Anda di halaman 1dari 12

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKAH


PENUH
Pengenalan Memahami latar
belakang/sebab-sebab
pengenalan
Persekutuan Tanah
Melayu 1948
1. Pengenalan
Jelaskan latar belakang/sebab-sebab
pengenalan Persekutuan Tanah Melayu
1948

Ketegasan orang Melayu membantah Malayan
Union di bawah
Pimpinan Dato Onn Jaafar
Perpaduan di kalangan orang Melayu yang
terdiri daripada golongan
Raja dan rakyat
Perpaduan mereka dapat mengatasi pihak
yang menyokong Malayan Union
Keupayaan orang Melayu memujuk British
Orang Melayu mendesak British menghidupkan
semula dasar perlindungan terhadap orang
Melayu
Desakan ini meyakinkan British membatalkan
Malayan Union
Sokongan bekas pegawai tinggi British
mendorong British membentuk Persekutuan
Tanah Melayu seperti Sir Frank Swettenham dan
Sir Cecil Clementi
Sokongan daripada pegawai tinggi British
seperti Sir Malcolm Mac
Donald dan L.D. Gammans menggantikan
Malayan Union
Sikap politik orang Melayu yang sederhana
dengan menulis dalam
akhbar, berdemonstrasi, berkongres,
memujuk Raja-Raja Melayu
Mereka juga tidak menentang secara
kekerasan (tidak mengangkat
senjata)
British tertarik dengan cara UMNO
Orang Melayu melalui UMNO tidak menuntut
kemerdekaan
tetapi hanya menuntut rundingan menolak
Malayan Union
British bimbang orang Melayu akan
dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti
PKMM, API, AWAS dan BATAS
Piagam Atlantik 1945 meminta negara-negara
kolonial memberikan
latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk
tempatan

5 markah
Isi dan
Huraian
Memahami reaksi
masyarakat terhadap
Langkah-Langkah
Pembentukan
Persekutuan Tanah
Melayu 1948
2. Langkah-Langkah Pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu 1948
Jelaskan langkah-langkah Pembentukan
persekutuan Tanah Melayu

Bantahan orang Melayu menyebabkan British
membatalkan Malayan Union
British menubuhkan Jawatankuasa Ekskutif
Jawatankuasa ini dianggotai oleh 12 orang
ahli yang terdiri daripada pegawai kanan British,
pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu
Jawatankuasa Ekskutif mengadakan
mesyuarat di Kings House, Kuala Lumpur
Orang Melayu mengemukakan lima tuntutan
dalam rundingan dengan British
Tuntutan itu ialah menginginkan sebuah
persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu, menolak kerakyatan terbuka, meminta
dasar perlindungan terhadap Negeri-Negeri
Melayu dan orang Melayu dipulihkan
Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-
Negeri Melayu perlu diakui semula
Perundingan ditentang oleh orang dagang dan
golongan radikal Melayu
Golongan radikal Melayu dipimpin oleh Dr.
Burhanuddin al-Helmy
Mereka berpendapat Jawatankuasa Ekskutif
tidak mewakili semua kaum
Mereka menuntut konsep sebuah republik
dan kemerdekaan penuh
Golongan radikal menubuhkan AMCJA dan
PUTERA bagi menentang British dan UMNO
Mereka mengadakan ceramah politik,
demonstrasi dan mogok
Mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat
British menubuhkan Jawatankuasa Perunding
bagi mendapatkan pandangan dalam
menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
ditandatangani pada 21 Januari 1948

30 markah
Menganalisis perjanjian
persekutuan tanah
melayu 1948
3. Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1948
Bincangkan ciri-ciri Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Sebuah persekutuan dibentuk dengan
gabungan sebelas buah negeri.
Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh
Pesuruhjaya Tinggi British.
Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan.
Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
dibentuk.
Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan
15 markah
istimewa orang Melayu.
British masih menguasai Tanah Melayu kerana
kemerdekaan belum
diberikan.
Perkongsian kuasa telah dilakukan antara
Majlis RajaRaja dengan
Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat.
Pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua
negeri dan berkuasa
melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir
negeri.
Terdapat pembahagian kuasa antara kerajaan
pusat dengan kerajaan
negeri dan seterusnya membentuk Senarai
Persekutuan dan Senarai
Negeri.
Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini juga
menjelaskan perkara-perkara berikut:
Syarat kerakyatan diperketatkan. Prinsip
kerakyatan jus soli adalah untuk
Rakyat Raja Melayu bagi NegeriNegeri Melayu
dan Rakyat British bagi
Negeri-Negeri Selat (Melaka dan Pulau Pinang).
British mengiktiraf semula ketuanan Melayu
sebagai asas pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini memang
telah diakui oleh British sejak
Perjanjian Pangkor 1874.
Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang
kuasa dan kedudukannya
yang jelas dalam pentadbiran

Mengaplikasi
perpaduan bangsa
Malaysia dalam
menjamin keamanan
negara
4. Perpaduan bangsa Malaysia dalam
menjamin Keamanan Negara
Bagaimanakah perpaduan bangsa Malaysia
dapat dipertingkatkan bagi menjamin
keamanan negara?

