Anda di halaman 1dari 4

Bilangan Jurnal : 1

Minggu Praktikum : Pertama (14 Julai 18 Julai)


Tarikh Peristiwa/Kejadian : 14 Julai 2014
Tajuk Jurnal : Masalah Pengawalan Kelas

1. Masalah/Peristiwa
Hari ini (14 Julai 2014) saya telah menghadapi masalah pengawalan kelas seperti
yang dijangkakan. Aktiviti yang dirancangkan tidak dapat dijalankan secara biasa
disebabkan prioriti untuk mengawal kelas.
2. Analisis
Masalah ini timbul apabila saya cuba menggunakan teknik yang berbeza
semasa mula-mula masuk ke kelas. Didapati beberapa teknik tidak berkesan
mungkin disebabkan oleh teknik itu yang tidak sesuai dengan jenis murid ataupun
disebabkan teknik itu kurang sesuai digunakan pada masa-masa yang tertentu.

3. Cadangan Tindakan Susulan
a. Saya akan menggunakan teknik pengawalan yang lebih sesuai dengan
suasana kelas dan jenis murid
b. Saya akan mempelbagaikan cara penyampaian agar dapat menarik perhatian
murid
c. Saya patut lebih tegas kepada murid-murid
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh dua minggu. Pengawalan
kelas yang baik adalah perlu untuk memastikan kelancaran semasa menjalankan
aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak
dapat diatasi secepat mungkin, proses pengajaran dan pembelajaran tentu akan
menjadi lebih sukar.


Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:


Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:


Bilangan Jurnal : 3
Minggu Praktikum : Ketiga (4 Ogos 8 Ogos)
Tarikh Peristiwa/Kejadian : 4 Julai 2014
Tajuk Jurnal : Pengendalian Aktiviti dalam Kelas

1. Masalah/Peristiwa
Hari ini (4 Ogos 2014) saya melaksanakan aktiviti dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Apabila dilaksanakan, saya mendapati bahawa masa
yang diperuntukkan (2 masa, 1 jam) tidak mencukupi untuk setiap aktiviti yang
dijalankan.
2. Analisis
Masalah ini timbul apabila saya melaksanakan aktiviti yang terlalu banyak
dalam satu-satu ketika. Aktiviti yang dijalankan walaupun bersesuaian, namun jika
ada murid yang masih tidak menguasai satu-satu kemahiran, ini menyebabkan
aktiviti akan berlarutan dan secara tidak langsung mengganggu ruang aktiviti lain.

3. Cadangan Tindakan Susulan
a. Saya akan memilih aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan objektif
pembelajaran
b. Saya akan memilih aktiviti yang lebih fleksibel dengan penguasaan murid
c. Saya akan mengurangkan jumlah aktiviti jika perlu
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh dua minggu. Pengawalan
pengendalian aktiviti amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran
disebabkan keperluan aktiviti itu untuk memenuhi objektif. Sekiranya masalah ini
tidak dapat diatasi secepat mungkin, objektif yang ingin dicapai pada sukar untuk
dicapai pada hari itu.


Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:


Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:Bilangan Jurnal : 2
Minggu Praktikum : Kedua (21 Julai 25 Julai)
Tarikh Peristiwa/Kejadian : 21 Julai 2014
Tajuk Jurnal : Pemilihan Aktiviti Pembelajaran

1. Masalah/Peristiwa
Hari ini (21 Julai 2014) saya melaksanakan aktiviti dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Apabila dilaksanakan, saya mendapati bahawa masa
yang diperuntukkan (2 masa, 1 jam) tidak mencukupi untuk setiap aktiviti yang
dijalankan.
2. Analisis
Masalah ini timbul apabila saya melaksanakan aktiviti yang terlalu banyak
dalam satu-satu ketika. Aktiviti yang dijalankan walaupun bersesuaian, namun jika
ada murid yang masih tidak menguasai satu-satu kemahiran, ini menyebabkan
aktiviti akan berlarutan dan secara tidak langsung mengganggu ruang aktiviti lain.

3. Cadangan Tindakan Susulan
a. Saya akan memilih aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan objektif
pembelajaran
b. Saya akan memilih aktiviti yang lebih fleksibel dengan penguasaan murid
c. Saya akan mengurangkan jumlah aktiviti jika perlu
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh dua minggu. Pengawalan
pengendalian aktiviti amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran
disebabkan keperluan aktiviti itu untuk memenuhi objektif. Sekiranya masalah ini
tidak dapat diatasi secepat mungkin, objektif yang ingin dicapai pada sukar untuk
dicapai pada hari itu.


Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:


Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh: