PERMAINAN HOKI

PENGENALAN : Hoki merupakan salah satu permainan yang diminati diperingkat antarabangsa. Permainanan ini agak sukar jika dibandingkan dengan permainan lain kerana ia memerlukan kemahiran yang tinggi yang perlu ada pada setiap pemain untuk bergelar juara. Permainanan hoki di sekolah ini(SKDP) telah menjadi buah mulut semua warga SK Desa Pandan kerana pada tahun 2003 Pasukan hoki sekolah telah bergelar Johan Negeri buat kali pertama sepanjang sekolah ini dibuka.Permainan hoki ini perlu dijadikan pemangkin untuk permainan lain agar sekolah ini mampu menjuarai semua permainan yang dipertandingkan. Hasrat Jurulatih Hoki dan pihak sekolah ialah ingin mengekalkan kejuaraan dan jika boleh ingin menjadi juara 5 tahun berturut-turut. 1. 2. Murid tahun 2 & 3 sebagai pelapis sekolah Murid tahun 4,5 dan 6 merupakan projek tiga tahun sekolah.

RASIONAL

:

MATLAMAT OBJEKTIF

: :

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF Melahirkan Pasukan Hoki yang digeruni diseluruh Kuala Lumpur KEKUATAN -Segelintir murid ada peralatan sendiri -Ada jurulatih yang berpengalaman - mempunyai padang yang luas untuk latihan KELEMAHAN -Segelintir murid tiada peralatan yang lengkap -Padang basah pada waktu hujan PELUANG -terdapat padang yang luas untuk latihan - ada galakan daripada ibu/bapa ANCAMAN - terpaksa berkongsi padang dengan pasukan sekolah yang lain apabila tarikh pertandingan hampir tiba

PELAN STRATEGIK
BIL MATLAMAT PROGRAM
TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN

TANGGUNG JAWAB Semua jurulatih hoki

TOV

OTI1 2004 Pering kat Negeri

OTI2 2005 Pering kat Keban gsaan

0TI3 2006 Pering kat Keban gsaan

ETR

1.

Melahirkan satu Pasukan Hoki yang digeruni di Kuala Lumpur

1. Latihan yang sistematik

3 tahun

- Pelajar tahun 3(Pelapis) -Pelajar tahap dua

Pering kat zon

Pering kat Keban gsaan

PERMAINAN HOKI
PENGENALAN : Hoki merupakan salah satu permainan yang diminati diperingkat antarabangsa. Permainanan ini agak sukar jika dibandingkan dengan permainan lain kerana ia memerlukan kemahiran yang tinggi yang perlu ada pada setiap pemain untuk bergelar juara. Permainanan hoki di sekolah ini(SKDP) telah menjadi buah mulut semua warga SK Desa Pandan kerana pada tahun 2003 Pasukan hoki sekolah telah bergelar Johan Negeri buat kali pertama sepanjang sekolah ini dibuka.Permainan hoki ini perlu dijadikan pemangkin untuk permainan lain agar sekolah ini mampu menjuarai semua permainan yang dipertandingkan. Menjadi Johan Peringkat Negeri buat kali kedua 1. Murid tahun 4,5 dan 6 merupakan projek tiga tahun sekolah.

RASIONAL

:

MATLAMAT OBJEKTIF

: :

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF Menjadi johan Negeri Buat kali kedua KEKUATAN - Teradapat lebih kurang 9 orang pemain yang pernah bermain untuk peringkat Zon pada tahun 2003 KELEMAHAN -Segelintir murid tidak dapat bermain kerana tidak mendapat keizinan ibu/bapa(Murid-murid tahun 6) PELUANG -terdapat padang yang luas untuk latihan - ada galakan daripada ibu/bapa ANCAMAN - terpaksa berkongsi padang dengan pasukan sekolah yang lain apabila tarikh pertandingan hampir tiba

PROGRAM PELAN TAKTITAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mesyuarat Induk Koko Melatih Pasukan Hoki Sekolah Perlawanan Persahabatan Motivasi Pasukan Hoki Pertandingan Hoki Zon Pudu Penyediaan Pemain ke peringkat negeri Pertandingan Hoki Peringkat Negeri Pertandingan Hoki Peringkat Kebangsaan Mencungkil Bakat Baru Latihan Hoki-Kemahiran asas Permainan Kecil pasukan Pelapis

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. AKTIVITI Mesyuarat Induk Koko Melatih Pasukan Hoki Sekolah Perlawanan Persahabatan Motivasi Pasukan Hoki Pertandingan Hoki Zon Pudu Penyediaan Pemain ke peringkat negeri Pertandingan Hoki Peringkat Negeri Pertandingan Hoki Peringkat Kebangsaan Mencungkil Bakat Baru Latihan Hoki-Kemahiran asas Permainan Kecil pasukan Pelapis JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

PELAN TAKTIKAL
BIL NAMA PROGRAM Latihan yang sistematik OBJEKTIF Untuk mencapai matlamat sekolah penumpuan khusus kepada perkara-perkara berikut : - Menyediakan program Hoki yang komprehensif dan seimbang dengan keperluan individu dan sekolah. - Mewujudkan satu masyarakat sekolah yang sihat dan adil dalam semua aktiviti sekolah. - Memupuk semangat pertandingan yang sihat dan adil .
SENARAI PROJEK

Sukan Tahunan MSSKL Luar Musim Hoki Mini

KUMPULAN SASARAN Pelajar Pelajar SKDP

TEMPOH MASA 1 tahun

PELAKSANAAN Jurulatih Hoki

SUMBER KEWANGAN -PIBG -Wang SUWA

TOV Ke hadiran 100 %

OTI1 2004 Kehadiran 100 %

OTI2 2005 Kehadiran 100 %

0TI3 2006
Sambutan 100 %

ETR
Sambutan 100 %

PERANCANGAN TAHUNAN
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. Perancangan Penubuhan J/Kuasa. Penyediaan takwim. Mesyuarat J/Kuasa. Penyediaan jadual aktiviti kokurikulum. Penyediaan perlembagaan Kelab Hoki SKDP. Pengenalan Pembahagian tugas kepada guru. Pengagihan pelajar mengikut tahun dan kemahiran Penyediaan peralatan secukupnya. Aktiviti kokurikulum bermula(Pasukan Hoki Sekolah) Penyeliaan Penyeliaan buku kedatangan kegiatan Penyediaan buku kawalan kegiatan kokurikulum Pelaporan a. Merekod maklumat kegiatan murid. b. Merekod kedatangan murid Penilaian 5.1 Mewujudkan carta perbandingan kejayaan

5.

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN
Bil AKTIVITI
1.1 Penubuhan J/Kuasa. 1.2 Penyediaan takwim. 1.3 Mesyuarat J/Kuasa. 1.4 Penyediaan jadual aktiviti kokurikulum. 1.5 Penyediaan perlembagaan Kelab Hoki SKDP. Pengenalan 2.1 Pembahagian tugas kepada guru. 2.2 Pengagihan pelajar mengikut tahun dan kemahiran 2.3 Penyediaan peralatan secukupnya. 2.4 Aktiviti kokurikulum bermula(Pasukan Hoki Sekolah) Penyeliaan 3.1 Penyeliaan buku kedatangan kegiatan 3.2 Penyediaan buku kawalan kegiatan kokurikulum Pelaporan a. Merekod maklumat kegiatan murid. b. Merekod kedatangan murid Penilaian 5.1 Mewujudkan carta perbandingan kejayaan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1. Perancangan

2.

3.

4.

5.

PELAN OPERASI
NAMA BIL. PROGRAM 1. OBJEKTIF KUMPULAN TEMPOH AKTIVITI PELAKSANA SASARAN MASA Sukan Tahunan MSSKL Luar Musim Pelajar Pelajar 1 tahun SKDP (Jan-Okt) Jurulatih Hoki KOS Hoki Zon - 300 PENILAIAN INDIKATOR DAN KEJAYAAN PEMANTAUAN Dinilai oleh: -Pentadbir -Penyelaras

Latihan yang Untuk mencapai sistematik matlamat sekolah penumpuan khusus kepada perkara-perkara berikut :

Menyediakan program Hoki Hoki Mini yang komprehensif dan seimbang dengan keperluan individu dan sekolah. Mewujudkan satu masyarakat sekolah yang sihat dan adil dalam semua aktiviti sekolah. Memupuk semangat pertandingan yang sihat dan adil .

Luar Musim dengan menggunakan RM2000 instrumen yang disediakan Hoki Mini - 200

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful