Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tingkatan : 2 Bijak
Bilangan Pelajar : 16 orang
Tarikh : 14 April 2014
Masa : 8.00pagi-9.00pagi
Tajuk : Jenis-jenis pekerjaan ( Cita-cita saya )
Kemahiran : Menamakan jenis-jenis pekerjaan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
i. menamakan jenis-jenis pekerjaan
ii. bercerita tentang cita-cita saya
iii. membaca kuat perkataan dengan sebutan dan intonansi yang betul.
Teknik : Pendekatan Masteri
Nilai : berhemah tinggi, kerajinan, bertanggungjawab
KBKK : mengkategorikan, mengingat, memahami
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mempelajari suku kata dan perkataan
doktor, juruterbang, saintis, polis, hakim dan pengurus

Langkah / Isi
Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set Induksi
( 2 minit )

1. Guru memanggil nama murid dan
bertanya kepadanya tentang cita-cita
mereka.
2. Murid menjawab soalan guru.
3. Guru mengaitkan tajuk yang hendak
diajar.Langkah 1
( 10 mimit )

1. Guru menunjukkan gambar-gambar jenis
pekerjaan dan bertanya soalan.
2. Guru membimbing murid menamakan
jenis pekerjaan berdasarkan gambar.
3. Guru menampal gambar dan kad nama

Nilai:
Berhemah tinggi
Bertanggungjawab

*Gambar-gambar
dan kad nama
jenis pekerjaan
jenis pekerjaan di papan tulis dan
menjelaskan.
4. Guru menyuruh murid membaca kuat
perkataan jenis pekerjaan dengan sebutan
dan intonansi yang betul.
5. Guru membimbing murid bercerita tentang
cita-cita dirinya dan peranan berdasarkan
jenis pekerjaan.
6. Guru bersoal jawab dengan murid.

( Rujuk Lampiran 1
)

Langkah 2
( 8 minit )

1. Guru memanggil 6 orang murid datang ke
depan untuk mencabut kad yang bernama
jenis pekerjaan dari sebuah kotak yang
disediakan oleh guru.

2. Guru menyuruh 6 orang murid itu berlakon
mengikut nama pekerjaan yang dipilihnya.

3. Murid-murid lain meneka dan menyatakan
nama pekerjaan itu.
4. Guru menyuruh semua murid membaca
kuat perkataan nama pekerjaan.


*Lakonan

Langkah 3
( 8 minit )

1. Guru memberi lembaran kerja kepada
murid.
2. Guru meronda dan memeriksa serta
memberi bimbingan semasa murid
membuat lembaran kerja.


Nilai:
Kerajinan

*Lembaran kerja
(Rujuk Lampiran 2)

Penutup
( 2 minit )

1. Guru meringkaskan apa
yang telah dipelajari oleh murid-
murid.2. Guru bersoal jawab dengan
murid.Lampiran 1


Doktor


Hakim


PengurusSaintisJuruterbangPolis

Lampiran 2
Tuliskan nama pekerjaan mereka.
Juruterbang Pengurus Hakim
Polis Saintis Doktor( )
( )
( )
( )
( )
( )