Menghormati Perlembagaan Negara.
meningkatkan penghayatan Rukun Negara.
Jangan membangkitkan isu sensitif kaum lain.
Kunjung-kunjungi pada hari peayaan.
Saling hormat menghormati
Menggunakan kurikulum yang sama
Pelajar dari kaum lain boleh berinteraksi melalui
kuriulum
Menggunakan bahasa peraturan yang sama
Rakyat haruslah bergaul dan memupuk
persefahaman antara kaum
Institusi-institusi pendidikan perlu
bertanggungjawab menerapkan semangat
bersatu-padu dalam kalangan pelajar berbilang
kaum.
Rakyat Malaysia hendaklah menghindari
sebarang tindakan yang dapat mencetuskan
provokasi kaum.
Masyarakat setempat juga memainkan peranan
dalam mengukuhkan perpaduan kaum di negara
ini. Kerajaan pula harus memainkan tugas
15 markah
penting untuk menggerakkan rakyat ke arah
perpaduan yang jitu.
Penubuhan sekolah wawasan. pelaksanaan
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

Menilai kejayaan
Malaysia hasil daripada
perpaduan bangsa
Malaysia
5. Kejayaan Malaysia hasil daripada
perpaduan bangsa Malaysia

Dapat melindungi negara daripada ancaman
kuasa luar.
Melemahkan gerakan kuasa luar.
Negara aman damai tanpa peperangan.
Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat
negara Malaysia juga akan dihormati dan
disegani oleh negara asing kerana kekal aman
Kuasa luar yang berminat untuk menguasai
negara akan membatalkan niat mereka kerana
takut dengan semangat rakyatnya dalam
mengekalkan keamanan negara.
Pelancong asing juga berminat untuk
melancong di sini kerana negara yang aman
dan makmur .
Pelancong asing juga berminat untuk
melancong di sini kerana negara yang aman
dan makmur .
Ekonomi negara juga akan meningkat.

10 markah
Mencipta/menjana idea
untuk mengekalkan
keamanan dan
kemakmuran negara
6. Cabaran dan langkah mengekalkan
keamanan dan kemakmuran Negara
(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh
negara untuk mengekalkan keamanan dan
kemakmuran. (5m)
Pendidikan Malaysia yang berdasarkan sistem
meritokrasi.
Menerima ancaman daripada puak-puak
ekstrimis kaum dan penyimpang agama.
Peningkatan masalah social
Proses perbandaran ini juga telah melebarkan
lagi jurang ekonomi dan pola tempat tinggal
antara kaum

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk
mengatasi cabaran di atas. (5m)
Penafian agama Islam sebagai agama rasmi
Pelancaran Program Latihan Khidmat Negara
Islam adalah agama negara atau 'state
religion' iaitu merujuk kepada negara
Malaysia. Apabila disebut tentang agama
negara maka secara dasarnya ia boleh
difahami sebagai agama rasmi bagi Malaysia
bukannya agama rasmi yang dianuti oleh
rakyat negara ini.
Memastikan pembangunan negara seimbang
Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
merapatkan jurang antara kaum dalam
sebuah negara yang memiliki masyarakat
majmuk seperti Negara ini
10 markah
Mencapai Wawasan 2020 : Mewujudkan
bangsa Malaysia yang bersatu padu yang
mempunyai matlamat yang serupa dan boleh
dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat
Wilayah dan antara kaum, berasaskan
persamaan hak dan keadilan

Menghayati nilai-nilai
murni/iktibar/
patriotisme dalam
usaha memperkukuh
perpaduan kaum
7. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
Dalam memperkukuh perpaduan kaum
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/
patriotisme dalam usaha memperkukuh
perpaduan kaum di Malaysia

