Anda di halaman 1dari 2

Antara kelebihan dan faedah membaca

1. Membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita dapat menamba
hkan ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu di sekeliling kita. Tapi ianya juga berg
antung kepada bahan bacaan yang dibaca juga. Kalau bahan bacaan itu berbentuk il
miah pasti ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan itu past
i berguna untuk masa sekarang ataupun masa hadapan anda.
2. Membaca adalah satu senaman minda. Anda akan menghadapi hari-hari yang tenang
kerana dapat berfikir dengan baik oleh kerana anda mempunyai minda yang sihat.
Jika anda menganggap yang senaman tubuh badan itu sangat penting untuk mendapat
kesihatan yang sihat maka begitu la juga senaman minda ini untuk kesihatan minda
anda. Dengan membaca anda akan melakukan satu proses aktif minda anda. Ini kera
na anda menggunakan sel-sel dalam otak untuk berfikir dan mengaktifkan sel-sel t
ersebut seterusnya membuatkan minda anda menjadi lebih sihat.
3. Jika anda rajin membaca anda akan mempunyai kelebihan untuk fokus. Fokus adal
ah memberi tumpuan dengan sepenuhnya dalam apa saja perkara yang dilakukan. Kele
bihan apabila anda dapat fokus adalah anda tidak akan kelam kabut jika menghadap
i sebarang situasi ataupun masalah. Anda dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk
menyelesaikan sesuatu masalah itu. Dan sudah semestinya anda akan dapat menyeles
aikan masalah itu dengan tenang.
4. Membaca akan meningkatkan memori anda. Kalau anda tidak menggunakan memori, l
ama-lama memori anda akan menjadi lemah. Permainan seperti teka silangkata akan
mengurangkan risiko anda untuk nyanyuk di hari tua. Walaupun membaca bukan sejen
is permainan, ia dapat membantu meregangkan otot-otot memori dalam cara yang sam
a seperti anda bermainan permainan yang menggunakan memori. Ini kerana membaca m
emerlukan ingatan lebih lanjut tentang apa yang anda baca itu. Secara tak langsu
ng akan meningkatkan kekuatan memori anda.
5. Meningkatkan disiplin dalam diri adalah sukar bagi sesetengah orang. Membaca
akan melatih anda untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Ini kerana apabila and
a selalu membaca anda telah membuatkan masa membaca sesuatu yang anda tahu dan a
nda mesti lakukan pada masa-masa tertentu. Tapi ada siapa-siapa yang membuat jad
ual membaca dalam sehari?anda ada buat ke?sangat sedikit yang melakukan. Itulah
sebabnya apabila anda menambahkan aktiviti membaca dalam jadual seharian dan sen
tiasa melakukannya anda akan meningkatkan tahap disiplin dalam diri anda. Anda j
uga mungkin merasa tidak selesa jika tidak membaca pada satu-satu hari, itu berm
akna tahap disiplin untuk membaca dalam diri anda sangat tinggi.
6. Apabila anda rajin membaca ia akan meningkatkan kreativiti dalam kotak fikira
n anda sebenarnya. Anda seorang yang rajin membaca tentang kepelbagaian kehidupa
n dan ini akan memberikan anda inspirasi kepada idea-idea yang baru. Dengan pena
mbahan maklumat-maklumat yang lebih ia akan membantu memajukan bahagian kreatif
dalam minda anda dimana ia menyerap pembaharuan kedalam proses pemikiran. Seteru
snya anda akan lebih kreatif untuk melakukan sesuatu perkara yang baru dalam hid
up anda.
7. Adakah anda selalu merasa bosan?biasanya anda akan cepat untuk merasa bosan k
erana anda tiada aktiviti untuk dilakukan. Tahukah anda membaca akan mengurangka
n rasa bosan? Jika anda merasa bosan cuba cari bahan untuk dibaca tak kira la da
ri mana pun sumbernya. Mungkin apabila anda membaca sesuatu itu anda akan terjum
pa sesuatu yang anda minat, maka anda akan merasa kurang rasa bosan dan seterusn
ya menghentikan rasa bosan anda itu.
8. Membaca akan mengurangkan stress atau tekanan. Jika anda selalu merasa tertek
an ataupun banyak menghadapi masalah pasti ia akan menyusahkan hidup anda. Apabi
la anda membaca mungkin anda dapat melupakan seketika sesuatu masalah anda itu a
taupun anda membaca sesuatu yang menghiburkan anda sudah pasti ia akan menghilan
gkan rasa stres dan tekanan dalam diri anda itu. Maka dapat dilihat yang membaca
dapat membantu anda dari keluar tekanan dan stres.
9. Rajin membaca akan meningkatkan skil membaca dan skil tatabahasa anda. Pada m
ulanya memang susah untuk anda mendapat skil membaca tapi lama kelamaan anda aka
n menemui skil dan rentak membaca itu. Dan seterusnya akan meningkatkan keserono
kan anda untuk membaca kerana anda sudah menemui skil dan rentak anda sendiri. D
engan skil dan rentak inilah anda tidak akan cepat merasa bosan malah semakin se
ronok untuk membaca dan terus membaca.
10. Membantu anda berkomunikasi dengan lebih baik. Ini kerana dengan dengan bany
ak pengetahuan yang diperolehi dari banyaknya pembacaan anda, anda akan merasa l
ebih yakin untuk berkomunikasi. Anda dapat menceritakan kepada orang lain apa ya
ng anda tahu dan mengelakkan dari berdiam diri saja apabila berkomunikasi dengan
orang lain. Anda juga akan merasa seronok untuk menceritakan dan berkongsi deng
an orang lain tentang apa yang anda tahu.