakan pahat
besi.
5. Lakarkan dan namakan bahagian-bahagian pada benang ulir.6. Berikan beberapa kelebihan benang halus berbanding benang kasar.


http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 23MAKLUM BALAS


1. Tukul direkabentuk dengan berbagai-bagai rupa adalah kerana untuk
disesuaikandengan kerja-kerja yang hendak dilakukan. Contohnya tukul
bongkol bulat terdiri daripada kepala tukul lurus dan kepala bulat. Tukul kepala
yang lurus itu dapat digunakan untuk kerja menukul ke atas permukaan yang
rata. Manakala bongkolnya yang bulat dapat digunakan untuk mebentuk
kepala ribet bulat dan juga membentuk bentuk-bentuk yang mungkum seperti
mangkuk,


2. Tiga jenis pahat besi ialah:

-Pahat rata kegunaanya untuk memotong bahagian tengah logam

-Pahat melintang kegunaanya untuk membuat alur atau peparit pada
bongkah logam.
-Pahat mata intan kegunaannya untuk membuat mata parut.3. Mata pahat dan kepala tukul perlu dikeraskan dengan cara dijalankan proses
pembajaan ke atas bahagian mata dan kepalanya supaya tahan hentaman dan
tidak mudah haus.


4. Langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan pahat besi ialah:

i. Mata pahat hendaklah dalam keadaan yang baik dan tajam.
ii. Kepala pahat tidak berbentuk cendawan yang berlebihan.
iii. Gunakan jenis pahat yang betul untuk kerja yang hendak dibuat.
http://modul2poli.blogspot.com/
TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J 1003/3/ 24
5. Nama-nama bahagian ulir sekeru.


puncak dasar

.


Garispusat minor Garispusat
major
6. Beberapa kelebihan benang halus berbanding benang kasar ialah:

- Benang halus lebih kuat mencengkam.

- Benang halus tidak mudah melonggar

- Memberikan ikatan yang lebih kukuh dan jitu
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/1


Dapat menggunakan alat-alat pengukur asas
dengan betul dan boleh mendapat bacaan yang
tepat

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :

Menamakan alat-alat pengukur asas seperti pembaris keluli, tali
pita, angkup dalam dan angkup luar.
Menyatakan pelbagai jenis dan saiz mikrometer.
Melakar dan menamakan bahagian- bahagian micrometer luar.
Menyatakan prinsip asas micrometer.


Berkebolehan membaca dan melakarkan bacaan micrometer
dalam (metrik dan imperial).
Menerangkan cara penggunaan micrometer.
Melakar dan menamakan bahagian-bahagian angkup vernier.
Menyatakan prinsip asas vernier.
Menerangkan cara-cara menggunakan angkup vernier.
Membaca dan melakarkan bacaan angkup vernier (metrik dan
imperial).
Menyatakan pelbagai alat pengukur yang menggunakan prinsip
vernier seperti jangka sudut serong vernier dan tolok tinggi
vernier.s
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/2INPUT

4.0 PENGENALAN

Dalam bidang ketukangan, istilah menanda bermaksud membuat
tanda diatas permukaan logam yang akan .dimesin atau digegas. Ini
termasuklah menandakan garisan, bulatan, lengkuk, jarak dan juga
pusat. Tanda yang telah dibuat digunakan sebagai panduan apabila
hendak memesin atau memasang benda kerja. Dengan menanda, kita
dapat mengetahui berapa banyak bahan yang harus dibuang atau
bahagian mana yang harus dipotong atau dibuat lubang. Butir-butir
dan spesifikasi tandaan ini biasanya didapati dan dipindahkan
daripada lukisan atau cetakan biru keatas permukaan benda kerja .

Tahukah anda bahawa setiap penandaan yang dilakukan
memerlukan alat-alat pengukuran dan pengujian, dimana tanpa alat-
alat ini kerja yang dilakukan mungkin kurang berkualiti dan tidak
menepati spesifikasi atau piawaian yang dikehendaki. Oleh yang
demikian didalam unit 4 ini anda akan dapat mengenali alat-alat
pengukuran dan memahami kepentingan alat pengukuran dalam
bengkel mekanikal.

4.1 ALAT-ALAT PENGUKUR ASAS

Terdapat berbagai-bagai jenis alat pengukur asas yang biasa
digunakan dalam kerja-kerja menanda. Dibawai ini disenaraikan
beberapa alat penting yang biasa digunakan dalam bengkel
kejuruteraan mekanikal.

Pembaris keluli
Sesiku bergabung
Angkup luar dan angkup dalam
Jangka tolok
Penubuk
Penggarit
Sesiku L
Sesiku serong
Jangka sudut
Jangka sudut vernier
Tolok permukaan
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/3


PEMBARIS KELULI
Pembaris keluli diperbuat daripada keluli kalis karat atau keluli alat.
Skalanya dalam unit inci dan metrik. Pembaris keluli metrik boleh didapati
dalam berbagai-bagai ukuran panjang, iaitu daripada 6 milimeter hingga1
meter, bagaimanapun jenis yang lazim digunakan berukuran 150 milimeter
hingga 300 milimeter.
Pembaris keluli metrik disenggatkan kepada setengah dan satu
millimeter, sementara pembaris keluli inci dibuat senggatan dalam pecahan
dan perpuluhan. Pecahan yang ,biasa ialah1/64, 1/32, 1/16 dan1/8 inci.
Pembaris jenis perpuluhan pula membolehkan pecahan yang lebih kecil
daripada 1/64 inci dibaca, kerana pembaris jenis ini mempunyai senggatan
0.100(1/10 inci), 0.050(1/20inci), 0.020(1/50inci) dan 0.010(1/100inci). Rajah
dibawah menunjukkan nilai tiap-tiap satu senggatan yang terdapat dalm
ketiga-tiga jenis ukuran, iaitu metrik, pecahan dan perpuluhan.


ANGKUP LUAR
Angkup luar mempunyai kaki yang bengkok kedalam. Ia sama ada je
Nis bercantum ketat ataupun jenis bercantum pegas. Kegunaan angkup
luar adalah untuk mendapatkan dimensi sebelah luar benda kerja bulat
atau rata, ketebalan dinding silinder dan bahagian benda kerja bertingkat.ANGKUP DALAM
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/4


Binaan dan bentuk angkup dalam hampir serupa dengan angkup luar
kecuali ia mempunyai kaki yang bengkok keluar. Kegunaan angkup dalam
pula adalah untuk mengambil ukuran pada sebelah dalam seperti garis
pusat batang paip, garis pusat lubang, lebar lurah, lengkang lurah alur
kunci dan sebagainya.

4.2 JENIS DA N SAIZ MIKROMETER

Mikrometer merupakan alat pengukur jitu yang lazimnya digunakan
dalam bengkel mesin kerana ia dapat mengukur ukuran-ukuran yang
paling kecil dengan tepat. Terdapat berbagai jenis micrometer yang
biasa digunakan, antaranya ialah :

i) Mikrometer luar
ii) Mikrometer dalam
iii) Mikrometer tolok dalam

Mikrometer boleh dibaca dengan dua kaedah iaitu dalam unit metrik
dan unit imperial. Biasanya ukuran yang paling kecil yang boleh
dibaca oleh micrometer
Ialah 1/100 milimeter(0.01). Manakala micrometer inci pula boleh
membaca sehingga 1/1000 inci (0.001inci) dan 1/10000 inci (0.0001
inci). Terdapat tiga saiz micrometer yang biasa digunakan untuk
kesemua jenis-jenis micrometer diatas iaitu :

1. Mikrometer 0 25 mm
Muka andas dan spindal tertutup rapat apabila angka sifar
pada laras sejajar dengan angka sifar pada bidal
dan bacaannya ialah 0mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/5


2. Mikrometer 25 50 mm
Walaupun angka sifar sejajar antara satu dengan yang lain
tetapi jarak muka ukuran ialah 25mm dan bacaan bermula
daripada 25mm.

3. Mikrometer 100 150 mm
Bacaan untuk mikrometer ini bermula daripada 100mm.

4.3 LAKARAN DAN NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN MIKROMETER LUARA) BINGKAI
Bingkai berbentuk separuh bulatan, mempunyai spindal
dibahagian hujung sebelah kanan dan andas disebelah
kiri.

B) ANDAS
Dipasang tetap disebelah kiri bingkai. Bagi sesetengah
andas, diletakkan tip tungsten karbida pada bahagian
mukanya supaya tidak cepat haus.

C) SPINDAL
Dibahagian hujung sebelah kanan terdapat benangyang
boleh berputar dengan bantuan nat yang dilekatkan
pada bidal. Apabila bidal diputar spindal akan bergerak
maju dan mundur ke permukaan andas. Hujung sebelah
kirinya juga diletakkan tip tungsten karbida.

D) LARAS
Bahagiannya terdapat senggatan-senggatan yang dibuat
disebelah menyebelah garisan selari yang menjadi
datum kepada micrometer. Bahagian atasnya pula
disenggatkan pula kepada 25 bahagian dan satu
lsenggatan bersamaan 1mm. Manakala bahagian
dibawahnya pula senggatan dibuat membahagi dua
senggatan diatas, bermakna satu garisan bersamaan
0.5mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/6E) BIDAL
Muka lilitan bidal disenggatkan kepada 50 bahagian
yang sama. Tiap-tiap satu bahagian bersamaan 0.01mm.F) PENGANJAK HALUS
Terletak dibahagian hujung bidal. Kegunaannya adalah
untuk memdapatkan bacaan yang tepat, tekanan,
mengukur mestilah tekal dan berdasarkan rasa
sentuhan.4.4 PRINSIP ASAS MIKROMETER

Mikrometer bekerja berasaskan pergerakan ulir skru. Spindalnya
mempunyai skru dengan pic uli r 0.5 mil imeter. Ia boleh berputar
dengan bantuan nat yang dilekatkan pada bidal, dimana apabila bidal
diputarkan spindal akan bergerak maju atau mundur ke permukaan
andas. Oleh sebab itu pic ulir mikrometer ialah 0.5mm, maka setiap
satuputaran penuh bidal, spindal bergerak 0.5mm. Setiap satu
pusingan bidal, pergerakan yang dibuat oleh spindal sejauh 0.5mm,
maka tiap-tiap satu senggatan bidal ialalh 1/50 x 0.5 = 0.01mm.
Permukaan andas dan spindal disebut muka ukuran kerana benda
kerja diukur diantara dua permukaan ini. Untuk memulakan satu-satu
ukuran, angka sifar pada bidal hendaklah sejajar dengan angka sifar
pada laras.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/7
a. 0mm-20mm
20mm- 50mm
50mm- 100mm
c. 0mm- 15mm
15mm- 25mm
25mm- 50mm
e. 0mm- 25mm
25mm-45mm
45mm-65mm

b.

0mm- 25 mm d. 0mm- 25mm f.

25mm-50mm
25mm- 50mm
50mm- 75mm
25mm- 50mm
100mm- 150mm
50mm-75mm
75mm-95mm

Mengapakah sesetengah muka andas pada mikrometer diletakkan tip
tungsten karbida:


a. nampak cantik
b. lebih kuat
c.
d.
tahan haus
lebih tepat
e.
f.

tahan karat
lebih murah


AKTIVITI 4A4.1 Manakah antara yang berikut bukan alat pengukuran asas dalam bengkell
kejuruteraan mekanikal:

a. pembaris keluli c. angkup dalam e. tali pita
b. angkup vernier d. sesikuL f. penggarit

4.2 Manakah antara berikut tiga jenis saiz mikrometer yang sering digunakan:
4.34.4 Berikut adalah nama-nama bahagian pada sebuah mikrometer kecuali:

a. Bingkai c. laras e. rahang
b. Spindal d. andas f. bidal

4.5 Muka lilitan bidal disenggatkan kepada 50 bahagian yang sama.setiap
senggatan bersamaan dengan:

a. 0.01mm c. 0.05mm e. 0.02mm
b. 0.10mm d. 0.50mm f. 0.20mmCuba jawab soalan latihan diatas dan
semak jawapan pada maklum balas
disebelah, pastikan anda faham. J ika
tidak, sila lakukan ulang kaji semula
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/8
MAKLUM BALAS 4A
4.1 a. (pembaris keluli) antara alat pengukuran asas bengkel
kejuruteraan mekanikal
b (angkup vernier) antara alat pengukuran asas bengkel
kejuruteraan mekanikal
c. (angkup dalam) - antara alat pengukuran asas bengkel
kejuruteraan mekanikal
d. (sesiku L) - antara alat pengukuran asas bengkel
kejuruteraan mekanikal
e. (tali pita) - antara alat pengukuran asas bengkel
kejuruteraan mekanikal
f. (penggarit) - alat penguji dan penanda dalam bengkel
kejuruteraan mekanikal

4.2 Tiga jenis saiz mikrometer yang sering digunakan adalah:

d. 0mm 25mm
25mm 50mm
100mm 150mm

4.3 Tujuan sesetengah muka andas pada mikrometer diletakkan tip tungsten
karbida adalah supaya :
4.4
c.

a.
tahan haus

(bingkai) bahagian pada sebuah mikrometer
b.
c.
(spindal) bahagian pada sebuah mikrometer
(laras) - bahagian pada sebuah mikrometer
d.
e.
(andas) - bahagian pada sebuah mikrometer
(rahang) bahagian pada sebuah angkup vernier
f. (bidal) - bahagian pada sebuah mikrometer

4.5 Setiap senggatan pada muka lilitan bidal bersamaan dengan :

a. 0.01mm
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/9
INPUT
4.5 BACAAN DAN LAKARAN PADA MIKROMETER (METRIK DAN
IMPERIAL)

MEMBACA MIKROMETER METRIK/IMPERIAL
(Kaedah membaca mikrometer metrik dan imperial adalah sama,
cuma nilai bacaannya sahaja yang berbeza).

i) Bacaan sengagatan terakhir pada laras atas
yang dilalui oleh bidal didarabkan 1mm.
ii) Bacaan senggatan pada laras bawah yang
terhampir dengan 1mm didarabkan dengan
0.50mm.
iii) Bacaan senggatan pada bidal yang sejajar
dengan garisan skala laras didarabkan
dengan 0.01mm.
iv) Campurkan ketiga-tiga bacaan diatas.
Jumlah nilai tersebut merupakan bacaan
bagi micrometer itu.

4.6 CARA MENGGUNAKAN MIKROMETER

Cara menggunakan micrometer ialah dengan mendapatkan tekanan
mengukur dengan betul, elakkan memutar bidal berlebihan. Sebaliknya
dapatkan rasa sentuhan yang betul. Micrometer hendaklah dipegang pada
tapak tangan dan diapit dengan jari kelilngking atau jari manis. Biarkan ibu
jari dan jari talunjuk bebas memutarkan bidal untuk melaraskan spindal.
Benda kerja hendaklah diletakkan diantara permukaan andas dengan
spindal. Putar bidal sehingga kedua-dua muka ukuran itu menyentuh
benda kerja. Untuk merasa sentuhan, gerakan kehadapan atau
kebelakang perlahan-lahan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/104.7 LAKARAN DAN NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN ANGKUP VERNIERA) BADAN
Berbentuk seperti sebilah pembaris keluli yang mempunyai
senggatan dalam unit metrik atau inci. Senggatan ini dinamakan
skala utama.

B) PLAT VERNIER
Plat vernier mempunyai skala vernier dan boleh digerak-gerakkan
disepanjang badan.

C) RAHANG
Terdiri daripada rahang tetep dan rahang gelangsar. Rahang tetap
merupakan bahagian daripada badan .manakala rahang gelangsar
merupakan sebahagian daripada plat vernier.

D) RUSUK
Berbentuk runcing dan terletak disebelah atas. Binaannya hampir
sama dengan rahang tetapi ia digunakan untuk mengukur ukuran
sebelah dalam.

E) SKRU PENGUNCI
Digunakan untuk mengunci plat vernier, supaya ukuran tidak
berganjak semasa angkup vernier dikeluarkan dari benda kerja. Ini
dapat mengurangkan kesilapan semasa mengukur.
F) BILAH PENGUKUR DALAM
Merupakan satu bilah kecil, boleh digerakkan keluar atau masuk
dalam lurah dibahagian belakang badan apabila rahang dibuka.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/11


4.8 PRINSIP ASAS SKALA VERNIER

Skala vernier digunakan untuk membolehkan kita membaca tanpa
teragak-agak sekiranya ukuran itu terletak diantara dua tanda senggatan
pada satu-satu skala. Oleh itu angkup vernier mestilah :

i) mempunyai dua skala iaitu skala utama dan skala vernier.
ii) senggatan pada skala utama dibuat lebih besar daripada
skala vernier.
iii) Perbezaan antara skala utama dengan skala vernier
merupakan bacaan yang paling kecil yang boleh dibuat.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/12

AKTIVITI 4B
4.1 Berapakah bacaan jangkalus (mikrometer) dibawah:a. 21.29 mm c. 21.55 mm e. 21.79 mm
b. 29.21 mm d. 31.79mm f. 31.55 mm


4.2 Namakan bahagian-bahagian mikrometer dibawah:4.3 Namakan bahagian-bahagian angkup vernier dibawah:
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/13
4.4 Nyatakan dua dari tiga prinsip asas skala vernier

4.5 Berapakah bacaan angkup vernier dalam gambarajah dibawah:
(ketepatan vernier 0.02mm)


a. 24.27mm c. 24.00mm e. 24.84mm
b. 24.54mm d. 24.42mm f. 24.65mm
Cuba jawab soalan latihan diatas dan
semak jawapan pada maklum balas
disebelah, pastikan anda faham. J ika
tidak, sila lakukan ulang kaji semula
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/14
4.1 e. Bacaan senggatan terakhir
pada laras atas

=21 X 1

=21.00mm
Bacaan pada laras bawah yang
terhampir dengan 1mm
Bacaan senggatan bidal yang
= 1 X 0.5 = 0.50mm
sejajar dengan skala
melintang pada laras =29 X 0.01 = 0.29mm

MAKLUM BALAS 4BJ umlah 21.79mm

4.2 a. bingkai c. bidal e. skru jangkalus
b. spindal d. penganjak halus f. andas

4.3 a. rahang tetap c. rusuk e. skala utama
b. rahang gelangsar d. skala vernier f. nat pelaras

4.4 Prinsip asas skala vernier ialah:

1) mempunyai dua skala iaitu skala utama dan skala vernier.
2) senggatan pada skala utama dibuat lebih besar daripada skala
vernier.
3) perbezaan antara skala utama dengan skala vernier merupakan
bacaan yang paling kecil yang boleh dibuat.

4.5 b. Bacaan pada skala utama yang
terhampir dengan 1mm

=24 X 1

=24.00mm
Bacaan skala vernier
senggatan ke-27 yang

sejajar dengan salah satu
pada skala utama =27 X 0.02 =0.54mm
J umlah 24.54mm
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/15

INPUT
4.9 CARA PENGGUNAAN ANGKUP VERNIER

Kelebihan menggunakan angkup vernier dengan mikrometer ialah dimana
micrometer hanya boleh membuat satu bahagian bacaan sahaja
manakala angkup vernier tiga bahagian bacaan iaitu bacaan luar dan
dalam benda kerja, seperti diameter dalam dan diameter luar, lebar alur
dan tebal benda kerja. Manakala fungsi ketiga adalah untuk mengukur
dalam atau tinggi benda kerja.
Cara penggunaan angkup vernier sedikit berbeza dengan mikrometer
dimana jari kelingking atau jari manis tidak perlu diapit pada bingkai
kerana angkup vernier tidak mempunyai bingkai.kedua-dua rahang
angkup vernier perlu dirapatkan pada bahan ukuran dan dengan
perlahan-lahan diputarkan sehingga sedikit rahang telah menyentuh
bahan ukuran, kemudian skru pengunci dikuncikan supaya nilai bacaan
tidak berganjak.