Keamanan negara dapat dijamin dengan
wujudnya masyarakat yang bersatu padu
Perpaduan yang kukuh antara satu sama lain
akan melahirkan negara yang aman,
tiada masalah perselisihan faham yang
menyebabkan kesejahteraan negara tergugat.
amalan berkerjasama juga dapat dipupuk
masyarakat yang bersemangat patriotik
kita haruslah saling hormat-menghormati
antara satu sama lain
Amalan hormat-menghormati dapat
memudahkan segala urusan yang dijalankan di
dalam negara berjalan lancar.
Pentingnya perpaduan di kalangan masyarakat
malaysia yang berbilang kaum
Mengadakan rundingan sebelum sesuatu
dasar dibuat
Kita juga hendaklah saling berkerjasama dalam
mempertahankan kedaulatan negara.
Kemerdekaan negara hanya dapat dicapai
melalui kerjasama antara masyarakat Malaysia.

10 markah

Kesimpulan
Merumuskan secara
keseluruhan isi yang
telah dibincangkan.
8. Rumusan
. Pengetahuan yang diperoleh.
. Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
. Harapan untuk masa depan Malaysia yang
lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.

Iktibar daripada peristiwa penentangan
terhadap Malayan Union ialah masyarakat
Perlu bertegas dalam menyatakan bantahan
. Perlu adanya perpaduan di kalangan
masyarakat malaysia yang berbilang kaum .
Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar
dibuat . Berhati-hati dengan tindakan orang
asing . Pentingnyapemimpin berwibawa untuk
memerintah negara kita .
pengenalan MU telah menguji kesabaran orang
Melayu terhadap British yang inginkan
penjajahan mutlak terhadap Tanah Melayu .
Orang Melayu buat pertama kalinya dalam
sejarah selepas zaman Kesultanan Melayu
Melaka bangun menentang British . Rentetan
daripada penyatuan tersebut , Kongres Melayu
1946 telah diadakan dan UMNO ditubuhkan
5 markah
untuk menentang niat jahat British tersebut .
Kerjasama antara raja-raja melayu dengan
UMNO dan orang melayu pada keseluruhannya
telah menyebabkan British mula berle,but dan
memulakan rundingan . Akhirnya , penat lelah
tersebut terbayar apabila Perjanjian
Persekutuan 1948 telah membolehkan
Persekutuan Tanah Melyu dibentuk 1 Febuari
1948 . Perjanjian tersebut telah
memperkenalkan semula dasar kuasa british
sebelum tahun 1941
BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


LATIHAN KERTAS 3 TEMA 11 BAB 4
TEMA 11 BAB 4 (Malayan Union dan PTM 1948)

Tajuk Soalan : Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union, faktor-faktor kebangkitan masyarakat
tempatan menentangnya. Disamping itu, berikan sebab-sebab penerimaan pentadbiran baru iaitu
Persekutuan Tanah Melayu.

FORMAT ASPEK PERINCIAN MAR
KAH
Pengenal
an
Memahami
latar
belakang/se
bab-sebab
British
memperken
alan
Malayan
Union
1. Pengenalan
Jelaskan sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union
Persediaan membentuk pemerintahan sendiri
Antara faktor Kerajaan British memperkenalkan Malayan Union adalah
sebagai
persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan
sendiri.
Menginginkan pentadbiran yang licin
Sebelum Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit
pentadbiran
yang berbeza, iaitu Negeri-Negeri Selat (NNS), Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
(NNMB) dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB). Di bawah
pentadbiran
Malayan Union negeri-negeri Melayu ditakbir dibawah satu kerajaan pusat
sahaja.
Menjimatkan kos
Kepelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar dan menyebabkan
pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang.
Membentuk sebuah bangsa Malayan Union
Selain itu, British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union
supaya
golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan
menumpukan taat
setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat memastikan sumber
tenaga dan
pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut serta
dapat
menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah
Melayu
Mengawal kuasa politik orang Melayu

5 M
Isi dan
Huraian
Memahami
ciri-ciri MU
dan sebab-
sebab
masyarakat
tempatan
menentang
2. Ciri ciri Malayan Union dan sebab penentangan masyarakat.
Jelaskan ciri-ciri MU dan sebab-sebab masyarakat tempatan menentang
Perjanjian MU 1946 telah menggabungkan semua negeri di Tanah Melayu
dalam satu unit pentadbiran . Antara syarat utama Perjanjian MU ialah
semua Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu serta dua daripada negeri Selat disatukan .
seterusnya , Baginda Ratu England akan melantik seorang Gabenor
British untuk mengetuai MU . Singapura diasingkan kerana mempunyai
kepentingan sebagai pelabuhan bebas . Asas kerakyatan MU ialah
kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli . Raja-raja Melayu
30
M
menjadi ahli Majlis Raja-raja Melayu yang hanya membincangkan soal
agama Islam dan adat istiadat orang melayu . Seorang pesuruhjaya
Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir . Majlis
Eksekutif dan Majlis Undangan MU dibentuk .

Penubuhan MU adalah sebagai suatu usaha untuk mewujudkan sebuah
kesatuan yang dikuasai oleh sebuah pemerintah yang kuat . Pentadbiran
MU adalah terus kepada Parlimen British di London san tidak tertakluk
kepada Singapura lagu seperti sebelumnya . Konsep penatdbiran baru
in9i telah menolak tradisi dan sistem politik orang melayu . Akhirnya ,
kerajaan MU telah diisytiharkan pada 1 April 1946 di Kings House
( Carcosa Sri Negera ) , KL . Sir Edward Gent telah dilantik sebagai
Gabenor pertam kerajaan MU . Dengan pengisytiharan tersebut , secara
rasminya MU telah menggantikan Pentadbiran Tentera British BMA yang
dijalankan di Tanah Melayu sejak bulan September 1945.

Orang melayu telah menunjukkan pelbagai reaksi terhadap penentangan
MU . Selepas Perang
Dunia Kedua , orang Melyu menganggap tidak sesuai untuk British
membuat pembaharuan
politik di Tanah Melayu . Orang Melayu pada prinsipnya menentang
penghakisan kuasa
Raja-raja Melayu dalam MU , iaitu Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli
Majlis Raja-raja Melayu
tanpa sebarang kuasa . Raja-raja juga kehilangan takhta dan kredibiliti
mereka sebagai
kuasa orangMelayu walaupun mereka masih membincangkan soal
agama Islam , tetapi zakat fitrah sipungut di bawah nama Gabenor MU .
Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan sultan .
Oleh yang demikian , orang Melayu bimbang agama islam akan tercabar .
Orang melayu juga menentang pemberian kerakyatan yang longgar
kepada orang dagang
atau orang luar . Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status
quo orang melayu sebagai penduduk peribumi . Jumlah orang Melayu
juga akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang ini . orang
melyu juga bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina
oleh kerjaaan melayu
sperti zaman Kesultanan Melayu Melaka . Mereka beranggapan bahawa
pengenalan MU akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan
tersebut . lantaran itu , kebanyakn orang Melayu telah keluar menentang
MU .

Menganalisi
pembentuka
n PTM 1948
3. Faktor Pembentukan PTM
Huraikan faktor pembentukan PTM 1948 (15 markah)

British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh
12 orang ahli.Mereka mengadakan mesyuarat di Kings House , Kuala Lumpur.
Pada dasarnya,ada lima tuntutan orang melayu iaitu Raja-Raja Melayu menolak
semua prinsip dan struktur Malayan Union.Selain itu,mereka juga menginginkan
sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.Mereka
juga menolak kerakyatan terbuka Malyan Union dan meminta dasr
perlindungan terhadap Negeri-Negeri Melayu dan orang melayu
dipulihkan.Mereka juga menuntu supaya Raja-Raja Melayu sebagai ketua
Negeri-Negeri Melayu diakui semula.
Perundingan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal
Melayu pimpinan Dr.Burhanuddin al-Helmy .Mereka berpendapat
15
M
Jawatankuasa eksekutif itu tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai
oleh seorang perwakilan oaring dagang.Mareka menuntut konsep sebuah
republic dan kemerdekaan penuh . Majlis Tindakan Bbersama Seluruh Malaya
atau All Malayan Council of Joint Action(AMCJA) dan Pusat Tenaga
Rakyat(PUTERA) telah ditubuhkan pada awal tahun 1947 untuk menentang
British dan UMNO .
Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik ,
demonstrasi dan mogok . Mereka turut mencadangkan sebuah perlembagaan ,
iaitu Perlembagaan Rakyat .Untuk berlaku adil, British telah bersetuju
menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi mendapatkan pendapat mereka
dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Mengapliasik
an langkah
untuk
membina
kekuatan
negara dalam
masyarakat
berbilang
kaum
4. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang Malayan Union,
jelas
Jelaskan langkah yang akan anda ambil untuk membina kekuatan negara
dalam masyarakat berbilang kaum
Menyelesaikan masalah ini akan mejadi mudah apabalia masyarakat
bersatu padu . Masyarakat yang berbilang kaum bukanlah menjadi satu
bebanan bagi sesebuah negara untuk menentang MU . Bantahan dapat
dilaksanakan secara berterusan melalui akhbar-akhbar di negara kita .
Zaman ini , ramai masyarakat yang membaca surat khabar . Oleh yang
demikian , lebih mudah untuk mempengaruhi minda mereka dan lebih
senang menyampaikan sesuatu berita . seterusnya ialah , mengadakan
demonstrasi secara aman . Demonstrasi dapat mengeratkan hubungan
apabila semua masyarakat berhimpun dan mempunyai satu matlamat
yang sama . Seterusnya , Raja-raja Melayu perlu berkumpul dan
menyatakan keperluan mereka dengan berhati-berhati . Menghidupkan
persatuan-persatuan untuk menentang MU . Apabila wujudnya , persatuan
tidak perlulah wujudnya pemberontakan dan pembangkang . ini akan
menyulitkan proses penentangan MU . Ahli dan penyokong mestilah
berdiri bersama untuk menyatukan matlamat .

