Anda di halaman 1dari 10

Penerbit Prisma Sdn. Bhd.

NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


1
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMA DAN MENENTUKAN NOMBOR)
Padankan nombor dengan perkataan yang sesuai.
1
5
3
7
Standard Kandungan: Menama dan menentukan nilai nombor
Pernyataan Standard: Tahu pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menamakan nombor bulat hingga 10 000
Evidens: Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 10 000
Lima ribu sembilan ratus lima
puluh empat
Tujuh ribu lapan ratus tujuh
puluh sembilan
Empat ribu enam ratus enam
puluh lapan
Seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima
Enam ribu empat ratus tiga
puluh satu
Sembilan ribu dua ratus dua
puluh tujuh
Tiga ribu tujuh ratus tujuh
puluh sembilan
Dua ribu empat ratus tujuh
4668
1975
5954
3779
2407
7879
9227
6431
B1D1E1
2
6
4
8
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


2
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENAMA DAN MENENTUKAN NOMBOR)
Bilang dan bulatkan jawapan yang betul.
B1D2E1
Standard Kandungan: Menama dan menentukan nilai nombor
Pernyataan Standard: Tahu pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menentukan nilai nombor hingga 10 000
Evidens: Menunjukkan kuantiti bagi nombor
1
2
3
4
A 2 400 B 2 200 C 1 200
A 2 120 B 4 422 C 3 120
A 4 325 B 7 250 C 4 226
A 5 137 B 4 370 C 5 117
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


3
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.2: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENULIS NOMBOR)
Standard Kandungan: Menulis nombor
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menulis nombor bulat hingga 10 000
Evidens: Menulis nombor dalam perkataan dan angka
Tulis nombor berikut dalam perkataan.
B2D1E1
B
Tulis nombor berikut dalam angka.
B2D1E1
A
1 Dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga.
2 Empat ribu lapan ratus sembilan.
3 Lima ribu enam puluh tiga.
4 Tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lapan.
5 Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu.
1 3030
Tiga ribu tiga puluh
2 4221
Empat ribu dua ratus dua puluh satu
3 5987
Lima ribu sembilan ratus lapan puluh tujuh
4 9763
Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga
2 473
4 809
5 063
7 938
9 421
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


4
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.3: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR)
Susunkan nombor berikut dalam tertib menaik dan menurun.
Standard Kandungan: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Pernyataan Standard: Tahu pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menentukan nilai nombor hingga 10 000
Evidens: Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun
B1D2E1
1
2
3
4
2345, 2342, 2346, 2344, 2343
3655, 3695, 3665, 3685, 3675
7762, 8762, 6762, 4762, 5762
7468, 8468, 6468, 4468, 5468
Tertib menaik
Tertib menurun
Tertib menaik
Tertib menurun
Tertib menaik
Tertib menurun
Tertib menaik
Tertib menurun
2342, 2343, 2344, 2345, 2346
3655, 3665, 3675, 3685, 3695
4762, 5762, 6762, 7782, 8762
4468, 5468, 6488, 7488, 8488
2346, 2345, 2344, 2343, 2342
3695, 3685, 3675, 3665, 3655
8762, 7762, 6762, 5762, 4762
8468, 7468, 6468, 5468, 4468
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


5
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.3: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR)
Lengkapkan turutan nombor.
Standard Kandungan: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Pernyataan Standard: Tahu pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menentukan nilai nombor hingga 10 000
Evidens: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
B1D2E1
1
2
3
4
2761 2762 2763 2764 2765
6346 6356 6366 6376 6386
4130 4230 4330 4430 4530
3001 4001 5001 6001 7001
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


6
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.4: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENENTUKAN NILAI TEMPAT)
Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.
Standard Kandungan: Menentukan nilai tempat
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menentukan nilai tempat dan nilai digit nombor bulat hingga 10 000
Evidens: Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor bulat hingga 10 000
B2D2E1
1
3
5
7
2
4
6
8
3345
9888
1290
8643
6756
2378
2289
9901
puluh
ratus
puluh
sa
sa
puluh
ribu
ribu
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


7
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.4: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENENTUKAN NILAI TEMPAT)
Cerakinkan nombor.
Standard Kandungan: Menentukan nilai tempat
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Deskriptor: Menentukan nilai tempat dan nilai digit nombor bulat hingga 10 000
Evidens: Mencerakinkan sebarang nombor hingga 10 000
B2D2E2
1
3
5
7
2
4
6
8
2000 300 70 8 2000 300 70 8
1000 900 60 3
7000 400 30 7
3000 200 60 2
4000 300 80 3
5000 600 20 1
8000 600 30 2
9000 300 20 2
2378 4383
1963 5621
7437 8632
3262 9322
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


8
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.5: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MELENGKAPKAN POLA NOMBOR)
Lengkapkan pola mengikut tertib yang betul.
B1D2E1
Tertib Menarik
Tertib Menurun
1
1
2
2
3
3
8768 8778 8788 8798 8808 8818
5771 5761 5751 5741 5731 5721
6007 6008 6009 6010 6011 6012
9023 9123 9223 9323 9423 9523
3468 3467 3466 3465 3464 3463
7006 6006 5006 4006 3006 2006
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


9
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
Nombor Puluh terdekat Ratus terdekat Ribu terdekat
1 2947 50 900 3000
2 3567 70 600 4000
3 4892 90 900 5000
4 4233 30 200 4000
5 5691 90 700 6000
6 6787 90 800 7000
7 7712 10 700 8000
8 8844 40 800 9000
9 8419 20 400 8000
10 9124 20 100 9000
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.6: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MEMBUNDARKAN SEBARANG NOMBOR)
Bundarkan nombor yang berikut kepada puluh, ratus dan
ribu yang terdekat.
B3D2E1
NAMA: KELAS:
Menguasai Tidak Menguasai Catatan dan Tandatangan Guru:


10
Penerbit Prisma Sdn. Bhd.
TEMA: NOMBOR DAN OPERASI
UNIT 1.7: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000
(MENGANGGAR)
Anggarkan bilangan gula-gula di dalam bekas X. Bulatkan
jawapan yang betul.
Standard Kandungan: Menganggar
Pernyataan Standard: Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik,
penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Deskriptor: Menganggar kuantiti
Evidens: Menganggar bilangan objek lebih daripada dan kurang daripada sesuatu kuantiti
B3D3E1
1
(a) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X lebih daripada 2493
(b) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X kurang daripada 2493
2493 bekas X
3
(a) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X lebih daripada 2158
(b) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X kurang daripada 2158
2158 bekas X
2
(a) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X lebih daripada 1749
(b) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X kurang daripada 1749
1749 bekas X
4
(a) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X lebih daripada 3271
(b) Bilangan gula-gula di dalam
bekas X kurang daripada 3271
3271 bekas X