4.10 BACAAN DAN LAKARAN ANGKUP VERNIER (METRIK DAN
IMPERIAL)
(KAEDAH MEMBACA ANGKUP VERNIER METRIK DENGAN ANGKUP
VERNIER INCI ADALAH SAMA CUMA NILAI BACAANNYA SAHAJ A
YANG BERBEZA).

Membaca Angkup vernier Tentukuran 0.02 mm

Skala utama disenggatkan kepada 1 mm bagi tiap-tiap satu senggatan
dan dinomborkan pada tiap-tiap 10 senggatan iaitu 10, 20, 30 dan
seterusnya. Skala vernier pula panjangnya 49mm dan disenggatkan
kepada 50 bahagian yang sama.yang sejajar, senggatan yang ke 50 skala vernier akan sejajar dengan
senggatan ke 49 pada skala utama. Untuk mengetahui perbezaan nilai
antara satu senggatan skala utama dengan skala vernier, maka tolakkan
1mm (nilai 1 senggatan pada skala utama) dengan nilai satu senggatan
pada skala vernier. Nilai satu senggatan pada skala vernier ialah :

50 senggatan skala vernier =49 mm skala utama
1 senggatan =49/50
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/16


=0.98 mm.
Perbezaan nilai senggatan =1 mm 0.98 mm
=0.02 mm

Oleh itu, nilai setiap senggatan pada skala vernier = 0.02 mm.Contoh 1:


Bacaan skala utama yang
terhampir dengan 1 mm =42 x 1 =42.00 mm

Bacaan skala vernier senggatan
ke-16 yang sejajar
dengan salah Satu
garisan pada skala utama =16 x 0.2 = 0.32mm
J umlah 42.32 mm
Oleh itu, bacaan sebenar ialah 42.32 mm.
Contoh 2 :
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/17


Bacaan skala utama yang
terhampir dengan 1mm =65 x 1 =65.00 mm

Bacaan skala vernier senggatan
ke-39 yang sejajar
dengan salah Satu
garisan pada skala utama =39 x 0.02 = 0.78 mm
J umlah 65.78 mm
Oleh itu, bacaan sebenar ialah 65.78 mm.

Membaca Angkup Vernier Tentukuran 0.05 mm

Skala utama disenggatkan kepada 1mm bagi tiap-tiap satu senggatan dan
dinomborkan pada tiap-tiap 10 senggatan iaitu 10, 20, 30 dan seterusnya. Skala
vernier pula yang panjangnya 19mm, disenggatkan kepada 20 bahagian yang
sama. Apabila angka sifar di kedua-dua skala diletakkan pada kedudukan yang
sejajar, senggatan ke-20 pada skala vernier akan sejajar dengan senggatan ke-
19 pada skala utama.
Untuk mengetahui perbezaan nilai bagi senggatan skala utama dengan
skala vernier, maka to
lakkan dengan 1mm (nilai senggatan pada skala utama) dengan nilai satu
senggatan pada skala vernier. Nilai satu senggatan pada skala vernier ialah :
20 senggatan pada skala vernier = 19mm skala utama
1 senggatan = 19/20.
Perbezaan nilai senggatan = 1 0.95 mm
=0.05mm.

Oleh itu nilai setiap sengagatan pada skala vernier =0.05mm.
Contoh 1:
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/18
Bacaan skala utama = 25.00 mm
Bacaan skala vernier apabila
senggatan ke-8 sejajar
dengan salah satu garisan
pada skala utama = 8 x 0.05 = 0.40 mm
J umlah 25.40 mm

Oleh itu, bacaan sebenar ialah 25.40 mm.
Contoh 2:


Bacaan skala utama = 123.00 mm
Bacaan skala vernier apabila
sengatan ke-15 sejajar
dengan salah satu garisan
pada skala utama = 15 x 0.05 = 0.75 mm
J umlah 123.75 mm

Oleh itu, bacaan sebenar ialah 123.75mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/19


4.11 ALAT PENGUKUR LAIN YANG MENGGUNAKAN PRINSIP VERNIER
SEPERTI JANGKA SUDUT VERNIER DAN JANGKA SUDUT VERNIER

Selain angkup vernier, terdapat juga alat-alat pengukur yang lain juga
mengambil skala vernier bagi membolehkan mengambil ukuran yang lebih kecil
seperti; jangka sudut vernier, tolok tingi vernier, tolok dalam vernier, tolok vernier
gigi gear dan sebagainya.


JANGKA SUDUT VERNIER


Kegunaan jangka sudut vernier
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/20


1. Untuk mengukur sudut dengan tepat. Ketepatan boleh
dibaca sehingga 5 atau 1/12 .
2. untuk kerja-kerja menanda atau menguji sesuatu sudut.

Bahagian-bahagian jangka sudut vernier

BILAH

Bilah mempunyai berbagai-bagai ukuran, biasanya 150mm atau 300mm. Ia
dimasukkan kedalam dail, boleh dikilas, dilaraskan dan dikunci pada sebarang
kedudukan sudut.

DAIL

Dail terdiri daripada dua skala, iaitu:

b) skala utama-skala ini disenggatkan kepada
360 iaitu dari 0 -90 , 90 0 , 0 90 , 90
0 . Ia dinomborkan setiap 10 .
c) Skala vernier skala ini disenggatkan
kepada 12 bahagian, setiap satu bahagian
mewakili 5 atau 1/12 dan dinomborkan
setiap 3 senggatan iaitu 15 ,30 ,45 dan
60 .
Kedua-dua skala utama dan skala vernier ini dibuat dua arah dari
angka sifar (0).
PRINSIP MEMBACA UKURAN
J ika bacaan sudut dalam darjah penuh:
Garisan sifar (0) dan garisan ke-60 skala vernier akan sejajar dengan mana-
mana garisan pada skala utama.
Bacaan senggatan utama dari 0 hingga ke senggatan yang telah dilalui oleh
garisan sifar skala vernier dalam arah yang sama. Kemudian dicapurkan jumlah
garisan pada skala vernier yang sejajar dengan mana-mana garisan pada skala
utama, juga dalam arah yang sama.

Contoh 1:
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/21
Garisan sifar (0) skala vernier
melampaui garisan ke-64 skala
utama. Oleh itu bacaannya = 64 00

Garisan ke-2 skala vernier sejajar
dengan salah satu garisan
pada skala utama (dibaca
dalam arah bacaan yang
sama). Oleh sebab setiap 1
senggatan bersamaan dengan
5, maka bacaannya =2 x 5 = 10
jumlah 64 10

Contoh 2:Garisan sifar skala vernier
melampaui garisan ke-20
skala utama. Bacaannya = 20 00
Garisan ke-9 skala vernier
sejajar dengan salah Satu
garisan pada skala utama
(dibaca dalam arah yang
sama). Oleh sebab tiap-tiap
satu senggatan bersamaan
dengan 5, maka bacaannya = 9 x 5 = 45
jumlah 20 45
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/22
AKTIVITI 4C

4.1 Antara yang berikut alat pengukuran yang menggunakan prinsip vernier:

a tolok permukaan c. tolok tinggi vernier e. tali pita

c. angkup J enny d. tolok palam f. tolok dail

4.2 Bagaimanakah saiz sesebuah angkup vernier ditentukan:

a. bilangan skala c. berat angkup e. lebar rusuk
b. panjang badan d. kejituan bacaan f. luas rahang
4.3 Berapakah bacaan jangka sudut vernier dibawah:a. 40 00 c. 45 17 e. 17 60

b.

40 17

d. 45 40 f. 16 45

4.4 Rusuk berfungsi untuk mengukur ukuran bahagian:

a. luar c. ketinggian lurah e. panjang silinder

b. diameter dalam d. diameter luar f. ketebalan bongkah

4.5 Berikut adalah nama-nama bahagian pada sebuah angkup vernier kecuali:

a. Bingkai c. rahang tetap e. skala utama

c.

Skala vernier d. rahang gelangsar f.

rusuk


Cuba jawab soalan latihan diatas dan
semak jawapan pada maklum balas
disebelah, pastikan anda faham. J ika
tidak, sila lakukan ulang kaji semula
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/23
MAKLUM BALAS 4C


4.1 c. Tolok tinggi vernier


4.2

b.

Panjang badan

4.3

f.

Garisan sifar skala vernier
melampaui garisan ke-16
skala utama. Bacaannya =16 00
garisan ke-9 skala vernier
sejajar dengan salah satu

garisan pada skala utama
(dibaca dalam arah yang

sama). Oleh sebab tiap-tiap
satu senggatan bersamaan

dengan 5, maka bacaannya =9 X 5 = 45
jumlah 16 45

4.4

b.

Diameter dalam


4.5

a.

Bingkai

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/24

PENILAIAN KENDIRI


UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA,
ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA
SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI
UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.1. Nyatakan dua kelebihan menggunakan angkup vernier jika dibandingkan2.
dengan jangkalus.

Nyatakan dua kegunaan bagi alat-alat berikut:

(a) pembaris keluli
(b) jangka sudut vernier
(c) angkup vernier
(d) tolok tinggi vernier
(e) angkup jenney
(f) angkup dalam
(g) angkup luar

3. Lukiskan sebuah mikrometer tolok dalam.

4. Lukiskan sebuah angkup vernier.

5. Nyatakan nilai bacaan mikrometer dibawah:

Sumber: pengarang, nama buku, pengeluar, tahun

6. Nyatakan nilai bacaan angkup vernier dibawah:
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/25
7. Nyatakan nilai bacaan jangka sudut vernier dibawah:8. Nyatakan nilai bacaan pembaris keluli dibawah:
9. Nyatakan dua punca ralat sifar pada sesebuah mikrometer:10. Terangkan kegunaan penganjak halus pada sesebuah mikrometer.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/26
1. (a)
(b)
Cepat mendapat nilai bacaan,pada skala utama dan skala vernier.
Boleh mengukur diameter dalam dan luar,lebar lurah dan
kedalaman/ketebalan benda kerja.

2.

(a)

Pembaris keluli
-Boleh membuat ukuran terus dalam metrik dan imperial
-Mengukur jarak yang telah diambil dengan menggunakan angkup
luar dan angkup dalam.


(b)

J angka sudut vernier
-Mengukur sedut dengan tepat sehingga kepada 5 atau 1/12 .
-Membuat kerja-kerja menanda atau menguji sesuatu sudut.


(c)

Angkup vernier
-Mengukur terus panjang,lebar,diameter luar atau dalam.
-Mengukur dalam atau lebar lurah.


(d)

Tolok tinggi vernier
-Mengukur kedalaman lubang, lurah dan lekuk.
-Mengukur dan menanda terus pada plat atau bongkah kerja.


(e)

Angkup jenney
-Mencari pusat pada hujung bar bulat.
-Membuat garisan selari pada bongkah kerja.


(f)

Angkup dalam


MAKLUM BALAS
PENILAIAN KENDIRI

-Mengambil ukuran sebelah dalam seperti diameter paip dan
lubang.
-Mengambil ukuran lebar lurah dan lengkang lurah alur kunci.

(g) Angkup luar
-Mendapatkan dimensi sebelah luar benda kerja bulat atau rata.
-Mendapatkan ketebalan dinding silinder dan benda
kerja bertingkat.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/27
5. Bacaan senggatan terakhir
pada laras atas

=7 X 1

=

7.00mm
Bacaan pada laras bawah yang
Terhampir dengan 1mm
Bacaan senggatan bidal yang
=1 X 0.5 = 0.50mm
Sejajar dengan skala
Melintang pada laras =34X 0.01 = 0.34mm


3. Gambarajah sebuah mikrometer tolok dalam.4. Gambarajah sebuah angkup vernier.

J umlah 7.84mm

6. Bacaan pada skala utama
bacaan pada skala vernier
=2 X 1 = 2.00mm
senggatan ke-45 yang
sejajar dengan salah satu

garisan pada skala utama
jumlah
=45 X 0.02 = 0.90mm
2.90mm

7. Garisan sifar skala vernier
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN J1003/4/28


sejajar dengan salah satu
garisan pada skala utama
maka, bacaannya = 13 00

8. Nilai bacaan pada pembaris keluli,

(a) 295 mm
(b) 284 mm
(c) 267 mm
(d) 251 mm
(e) 214 mm
(f) 5.5 mm
(g) 19.5 mm
(h) 32.5 mm
(i) 43.5 mm
9. Punca-punca yang menyebabkan ralat sifar:
-mikrometer tidak digunakan dengan cara yang betul.
-mikrometer tidak dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna.
-permukaan (muka ukuran) andas dan spindal menjadi haus.
-berlaku kerenggangan atau kelonggaran pada skru spindal.

10. Kegunaan penganjak halus pada mikrometer ialah untuk memastikan
ketepatan ukuran yang dibuat kerana ia mengawal dan mengelakan bidal
diputar berlebihan.


ANDA BOLEHLAH PERGI KE UNIT 5 JIKA
JAWAPAN YANG DIBERIKAN TIDAK
MENGECEWAKAN SAYA. TAHNIAH!!!
SEKALI LAGI.JIKA TIDAK SILA BUAT
ULANGKAJI SEMULA.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 1
Unit 5-1Dapat mengetahui jenis-jenis mata gerudi dan
berkebolehan mengendalikan mesin gerudi.


Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :

Mengenali bahagian utama dan fungsi gerudi
pintal.
Mengetahui cara menentukan saiz gerudi.
Mengenali bahan membuat gerudi.
Mengetahui kaedah menanda sebelum
menggerudi.
Memahami cara memasang mata gerudi dan
benda kerja sebelum menggerudi.
Membezakan jenis-jenis mata gerudi.
Mengetahui cara mencanai dan mengasah
sebatang gerudi pintal.
Mengetahui kesan pada lubang jika mata gerudi
tidak dicanai dengan betul.
Menamakan bahagian-bahagian mesin gerudi.
Mengira kelajuan pusingan
pengumpar(PPM),kadar suapan dan factor
pemilihan kelajuan pemotongan.
Mengenali jenis-jenis penyejuk, fungsi dan
kegunaannya.
Mengetahui langkah penjagaan mata gerudi dan
mesin gerudi.
Mengetahui langkah keselamatan semasa
menggerudi.
Memahami kepentingan memegang benda kerja
dengan kemas semasa menggerudi.
Mengenali jenis pemegang benda kerja pada
mesin gerudi.
Mengetahui kaedah menggerudi lubang besar.
Memahami kepentingan menggerudi pusat dan
lubang pandu.
Mengetahui kegunaan jigs dan langkah yang
perlu diberi perhatian semasa menggerudi.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 2
Unit 5-2INPUT


5.0 PENGENALANGerudi ialah yang digunakan untuk membuat lubang diatas permukaan logam.
Proses menggerudi lubang biasanya dibyat dengan menggunakan mesin gerudi
atau mesin larik. Gerudi diperbuat daripada keluli taha lasak dan tungsten karbida


MATA GERUDI DAN MESIN GERUDI

5.1 Bahagian utama dan fungsi gerudi pintal.
Gerudi pintal biasanya digunakan dalam bengkel
mesin untuk kerja-kerja am. Ia mempunyai dua lurah
heliks yang sama dan bertentangan kedudukan pada
garis pusatnya. Hujung matanya berbentuk kon dan
dicanai supaya dapat menghasilkan sudut pemotong
dan sudut kelegaan (lihat rajah 5.1(a)). Terdapat juga
gerudi pintal yang digunakan untuk kerja-kerja khas
iaitu:
RAJ AH 5.1(A)
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 3
Unit 5-3

(a) Gerudi pintal tiga lurah atau empat lurah

(b) Gerudi pintal sudut heliks rendah dan sudut heliks tinggi

Bentuknya sama dengan gerudi pintal biasa, kecuali sudut heliknya sama
ada lebih kecil atau lebih besar daripada sudut heliks biasa. Sudut heliks
biasa ialah 30. Keistimewaannya ialah ia sesuai untuk menggerudi logam
tempawan dan logam liat. Selain, itu gerudi ini juga menghasilkan lubang
yang dalam. Gerudi pintal sudut heliks rendah pula sesuai untuk
menggerudi bahan-bahan plastik, gentian (fiber), asbestos, bakelit dan
logam-logam tiruan yang lain.(Lihat Rajah 5.1(g) dan 5.1(h)).
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 4
Unit 5-4

BAHAGIAN-BAHAGIAN GERUDI PINTAL
BADAN
Badan terletak diantara hujung mata dengan batang. Ia terdiri daripada :(a) Hujung mata

Hujung mata ialah bahagian hujung yang berbentuk kon, biasanya dicanai dengan
sudut kandung 118, bibir pemotong membahagi dua sudut kandung ini dengan
masing-masing membentuk sudut 59 dari paksi. Panjang hujung mata biasanya
1/3 daripada garis pusat gerudi.
(b) Pusat mata
Pusat mata menyerupai mata pahat yang tajam yang terbentuk daripada pertemuan
bibir-bibir pemotong. Fungsi pusat mata ialah untuk mencungkil dan
memudahkan gerudi masuk kedalam permukaan logam.
(c) Bibir pemotong

Bibir pemotong atau bibir pengerat bertindak sebagai mata gerudi. Ia terbentuk
daripada pertemuan lurah-lurah dengan hujung permukaan berbentuk kon. Bibir
pemotong ini dibuat sama panjang.
(d) Lurah

Lurah terdapat disepanjang bahagian badan.fungsinya ialah:

(i) Untuk membentuk tepi pemotong atau bibir pemotong pada hujung
berbentuk kon.
(ii) Untuk membentuk lorong-lorong bagi tatal keluar.

(iii) Untuk membolehkan bendalir pemotong sampai kehujung mata.
(iv) Untuk memudahkan tatal keluar melalui ruang yang sempit.
(e) Lengkang lurah

Ia merupakan tebing yang memisahkan lurah. Lengkang lurah dianggap sebagai
tulang belakang gerudi ldan lebih tebal dibahagian pangkal supaya gerudi menjadi
lebih tegap.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 5
Unit 5-5

(f) J idar

J idar merupakan tebing sempit yang menonjol disepanjang lurah. Gunanya ialah
untuk memberi telusan kepada badan semasa menggerudi, dengan itu gerudi tidak
bergesel. Geseran ini boleh mendatangkan kepanasan yang cepat dan
menghilangkan baja ataupun boleh menyebabkan gerudi tersepit.
BATANG

Bahagian gerudi yang masuk kedalam spindal mesin melalui cuk gerudi atau liang
sendi yang dinamakan batang. Batang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu :
(a) Batang Lurus

Batang lurus khusus untuk gerudi kecil yang bersaiz 13 mm atau kurang

(Rajah 5.8 (a)). Biasanya ia dipegang dalam cuk gerudi (Rajah 5.9).

(b) Batang Tirus

Batang tirus pula khusus untuk gerudi besar yang mempunkyai saiz lebih
daripada 13 mm (Rajah 5.8(b)). Batang jenis ini boleh menetapkan
kedudukannya sendiri. Ia boleh ;dipasang pada spindal mesin melalui
liang sendi (Rajah 5.10) atau soket (Rajah 5.11) bagi menyesuaikan saiz.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 6
Unit 5-6

Batang gerudi dan lubang spindal mesin serta lubang liang sendi masing-
masing mempunyai tirusan Morse.