15
M
Menilai
kejayaan
Malaysia
hasil
daripada
perpaduan
bangsa
Malaysia
5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan kerjasama antara
kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia
Kesan-kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara
Malaysia ialah dapat melindungi negara daripada ancaman kuasa luar .
Negara yang mempunyai masyarakat yang berkerjasama antara satu
sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa luar yang ingin menakluk
negara kerana kunci rahsia negara dikawal ketat oleh sikap masyarakat
yang saling berkerjasama dalam menjamin kedaulatan negara.
Selain itu , perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat juga
dapat diwujudkan . Perpaduan rakyat amat penting demi menjamin
keamanan dan kesejahteraan negara.Masyarakat yang bersatu padu akan
melahirkan sebuah negara yang aman dan tiada masalah pertelingkahan
antara kaum berlaku.
Seterusnya , negara Malaysia juga akan dihormati dan disegani oleh
negara asing kerana kekal aman meskipun terdapat masyarakat yang
berbilang kaum . Kuasa luar yang berminat untuk menguasai negara akan
membatalkan niat mereka kerana takut dengan semangat rakyatnya
dalam mengekalkan keamanan negara.
Di samping itu,ekonomi negara juga akan meningkat . para pelabur
asing tidak akan berasa was-was untuk melabur di negara Malaysia
kerana negara yang aman dan bersih dari segala masalah . Pelancong
asing juga berminat untuk melancong di sini kerana negara yang aman
dan makmur .
Oleh yang demikian , kerjasama antara kaum dapat memudahkan
Malaysia menuntut hak sebagai warganegara . Contohnya , hak
10
M
keistimewaan dalam memilih calon pemimpin untuk mentadbir negara dan
sebagainya .

Mencipta/m
enjana idea
untuk
mengekalka
n keamanan
dan
kemakmura
n negara
6. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk
konsep rakyat didahulukan,pencapaian diutamakan
Pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis merupakan agenda
kerajaan yang paling penting kerana prasangka perkauman boleh
menghancurkan perpaduan yang sedia wujud. Menyedari hakikat dan
kepentingan mengekalkan perpaduan maka pelbagai langkah perlu
dijalankan bagi memastikannya berterusan.

Antara kepentingan mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat
majmuk ialah untuk mengekalkan keharmonian dan mengelakkan
perselisihan. Penduduk Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa
boleh hidup aman damai sejak dahulu lagi kerana adanya perasaan saling
menghormati dan memahami antara satu sama lain. Amalan nilai murni ini
menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara. Perkara ini dapat mengelak
berlakunya perselisihan seperti kejadian dalam sejarah hitam negara iaitu
peristiwa 13 Mei 1959. Rusuhan kaum yang berlaku tidak memberi apa-apa
keuntungan malah membawa banyak kemudaratan.

Perpaduan kaum yang wujud juga turut mempercepat dan memperkasa
pembangunan negara. Rakyat Malaysia yang terkenal dengan sikap
bertoleransi dan hidup bersatu-padu memangkinkan usaha memajukan
negara dalam segenap aspek merangkumi ekonomi, sosial, politik dan
pendidikan. Pembangunan pesat yang jelas kelihatan pada hari ini
membantu masyarakat menjalani kehidupan seharian dengan selesa.
Sebaliknya, jika keharmonian kaum terancam maka amat sukarlah
kerajaan mengatur agenda mencapai kemajuan negara. Kesannya negara
akan ketinggalan dan rakyat menderita kemiskinan.

