Anda di halaman 1dari 1

DOA SELEPAS WUDUK

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang


Esa, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahawa
Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya
Allah jadikanlah aku daripada orang-orang yang
bertaubat dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang
menjaga kebersihan dan jadikanlah aku daripada
hamba-Mu yang soleh.

Anda mungkin juga menyukai