PUTING

Puting berbentuk nipis, etrletak dibahagian pangkal gerudi. Puting terdapat pada
gerudi batang titus sahaja. Fungsi puting ialah untuk memudahkan gerudi diputar
kerana puting boleh masuk kedalam alur yang terdapat di dalam lubang spindal
mesin atau soket (Rajah 5.12) atau liang sendi. Gerudi batang tirus boleh
ditanggalkan dari spindal dengan mudah menggunakan alat perenggang (Lihat
Rajah 5.13).

http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 7
Unit 5-7

5.2 CARA MENENTUKAN SAIZ GERUDI

Saiz gerudi terdapat dalam empat sistem ukuran iaitu:
A) Saiz Dalam Sistem Metrik
Bagi gerudi jenis kecil, saiznya ialah daripada 0.04 mm hingga 0.09 mm dalam
langkauan 0.01 mm. Sementara saiz gerudi biasa ialah daripada 0.5 mm hingga
20mm bagi jenis batang lurus dan 8 mm hingga 80 mm bagi jenis batang tirus.
B) Saiz Dalam Sistem Pecahan
Gerudi mempunyai julat saiz daripada 1/64 inci hingga 3 inci dalam langkauan

1/64 inci atau 1/32 inci.

C) Saiz Dalam Sistem Angka

Dalam sistem ini, saiz diberi dengan angka 1 atau bersamaan dengan 0.228 inci
hingga angka 97 atau 0.0059 inci.
D) Saiz Dalam Sistem Huruf

Gerudi juga mempunyai saiz daripada huruf A hingga Z. Gerudi yang bersaiz A
merupakan saiz yang paling kecil dalam set gerudi iaitu 0.234 inci manakala saiz
Z pula merupakan saiz yang paling besar iaitu 0.413 inci.
E) Cara Menguji Saiz Gerudi

Saiz gerudi boleh diuji atau diukur dengan tolok gerudi (Gambar foto 5.1). tolok
ini juga boleh didapati dalam semua sistem saiz gerudi. Saiz gerudi juga boleh
diukur dengan mikrometer (Rajah 5.23). ukuran hendaklah dibuat merentasi jidar
gerudi. Selain menguji ataupun mengukur saiz gerudi dengan menggunakan alat
yang disebutkan tadi,saiz gerudi juga ditandakan pada bahagian batangnya.
Bagaimanapun, tanda ini selalunya hilang apabila gerudi itu selalu digunakan.

http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 8
Unit 5-8

5.3 BAHAN MEMBUAT GERUDI

Gerudi digunakan untuk menebuk lubang bulat pada permukaan benda kerja yang
mempunyai jenis bahan yang berbeza. Oleh itu saiz dan bahan mata gerudi dibuat
bebeza-beza untuk membuat berbagai jenis proses, dimana kebiasaannya saiz
gerudi kecil diperbuat daripada keluli tahan lasak (high speed steel) manakala
bagi gerudi yang besar bahannya diperbuat daripada keluli berkarbon tinggi (high
karbon steel) atau tungsten karbida.
5.4 KAEDAH MENANDA SEBELUM MENGGERUDI

Langkah-langkah yang berikut perlu diikut bagi mendapatkan kedudukan lubang
yang tepat.
i) Tandakan pusat lubang dengan penebuk cucuk.

ii) Buat dua bulatan, satu daripadanya mengipkut saiz lubang dan lyang satu
lagi kecil sedikit (Rajah 5.32). tujuannya ialah supaya pemotongan yang
dibuat oleh mata gerudi dapat dilihat dengan mudah.
iii) Tebuk pusat lubang tadi dengan penebuk pusat.

iv) Hidupkan mesin dan pastikan ;mata gerudi betul-betul diatas pusat
lubang.
v) Periksa sama ada gerudi berputar sepusat atau tidak sepusat. Cara
mengujinya ialah dengan melihat kesan mata gerudi, sama ada diatas pusat
lubang atau terkeluar dari pusat lubang (Lihat Rajah 5.33).
vi) Sekiranya pemotongan terkeluar dari pusat lubang, maka pusat lubang
hendaklah diperbetulkan dengan cara membuat satu l;engkang lurah atau
alur dengan menggunakan pahat mata bulat (Rajah 5.34). ini bermakna
kedudukan pusat diubah.

http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5/ 9
Unit 5-9

5.5 CARA MEMASANG MATA GERUDI DAN BENDA KERJ A SEBELUM
MENGGERUDI
Untuk mendapatkan satu proses menggerudi yang baik dan kerja-kerja yang
berkaitan dengan mesin gerudi, salah satu factor ialah mata gerudi dan benda
kerja mestilah diikat atau dipasang dengan betul.berbagai bentuk dan jenis alatan
tambahan yang digunakan untuk mengikat, dibuat bersesuaian dengan benda
kerja.
Bagi memasang gerudi batang lurus yang bersaiz kecil khususnya yang bersaiiz

13 mm atau lebih kecil darinya, biasanya dipegang dalam cuk gerudi (Lihat Rajah

5.8 dan Rajah 5.9). Manakala gerudi batang tirus khususnya untuk gerudi besar
yang mempunyai saiz lebih daripada 13 mm, ia boleh dipasang terus pada spindal
mesin melalui liang sendi (Rajah 5.10) atau soket (Rajah 5.11). Gerudi batang
tirus boleh ditanggalkan dari spindal dengan mudah menggunakan alat
perenggang (Lihat Rajah 5.13).
Penggunaan ragum atau pengikat yang sesuai dengan proses kerja menggerudi
adalah salah satu faktor menghasilkan proses kerja yang baik, dan mengikat benda
kerja dengan baik juga salah satu factor untuk mendapatkan hasil kerja yang baik.
Berikut adalah kaedah mengikat benda kerja pada ragum gerudi :
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 10
Unit 5-10

1. Bersihkan ragum mesin dengan kain dan pastikan tidak ada kekotoran atau
tatal melekat pada ragum.
2. Pilih sepasang bilah selari yang sesuai tingginya dan bersihkannya.

3. Kikir tipi bahan kerja yang tajam sebelum memasang di dalam ragum.

4. Letakkan bahan kerja diatas bilah selari dan pastikan bahagian yang
hendak hendak digerudi atau yang bertanda berada disebelah atas.
5. Ikat rgum kuat dengan tangan. Jangan guna pengetuk untuk mengikat
ragum.
6. Dengan menggunakan pengetuk lembut atau gandin, ketuk dengan
perlahan-lahan keempat-empat penjuru sehingga bilah selari tidak
bergerak.
7. Sekarang operasi menggerudi boleh dijalankan tetapi pastikan ragum
diikat pada meja mesin gerudi supaya benda kerja tidak bergerak semasa
proses menggerudi dijalankan.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 11
Unit 5-11

AKTIVITI 5 A5.1 Senaraikan empat jenis gerudi pintal5.2 Bagaimana saiz sebatang gerudi diuji5.3 Senaraikan dua jenis bahan membuat gerudi5.4 Terangkan dua kesan pada benda kerja sudut mata gerudi tidak dicanai
denagn betul
a.

b.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 12
Unit 5-12MAKLUM BALAS 5A

5.1 i. Gerudi pintal

ii. Gerudi pintal tiga lurah

iii. Gerudi pintal empat lurah

iv. Gerudi pintal lubang minyak5.2 Tolok Gerudi5.3 i. Keluli tahan lasak
ii. Keluli berkarbon tinggi
iii. Tungsten karbida5.4


a. Gerudi cepat tumpul

b. Hasil permukaan benda kerja kurang baik
c. Hasil kerja tidak tepat.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 13
Unit 5-13

5.6 PERBEZAAN JENIS-JENIS GERUDI

Gerudi dibuat berbagai-bagai jenis dan bentuk supaya bersesuaian dengan kerja
yang dilakukan dan mempercepatkan lagi kerja-kerja diindustri pengeluaran.
Diantara jenis-jenis gerudi yang biasa digunakan ialah :
1. GERUDI PINTAL (TWIST DRILL)

Bentuknya seakan-akan suatu benda yang dipintal. Pintalan ini adalah dari dua
laluan lurah yang berbentuk helik melalui sepanjang badan gerudi. Gerudi ini
digunakan dalam kerja-kerja umum.
2. GERUDI BERGABUNG/GERUDI PUSAT (COMBINATION &
COUNTERSINK/CENTRE DRILL)
Mempunyai dua hujung dan dua pembenam yang bersudut kandung 60 dan
hujung 118. Digunakan untuk menggerudi hujung bahan pada mesin pelarik
supaya dapat disokong oleh tetengah pelarik dan untuk membuat lubang benam
yang kecil serta boleh juga membuang tajam pada hujung lubang yang telah
digerudi. Gerudi ini dibuat dalam dua arah , arah kiri dan arah kanan.
3. GERUDI HUJUNG RATA

Bentuk hujung yang rata pada gerudi ini digunakan untuk meratakan bahagian
dalam lubang buntu supaya berbentuk tepat 90.
4. GERUDI PIPIH (FLAT DRILL)

Bentuk hujung gerudi ini pipih dan bersudut 45. Digunakan untuk menebuk
lubang yang besar dalam kerja-kerja melarik.
5. GERUDI LUBANG BENAM (COUNTERSINK DRILL)

Gerudi ini berukuran besar pada hujung dan kecil pada batang. Hujung gerudi ini
bersudut 60. Digunakan untuk membuat lubang benam bagi membenamkan skru
kepala benam dan rivet kepala benam. Ia juga boleh digunakan untuk membuang
segi pada hujung lubang yang telah digerudi.
6. GERUDI LUBANG SENGGAT (COUNTERBORE DRILL)

Gerudi ini mempunyai dua tingkat garispusat. Satu bagi pemotong dan dihujung
terdapat satu batang pemandu untuk menahan batang gerudi semasa menggerudi.
Digunakan untuk melubang tingkat bagi membenamkan kepala nat atau kepala
pasak.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 14
Unit 5-14

7. GERUDI LURAH LURUS (STRIGHT FLUTED DRILL)

Bentuk lurah gerudi ini lurus sahaja. Digunakan untuk melubang pada bahan yang
lembut seperti aluminium dan juga bahan yang nipis.
8. GERUDI LUBANG MINKYAK (OIL HOLE DRILL)

Bentuk gerudi ini sama dengan gerudi pintal. Pada bahagian badan gerudi ini
terdapat saluran ;minyak yang terus keluar ke bahagian hujung, ini bertujuan
minyak dapat disalurkan terus kedalam permukaan lubang. Ini dapat mengelakan
kepanasan pada benda kerja. Gerudi ini digunakan dalam perindustrian yang
berat.
9. GERUDI LURAH BANYAK (MULTIPLE FLUTE DRILL)

Bentuk gerudi ini sama dengan gerudi pintal tetapi lurah yang memintal pada
badan gerudi ini adalah lebih dari dua. Digunakan dalam kerja-kerja berat.
10. GERUDI BERTANGGA (STEP DRILL)

Benktuk gerudi ini sama seperti gerudi pintal tetapi ianya mempunyai dua ukuran
garispusat. Gerudi ini digunakan dalam kerja-kerja besar dan pengeluaran.
GAMBAR N10
5.7 CARA MENCANAI DAN MENGASAH SEBATANG GERUDI PINTAL Untuk
mencanai dan mengasah sebatang gerudi pintal faktor penting yang perlu diambil
kira ialah sudut-sudut yang hendak dicanai. Terdapat tiga jenis sudut yang harus
diberi perhatian iaitu :
1. Sudut Pemotong

2. Sudut Kelegaan Bibir Pemotong

3. sudut Heliks.

1. SUDUT PEMOTONG

Sudut pemotong bagi gerudi biasa ialah 59 dari paksi iaitu membahagi dua sudut
kandung mata gerudi. J ika sudut ini dicanai dengan betul maka, dengan
sendirinya bibir pemotong menjadi sama panjang, jika tidak, lubang yang
dihasilkan menjadi besar. Bukaan sudut pemotong ini boleh diuji dengan tolok
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 15
Unit 5-15

sudut gerudi (Lihat Rajah 5.14).


RAJ AH 5.14

Bukaan sudut pemotong adalah berbeza-beza iaitu bergantung pada jenis logam
yang hendak digerudi. Sudut yang lazim digunakan ditunjukan dalam rajah 5.15.
Bagi logam keras, sudut pemotongannya lebih besar, tetapi bagi logam lembut
sudutnya lebih kecil. (Lihat Jadual 5.1).
RAJ AH 5.15


2. SUDUT KELEGAAN BIBIR PEMOTONG

Sudut kelegaan bibir pemotong tebentuk dengan mencanaikan permukaan
belakang hingga ke tumit tepi pemotong. Fungsi sudut kelegaan ini ialah supaya
permukaan hujung mata tidak bergesel dengan benda kerja. Sebagaimana sudut
pemotong, sudut kelegaan bibir pemotong juga berbeza-beza, bergantung pada
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 16
Unit 5-16

jenis bahan yang hendak digerudi (Lihat Jadual 5.1).

Untuk jerja-kerja am, sudut kelegaan dicanai antara 8 hingga 12. Bukaan sudut
yang terlalu besar boleh menyebabkan hujung mata gerudi patah kerana tidak
cukup sokongan.(Lihat Rajah 5.16).3. SUDUT HELIKS

Sudut heliks adalah tetap dan tidak dapat diubah dengan cara
mencanai kerana ia telah sedia dibentuk semasa membuat gerudi. Sudut
heliks tinggi digunakan untuk menggerudi logam keras dan teguh,
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 17
Unit 5-17

sementara sudut heliks rendah digunakan untuk menggerudi logam
lembut. Sudut heliks biasanya 30.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 18
Unit 5-18


5.8 KESAN PADA LUBANG JIKA MATA GERUDI TIDAK DICANAI DENGAN
BETUL
Pembentukan hujung mata gerudi yang betul adalah perkara penting yang perlu
diberi perhatian semasa mencanai mata gerudi. Ini termasuklah mencanai sudut
pemotong yang sama besar bukaan dari paksi, bibir pemotong yang sama panjang,
;sudut kelegaan bibir pemotong yang munasabah serta menipiskan lengkang lurah
dengan betul. Keempat-empat faktor diatas boleh mempengaruhi kerja
menggerudi serta hasilnya dari segi :

1. Mengawal saiz dan mutu sudahan lubang

2. Mengawal tatal atau saiz dan pembentukannya

3. Mengawal cara tatal keluar

4. Menguatkan tepi pemotong supaya tidak cepat haus

5. Mengurangkan geseran dan kepanasan

Berikut ini diterangkan lima jenis kesilapan yang sering berlaku semasa mencanai
bibir pemotong serta kesan daripada kesilapan tersebut, iaitu :
(a) SUDUT PEMOTONG SAMA BESAR TETAPI PANJ ANG BIBIR
PEMOTONG BERBEZA
Pusat mata sama letaknya dengan paksi tetapi hanya satu lurah sahaja yang boleh
memotong bahan. Akibatnya lubang lakan menjadi besar (Rajah 5.17).
(b) PANJ ANG BIBIR PEMOTONG SAMA TETAPI BUKAAN SUDUT
PEMOTONG BERBEZA
Ini mengakibatkan pusat mata terkeluar dari paksi, hanya satu lurah yang bekerja
dan lubang menjadi besar akibat putaran hanya pada pusat mata. Seterusnya
gerudi akan bergoncang dan ini boleh mengakibatkannya patah (Rajah 5.18).
(c) KEDUA-DUA SUDUT DAN PANJ ANG BIBIR PEMOTONG TIDAK
SAMA
Pusat mata terkeluar dari paksi, hanya lurah yang bekerja, gerudi berputar pada
pusat mata dan ini menyebabkan lubang menjadi besar (Rajah 5.19).
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 19
Unit 5-19

(d) SUDUT KELEGAAN BIBIR PEMOTONG YANG TERLALU BESAR
DAN TERLALU KECIL
Hujung mata boleh patah sekiranya sudut kelegaan terlalu besar kerana tidak
cukup sokongan, sebaliknya jika sudut kelegaan terlalu kecil, geseran akan
berlaku, ini mengakibatkan permukaan hujung mata menjadi cepat panas, beban
gerudi bertambah kerana gerudi sukar masuk kedalam benda kerja. Ini akan
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 20
Unit 5-20

menghasilkan penyudahan kerja yang tidak memuaskan dan kemungkinan juga
gerudi akan patah. (Rajah 5.20 dan 5.21).(e) LENGKANG LURAH YANG DINIPISKAN TIDAK SEIMBANG
TEBALNYA DARI PAKSI GERUDI
Lengkang lurah harus dinipiskan sekiranya gerudi semakin pendek, ini adalah
kerana lengkang lurah semakin tebal arah ke pangkal. J ika lengkang lurah dicanai
tebal sebelah (Rajah 5.22), ia boleh menyebabkan kesepusatan lengkang lurah dan
garis pusat luar gerudi tidak tepat. Pusat mata yang tidak beranjak dari paksi
mungkin menyebabkan gerudi berputar belong/gelong.

http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 21
Unit 5-21

5.9 NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN MESIN GERUDI

Terdapat berbagai-bagai jenis mesin gerudi pada masa kini yang biasa digunakan
dibengkel mesin dimana kebanyakannya menggunakan kuasa letrik samaada
ianya jenis mudah alih atau jenis tetep, diantaranya ialah :
1. Mesin gerudi tangan (hand drill)

2. Mesin gerudi tangan mudahalih (protable electric drill)

3. Mesin gerudi meja (bench drilling machine)

4. Mesin gerudi jenis tiang (biliar drilling machine)

5. Mesin gerudi jenis turus (column type drilling machine)

6. Mesin gerudi jejarian (radial arm drilling machine)

7. Mesin gerudi gandar berkumpulan (gang spindle drilling machine)

8. Mesin gerudi banyak gandar (multi spindle machine)

Walaupun terdapat berbagai-bagai jenis mesin gerudi pada masa kini nanum
konsep asas dan bahagian-bahagian utama mesin gerudi adalah sama. Gambarajah
mesin gerudi dibawah menunjukkan nama-nama bahagian pada sesebuah mesin
gerudi.

http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 22
Unit 5-22

5.10 PENGIRAAN KELAJ UAN PUSINGAN PENGUMPAR (PPM), KADAR
SUAPAN DAN FAKTOR PEMILIHAN KELAJ UAN PEMOTONGAN
Kelajuan pemotongan ialah pangjang ukuran lilitan mata gerudi dalam ukuran
meter yang dikira apabila ia berputar dalam masa satu minit.
Sebagai contoh, keluli lembut mempunyai kelajuan pemotongan 30 meter per
minit, ini bermakna spindal mesin perlu berputar supaya ukuran lilitan mata
gerudi itu 30 meter dalam masa satu minit. Oleh sebab mata gerudi terdiri
daripada berbagai-bagai saiz, maka spindal juga mempunyai berbagai-bagai
tingkat kelajuan.
Bilangan putaran spindal yang perlu untuk mendapatkan kelajuan memotong yang
betul disebut putaran per minit (PPM). Pada amnya gerudi kecil memerlukan
bilangan putaran yang lebih banyak dalam satu minit berbanding dengan gerudi
besar. Untuk menghitung kelajuan spindal, perkara-perkara berikut perlu
diketahui :
1. Kelajuan memotong bahan

2. Garis pusat mata gerudi

Formula

Untuk menghitug putaran per minit

Putaran per minit (PPM) =Kelajuan memotong (meter per minit)

X Garis pusat (milimeter)
Unit meter perlu ditukarkan kepada unit milimeter, oleh itu
Putaran per minit (PPM) =Kelajuan memotong X 1000
X Garis pusat
iaitu, (PPM) =KP X 1000
D

Contoh 5.1

Hitung kelajunan spindal yang sesuai dalam putaran per minit untuk menggerudi
lubang yang bergaris pusat 15 milimeter diatas sekeping keluli lembut dengan
menggunakan gerudi tahan lasak. Kelajuan memotong yang digunakan ialah 30
meter per minit.