Bagi merealisasikan kejayaan negara dengan ramuan perpaduan kaum ini,
maka bagai usaha ke arahnya hendaklah terus dijalankan. Antara lain,
kerajaan mewujudkan banyak dasar bertujuan menerapkan nilai-nilai bagi
mengekalkan perpaduan kaum. Terkini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk
Seri Najib Tun Razak menggunakan konsep 1 Malaysia. Dasar
kepimpinan yang memperkenalkan konsep rakyat didahulukan,
pencapaian diutamakan memperlihatkan keutamaan masyarakat dalam
pencapaian sesebuah negara. Tanpa rakyat yang bersatu padu maka
pincanglah negara itu.

Selain itu, segenap lapisan masyarakat juga berperanan menjalankan
tanggungjawab masing-masing untuk memelihara perpaduan. Media
massa sebagai medium komunikasi menjadi saluran maklumat dan
membangkitkan semangat bersatu-padu. Memperbanyakkan iklan dan
risalah melalui kempen-kempen mencintai negara dapat menyedarkan
masyarakat tentang peri pentingnya menjaga keharmonian hidup sesama
rakyat. Semua ini dapat dikongsi bersama-sama dengan adanya alat
komunikasi media massa seperti televisyen, radio mahupun internet.
Kemudahan yang kita nikmati sekarang ini adalah bukti nyata hasil
kemajuan negara.

Kesimpulannya, kemakmuran negara berkait rapat dengan hubungan baik
antara kaum yang sama-sama mendokong usaha ini. Hubungan baik inilah
10
M
yang perlu diamalkan bila-bila masa dan selamanya agar kejayaan yang
kita nikmati kini tidak ranap begitu sahaja setelah hampir 54 tahun negara
kita mencapai kemerdekaan.

Menghayati
nilai-nilai
murni/iktiba
r/
patriotisme
dalam usaha
memperkuk
uh
perpaduan
kaum
7. Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
Dalam memperkukuh perpaduan kaum
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/
patriotisme dalam usaha memperkukuh
perpaduan kaum di Malaysia

o Keamanan negara dapat dijamin dengan wujudnya masyarakat yang
bersatu padu
o Perpaduan yang kukuh antara satu sama lain akan melahirkan negara
yang aman,
o tiada masalah perselisihan faham yang menyebabkan kesejahteraan
negara tergugat.
amalan berkerjasama juga dapat dipupuk
o masyarakat yang bersemangat patriotik
o kita haruslah saling hormat-menghormati antara satu sama lain
o Amalan hormat-menghormati dapat memudahkan segala urusan yang
dijalankan di dalam negara berjalan lancar.
o Pentingnya perpaduan di kalangan masyarakat malaysia yang berbilang
kaum
o Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat
o Kita juga hendaklah saling berkerjasama dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
o Kemerdekaan negara hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara
masyarakat Malaysia.

10
M

Kesimpul
an
Merumuska
n secara
keseluruhan
isi yang
telah
dibincangka
n.
8. Rumusan
. Pengetahuan yang diperoleh.
. Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
. Harapan untuk masa depan Malaysia yang
lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.

o Iktibar daripada peristiwa penentangan terhadap Malayan Union ialah
masyarakat Perlu bertegas dalam menyatakan bantahan . Perlu
adanya perpaduan di kalangan masyarakat malaysia yang berbilang
kaum . Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat . Berhati-
hati dengan tindakan orang asing . Pentingnyapemimpin berwibawa
untuk memerintah negara kita .
pengenalan MU telah menguji kesabaran orang Melayu terhadap
British yang inginkan penjajahan mutlak terhadap Tanah Melayu . Orang
Melayu buat pertama kalinya dalam sejarah selepas zaman Kesultanan
Melayu Melaka bangun menentang British . Rentetan daripada penyatuan
tersebut , Kongres Melayu 1946 telah diadakan dan UMNO ditubuhkan
untuk menentang niat jahat British tersebut . Kerjasama antara raja-raja
melayu dengan UMNO dan orang melayu pada keseluruhannya telah
menyebabkan British mula berle,but dan memulakan rundingan . Akhirnya
, penat lelah tersebut terbayar apabila Perjanjian Persekutuan 1948 telah
membolehkan Persekutuan Tanah Melyu dibentuk 1 Febuari 1948
. Perjanjian tersebut telah memperkenalkan semula dasar kuasa british
sebelum tahun 1941

5 M