PPM =KP X 1000
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 23
Unit 5-23

Contoh 5.2
D

PPM =30 X 1000

3.142 X 15

=636

Hitung kelajuan spindal yang sesuai dalam putaran per minit untuk menggerudi
lubang yang bergaris pusat 35 milimeter pada sekeping keluli lembut dengan
kelajuan memotong 25 meter seminit. Mata gerudi yang digunakan ialah sejenis
keluli tahan lasak.
PPM =KP X 1000

D

PPM =25 X 1000

3.142 X 35

=227.2

HANTARAN

Hantaran ialah panjang juluran mata gerudi yang masuk ke dalam benda kerja
pada tiap-tiap satu putaran penuh spindal.
Kadar hantaran adalah penting untuk menentukan hayat mata gerudi. J ika terlalu
laju, mungkin tepi pemotongnya pecah, sebaliknya jika terlalu perlahan, hujung
mata bergesel dan cepat menjadi panas.
Formula

Untuk menghitung anggaran masa menggerudi
Anggaran masa menggerudi = P
H X PPM

Dimana, d =Dalam lubang

P =Panjang juluran mata gerudi ( Dalam lubang +panjang hujung
mata )
=d +( 0.3 X D )

D =Garis pusat gerudi dalam milimeter

PPM =Putaran per minit

H =Hantaran pemotong mata gerudi dalam mm per putaran
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 24
Unit 5-24

Contoh 5.3

Kira masa yang diambil untuk menggerudi satu lubang yang bergaris pusat 15
mm dan 52 mm dalam. Kadar hantaran pemotong ialah 0.23 mm dan kelajuan
spindal ialah 320.
Anggaran masa menggerudi = P
H X PPM
= 52 +( 0.3 X 15 )

0.23 X 320

= 56.5

0.23 X 320

= 56.5

73.6

=0.77 minit atau 46 saat
FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN HANTARAN DAN KELAJUAN
Berikut ialah beberap faktor pemilihan kelajuan spindal :
1. Jenis dan keadaan mesin.

2. Ketepatan dan penyudahan kerja.

3. Kuatnya atau tegapnya benda kerja dipegang dalam mesin.

4. Penggunaan bendalir pemotong.

5. Jenis bahan

6. Bahan mata gerudi

5.11 JENIS-JENIS PENYEJ UK, FUNGSI DAN KEGUNAANNYA

Bendalir pemotong menjadi unsur yang sangat penting dalam operasi pemesinan
seperti melarik, mencanai, meraut, menggerudi, menggerudi, melulas,
membenang ( dalam dan luar ), memotong bahan, kerja-kerja tekan dan
sebagainya.
Sebab utama bendalir pemotong digunakan dalam kerja menggerudi ialah untuk
membebaskan haba daripada gerudi dan benda kerja. Tindakan geseran antara
mata pemotong dengan tatal yang dirincih menghasilkan haba yang boleh
menyebabkan tepi mata pemotong melekat seterusnya boleh memecah atau
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 25
Unit 5-25

mematahkan gerudi tersebut. Keadaan ini menghasilkan permukaan lubang yang
tidak baik dn kerja yang tidak tepat.
Bendalir pemotong boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah :

1. Minyak pemotong atau minyak galian.

Tiga jenis minyak galian yang aktif :
(a) Minyak galian bersulfur
(b) Minyak galian sulfur berklorin

(c) Minyak galian berlemak

Tiga jenis minyak galian yang tak aktif :
(a) Minyak galian biasa.
(b) Minyak galian lelemak.

(c) Minyak galian lelemak bersulfur.

2. Minyak boleh larut.

Tiga jenis minyak boleh larut :

(a) Minyak galian boleh larut.

(b) Minyak boleh larut lelemak tinggi.
(c) Minyak boleh larut tekanan lampau.
3. Bendalir pemotong tiruan atau kimia.

4. Penyejuk khas.FUNGSI BENDALIR PEMOTONG

Terdapat berbagai-bagai fungsi bendalir pemotong antaranya ialah :

1. Untuk menyejukkan tepi mata pemotong.

2. Untuk menyejukkan benda kerja.

3. Mengurangkan geseran yang berlaku antara gerudi denlgan gerudi.

4. Membantu memecahkan tatal.

5. menghindar tatal dari melekat ditepi jidar atau bibir pemotong.

6. Untuk mengeluarkan serpihan-serpihan tatal.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 26
Unit 5-26

KEBAIKAN MENGGUNAKAN BENDALIR PEMOTONG

1. Menjimatkan kos gerudi. Penggunaan bendalir pemotong menyebabkan
gerudi lambat haus dan tahan lama, dan dapat menjimatkan masa mengasah
gerudi.
2. Meningkatkan produktiviti. Penggunaan bendalir pemotong membolehkan
kelajuan mesin yang tinggi digunakan, dan kerja-kerja dapat dijalankan
dengan lebih pantas lagi.
3. Menjimatkan tenaga. Disebabkan geseran dapat dikurangkan, mesin-mesin
tidak menggunakan tenaga yang berlebihan.
4. Meningkatkan mutu. Gerudi dapat melakukan pemotongan dengan baik dan
berkesan dan boleh menghasilkan sudahan kerja yang baik dan kerja yang
tepat.
5. Menjimatkan tenaga buruh. Kerja-kerja menukar alat, dan mengasah mata alat
dapat dikurangkan.


5.12 LANGKAH MENJ AGA MATA GERUDI DAN MESIN GERUDI

i. Mata gerudi hendaklah disimpan dalam kotak penyimpan mata gerudi setiap
kali selepas ianya digunakan.
ii. Mata gerudi hendaklah sentiasa diminyakan untuk mengelakkan ianya berkarat.
iii. Gunakan kelajuan yang betul mengikut jenis-jenis logam yang hendak digerudi.
iv.Mata gerudi hendaklah dicengkam dengan kuat pada chuck dan jangan sekali-
kali mencengkam terlalu hampir dengan hujung lurah. Ini boleh menyebabkan
mata gerudi mudah patah.5.13 LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENGGERUDI

Mesin gerudi perlu dikendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan sebarang
kemalangan yang boleh berlaku semasa mengendalikan proses menggerudi.
Berikut adalah beberapa panduan yang perlu diikuti semasa menggunakan mesin
gerudi.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 27
Unit 5-27

1. gunakan pakaian yang selamat dan sentiasa menggunakan cermin mata
keselamatan.
2. pastikan kawasan sekeliling mesin bersih dan tidak menyebabkan jurumesin
terjatuh. Bersihkan minyak, bendalir pemotong dan tatal pada lantai.
3. pastikan hanya seorang jurumesin yang bekerja sewaktu mesin beroperasi.

4. gunakan berus dan bukannya kain untuk membersihkan tatal selepas mata
gerudi berhenti.
5. pastikan mata gerudi dengan benda kerja mempunyai ruang kelegaan sebelum
memulakan kerja.
6. pastikan spindal tidak berputar semasa kerja pengukuran atau pengujian
dilakukan
7. matikan suis ketika menukar mata gerudi dan selepas operasi menggerudi
dilakukan.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 28
Unit 5-28


AKTIVITI 5B

5.5 Senaraikan empat jenis mesin gerudi

5.6 Senaraikan lima jenis kerja uyang boleh dilakukan dimesin gerudi

5.7 Senaraikan lima bahagian utama mesin gerudi

5.8 Nyatakan tiga kesan keatas gerudi dan bahan kerja sekiranya tidak
menggunakan bahan penyejuk
5.9 Nyatakan tiga langkah keselamatan ketika membuka mata gerudi.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 29
Unit 5-29MAKLUM BALAS 5 B

5.5 Empat jenis mesin gerudi
a. Mesin gerudi tangan
b. Mesin gerudi meja
c. Mesin gerudi jejarian

d. Mesin gerudi jenis turus

5.6 Lima jenis kerja yang boleh dijalankan dimesin gerudi
a. Menggerudi
b. Melulas

c. Melubang senggat
d. Melubang benam
e. Membenang skru
5.6 Lima bahagian utama mesin gerudi
a. Tapak
b. Meja

c. Spindal

d. Motor kuasa
e. Takal tirus
5.8 Tiga kesan :

a. Mata gerudi cepat tumpul atau haus
b. Gerudi boleh patah
c. Bahan kerja panas menyebabkan mata gerudi menyepit dengan bahan
kerja
5.9 Tiga langkah keselamatan

a. Pastikan spindal tidak berputar
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 30
Unit 5-30

b. Gunakan kain ketika memegang gerudi

c. Bersihkan tatal yang ada pada gerudi dengan menggunakan berus5.14 MENGAPA BENDA KERJ A PERLU DIPEGANG DENGAN KEMAS
SEMASA PROSES MENGGERUDI
Salah satu daripada operasi yang sering dilakukan dimesin gerudi ialah
menggerudi lubang, dimana setiap operasi yang dijalankan melibatkan spindal
yang berputar untuk menggerakkan mata gerudi. Gurudi yang berputar akan
bertemu permukaan benda kerja yang diikat pada ragum ataupun pada pengapit
benda kerja yang lain. Sekiranya benda kerja tidak dipegang dengan kemas
semasa proses banyak kesan buruk yang akan berlaku diantaranya ialah :
2. Benda kerja akan tertanggal dari pengikat atau ragum.

3. Lubang yang digerudi menjadi besar.

4. Gerudi akan patah.

5. Tidak mendapat ketepatan kerja.

6. Membazir bahan dan gerudi

7. Membazir waktu untuk menukar bahan atau gerudi baru.

5.15 JENIS PEMEGANG BENDA KERJ A PADA MESIN GERUDI

Penggunaan ragum atau pengikat yang sesuai dengan proses kerja
menggerudi adalah salah satu faktor menghasilkan proses kerja yang baik, antara
pengikat-pengikat yang biasa digunakan ialah :
1. RAGUM MESIN BIASA(PLAIN MACHINE VICE)

Dengan menggunakan alat ini benda kerja yang berbentuk bersegi dan kecil
sahaja yang sesuai diikat kerana ini mengikut luasnya rahang ragum itu boleh
dibuka. Untuk ketepatan semasa mengikat dan mendapatkan hasil kerja yang tepat
bilah selari perlu diletakan dibahagian bawah benda kerja sebagai pengalas. Ini
bertujuan lubang yang digerudi akan dapat ketepatan 90 dari paras muka benda
kerja dan mengelakkan batang gerudi yang tembus menyentuh ke permukaan
ragum.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 31
Unit 5-31

2. RAGUM MESIN GERUDI(DRILL MACHINE VICE)

Ianya sesuai untuk mengikat benda kerja yang kecil tetapi mempunyai bentuk segi
atau bulat. Besar bahan yang dicengkam adalah bergantung pada luas rahang
ragum itu boleh dibuka. Keistimewaan menggunakan ragum ini ialah terdapat
tetangga dan lurah V mengufuk dan menegak pada rahang ragum dan pada
permukaan dalam ragum berlubang tembus. Tetangga digunakan untuk
mencengkam bahan yang tipis dipermukaan dan lurah V untuk mencengkam
benda kerja yang bulat.
3. PENGAPIT C( C-CLAMP)

Ia digunakan untuk kerja-kerja yang lebar dan patut diikat terus pada muka meja
mesin gerudi. Alat ini membantu pada penggunaan cara itu dan pada penggunaan
plat sudut.
4. BUNGKAH V(V-BLOCK)

Alat ini dibuat berbentuk V dan yang disediakan pencengkam adalah leih baik,
kerana dapat mengikat benda kerja yang bulat dengan mudah tanpa berputar
semasa digerudi dan denagan pencengkam kedudukan bendakerja boleh dialih
kesudut 90.
5. BUNGKAH TETANGGA(STEP BLOCK)

Alat ini ini mempunyai dua bentuk tetangga, jenis biasa dan jenis membulat
spairal. Digunakan sebagai penyokong kepada pencengkam supaya berkedudukan
selaras.digunakan untuk mengikat bendakerja yang besar dan berbagai bentuk.
6. PASAK T & NAT( T-BOLT & NUT)

Digunakan untuk mengikat bendakerja yang besar, berbagai bentuk dan
membantu semasa mengikat pencengkam pada meja mesin gerudi. Kepala T
dimasukkan kedalam alur T dipermukaan meja.
7. BILAH SELARI (PARALLEL STRIP)

Digunakan untuk mengalas bendakerja dan membantu pada pencengkam supaya
benda kerja dan muka pencengkam selaras serta rata dengan ini cengkaman
menjadi teguh.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 32
Unit 5-32

8. PENCENGKAM ( CLAMP)

Digunakan untuk mencengkam bendakerja yang besar dan berbagai bentuk.
Pencengkam yang sesuai boleh digunakan pada bentuk dan kedudukan yang tepat.
Antara jenis-jenis pencengkam ialah :
(b) Bulat dua hujung (figer-double end)
(c) Bulat satu hujung (figer-single end)
(d) Bentuk U ( U-pattern)
(e) Bentuk rata ( plair flat)

(f) Bentuk bolehlaras (adjustable step)
(g) Bentuk cangkuk (goose neck)
5.16 KAEDAH MENGGERUDI LUBANG BESAR

Kaedah menggerudi lubang besar memerlukan beberapa proses, ia berbeza
dengan menggerudi lubang yang kecil, dimana untuk menggerudi lubang yang
besar perlu menjalankan proses meggerudi pusat dan lubang pandu. Sekiranya
saiz lubang yang hendak digerudi itu terlalu besar maka, gerudi lubang pandu
terpaksa dilakukan banyak kali. Menggerudi lubang besar tidak boleh dilakukan
terus kerana ini akan menyebabkan mata pemotong cepat tumpul dan batang
gerudi akan menyepit ditengah lubang semasa proses menggerudi dilakukan.
Semakin besar saiz gerudi semakin perlahan hantaran dan pusingan spindal.
5.17 KEPENTINGAN MENGGERUDI PUSAT DAN MENGGERUDI LUBANG
PANDU
Kepentingan menggerudi pusat pada benda kerja biasanya dijalankan dimesin
pelarik, dimana lubang yang digerudi pusat akan disokong dengan tetengah pada
latan belakang dimesin pelarik. Tanpa menggerudi pusat proses melarik yang
seterusnya sukar dan mungkin tidak dapat dilakukan. Manakala menggerudi
lubang pandu adalah untuk mengelakkan mata gerudi cepat tumpul atau batang
gerudi akan menyepit didalam lubang ketika proses menggerudi lubang besar
dilakukan.
5.18 CONTOH J IGS

Terdapat beberapa jjenis jig yang direka dan digunakan dengan meluasnya.
Berikut adalah jenis-jenis jig:
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 33
Unit 5-33

1. J ig Plat

Untuk bekerja dimana satu sahaja permukaan yang perlu dibuat lubang.

2. J ig Selak

Berbentuk kota atau separuh kota. Selak digunakan sebagai ragum dan tempat
memasang beberapa sesendal gerudi untuk membuat kerja menebuk pada
permukaan benda kerja yang runit.
3. J ig Saluran

Sama seperti jig plat, digunakan untuk membuat lubang pada permukaan
sahaja.
4. J ig Balikan

J ig ini buka dimana benda kerja dicengkam pada sesendal gerudi berkaki,
kemudian diterbalikan untuk proses menebuk. Proses ini menyebabkan ragum
menerima tekanan alat pemotong dengan kuat dan tepat. Bagi mengatasi
masalah ini jig hendaklah mempunyai kekuatan yang cukup.
5. J ig Kotak

Fungsi jig ini sama dengan jig selak dimana ia boleh benda kerja yang
berbentuk lebih kompleks.
5.19 KEGUNAAN JIGS PADA MESIN GERUDI

J ig ialah alat untuk menempatkan dan memegang benda kerja yang membimbing
dan menentukan arah mata alat pemotong semasa operasi menebuk dan
pemotongan dijalankan. Dimesin gerudi jig digunakan untuk memegang benda
kerja semasa kerja menggerudi, melulas, membenam, stapping dan lain-lain
dengan lain perkataan ialah alat ini digunakan untuk membantu berbagai proses
bagi meningkatkan dan mempercepatkan pengeluaran dengan mudah.
5.20 LANGKAH YANG PERLU DIBERI PERHATIAN SEMASA MENGGERUDI

1. Pastikan benda kerja dikat dengan kuat pada ragum mahupun jig.

2. Hanya seorang operator yang mengendalikan mesin tersebut.

3. jangan menggunakan sarung tangan dan barang-barang perhiasan diri semasa
mengendalikan mesin.
4. Pastikan minyak dan bendalir penyejuk tidak tumpah diluar kawasan kerja.

5. Sentiasa menggunakan pelindung mata dan kasut keselamatan.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 34
Unit 5-34AKTIVITI 5 C5.1 Senaraikan empat langakh keselamatan semasa menggerudi

5.2 Senaraikan lima jenis pemegang benda-benda kerja yang boleh digunakan
dimesin gerudi
5.3 Apakah kesannya menggerudi lubang besar tanpa menggerudi lubang
pandunyatakan tiga kesan sekiranya benda kerja tidak dipegang dengan
kemas.
5.4 Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi pemilihan kelajuan
pemotongan.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 35
Unit 5-35MAKLUM BALAS 5C5.1 Langkah keselamatan semasa menggerudi

a. Pastikan kawasan kerja bersih dan selamat

b. Jangan membersihkan gerudi ketika bindu sedang berputar

c. Pastikan spindal tidak berputar ketika membuat pengujian atau
pengukuran
d. Pastikan hanya seorang operator yang mengendalikan mesin

5.2 Lima jenis pemegang benda kerja yang boleh digunakan dimesin.
a. Ragum mesin biasa
b. Ragum mesin gerudi
c. Pengapit C
d. Pencengkam ( Clamp )

e. Pasak T dan Nat

5.3 Gerudi boleh menyepit dengan benda kerja dan menyebabkan gerudi patah
dan menyebabkan hasil kerja yang dilakukan tidak begitu baik.


5.4 Tiga kesannya :

a. Permukaan benda yang digerudi tidak elok
b. Ukuran tempat yang digerudi tidak tepat
c. Benda kerja boleh tercabut dari pengapit atau ragum5.5 Empat faktor :

a. Jenis dan keadaan mesin

b. Ketepatan dan penyudahan kerja

c. Kuatnya atau tegapnya benda kerja di pegang pada mesin
d. Penggunaan bendalir pemotong.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 36
Unit 5-36

PENILAIAN KENDIRI
1. Salah satu bahagian utama pada mesin gerudi ialah badan. Oleh itu anda
dikehendaki menyatakan 6 bahagian pada badan mesin gerudi tersebut berserta
penerangan.
2. Penggunaan ragum adalah amat penting untuk menghasilkan kerja menggerudi
yang baik. Terangkan kaedah mengikat benda kerja pada ragum gerudi.
3. Selesaikan masalah dibawah

a. Berapakah kelajuan spindal yang diperlukan untuk menggerudi lubang
yang bergaris pusat 22.5 mm pada sekeping keluli karbon dengan kelajuan
memotong 30 mm/min. Mata yang digunakan ialah sejenis keluli tahan
lasak.
b. Masa untuk menggerudi satu lubang yang bergaris pusat 15mm dan 52mm
dengan kelajuan spindal 320 ialah selama 46 saat. Kirakan kadar hantaran
pemotong mata gerudi tersebut.
4. a. Nyatakan dua fungsi JIG dan
b. Tugas-tugas jig gerudi.
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 37
Unit 5-37MAKLUM BALAS
1. Badan terletak diantara hujung mata dengan batang. Ia terdiri daripada :
(a) Hujung mata
Hujung mata ialah bahagian hujung yang berbentuk kon, biasanya dicanai
dengan sudut kandung 118, bibir pemotong membahagi dua sudut
kandung ini dengan masing-masing membentuk sudut 59 dari paksi.
Panjang hujung mata biasanya 1/3 daripada garis pusat gerudi.
(b) Pusat mata

Pusat mata menyerupai mata pahat yang tajam yang terbentuk daripada
pertemuan bibir-bibir pemotong. Fungsi pusat mata ialah untuk
mencungkil dan memudahkan gerudi masuk kedalam permukaan logam.
(c) Bibir pemotong

Bibir pemotong atau bibir pengerat bertindak sebagai mata gerudi. Ia
terbentuk daripada pertemuan lurah-lurah dengan hujung permukaan
berbentuk kon. Bibir pemotong ini dibuat sama panjang.
(d) Lurah

Lurah terdapat disepanjang bahagian badan..
(e) Lengkang lurah
Ia merupakan tebing yang memisahkan lurah. Lengkang lurah dianggap
sebagai tulang belakang gerudi ldan lebih tebal dibahagian pangkal supaya
gerudi menjadi lebih tegap.
(f) J idar

J idar merupakan tebing sempit yang menonjol disepanjang lurah. Gunanya
ialah untuk memberi telusan kepada badan semasa menggerudi, dengan itu
gerudi tidak bergesel. Geseran ini boleh mendatangkan kepanasan yang
http://modul2poli.blogspot.com/
GERUDI J 1003 / Unit5 / 38
Unit 5-38

cepat dan menghilangkan baja ataupun boleh menyebabkan gerudi
tersepit.


2. Berikut adalah kaedah mengikat benda kerja pada ragum gerudi :

a. Bersihkan ragum mesin dengan kain dan pastikan tidak ada kekotoran atau
tatal melekat pada ragum.
b. Pilih sepasang bilah selari yang sesuai tingginya dan bersihkannya.

c. Kikir tipi bahan kerja yang tajam sebelum memasang di dalam ragum.

d. Letakkan bahan kerja diatas bilah selari dan pastikan bahagian yang
hendak hendak digerudi atau yang bertanda berada disebelah atas.
e. Ikat rgum kuat dengan tangan. Jangan guna pengetuk untuk mengikat
ragum.
f. Dengan menggunakan pengetuk lembut atau gandin, ketuk dengan
perlahan-lahan keempat-empat penjuru sehingga bilah selari tidak
bergerak.
g. Sekarang operasi menggerudi boleh dijalankan tetapi pastikan ragum
diikat pada meja mesin gerudi supaya benda kerja tidak bergerak semasa
proses menggerudi dijalankan.


3.4.
a.
b.
a.
238.7

0.23 mm

-Menempat dan memegang benda kerja

-Membimbing dan menentukan arah mata alat pemotong semasa operasib.
menebuk dan pemotongan dijalankan.

J ig gerudi digunakan untuk memegang benda kerja semasa kerja menggerudi,
melulas, membenam, stapping dan lain-lain.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/1

Memahami konsep kimpalan gas serta serta kegunaannya
dalam bidang perindustrian.


Di akhir unit ini anda dapat :

Mendefinasikan kimpalan gas dan menerangkan perkara-perkara yang
berkaitan dengannya iaitu:

Kimpalan gas tekanan tinggi dan
kimpalan gas tekanan rendah.
Kegunaan kimpalan gas dalam
industri.
J enis-jenis gas untuk kegunaan kimpalan
gas.
Sifat gas oksigen, cara pengeluaran dan
silinder oksigen.
Sifat-sifat gas asetilina ,cara pengeluaran
dan silinder asetlina.
J enis-jenis gas sebagai bahan bakar.
Kelengkapan kimpalan gas oksi-asetilina.
Tugas serta prinsip-prinsip alatur satu
peringkat dan dua peringkat.
J enis-jenis hos untuk kimplan oksi-
asetilina.
Prinsip serta jenis-jenis sumpitan api.
Sistem pancarongga dan sistem stesen
tunggal kimpalan oksi-asetilina.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/2

INPUT

7.0 PENGENALAN:Kimpalan Gas adalah satu cabang daripada kerja kimpalan yang telah
lama diamalkan dalam bidang industri. Terutama sekali dalam bidang
fabrikasi logam. Ini adalah kerana kimpalan gas adalah didapati amat
sesuai untuk kepingan logam-logam yang nipis. Contoh bidang kerja yang
melibatkan proses kimpalan gas ialah kerja membaikpulih badan
kenderaan serta kerja-kerja fabrikasi logam yang melibatkan kepingan
logam nipis.


Pada awal kurun kedua-puluh manusia telah mengetahui cara
menyambung logam dengan memanaskan dua batang logam hingga
merah menyala dan seterusnya impak yang kuat dikenakan ke atas
kedua-duanya sehinggalah kedua-duanya bercantum menjadi satu.
Proses ini dipanggil sebagai kimpalan tempa. Kaedah ini telah diperbaiki
dari masa kesemasa seiring dengan perkembangan teknologi sehinggalah
kaedah terkini kimpalan gas telah dapat kita semua gunakan sekarang ini.


7.1 Definasi Kimpalan GasKimpalan gas didefinasikan sebagai satu proses penyambungan logam
dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak
disambung sehingga cair dan bercantum menjadi satu.
J ika anda tidak faham
sila bertanya pensyarah
anda
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/37.2 Kimpalan Gas Tekanan Rendah Dan Kimpalan Gas Tekanan Tinggi7.2.1 Terdapat dua jenis kimpalan gas iaitu:

Kimpalan gas tekanan rendah

Kimpalan gas tekanan tinggi.Kimpalan tekanan rendah menerima bekalan gas asetilina dari janakuasa
gas asetilina yang mempunyai tekanan kurang dari 1.0 psi atau 1.0 Bar


Kimpalan gas tekanan tinggi menerima bekalan gas dari janakuasa gas
asetilina yang mempunyai tekanan dari 1-15psi atau 1-15 Bar.


7.3 Kegunaan kimpalan gas dalam industriDalam bidang perindustrian kimpalan gas banyak digunakan dalam kerja
fabrikasi logam yang melibatkan kepingan logam yang ketebalannya
melebihi daripada 1.0mm sehingga 3.0mm. Contohnya, dalam kerja-kerja
membaikpulih badan kenderaan yang melibatkan kerja-kerja ketuk
mengetuk dan menampal bahagian-bahagian badan kenderaan yang
rosak.


7.4 Gas

Dua jenis gas yang biasa digunakan dalam kerja kimpalan gas adalah
oksigen(O
2
) dan asetilina (C
2
H
2
). Campuran kedua-dua gas

menghasilkan haba yang paling tinggi berbanding gas-gas bahanapi yang
lainnya. Suhunya boleh mencapai sehingga 3316 C.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/47.5 Gas OksigenGas oksigen tidak mempunyai warna , rasa dan bau. Ia juga merupakan
sejenis gas yang dapat memebantu dalam proses pembakaran dan juga
merupakan gas aktif yang boleh bertindakbalas ke atas logam yang
menyebabkan pengoksidanan berlaku ke atas logam berkenaan.
Contohnya, pengkaratan ke atas keluli.


7.5.1 Penghasilan Gas OksigenGas oksigen boleh dihasil melalui beberapa kaedah, iaitu:
i) Kaedah penyulingan udara.(pemeringkatan udara)
ii) Kaedah elektrolisis


Kaedah penyulingan udara adalah satu kaedah yang dilakukan secara
komersial. Ianya dilakukan melalui proses pengasingan oksigen daripada
udara yang dipanggil proses penyulingan udara cair yang termampat pada
ketekanan 206 bar (3000psi) iaitu pada suhu -160 C. Seterus tekanan
akan akan di kurangkan sedikit demi sedikit dimana oksigen dalam
bentuk cair akan bertukar menjadi gas lalu ditabungkan. Begitulah bagi
gas-gas yang lainnya akan bertukar menjadi gas apabila tekanan
dikurangkan dan ditabungkan untuk kegunaan yang lain.


Kaedah elektrolisis adalah satu proses penghasilan gas oksigen yang
diperolehi melalui arus elektrik di dalam air. Proses ini sangat mahal dan
tidak ekonomi untuk dikomersialkan.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/5Gas oksigen akan disimpan dalam silinder keluli yang berwarna hitam dan
lebih tinggi daripada silinder asetilina. Ianya tidak bersambung dan
berupaya menahan tekanan setinggi 3360 psi. Boleh didapati dalam tiga

saiz.Contoh 7.1

Makan karipap, makan
buah. Cuba jawab
soalan dibawah.

Apakah perbezaan antara kimpal an tekanan tinggi dan kimpalan tekanan
rendah?


Penyelesaian:- Kimpalan tekanan rendah menerima bekalan gas asetilina
dari janakuasa gas asetilina yang mempunyai tekanan
kurang dari 1.0 psi atau 1.0 Bar
- Kimpalan tekanan rendah menggunakan badan sumpitan
jenis injector
- Kimpalan gas tekanan tinggi menerima bekalan gas dari
janakuasa gas asetilina yang mempunyai tekanan dari 1-
15psi atau 1-15 Bar.

- Menggunakan badan sumpitan api jenis tekanan seimbang


Saya harap anda telah
faham perbezaanya
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/67.6 Jenis-Jenis Gas Bahan Bakar7.6.1 Gas Asetilina:Gas asetilina adalah bahanapi yang tidak mempunyai warna tetapi
mempunyai bau yang kuat dan mudah terbakar .Ia adalah gas yang tidak
stabil dan perlu disimpan dalam keadaan yang tetap. Titik kritikal bagi gas
asetilina ialah pada tekanan 28 psi pada suhu 70 F.


Penghasilan gas asetilina:Gas asetilina dapat dihasilkan dengan mencampurkan kalsium karbida
dan air. Terdapat dua jenis janakuasa yang menghasikan gas asetilina,
iaitu:
i) janakuasa tekanan rendah .
ii) janakuasa tekanan tinggi
Gas asetilina disimpan dalam silinder keluli berwarna maroon yang
diisikan dengan bahan berliang sepenuhnya yang terdiri daripada habuk
kayu balsa, arang kayu,simen,dan bahan-bahan telap yang lain.
Bahan-bahan telap yang dimuatkan ke dalam silinder asetilina adalah
berfungsi untuk menyerap seberapa banyak cairan aseton. Aseton ini pula
akan berfungsi untuk menyerap gas asetilana sebanyak 25 kali ganda
isipadunya sendiri.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/7Contoh 7.2

Namakan dua jenis janakuasa dalam penghasilan gas asetilina.Penyelesaian:

Dua jenis janakuasa gas asetilina ialah:

- J anakuasa tekanan tinggi (karbida kepada air melebihi 20
meter padu )
- J anakuasa tekanan rendah.( air kepada karbida kurang
dari 20 meter padu )


7.6.2 Gas Bahanapi Yang Lain-LainSelain daripada asetilina terdapat juga gas-gas bahanapi yang lain yang
mana campuran gas ini bersama oksigen akan menghasilkan suhu yang
agak tinggi. Berikut adalah perbandingan suhu-suhu bagi campuran
antara dua gas.


i) oksi-asetilina 3100 C - 3500 C
ii) udara-asetilina 2300 C - 2500 C
iii) oksi-hidrogen 2200 C - 2382 C
1v) oksi-gas arang batu 1982 C - 2182 C
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/87.7 Kelengkapan Kimpalan Gas

Rajah 7.1 Kelengkapan kimpalan gas oksi-asetilina dan nama
bahagian-bahagiannya.


Gambarajah kelengkapan kimpalan gasDengan
mengetahui
nama-nama
bahagian alat
kelengkapan
kimpalan gas
ianya akan
membantu anda
untuk
pemasangan
yang betulSumber: R. L. Agarwal, Welding Engineering, Khanna Publishers 1977
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/9


AKTIVITI 7A

7.1 Sejenis kaedah penyambungan logam telah ditemui pada awal
abad kedua puluh. Dimana penyambungan logam dilakukan
dengan memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak
disambung dan di kenakan impak yang kuat sehingga keduanya
bercantum. Apakah nama proses kimpalan yang digunakan itu?


7.2 Apakah yang dimaksudkan dengan kimpal lebur?7.3 Terdapat dua jenis janakuasa untuk menghasilkan gas
asetilina.Namakan kedua-dua janakuasa tersebut?


7.4 Nyatakan dua kaedah penghasilan gas oksigen.7.5 Nyatakan perbezaan yang terdapat diantara pemasangan oksigen
dan asetilina
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/10


MAKLUMBALAS 7A


7.1 Kimpalan tempa.7.2 Kimpal lebur ialah satu proses kimpalan yang mana kedua
bahagian logam yang hendak disambung di panaskan
sehingga cair dan membiarkan ianya bercantum.


7.3 J anakuasa tekanan tinggi dan janakuasa tekanan
rendah.


7.4 Kaedah Penyulingan udara dan kaedah elektrolisis.7.5 Diantara perbezaannya ialah:

Hos oksigen berwarna biru atau hijau tetapi hos asetilina
berwarna merah.
Bebenang skru oksigen arah ke kanan manakala asetilina
arah ke kiri.
Pada nat-nat penyambungan oksigen tiada berlurah
manakala bagi asetilina terdapat lurah berbentuk V.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/117.8 Tugas Serta Prinsip-Prinsip Alatur Satu Peringkat Dan Dua PeringkatAdalah merupakan alat kawalan yang dipasang pada bahagian atas
silinder oksigen atau asetilina bagi mengawal pengaliran gas yang
diperlukan untuk tujuan mengimpal dan juga untuk menunjukkan tekanan
gas dalam silinder. Ianya dikenali juga dengan tolok tekanan. Terdapat
dua jenis alatur iaitu alator alatur satu peringkat dan dua peringkat.


Alator juga mempunyai rekabentuk dan jenama yang berbagai. Terdapat
juga alator yang mempunyai satu tolok bacaan tetapi itu tidak
menunjukkan bahawa ianya jenis satu peringkat. Walau bagaimana pun
alator dua peringkat mempunyai dua tolok bacaan.Alator Dua Peringkat
Alator satu peringkat
Sumber: Larry J effus, W elding Principles & Applications


Rajah 7.2 Tugas Serta Prinsip Alator satu peringkat dan dua peringkat.Terdapat dua jenis alator yang boleh digunaka dalam pemasangan oksi-
asetilina. Iaitu:
-Alator satu peringkat

-Alator dua peringkat
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/127.8.1 Tugas-tugas dan fungsi alator alator.Alator satu peringkat mempunyai satu ruang tekanan tinggi dimana
tekanan tinggi dari silinder terus masuk ke dalam ruang ini bacaan
tekanan dapat dilihat pada jarum alator dan sedia dikurangkan kepada
tekanan untuk kerja mengikut pelarasan yang sesuai dengan
menggunakan skru pelaras pad alator. Tahap keselamatan alator ini
adalah rendah berbanding alator dua peringkat.


Alator dua peringkat mempunyai dua ruang tekanan iaitu ruang tekanan
rendah dan ruang tekanan tinggi. Ruang tekanan tinggi pada alator
menerima terus tekanan tinggi dalam silinder dan bacaan bagi tekanan ini
dapat dibaca pada tolok tekanan. Manakala ruang tekanan rendah
menerima gas yang dikawal kemasukannya dari ruang tekanan tinggi
dengan melaraskan skru pelaras pada alator mengikut tekanan kerja yang
dikehendaki. Oleh itu tahap keselamatannya adalah lebih baik berbanding

alator satu peringkat.

Ruang tekanan tinggi
spring
Aliran gas masuk

diafram

Ruang tekanan rendah


Skru pelaras


Aliran gas keluar untuk kerja


Rajah 7.3 Alator Dua Peringkat
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/13Tekanan dikurangkan di
dalam ruang tekanan
apabila skru pelaras
diputarkan ke tekanan
kerja yang di kehendakiRuang tekanan rendah
Sumber: Larry J effus, W elding Principles & Applications
Injap masuk


Skru
pelaras

Bukaan laluan gas ke
hos


Rajah

7.4 Gambarajah di bawah menunj ukkan bagaimana
alator satu peringkat berfungsi.


Langkah 1


Langkah 3
Langkah 2


Sumber: Larry J effus, W elding Principles & Applications

Rajah 7.5
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/14

Contoh 7.3
C
Se
u
n
ba
r
an
ik
d
a
a
n
s
c
e
a
n
m
a
p
ra
u
i
r
k
a
a
n
n
g
c
a
a
s
m
b
p
a
u
h
ran
b
ga
k
s
a
b
r
a
d
h
a
a
n
n
s
b
u
a
h
k
u
ar
ke
d
p
a
a
n
n
s
a
u
s
h
a
u
nya.
kepanasanya

Penyelesaian:i) oksi-asetilina 3100 C - 3500 C
ii) udara-asetilina 2300 C - 2500 C
iii) oksi-hidrogen 2200 C - 2382 C
1v) oksi-gas arang batu 1982 C - 2182 C7.9 J enis-J enis HosHos adalah tiub getah berlapiskan benang nylon yang kuat . Ia digunakan
untuk mengalirkan gas dari silinder ke sumpitan api. Tahan api dan tahan
pada tekanan tinggi. Hos boleh didapati dalam rekabentuk berkembar dan
juga tunggal. Namun begitu hos berkembar mempunyai cirri-ciri
keselamatan yang tinggi.


7.10 Prinsip Serta J enis Sumpitan ApiSumpitan api kimpalan adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan
nyalaan hasil percampuran antara gas oksigen dan asetilina didalam
ruang percampuran di dalam badan sumpitan api berkenaan. Nyalaan
oksi-asetilina itu dikawal oleh dua injap yang terdapat dibadan sumpitan
api. Injap-injap itu ialah injap oksigen dan injap asetilina.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/15
Saiz muncung sumpitan api boleh didapati dalam berbagai saiz dan juga
rekabentuk yang berlainan. Nombor bagi saiz muncung sumpitan dicetak
pada panglal muncung. Muncung sumpitan juga boleh di dapati dalam
berbagai rekabentuk dan jenama.
Alat-alat penyambung
Sumber: Larry J effus, W elding Principles & Applications


Rajah 7.6

Jenis-jenis sumpitan api

Sumber: Larry J effus, W elding Principles & ApplicationsTidak semua jenis sumpitan api
mempunyai rekabentuk yang sama
sila lihat gambarajah diatas sebelah
kanan


Alat-alat penyambung adalah terdiri daripada nat-nat berbenang dalam
dan juga nipple bagi menghubungkan hos dengan alatur dan juga badan
sumpitan api. Kebanyakan alat penyambung ini diperbuat daripada
gangsa dan aluminium.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/16Contoh 7.4Mengapakah arah bebenang oksigen dibuat berbeza dengan bebenag
asetilin?


Penyelesaian:Bebenang oksigen dan bebnang asetilina mempunyai arah yang berlainan
kerana semata-mata untuk tidak tersalah demi keselamatan alat dan
jurukimpal.


7.11 Badan sumpitan-api

Badan sumpitan api adalah sebahagian daripada kelengkapan dalam
pemasangan oksi-asetilina. Ianya berfunsi sebagai alat untuk
mencampurkan gas asetilina dan oksigen mengikut nisbah yang tertentu
bagi menghasilkan jenis nyalaan yang diperlukan.


7.11.1 J enis-jenis badan sumpitan-api.

Terdapat dua jenis badan sumpitan-api yang digunakan, Iaitu:

i.J enis tekanan seimbang
ii. J enis injector


Badan sumpitan api tekanan seimbang ialah dimana kedua-dua gas akan
masuk dan bercampur di dalam ruang percampuran. Manakala Badan
sumpitan-api tekanan tinggi dimana pengaliran oksigen pada kelajuan
yang lebih tinggi akan bercampur dengan gas asetilina sebelum
memasuki ruang percampuran dan ianya digunakan jika janakuasa
tekanan rendah digunakan.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/17
Pelaras oksigen


Pelaras gas asetilinaSalu masuk gas asetilina

Ruang percampuran
Gas keluarRajah 7.7. Badan sumpitan-api tekanan seimbang
Penyambung ke
muncung sumpitan

Salur masuk oksigen


Ruang percampuran


Ruang percampuran

Arah gas keluar

Salur masuk oksigen

Rajah 7.8. Badan sumpitan-api jenis injektor
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/18

7.12 Sistem Pancarongga Kimpalan Gas.Sistem pancarongga adalah satu anifo pemasangan kimpalan gas
dimana silinder-silinder gas oksigen dan asetilina dikumpulkan disatu
tempat berasingan diantara keduanya. Penyaluran gas bagi kedua-
duanya akan disalurkan melalui paip keluli ke setiap setesen kimpalan.


Bagi anifo tunggal pula silinder oksigen dan asetilina akan digandingkan
bersama-sama disetiap setesen kimpalan. Tetapi cara ini mempunyai
anif-ciri keselamatan yang rendah dan tidak begitu menjimatkan
penggunaan gas.Oleh itu anifo pancarongga mempunyai anif-ciri keselamatan yang
tinggi serta penjimatan dalam penggunaan gas berbanding anifo
tunggal. Lebih-lebih lagi apabila banyak setesen beroperasi serentak.
Ruang kerja pada setiap stesen kimpalan juga akan jadi lebih luas dan
selesa.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/19
Rajah 7.7 Sistem pancarongga dan anifo tunggal kimpalan oksi-

asetilina.

Contoh 7.5

Apakah kebaikan menggunakan system anifold dalam pemasangan
kimpalan oksi-asetilina?


Penyelesaian:Sisitem Manifol adalah system yang paling selamat dan menjimatkan gas
digunakan untuk kerja kimpalan gas kerana:
- silinder-selinder oksigen dan asetilina diletakan pada tempat
yang berlainan.
- System ini mempunyai sebuah alator pusat yang mengawal
tekanan ke tempat kerja.
- Menjimatkan ruang tempat bekerja

- Menggunakan gas secara maksima.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/20
Soalan aktiviti 7A akan menguji
tahap kefahaman anda. Sila buat
ulangkaji semula jika anda tidak
pasti jawapannyaAKTIVITI 7B
Jawab soalan-soalan di bawah:

7.6 Apakah perbezaan antara alator satu peringkat dan alator dua
peringkat dan fungsinya.
7.7 Nyatakan langkah demi langkah bagaimana tekanan tinggi dalam
silinder dikurangkan untuk keperluan kerja mengimpal
7.8 Lakar dan namakan bahagian-bahagian bagi alator satu peringkat.

7.9 Apakah yang dimaksudkan dengan ystem pancarongga?

7.10 Bagaimanakan pemilihan saiz sumpitan api dibuat untuk satu-satu
kerja mengimpal?
7.11 Berikan beberapa sebab, mengapa sistem pancarongga adalah
satu kaedah pemasangan yang lebih baik berbanding pemasangan
tunggal?

Cuba jawab keenam-enam
soalan di atas bagi menguji
kefahaman anda. Tapi kalau
masih ragu-ragu untuk
menjawab sila ulangkaji
pelajaran dan rajin-rajinlah
tanya pensyarah.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/21


Skru
pelaras
MAKLUMBALAS 7B


7.6 Alator satu peringkat mempunyai satu ruang (chamber)

tekanan rendah. Ini bermakna alator mengurangkan tekanan

tinggi selinder terus ke tekanan untuk kerja. Manakala alator dua peringkat
mempunyai dua ruang tekanan iaitu ruang tekanan tinggi dan ruang
tekanan rendah. Alator jenis ini lebih selamat diguankan kerana ia
mengurangkan tekanan tinggi silinder ke tekanan untuk kerja mengimpal
dalam dua peringkat tekanan rendah.


7.7 Tekanan tinggi dalam silinder dikurangkan melalui alator. Gas
yang masuk ke dalam alator akan dikurangkan kepada tekanan kerja yang
sesuai mengikut pelarasan yang dikehendaki oleh pengimpal.


7.8 Alator satu peringkat.
1
Injap masuk


spring

pelaras


Gas dari silinder
Gas keluar
diafram

2
untuk kimpalan
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/227.9 Sistem pancarongga bermakna silinder-selinder oksigen dan
asetilina diletakkan secara berasingan pada satu ruang khas
masing-masing. Gas kedua-duanya akan disalurkan melalui
paip ke beberapa setesyen kimpalan.


7.10 Saiz sumpitan api dipilih mengikut ketebalan logam yang
hendak dikimpal.


7.11 Pemasangan secara sistem pancarongga adalah dilakukan
kerana atas dasar keselamatan dan didapati juga ianya lebih
ekonomi.Syabas..anda telah berjaya
menjawab semua soalan dengan
betul. Tapi jangan lupa buat
ulang kaji semula tajuk ini untuk
ujian akhir kelak.


Biasalah tu
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/23

PENILAIAN KENDIRI1. Sebutkan dua proses kimpalan yang digunakan untuk penyambungan
kepingan logam nipis yang tebalnya antara1.0mm hingga 3.0mm.


2. Terangkan penghasilan gas oksigen dengan kaedah pemeringkatan
udara kasa.


3. Terangkan bagaimana tekanan oksigen yang tinggi dari dalam silinder
dapat dikurangkan untuk tekanan kerja yang selamat?


4. Terangkan dengan terperinci cara pelarasan dibuat untuk melaras
tekanan pada alator bagi mengimpal plat keluli lembut yang tebalnya
3.0mm dalam kedudukan rata.5. Apakah kelebihan sisitem pancarongga mengatasi sisitem tunggal?Soalan penilaian kendiri ini akan menguji
tahap kefahaman keseluruhan dalam unit 7 ini.
J ika anda dapat menjawapnya dengan mudah
anda telahpun berjaya menguasai topik
Kimpalan Gas ini. Jangan lupa semak jawapan
disebelah. Tahniah!!!
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/24
MAKLUM BALAS

1 Kimpalan lebur dan kimpalan tempa.2. Udarakasa mengandungi peratus gas-gas yang berbagai jenis untuk
kehidupan dimukabumi. Namun begitu gas-gas yang berbagai jenis itu dapat di
pisahkan dan ditabungkan untuk satu-satu kegunaan. Proses yang boleh
dilakukan untuk mengasingkan gas-gas ini salah satunya ialah dengan kaedah
pemeringkatan udarakasa. Dalam kaedah ini udarakasa akan dimampatkan
sehingga kesemua bertukar menjadi cair iaitu pada suhu - 183 C. Tekanan akan
dilepaskan secara perlahan-lahan dan suhu akan meningkat sedikit demi sedikit
dimana oksigen akan bertukar menjadi gas lalu ianya dikeluarkan dan
dimasukan kedalam silinder. Begitulah seterusnya untuk gas-gas yang lainnya.


3. Tekanan yang tinggi dalam silinder dikurangkan ketekanan yang selamat
untuk kerja ialah ketika gas ini melalui alatur. Semasa gas ini melalui alatur untuk
masuk kesaluran hos ianya telah terkumpul didalam ruang tekanan tinggi di
dalam alatur selepas itu ianya di kurangkan lagi didalam ruang tekanan rendah
sebelum masuk kedalam hos dan terus ke sumpitan api.


4. Tekanan yang selamat untuk kerja kimpalan adalah satu tekanan yang perlu
dilakukan dengan membuat pelarasan yang betul pada alator tekanan yang
dipasang pada silinder. Contohnya, plat yang hendak dikimpal adalah
berketebalan 3.0mm maka pelarasan yang selamat untuk tekanan kerja
kimpalan adalah sekitar 2.5psi- 3.0psi manakala bagi gas asetilin pula sekitar
1.5psi.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN GAS J 1003/7/255 Kebaikan sisitem pancarongga ialah ianya lebih selamat berbanding sisitem
tunggal dimana semua silinder terkumpul disatu tempat yang bersaingan diantara gas
oksigen dan gas asetilina. Penggunaan gas dapat digunakan sehingga seminima yang
mungkin. Selain dari itu ianya menjimatkan ruang disetesen kerja kimpalan. Oleh itu
keselamatan lebih baik kerana silinder tidak diletakan ditempat kerja.
Anda bolehlah pergi ke Unit 8 jika jawapan yang anda
berikan tidak mengecewakan saya. Tahniah!!! sekali lagi.
J ika tidak sila buat ulangkaji semula.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 1Memahami tentang alat-alat kelengkapan oksi-asetilina serta
kegunaannya dan cara pemasangannya.
Di akhir unit ini anda dapat :

Mendefinasikan kimpalan gas dan menerangkan perkara-perkara yang
berkaitan dengannya iaitu:

Pemasangan

Prosedur pemasangan kelengkapan kimpalan oksi-asetilina.
Kaedah bagi menguji kebocoran pada pemasangan.
Nyalaan oksi-asetilina
J enis-jenis nyalaan oksi-asetilina dan kegunaannya.
Kaedah pelarasan nyalaan.
Ciri-ciri nyalaan dan suhu nyalaan.


Langkah-langkah menyalakan dan memadamkan nyalaan.
Sebab-sebab berlakunya letupadam dan nyalabalas serta langkah-
langkah mengatasinya.

Teknik mengimpal oksi-asetilina

Teknik mengimpal bagi kimpalan oksi-asetilina.
Teknik mengimpal ke hadapan dan teknik mengimpal mengundur.
Pengawalan kelajuan, jarak nyalaan dan sudut sumpitan api serta
pergerakan ketika mengimpal.

Sambungan dan persediaan tepi
J enis-jenis sambungan asas dalam kerja kimpalan.
Langkah membuat persediaan tepi.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 2
8.0 PemasanganKelengkapan kimpalan oksi-asetilina terdiri daripada beberapa komponen
yang dipasang dengan menggunakan penyambung daripada silinder gas
hinggalah kepada sumpitan api.


Komponen-komponen asas pemasangan adalah seperti berikut:- Silinder gas oksigen dan asetilina.

- Alator gas

- Hos gas

- Badan sumpitan

- Sumpitan api.8.1 Berikut adalah langkah-langkah pemasangan kelengkapan oksi-
asetilina.


- Buka injap silinder sedikit dan tutup dengan segera
untuk tujuan cracking the valve iaitu langkah ini
adalah untuk menghembus habuk-habuk yang ada
pada bebenang injap. Langkah ini juga dilakukan ke
atas silinder asetilina.
- Balutkan bebenang alator dengan pita cegah bocor
bagi kedua-dua alator. Pasangkan alator oksigen
pada silinder oksigen dan alator asetilina kepada
silinder asetilina.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 3
- Pasangkan hos oksigen ( hijau atau biru) kepada
alator alator oksigen dan hos asetilina (merah)
kepada alator asetilina.
- Sambungkan badan sumpitan kepada hos oksigen
pada lubang benang mengikut tanda O
2
dan hos
asetilina kepada lubang benang asetilina.
- Pasangkan sumpitan api kepada badan sumpitan.8.2 Menguji kebocoran pada pemasangan oksi-asetilina.Setelah kesemua langkah-langkah di atas itu dilakukan, pastikan sekali
lagi bahawa pemasangan adalah betul. Selepas itu lakukan pemeriksaan
kebocoran ke atas semua penyambungan terutama sekali penyambungan
diantara alator dan selinder asetilina dengan menggunakan air sabun.


Contoh 8.11. Apakah yang anda faham mengenai cracking the valve?Penyelesaian
Jawapannya sangat mudah, ye
tak!- Ia adalah satu cara membersihkan atau membuang habuk daripada
injap sebelum memasang alator dengan melepaskan serta merta
sebahgian gas daripada selinder dalam masa beberapa saat.


8.3 Nyalaan Oksi-asetilina.Terdapat tiga jenis nyalaan yang di gunakan untuk tujuan kimpalan.
Nyalaan nyalaan itu adalah:
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 4


Nyalaan Cuali ( Neutral Flame)Ciri-ciri: Nyalaan seimbang pada nisbah 1:1.

- Suhu lebih kurang 5589 F(3087 C)

Kegunaan :- Mengimpal lebur keluli lembut

- Mengimpal tembaga

- Besi tuang.Nyalaan Pertengahan ( Carburising Flame)Ciri-ciri


- Nyalaan ini mempunyai lebihan pelarasan pada
asetilina.
- Mempunyai tiga lapisan iaitu kon dalam, bulu api
berwarna putih dan lapisan luar yang kebiruan.
- Suhu lebih kurang 5400 F 5800 FKegunaanya:


- mengimpal dan meloyang aluminium.

- Mengimpal keluli tahan karat.

- Meloyang perak.

- Mengeras permukaan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 5


Nyalaan Pengoksidanan (Oxidising Flame)Ciri-ciri: - nyalaan ini mempunyai lebihan pelarasan
kepada gas oksigen berbanding asetilin.
- Mempunyai dua lapisan iaitu kon dalam dan lapisan
luar yang kebiruan.
- Suhu kepanasan lebih kurang 5,615 F(3,102 C)Kegunaan:


- mengimpal loyang

- mengimpal logam manganese.Contoh 8.2


Apakah cara terbaik dan selamat boleh dilakukan untuk menguji
kebocoran pada pemasangan kelengkapan oksi-asetilina?
Penyelesaian
J ika pengujian kebocoron tidak
dilakukan secara berjadual saya
tidak boleh jamin keselamatan
anda


Cara yang terbaik dan selamat ialah dengan menggunakan buih sabun.8.4 Langkah-Langkah Penyalaan Dan Memadamkan Nyalaan.Sebelum menyalakan sumpitan api pada sumpitan api, pelarasan pada
alator hendaklah dibuat terlebih dahulu bergantung pada jenis serta
ketebalan logam yang hendak dikimpal. Dari segi teori pembakaran
berlaku mengikut nisbah 1:2.5 iaitu 1 bahagian asetilin dan 2.5 bahagian
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 6
oksigen. Kebiasaannya pelarasan pada alator adalah mengikut nisbah

1:1. Manakala 1.5 bahagian lagi diterima dari udara persekitaran. Ini
adalah amalan biasa untuk nyalaan cuali.
8.5 Berikut diterangkan satu persatu langkah-langkah pelarasan
bagi nyalaan:


- Buka injap asetilina (merah) pada badan sumpitan
lebih kurang pusingan.
- Gunakan pemetik api kimpalan untuk menyalakan
sumpitan api.
- Laraskan nyalaan sehingga asap hitam berkurangan.

- Buka injap oksigen (biru) pada badan smpitan secara
perlahan-lahan sehingga kon dalam yang dempul
berwarna kehijauan diperolehi.


Nota:

Nyalaan yang lain dilakukan adalah berasaskan nyalaan cuali. Bermakna
nyalaan cuali mesti perolehi terlebih dahulu. Kemudian dikuti dengan
kaedah dibawah:


- Untuk nyalaan pengoksidanan pula pelarasan gas
oksigen dilebihkan sedikit sehingga kon berwarna
kebiruan yang tajam diperolehi.
- Untuk memperolehi nyalaan pertengahan (pengaban)
lebihan asetilin diperlukan sehingga nyalaan menjadi
tiga lapisan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 7


8.5.1 Langkah-Langkah Memadamkan Nyalaan:- Tutup injap oksigen pada badan sumpitan
sepenuhnya. Dimana bekalan oksigen akan terputus
dengan ini sertamerta nyalaan bertukar kepada
nyalaan asetilina.
- Tutup injap asetilina badan badan sumpitan. Dengan
ini nyalaan asetilina akan terpadam.
- Seterusnya tutup injap silinder oksigen dan asetilina.

- Buka injap oksigen dan injap asetilina pada badan
sumpitan separuh pusingan atau lebih untuk
melepaskan gas yang masih ada didalam alator dan
hos kedua-duanya dan biarkan jarum penunjuk
tekanan pada alator kedua-dua silinder menurun ke
angka 0.
- Selepas itu tutup semula injap-injap itu.

- Akhir sekali longgarkan injap pelarasan alator bagi
kedua-dua silinder.


Contoh 8.3Bagaimanakah cara anda dapat mengenali diantara kelengkapan oksigen
dan asetilina.
PenyelesaianTerdapat beberapa perbezaan pada kelengkapan oksigen dan asetilin.
Iaitu dari segi warna, saiz silinder, arah bebenang dan juga anda lekuk
berbentuk V pada nat asetilin.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 8


8.6 Letupadam dan Nyalabalas

Letupadam dan nyalabalas adalah merupakan letupan kecil yang
kadangkala berlaku ketika kerja mengimpal dijalankan.


Letupadam adalah satu letupan kecil yang kadangkala berlaku pada
hujung sumpitan api ketika kerja mengimpal dijalankan.


Nyalabalas adalah satu letupan kecil yang berlaku dihujung sumpitan
api dan diikuti dengan bunyi hiss didalam badan sumpitan dan ekori pula
dengan asap hitam keluar pada muncung sumpitan.


J ika nyalabalas sempat berlaku hingga ke dalam hos ( biasanya hos
oksigen) ia akan meninggallkan kesan karban dan kemungkinan hos akan
pecah. Bahagian hos terbabit perlu dipotong dan gas oksigen perlu di
lepaskan untuk menghembus saki baki karban yang tertinggal didalam
hos terbabit.


8.6.1 Sebab-sebab berlakunya letupadam dan nyalabalas:- Muncung sumpitan terlalu rapat atau menyentuh
anduh kimpal.
- Muncung menjadi terlalu panas kerana terlalu lama
mengimpal.
- Pelarasan nyalaan terlalu lemah atau rendah
berbanding saiz muncung yang digunakan.
- Muncung sumpitan api tidak diikat(skru) dengan rapi
pada badan sumpitan.
- Lubang (orifice) muncung terlalu kotor.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 9
- Seat injap pelarasan telah rosak.
Cara-cara mengatasinya:


- Tutup serta -merta injap asetilina dan biarkan badan
sumpitan dan muncung sumpitan api menjadi sejuk
sebelum kerja baikpulih dapat dilakukan.
- J ika nyalabalas sempat berlaku hingga ke dalam hos
( biasanya hos oksigen) ia akan meninggallkan kesan
karban dan kemungkinan hos akan pecah. Bahagian
hos terbabit perlu dipotong dan gas oksigen perlu di
lepaskan untuk menghembus saki baki karban yang
tertinggal didalam hos terbabit.


- Bagi mengelakkan muncung menjadi terlalu panas,
sesekali perlulah muncung itu dicelupkan ke dalam
satu bekas air dan dilepaskan sedikit gas oksigen
buat beberapa ketika untuk menurunkan suhu
muncung sumpitan api. jika dirasakan mengimpal
terlalu lama.


Contoh 8.4Apakah perlu anda lakukan untuk menurunkan suhu sumpitan api jika
ianya menjadi terlalu panas kerana mengimpal terlalu lama?
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 10


Penyelesaian:

Cara yang selalu diamalkan ialah dengan merendamkan muncung
sumpitan ke dalam sebekas air sambil dilepaskan gas oksigen untuk
beberapa saat.


8.7 Teknik Mengimpal Oksi-Asetilina.Terdapat dua teknik mengimpal yang biasa diamalkan oleh jurukimpal.
Iaitu teknik ke hadapan (forehand) dan teknik mengundur (backhand).


8.8.1 Teknik Ke hadapan.

Dalam mengimpal teknik ke hadapan muncung sumpitan api
dicondongkan 70 -60 ke kanan lalu muncung digerakan dari kanan ke
kiri.


8.8.2 Teknik Mengundur.Muncung sumpitan api di condongkan 40 - 50 ke kanan lalu ianya
digerakan dari kiri ke kanan.
Nota:

Bagi kedua-dua teknik di atas logam penambah dicondongkan 30 -40 ke
kiri dan digerakan sama arah mengikut pergerakan muncung sumpitan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 11


Rod penambah


Sumpitan apiArah kimpal
Kon nyalaan
30 -403.0mm
60 -70


Rajah 8.1 TEKNIK MENGIMPAL KE HADAPAN8.8 Teknik mengimpal ke hadapan

Teknik Mengimpal Ke hadapan adalah teknik mengimpal yang bergerak dari
kanan ke kiri. Pergerakannya lebih mudah lebih mudah untuk dikawal kerana
anduh kimpalnya bersaiz kecil. Sesuai untuk mengimpal paip walaupun
ketebalannya melebihi 3.0 mm.Rod penambah

Sumpitan api
Arah kimpal30 - 40


40 -50


3.0mm


Rajah 8.2 TEKNIK MENGIMPAL MENGUNDUR (KE KANAN)
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 12
8.9 Teknik mengimpal mengundur adalah teknik mengimpal yang bergerak ari kiri ke
kanan. Rod penambah bergerak mengikut arah pergerakan sumpitan api. Menghasilkan
leburan yang lebih baik kerana kon nyalaan tertumpu terus ke arah anduh kimpal.
Pengunaan rod penambah juga dapat dikurangkan. Ketelusan yang lebih baik dan juga
kelajuan mengimpal yang lebih pantas dapat dilakukan.


KELEBIHAN TEKNIK MENGUNDUR DAN TEKNIK KE HADAPAN

TEKNIK MENGUNDUR TEKNIK KE HADAPAN
- mengimpal lebih cepat .

-kurang menggunakan rod pepenambah

-nyalaan tertumpu terus kearah anduh

- ketelusan yang dalam.
-mengimpal keluli lembut

-mengimpal besi tuang

(aluminium,loyang,gangsa ,tembaga).

-mudah mengawal gerakan kimpal.

-sesuai untuk mengimpal paip.

- untuk plat yang lebih tebal


8.10 Pengawalan kelajuan,jarak dan sudut mengimpal

Kelajuan, jarak dan sudut mengimpal boleh mempengaruhi mutu sesuatu
kimpalan. Ia akan mempengaruhi ketelusan, penembusan dan juga mutu
sambungan yang dibuat, Ketebalan plat logam serta jenis logam perlu
juga diambilkira dalam menentukan kelajuan,jarak dan sudut mengimpal.


Hanya muncung sumpitan api
yang mengundur kebelakang.
Anda tidak perlu mengundur
semasa mengimpal.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 13
Contoh 8.5Berikan beberapa kelebihan teknik mengundur.
Penyelesaian
Teknik mengundur ada beberapa kelebihannya iaitu:

- menghasilkan ketelusan yang dalam.

- Mengimpal dapat dilakukan leih cepat.

- Penggunaan rod dapat dijimatkan.

- sesuai untuk mengimpal logam yang lebih tebal.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 14
AKTIVITI 8A8.1 Terangkan tenknik mengimpal undur serta kegunaanya.8.2 Lukiskan tiga jenis nyalaan oksi-asetilina serta kegunaanya.8.3 Namakan komponen-komponen asas yang terdapat pada
pemasangan kelengkapan oksi-asetilina.


8.4 Berikan beberapa perbezaan antara kelengkapan yang terdapat
pada pemasangan oksigen dan asetilina

8.5 Terangkan langkah demi langkah bagi mendapatkan nyalaan
pengoksidanan dan kegunaannya.
Sila jawab soalan diatas,
dan saya yakin anda boleh
melakukannya dengan baik
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 15Sila semak jawapan anda. Buat
ulangkaji jika masih kabur

MAKLUM BALAS 8A


8.1 Teknik mengimpal undur adalah satu teknik yang mana pergerakan
sumpitan bermula dari kiri bergerak ke kanan pada sudut 40 -50 dengan
diekori oleh rod penambah pada arah yang sama.Kegunaannya:


- mengimpal ke atas plat keluli yang tebal lantara

3.0mm-5.0mm.

- boleh mengimpal dengan kelajuan yang tinggi .
- memperolehi ketelusan yang dalam dan anduh kimpal
yang besar.TEKNIK MENGIMPAL MENGUNDUR (KE KANAN)Rod penambah

Sumpitan api
Arah kimpal30 - 40


40 -50


3.0mm
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 168.3 Komponen-komponen asas yang mesti ada pada kel
8.2 Berikut adalah tiga jenis nyalaan oksi-asetilina.
Envelop luar


Kon dalam

Suhu: 5900F

Nyalaan Cuali
Kegunaannya: - untuk mengimpal lebur.
- mengimpal tembaga
- mengimpal besi tuang
Suhu: 5400F-5800F
Kegunaannya:
Nyalaan Pengaban


Bulu api
-mengimpal aluminium
- meloyang aluminium
- mengimpal lebur keluli tahan-karat
- meloyang perak dan mengeras
permukaan
Nyalaan Pengoksidanan
Kegunaannya:
- mengimpal loyang
- mengimpal lebur manganese


Kon berbentuk
tajam

Suhu: 6300 F
engkapan oksi-
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 17
asetilina ialah:


- Silinder oksigen dan silinder asetilina

- Alator oksigen dan alator asetilina

- Hos oksigen dan hos asetilina

- Badan sumpitan

- Muncung sumpitan api.8.4 Terdapat beberapa perbezaan diantara kelengkapan oksigen dan
asetilina iaitu:


- warna silinder

- warna hos

- tanda lekuk V pada nat skru asetilin

- saiz silinder

- Perangkap nyalabalas pada alator asetilin

- Palam boleh lebur di bahagian bawah silinder asetilin8.5 Langkah-langkah mendapatkan nyalaan pengoksidanan.- Buka injap silinder oksigen satu pusingan atau lebih.

- Buka injap silinder asetilin - pusingan.

- Laraskan alator oksigen kepada tekanan yang sesuai
untuk kerja.
- Laraskan alator asetilin kepada tekanan yang sesuai.

- Buka injap asetilin pada badan sumpitan pusingan.

- Nyalakan api dihujung muncung sumpitan dan
laraskan segera hingga asap hitam berkurangan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 18
- Laraskan injap oksigen pada badan sumpitan
perlahan-lahan sehingga kon dalam menjadi tajam
dan warna kebiruan dipelohi.Kegunaannya:


- mengimpal loyang

- Mengimpal lebur manganese8.11 SAMBUNGAN DAN PERSEDIAAN TEPITerdapat lima sambungan asas dalam kimpalan. Gambarajah dibawahRajah 8.3 . Gambarajah di bawah menunjukkan sambungan temu yang telah diubahsuai
bergantung kepada ketebalan logam yang hendak dikimpal.
Sumber: R. L. Agarwal, Welding Engineering, Khanna Publishers 1977Rajah 8.4 Gambarajah menunjukkan nama-nama bahagian pada satu sambungan
temu V tunggal.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 19

Sumber: R. L. Agarwal, Welding Engineering, Khanna Publishers 1977Rajah 8.5 Bahagian-bahagian sambungan temu.

Sudut kandung


Muka puncaTinggi muka punca
Jarak muka punca


Bagi logam-logam yang mana ketebalannya melebihi 3.0mm 5.0mm
perlulah dibuat persediaan tepi untuk menjamin kekuatan sesuatu
sambungan itu.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 20
8.12 Langkah-langkah membuat persediaan tepi.Berikut diturunkan langkah-langkah bagi membuat persediaan tepi.

- Plat hendaklah dicanai sehingga tepinya menjadi
serong hingga ke sudut yang di kehendaki. Bagi
logam yang lebih tebal hingga 6.0mm ke atas
hendaklah diserongkan dengan pemotongan oksi-
asetilina.
- Setelah tepi logam diserongkan, hujungnya yang
tajam hendaklah dicanai sehingga memperolehi satu
permukaan yang rata anggaran 3.0mm lebar.
Permukaan ini dinamakan muka punca.
- Pastikan permukaannya lurus dan rata. Ini adalah
untuk meastikan ketelusan dan penembusan yang
samarata di sepanjang sambungan berkenaan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 21
AKTIVITI 8B

8.6 Berikan langkah demi langkah membuat pemasangan kelengkapan
oksi-asetilina.


8.7 Nyatakanakan beberapa sebab berlakunya letupadam dan
nyalabalas.


8.8 Berikan beberapa perbezaan diantara teknik mengimpal
mengundur dan teknik mengimpal ke hadapan.


8.9 Lakarkan lima sambungan asas kimpalan.


8.10 Mengapakah perlunya persediaan tepi dibuat ke atas tepi logam
yang hendak disambung?


Saya suka lihat anda rajin belajar. Cuba
jawab soalan diatas.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 22Sila semak jawapan anda. Tidak
mengapa jika anda memberi
jawapan yang salah. Tetapi sila
membuat ulangkaji.

MAKLUM BALAS 8B

8.6 Langkah-langkah membuat pemasangan alat kelengkapan bagi
sebuah setesyen oksi-asetilina:


- Buka sedikit injap selinder bagi kedua-dua silinder
gas untuk beberapa saat bagi membuang habuk-
habuk yang terlekat dilam lubang injap.
- Pasangkan alator kedua-dua silinder. Pastikan alator
tidak tersalah pasang. Walau bagaimana pun alator
Asetilin tidak akan dapat dipasang pada silinder
oksigen kerana arah benangnya tidak sama.
- Pasangkan hos warna hijau/biru kepada alator
oksigen dan hos warna merah ke alator asetilina
- Seterusnya pasangkan badan sumpitan kepada hos
mengikut lubang yang betul.
- Akhir sekali pasangkan muncung sumpitan api
kepada badan sumpitan.


8.7 Ada beberapa sebab berlakunya letupadam. Diantaranya ialah:- Muncung menjadi terlalu panas kerana terlalu lama
mengimpal.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 23
- J arak muncung sumpitan terlalu hampir dengan
kawah/anduh kimpal.
- Tekanan yang dilaraskan terlalu rendah berbanding

saiz muncung yang digunakan

-

Sebab-sebab berlakunya letupadam. Diantaranya:- pemasangan yang longgar.

- Lubang muncung umpitan api telah menjadi besar.

- Tekanan oksigen yang terlalu lemah.8.8 Terdapat beberapa perbezaan diantara teknik mengundur dan
teknik ke hadapan. Iaitu:


- arah pergerakan yang berlawanan dimana teknik ke
hadapan bergerak dari kanan ke kiri manakala teknik
mengundur bergerak dari kiri ke kanan.
- Sudut sumpitan api 60 -70 bagi teknik ke hadapan
dan 40 -50 bagi teknik mengundur.


8.9 Lima sambungan asas kimpalan adalah seperti berikut:- Sambungan temu

- Sambungan lekap

- Sambungan penjuru

- Sambungan kembi

- Sambungan bebibir
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 24

Sumber: R. L. Agarwal, Welding Engineeri ng, Khanna Publishers 1977


8.10 Persediaan tepi bagi satu-satu sambungan perlu dibuat atau
direkabentuk mengikut jenis beban yang akan ditanggung oleh
sambungan tersebut. Faktor keduanya ialah apabila ketebalan
logam yang hendak disambung terlalu tebal., Biasanya apabila
logam yang ketebalannya melebihi daripada 3.0mm persediaan tepi
perlu dibuat. Ini adalah untuk memastikan sambungan yang dibuat
cukup kuat bagi menanggung beban dan tekanan.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 25


PENILAIAN KENDIRI1. Mengapakah kelengkapan bagi pemasangan oksigen dibezakan
daripada kelengkapan asetilina dengan warna dan tanda-tanda yang
lain?


2.. Nyatakan pada kelengkapan pemasangan yang manakah alat
pencegah nyalabalas dipasang dan apakah fungsinya?


1. Apakah yang anda faham mengenai cracking the valve?2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan satu-satu rekabentuk
persediaan tepi?


5. Lakarkan satu rekabentuk persediaan tepi yang paling sesuai ke atas
plat keluli lembut yang tebalnya 10mm yang mana kegunaannya untuk
menanggung beban statik yang berat.


Tahniah anda telah hampir berjaya menguasai UNIT 8 ini. Cuba
jadikan 5 soalan terakhir ini sebagai alat pengukur kefahaman anda.
http://modul2poli.blogspot.com/
PEMASANGAN OKSI-ASETILINA J 1003 / 8 / 26


Anda adalah pelajar yang rajin!! Tahniah!!
sila beralih kepada Unit seterusnya. J ika
semua jawapan yang anda berikan tepat.MAKLUM BALAS

1. Tujuan membezakan antara kelengkapan oksigen dengan kelengkapan
asetilina ialah untuk memastikan ianya tidak tersalah pasang demi
keselamatan alat dan jurukimpal


2. Alat pencegah nyalabalas dipasang pada pemasangan kedua-dua
kelengkapan biasanya dipasang pada alator masing-masing untuk
memerangkap api yang mungkin masuk melalui hos hingga ke alator.


3. Cracking the valve bermaksud membuka injap selinder sebelum
memasang alator untuk melepaskan sebahagian gas bagi menghembus
habuk yang terdapat pada lubang injap.


4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemillihan rekabentuk persediaan tepi
adalah bergantung kepada ketebalan logam, kos rekabentuk dan juga
jenis beban yang ditanggung oleh satu-satu sambungan.

5.

10mm

60
o

3.0


3.0mm

Gambarajah di atas menunjukkan rekabentuk persediaan tepi plat keluli lembut 10mm
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 1


KIMPALAN ARKA

OBJEKTIF AM


Memahami konsep kimpalan arka serta kegunaannya dalam
bidang perindustrian.

OBJEKTIF KHUSUS


Di akhir unit ini anda dapat:

Mendefinasikan kimpalan arka dan menerangkan perkara-
perkara yang berkaitan dengannya iaitu:

- Fungsi alat pengubah
- Komponen-komponen asas mesin kimpalan arka
- J enis-jenis mesin kimpalan arka dan menerangkan prinsip kerja,
kelebihan dan kelemahannya.
- J enis-jenis kekutuban arus
- Teknik-teknik kimpalan arka
- J enis-jenis elektrod kimpalan arka
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 2


INPUT
9.0 KIMPALAN ARKA

9.1 Mesin Kimpalan Arka
Mesin kimpalan arka adalah merupakan sebuah alatubah perendah iaitu ia
mngubah dari voltan tinggi kepada voltan rendah tetapi menghasilkan arus
yang tinggi untuk menerbitkan arka bagi kegunaan mengimpal. Dilengkapi
dengan kabel pemegang elektrod dan juga kabel bumi ke meja kerja.

9.2 Fungsi Alat Pengubah

Alat pengubah adalah komponen yang terdapat pada sebuah mesin kimpalan
arka yang berfungsi untuk mengurangkan voltan dan meninggikan arus bagi
menerbitkan arka untuk tujuan kerja mengimpal. Alat ubah ini dikenali sebagai
alatubah perendah.


TERAS

MASUKAN

KELUARAN
GELUNG PENDUAGELUNG UTAMA


Rajah 9.1. Gambarajah Skematik Alat Pengubah

9.3 Komponen-komponen asas dalam sesebuah mesin kimpalan arka adalah
terdiri daripada:

- Alatubah
- Kebel bumi
- Kebel elektrod
- Pemegang Elektrod
- Bekalan kuasa
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 3
9.4 Jenis-jenis mesin kimpalan arka

Terdapat lima jenis mesin kimpalan arka. Iaitu:

- J enis rectifier (DC)
- J enis alatubah (AC)
- J enis kombinasi AC/DC
- J enis pacuan enjin. (petrol atau disel)
- J enis pacuan motor elektrik.(janakuasa)

9.4.1 Jenis rectifier(DC)

Mesin kimpalan arka jenis rectifier (penerus) digunakan kerana ianya mempunyai
dua pilihan aliran arus, iaitu arus terus kekutuban berbalik dan arus terus kekutuban
lurus.

Punca positif disambungkan kepada elektrod maka ianya adalah kekutuban berbalik.
Punca negatif disambungkan kepada elektrod maka ia adalah kekutuban lurus. Semua
jenis kerja mengimpal bagi kebanyakan logam adalah amat sesuai dengan mesin jenis
ini. Bagi kerja-kerja pembinaan dan penyelengaraan mesin jenis ini adalah pilihan
yang tepat.

Kelemahan:
- Menghasilkan semburan arka (arc blow)
- Arka tidak begitu stabil berbanding jenis janakuasa
- Tiada pilihan untuk ciri-ciri arka.

9.4.2 Jenis arus ulangalik.

Mesin kimpalan arus ulangalik (AC) digunakan adalah kerana ianya menghasilkan
arka yang lebih stabil dan tiada berlaku semburan arka (arc blow) dengan
penembusan yang sederhana dan senyap.

Kelemahan:
- Mengimpal ke atas logam tertentu dan penggunaan yang terhad.
- Tidak semua elektrod boleh digunakan.
- Mampu beroperasi pada ampiar yang tinggi.

9.4.3 Jenis gabungan/kombinasi AC/DC.

Mesin jenis ini boleh menggunakan kedua-kedua jenis arus. Ianya perlu apabila
mengimpal logam tertentu dengan arus yang tertentu. Mempunyai penggunaan yang
meluas. Boleh digunakan ke atas banyak jenis keluli dan kedudukan mengimpal.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 4


Kelemahan:
- Kos yang agak tinggi
- Berlaku semburan arka pada sesetengah sambungan.

Contoh 9.1

Apakah alat yang menukarkan arus ulangalik kepada arus terus dalam mesin kimpalan
arus terus?

Penyelesaian:

Alat yang digunakan bagi menukar arus ulangalik kepada arus terus ialah rectifier
atau alat penerus.9.4.4 Jenis Pacuan enjin petrol /disel ( Arus Terus atau Arus Ulangalik).

Mesin ini boleh digunakan dikawasan yang tiada bekalan elektrik. Boleh
membekalkan sama ada arus ulangalik atau arus terus.

Kelemahan:
- Modal yang besar dan penyelenggaraan yang tinggi
- Bising
- Modal tinggi
- Kos penyelenggaraan tinggi
- Semburan arka (arc blow)
- Memerlukan bahanapi.

9.4.5 Jenis Pacuan motor.

Mesin kimpal arka jenis ini menghasilkan arus terus. Menghasilkan dua
pilihan arus terus. Iaitu kekutuban terus dan kekutuban berbalik.

Kelemahan:
- Terdapat arc blow .
- Penyelenggraan yang tinggi. Ianya menggunakan beberus karbon
dan perlu ditukar pada tempoh tertentu.

Pelaras arus


Bekalan kuasaKebel
elektrodbendakerja
elektrod

Pemegang
elektrodRajah 9.2. Kelengkapan Kimpalan Arka.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 5

9.5 Kekutuban Mesin Kimpalan Arka

9.5.1 Terdapat dua jenis kekutuban mesin kimpalan arka . Iaitu:

- Arus Terus Kekutuban Berbalik ( kebel elektrod dipasang pada punca positif)
- Arus Terus Kekutuban Lurus ( kebel lektrod dipasang pada punca negatif)

9.5.2 Ciri-ciri Kekutuban:

Ciri-ciri kekutuban arus terus kekutuban berbalik ialah:

- Kadar kecairan elekrod yang lebih cepat.
- Ketelusan yang cetek
- Kelajuan kimpal yang lebih pantas diperlukan.
Ciri-ciri kekutuban arus terus kekutuban lurus ialah:
- Kadar kecairan letrod yang lambat
- Ketelusan yang dalam
- Kelajuan yang sederhana


Kebel elektrod+
Bekalan kuasa

Kebel bendakerja
Pemegang elektrod
bendakerja

Rajah 9.3. Litar Arus Terus Kekutuban BerbalikKebel elektrod
Bekalan kuasa

+
Kebel bendakerja
Pemegang elektrod
bendakerjaRajah 9.4. Litar Arus Terus Kekutupan Lurus
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 6


Contoh 9.2

Bagaimanakah pilihan arus perlu dibuat apabila hendak
mengimpal?

Penyelesaian:

Pemilihan arus perlu dilakukan adalah untuk memastikan
ianya sesuai untuk jenis logam, ketebalan logam dan juga
kedudukan mengimpal yang hendak dilakukan.9.6 Kaedah Mengimpal Menggunakan Elektrod Bersalut

Terdapat dua teknik mengimpal dengan kimpalan arka gas pelindung. Iaitu:

Teknik Seret.

Menggunakan teknik ini boleh dilakukan dengan elektrod jenis hujung
cawan(deep cup) dimana hujung logam tidak bersentuh dengan bendakerja kerana
hujung bahan lakur membentuk seperti cawan. Oleh itu jarak sentiasa kekal pada
ketinggian yang sama dan mengahsilkan kumai yang cantik dan kemas.

Teknik Angkat

Menggunakan teknik ini letrod diangkat pada jarak lebih kurang 1/8 inci dari
permukaan bendakerja ketika arka dihidupkan sehingga selesai mengimpal. Teknik ini
hendaklah digunakan apa mengimpal dengan elektrod biasa yang bukan jenis deep
cup.9.6.1 BahagianBahagian Kimpalan Arka.
elektrod Arah kimpal

sangga
Semburan arka

kumai
Kawah arka

60 -70
bendakerja
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 7
Rajah 9.5. Nama-Nama Bahagian Kimpalan Arka

Contoh 9.3

Bilakah teknik seret digunakan dan apakah kelebihan menggunakan teknik ini?

Penyelesaian:

- Teknik seret boleh digunakan apabila mengimpal dengan menggunakan elektrod
jenis hujung dalam (deep cup). Kelebihannya jarak arka dapat diseragamkan dan
juga rupa kumai akan lebih seragam dan kemas. Amat baik untuk mengimpal kembi
kerana mudah dikendalikan dan kumai kelihatan lebih halus dan cantik.Bunga angsana, bunga kertas
kalau anda bijaksana tolong
jawab soalan di atas

9.6.2 Kesan jarak arka, sudut arka dan kelajuan arka ke atas hasil kimpalan.

Jarak Arka

J arak arka adalah jarak diantara hujung teras logam elektrod dengan
permukaan bendakerja. Dimana arka yang diterbitkan akan dapat dikekalkan pada
jarak ini. Jarak arka yang terlalu tinggi akan menyebabkan kumai tidak cantik dan
juga ketelusan yang kurang. Jarak arka ialah antara 5.0mm hingga 6.0mm.

Sudut Arka

Sudut yang terbentuk diantara kecondongan elektrod dengan permukaan
bendakerja pada arah gerakan elektrod. Sudut arka yang tidak betul akan
menyebabkan riak kumai jadi memanjang atau bujur dan menjadikan rupa kumai
tidak cantik.

Kelajuan Arka

Kelajuan arka adalah laju gerakan elektrod bergerak ke arah hujung penamat
kimpalan. Kelajuan ini biasanya bergantung kepada kadar kecairan elektrod.
Mengimpal terlalu laju akan menjadikan kumai terlalu halus dan tinggi serta kurang
ketelusan.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 8
elektrod
3
2
1
2
1&4Rajah 9.6. Kaedah Letak Angkat Rajah 9.7. Kaedah Menggores

Ketika memulakan arka pada tempat permulaan mengimpal pastikan tempat itu bebas
daripada cat dan bahan-bahan yang boleh menghalang pengaliran arus elektrik. Kaedah
letak angkat dilakukan seolah-olah mengetuk sesuatu secara perlahan dan apabila arka
dapat diterbitkan jarak arka itu perlu dikekalkan pada jarak 5.0mm hingga 6.0mm.

Manakala kaedah menggores pula, elektrod di carek-carek ke atas tempat permulaan
kimpal seperti mana anda menggores mancis api. Apabila terbit arka hendaklah
jaraknya dikekalkan seperti mana yang telah diterangkan di atas.
Nak hidupkan arka dengan cara
menggores atau letak-angkat tidaklah
memerlukan masa yang lama. Tapi
biasanya cara menggores adalah lebih
mudah dan lebih digemari. Masa
hidupkan arka hendaklah sentiasa
memakai cermin pelinding muka.
Mata nak pakai lama bep
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 9
AKTIVITI 9A9.1 Apakah yang dimaksudkan dengan arka?. Huraikan dengan lebih
terperinci bagaimana arka boleh terjadi.

9.2 Nyatakan tiga jenis arus yang digunakan dalam kimpalan arka?.
Terangkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis arus yang anda nyatakan.

9.3 Bagaimanakah ketiga-tiga jenis arus itu mempengaruhi ke atas
kimpalan yang dilakukan?

9.4 Apakah yang dimaksudkan dengan semburan arka? Bagaimana ianya
boleh terjadi?

9.5 Apakah faktor-faktor yang perlu diambilkira apabila memilih sesebuah
jenis mesin kimpalan arka?
Baca soalan-soalan di atas dan cuba
jawab dengan betul. J ika masih tidak
dapat memberikan jawapan dengan
baik. Sila ulang semula tajuk-tajuk
yang berkaitan sebelum ini.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 10MAKLUM BALAS 9A


9.1 Arka adalah satu fenomena satu pancaran cahaya yang kuat lagi terang terbit
diantara hujung elektrod dengan permukaan bendakerja. Ketika ini elektron
mengalir melintasi satu ruang udara yang telah terion maka ruang udara itu
menjadi panas sehinggalah berlakunya arka. Haba yang terhasil dari udara
terion itu adalah lebih kurang 3300 C (6000 C).

9.2 Tiga jenis arus yang digunakan dalam kimpalan arka adalah seperti berikut:

- Arus ulangalik
- Arus terus kekutuban berbalik
- Arus terus kekutuban lurus

Arus ulangalik mempunyai frekuensi dan bergerak dari titik sifar hingga ke
titik maksimum positif dan jatuh ketitik sifar semula kemudian bergerak ke
titik maksimum negatif dan begitulah seterusnya berulang-ulang.

Manakala Arus terus kekutuban berbalik pula dimana punca positif pada
mesin disambungkan kepada kebel elektrod.

Bagi arus kekutuban lurus pula punca negatif pada mesin disambung kepada
kebel elektrod.

9.3 Bagi setiap arus yang digunakan ianya akan memberi kesan pada ketelusan
yang berbeza-beza ke atas kimpalan. Sila lihat gambarajah di bawah.
ATKL
AU ATKB
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 11

9.5 Semburan arka adalah satu keadaan dimana arka yang terbit diantara hujung
elektrod dan bendakerja tersasar dari laluan yang sepatutnya. Biasanya bunyi
yang terhasil dari semburan ini agak kuat dari biasa dan saiz arka juga
kelihatan agak besar sedikit. Keadan ini berlaku mungkin disebabkan
kedudukan klip bumi yang kurang tepat. Lihat gambarajah di bawah.elektrod
Semburan
arka

bendakerjaKlip bumi


9.6 Pemilihan sesebuah mesin kimpalan yang hendak digunakan adalah
bergantung kepada perkara-perkara berikut.

- Kedudukan kimpalan
- J enis logam yang hendak dikimpal
- J enis rekabentuk sambungan
- Ketebalan logam

Syabas!anda telah menjawab
dengan betul. Sekarang anda
bolelah maju kepada tajuk tajuk
yang seterusnya.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 12
9.7 Elektrod.

Elektrod adalah berfungsi sebagai logam penambah dalam kimpalan arka yang
mana ianya disalut dengan bahan lakur yang mana campurannya terdiri daripada
beberapa jenis bahan tertentu dan mempunyai berbagai fungsi ketika kerja
kimpalan dilakukan.

9.8 Penghasilan Elektrod

Elektrod kimpalan arka pelindung (SMAW) adalah sejenis elektrod bersalut
lakur yang habis guna (consumable) yang terdiri dari berbagai jenis
bergantung pada jenis logam teras dan juga kandungan salutan elektrod
berkenaan.

Proses salutan bahan lakur dibuat dalam dua cara iaitu cara penyemperitan
(extrusion) dan cara mencelup (dipping). Panjang sebatang elektrod adalah
diantara 230mm hingga 460mm. Saiz elektrod disebut dengan nombor 12,10,
8 dan 4. Elektrod no.12 adalah berdiameter paling kecil diantara yang
disebutkan di atas.

9.9 Kandungan Pancalogam Teras Elektrod

Kandungan logam teras elektrod adalah terdiri dari pancalogam yang
bergantung kepada ilic-ciri penggunaan elektrod berkenaan. J enis
pancalogam bagi teras elektrod adalah mangan, ilicon, sulphur, fosforus dan
karban

9.10 Jenis Salutan Elektrod

Bahan campuran salutan elektrod terdiri dari beberapa bahan yang bergantung
kepada irri-ciri penggunaan elektrod. Diantara bahan-bahan campuran yang
terdapat pada salutan elektrod ialah serbok besi, oksida-titania, sodium silikat,
potassium, asbestos, ferro-manganese. Salutan elektrod terbahagi kepada tiga
iaitu:

-Salutan nipis (tidak bersalut)
-salutan sederhana
-salutan tebal

9.11 Fungsi Salutan Elektrod

Fungsi salutan pada elektrod adalah:

Setakat ini ada apa-apa
masalah mengenai tajuk ini.
J ika tak faham sila rujuk pada
pensyarah yang mengajar.

- Menghasilkan gas pelindung.
- Menghasilkan jeremang penutup kumai
- Menstabilkan arka
- Mengandungi campuran untuk ciri-ciri khas penggunaannya.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 13
Berikut adalah jadual bagi jenis salutan dan arus yang disyorkan.

Digit Jenis salutan Arus
0 Sodium selulos ATKB
1 Potassium selulos AU atau ATKB dan ATKL
2 Sodium titania AU atau ATKL
3 Potassium titania AU atau ATKB
4 Serbuk besi titania AU atau ATKB dan ATKL
5 Hiderojen rendah sodium ATKB
6 Hiderojen rendah potassium AU atau ATKB
7 Serbuk besi oksida besi AU atau ATKB dan ATKL
8 Hiderojen rendah serbuk besi AU atau ATKB

Salutan elektrod juga boleh dikategorikan kepada jenis:

- Rutile
- Selulos
- Serbuk besi

9.12 Pengkelasan Elektrod.

Elektrod dikelaskan mengikut system yang ditentukan oleh system piawaian
yang diterima pakai di sesebuah negara. Di Malaysia piawaian yang biasa
digunakan AWS ( American Welding Society ) atau ASTM (American
Standard for Testing Materials). Sebagai contoh terdapat tiga spesifikasi bagi
elektrod Keluli Lembut. Iaitu:

- AWS A5.1 55 T
- ASTM A233 55 T
- CSA W48.1 1952 (kanada)

Elektrod boleh dikodkan mengikut system penomboran seperti E6013, E6011,
E6010, E7018 dan sebagainya. Setiap huruf dan nombor mempunyai pengertian
tertentu. Sebagai contoh E6013:

E elektrod
60 kekuatan tensil/tegangan 60,000lb.
9 kedudukan mengimpal
3 jenis arus

Elektrod juga boleh dikelaskan mengikut :

- Cepat penuh ( E6024, E6027)
- Kelajuan tinggi (E6012, E6013)
- Cepat beku (E6010, E6011)
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 14Terdapat juga elektrod yang menggunakan kod warna oleh pengeluarnya. Dimana
Kod warna yang digunakan menerangkan tentang kekuatan tensil, kedudukan
mengimpal dan juga pilihan arus.

Contoh: E 7024

hitam
kuning


J enis
kumpulan
(tiada)elektrod
Logam

Teras
Elektrod dikategorikan kepada tujuh kumpulan, iaitu:

- Keluli lembut
- Keluli low alloy
- Keluli tahan karat
- Pengerasan permukaan
- Nikel dan pancalogam nikel
- Aluminium dan pancalogam aluminium
- Kuprum dan pancalogam kuprum

9.13 Fungsi Jeremang.

J eremang adalah satu selaput yang terdapat pada permukaan kumai hasil dari
peleburan salutan elektrod. J eremang ini mempunyai fungsi
tertentu.Diantaranya ialah:

- Melindungi kumai daripada udara luar disepanjang penyejukan
berlaku.
- Mengapungkan kotoran ke permukaan dari kawah lebur.
- Mengawal bentuk kumai supaya seragam.
- Melambatkan kadar penyejukan bagi membaiki sifat logam
- Memberikan perlindungan secara mekanikal kepada pemindahan
logam dari elektrod ke logam induk.


Tahniah !.anda telah berjaya
menghabiskan semua tajuk pada
hari ini. Semoga berjaya.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 15

AKTIVITI 9B

9.7 Apabila menggunakan arus terus kekutuban berbalik dan arus
terus kekutuban lurus, apakah faktor-faktor yang perlu
diambilkira dalam pemilihan elektrod bagi keduanya?

9.8 Bagaimanakah satu-satu jenis elektrod itu dapat dikenali dari segi
fungsi dan kegunaannya?

9.9 Apakah pentingnya elektrod perlu disimpan dalam keadaan
yang baik dan kelembapannya perlu dikawal?

9.10 Nyatakan fungsi pemegang elektrod dan apakah langkah-langkah
penjagaan yang perlu diambil supaya ianya tahan lama digunakan.

9.11 Bagaimanakah jarak arka, kelajuan mengimpal serta sudut
elektrod mempengaruhi mutu kumai?


Cubalah jawab soalan-soalan di atas.
Rasanya taklah susah sangat. Mungkin
susah lagi makan lobak ni. Kalau rasa
ada yang kurang jelas sila tanya
pensyarah matapelajaran anda.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 16
MAKLUM BALAS 9B
9.7 Pemilihan elektrod untuk arus terus kekutuban berbalik dan arus terus
kekutuban lurus hendaklah diperhatikan pada jenis kegunaannya
mengikut kod yang telah dicatatkan spesifikasinya.

Sebagai contoh:

- E 6010 jenis arus adalah ATKB.
- E 7014 jenis arus adalah ATKL

9.8 Elektrod dapat dikenali dari segi fungsi dan kegunaannya ialah
melalui kod yang terdapat pada elektrod berkenaan. Kod elektrod
biasanya ditandakan dengan nombor atau warna tertentu.

9.9 Elektrod hendaklah disimpan dalam suhu yang terkawal supaya
bebas dari kelembapan dan unsur yang tidak diingini dari udara
meresap kedalam salutannya. Ini akan menjejaskan pada mutu
kimpalan.

9.10 Pemegang elektrod berfungsi untuk:

- melindungi pengimpal daripada terkena kejutan elektrik.
- Sebagai pelindung haba dari elektrod
- Sebagai penghubung diantara kebel kimpalan dan elektrod.

Langkah-langkah penjagaan yang perlu diambil supaya ianya tahan
lama iaitu hendaklah semua sambungannya diikat dengan kuat
supaya ianya tidak menjadi terlalu panas dan menerbitkan percikan
api pada sambungan-sambungan tersebut.

9.11 Bagi menentukan mutu kumai yang baik beberapa perkara
perlu diambil perhatian. Termasuklah mengawal jarak arka, sudut
elektrod dan juga kelajuan kimpal.

- J arak arka yang sesuai biasanya mengikut garispusat logam teras
elektrod berkenaan. J arak arka akan menentukan keseragaman
bentuk kumai keseluruhannya.
- Sudut elektrod akan menentukan bentuk riak atau ira kumai
- Kelajuan mengimpal akan menentukan saiz kumai keseruhannya.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 17

PENILAIAN KENDIRI1. Lakarkan dan namakan bahagian-bahagian dalam kimpalan arka.

2. Lakarkan dan namakan bahagian-bahagian dalam pemasangan kelengkapan
kimpalan arka.

3. Senaraikan kelebihan dan kelemahan mengimpal dengan proses kimpalan
arka pelindung ( SMAW).

4. Dalam keadaan bagaimanakah kerja mengimpal dengan proses SMAW ini
tidak digalakkan?

5. Apakah jenis mesin kimpal yang paling sesuai untuk mengimpal dengan
proses SMAW?

6. Apakah yang anda faham mengenai voltan litar terbuka dan voltan litar
tertutup?

7. Apakah yang dimaksudkan dengan semburan arka dan apakah tindakan
yang boleh dilakukan bagi mengurangkan fenomena ini?

8. Nyatakan fungsi salutan elektrod dan peranannya semasa mengimpal
dijalankan dengan lebih spesifik.

9. Terangkan bagaimana jeremang dihasilkan bagi menutupi kumai dan
peranannya terhadap kumai.
Baca dan fahamkan betul-betul soalan-
soalan di atas. J ika anda boleh
menjawab dengan betul. Pelajaran anda
tamat hari. J ika tidak anda terpaksa
mengulang semula.
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 18

MAKLUM BALAS
KENDIRI1. Nama-nama bahagian dalam kimpalan arka.Salutan elektrod


Titisan logam

kumai
arka


Logam teras


Kawah lebur


bendakerja2. Nama-nama bahagian dalam pemasangan kelengkapan kimpalan arka.Kebel elektrod
elektrod
Bekalan kuasa
(mesin kimpalan)

Kebel bumi
Pemegang

elektrod
bendakerja

http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 19

3. Kelebihan dan kekurangan proses SMAW.

KELEBIHAN KEKURANGAN

1. Kos yang kurang
2. Boleh mengimpal
kebanyakan logam
3. Bersaiz kecil dan tidak
memerlukan ruang yang
besar
4. Boleh mengimpal pada
sebarang kedudukan
5. Kurang dipengaruhi oleh
angin yang bertiup
berbanding GMAW
6. Boleh dilakukan dalam
sebarang keadaan cuaca
7. Boleh megimpal logam
yang tebal
1. Tidak sesuai untuk logam yang
lebih nipis daripada 1/16 inci.
2. Kitaran kerja agak rendah.
3. Elektrod tidak dapat digunakan
sehingga habis keseluruhannya.
4. Kumai yang di buat perlu
bersambung sambung apabila
bertukar elektrod dan ini
memungkinkan kecacatan
berlaku.


5. Dalam beberapa keadaan mengimpal dengan proses SMAW tidak digalakkan.
Diantaranya ialah:

- Mengimpal dalam hujan
- Mengimpal ketika ribut pasir atau dalam keadaan bersalji
- Mengimpal bendakerja yang suhunya dibawah 0 F.

6. Voltan litar terbuka adalah voltan pada mesin ketika kerja mengimpal tidak
dijalankan manakala voltan litar tertutup adalah voltan pada litar kimpalan
sewakerja mengimpal sedang dijalankan. Voltan litar terbuka sangat bahaya
bagi pengimpal.

7. Semburan arka adalah satu fenomena yang berlaku apabila arka terpesong dari
laluan asal ketika mengimpal sedang dijalankan diiringi dengan bunyi semburan
yang kuat. Diantara sebabnya ialah ianya mungkin di pengaruhi
oleh kedudukan klip bumi dengan tempat mengimpal.
Cara bagi mengurangkan fenomena ini ialah:
- Tukar kepada arus ulangalik
- Alihkan klip bumi pada tempat yang jauh sedikit.
- J arak arka hendaklah pendek.
- Letak bongkah besi di atas hujung bendakerja
- Mengimpal jauh dari sisi bendakerja.
- Ubah arah mengimpal
http://modul2poli.blogspot.com/
KIMPALAN ARKA J1003/9/ 20

8. Salutan pada elektrod mempunyai fungsi seperti berikut:

- Menjadikan arka lebih stabil
- Menghasilkan gas pelindung disekeliling arka dan kawah arka
- Membentuk sangga dipermukaan kumai bagi melindungi kumai
- Menampung bahan-bahan yang menentukan ciri-ciri penggunaan
elektrod berkenaan.

9. J eremang atau selalu dipanggil dengan sebutan slag dihasilkan dari
peleburan salutan elektrod lalu ianya membeku di atas permukaan kumai.
J eremang mempunyai beberapa peranan ke atas kumai diantaranya ialah:

- Melambatkan kadar penyejukan kumai dan ini akan mengekalkan
ciri-ciri asal logam teras pada kumai.
- Melindungi kumai dari unsur luar yang tidak diingini semasa
penyejukan yang datang dari udara.
- Membantu dalam membentuk kumai yang seragam.


Tahniah!anda telah
berjaya menjawab semua
soalan. Anda diterima untuk
ke semester seterusnya.
http://modul2poli.blogspot.com/