Anda di halaman 1dari 16

SULIT

SULIT

018

018

SAINS (SK) OGOS 2014 1 Jam 15 minit

LEMBAGA PEPERIKSAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BARU

________________________________________

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 2014

_____________________________________________________________________

SAINS ( Tahun Lima ) 1 Jam 15 minit

_____________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 30

soalan

objektif

dan

4

soalan

struktur.

2.

3.

Jawab semua soalan.

 

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C atau A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Untuk soalan subjektif tulis jawapan di ruangan yang telah disediakan.

4.

 

Sekiranya

hendak menukar

5.

jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kamu

hendaklah

menggunakan

pensel 2B.

Disediakan oleh

Mohd Farid B. Mohd Sa’Aalghani Ketua Panitia Sains

 

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa :

 

Bahagian

Soalan

Markah

A

1 – 30

 
 

1

2

B

3

4

 

JUMLAH

 
 
 

Disahkan oleh

 
 

Puan Sng Sioh Yiang Penolong Kanan Kurikulum

_____________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi _17_ halaman bercetak

1

SULIT

Bahagian A

018

30 markah Jawab semua soalan

Setiap solan diikuti dengan empat cadangan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang diberi. Cadangan masa untuk bahagian ini adalah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab satu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

 • 1. Rajah 1 menunjukkan contoh .…

SULIT Bahagian A 018 30 markah Jawab semua soalan Setiap solan diikuti dengan empat cadangan jawapan

A

Kulat

B

Virus

C

Bakteria

D

Protozoa

Rajah 1

 • 2. Antara haiwan yang berikut, manakah yang menjaga telurnya?

SULIT Bahagian A 018 30 markah Jawab semua soalan Setiap solan diikuti dengan empat cadangan jawapan
 • 3. Apakah fungsi X?

X A B Untuk menyalakan mentol Untuk memutuskan atau melengkapkan litar C Untuk membenarkan elektrik mengalir
X
A
B
Untuk menyalakan mentol
Untuk memutuskan atau melengkapkan litar
C
Untuk membenarkan elektrik mengalir melalui litar
D
Untuk mengawal kecerahan mentol
 • 4. Rajah 2 menunjukkan siratan makanan di sebuah habitat.

2

SULIT

018

Belalang Katak Padi Burung pipit Ular Ayam
Belalang
Katak
Padi
Burung pipit
Ular
Ayam

Rajah 2

Berpandukan siratan makanan di atas, haiwan manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan omnivor?

A

Ayam

B

Katak

C

Burung pipit

D

Ular

 • 5. Puan Cherengga Octivia menyediakan doh untuk membuat roti. Dia mendapati doh itu naik dengan sempurna. Apakah yang menyebabkan doh tersebut naik?

A

Adunan diuli dengan baik

B

Yis dimasukkan ke dalam doh

C

Sedikit garam dimasukkan ke dalam doh

D

Puan Cherengga Octivia menggunakan gandum yang bermutu

 • 6. Rajah 3 menunjukkan sebuah lastik.

SULIT 018 Belalang Katak Padi Burung pipit Ular Ayam Rajah 2 Berpandukan siratan makanan di atas,

Rajah 3

Apakah bentuk tenaga yang terhasil apabila lastik ditarik?

A

Tenaga cahaya

B

Tenaga haba

C

Tenaga keupayaan

D

Tenaga kinetik

 • 7. Rajah 4 di bawah menunjukkan tiga jenis buah. Biji benih buah-buahan ini dipencarkan oleh haiwan.

3

SULIT

018

SULIT 018 Rajah 4 Antara ciri yang berikut, manakah yang menarik perhatian haiwan terhadap buah-buahan itu?

Rajah 4

Antara ciri yang berikut, manakah yang menarik perhatian haiwan terhadap buah-buahan itu?

A

Saiz

B

Biji benih

C

Bentuk

D

Warna dan Rasa

 • 8. Antara yang berikut, manakah adalah sumber tenaga utama?

SULIT 018 Rajah 4 Antara ciri yang berikut, manakah yang menarik perhatian haiwan terhadap buah-buahan itu?
 • 9. Rajah 5 menunjukkan sebuah litar elektrik.

4
4

SULIT

018

Rajah 5

Manakah antara berikut adalah komponen yang betul untuk P dan R?

 

P

R

A

pemegang bateri

suis

B

bateri

mentol

C

mentol

wayar

D

suis

mentol

10.

Rajah 6 di bawah menunjukkan gigi reput.

 
 
10. Rajah 6 di bawah menunjukkan gigi reput. Rajah 6 Gigi reput disebabkan oleh ....... A

Rajah 6

 

Gigi reput disebabkan oleh .......

A

bakteria

B

kulat

C

protozoa.

.

D

virus.

11.

Haiwan X hidup dalam satu kawanan. Anak haiwan X sentiasa berada di tengah-tengah haiwan dewasa

5

SULIT

018

Antara haiwan yang berikut, manakah merupakan haiwan X?

SULIT 018 Antara haiwan yang berikut, manakah merupakan haiwan X? 12. Rajah 7 di bawah menunjukkan
 • 12. Rajah 7 di bawah menunjukkan beberapa peralatan elektrik.

SULIT 018 Antara haiwan yang berikut, manakah merupakan haiwan X? 12. Rajah 7 di bawah menunjukkan

Rajah 7

Antara alat-alat elektrik di atas ini, manakah yang mengubah tenaga elektrik kepada tenaga haba?

A

J dan L

B

J, K, dan L

C

J, K, dan M

D

K, L, dan M

 • 13. Antara penyakit yang berikut, yang manakah berjangkit?

I

Campak

II

Sakit kepala

III

Sakit mata

IV

Cirit birit

A

I dan II

B

I dan III

 • C II dan III

 • D II dan IV

 • 14. Antara yang berikut, manakah yang merupakan ciri-ciri biji benih tumbuhan yang dipencarkan oleh angin?

 • I Ringan

II

Berasa manis

 • III Mempunyai struktur seperti sayap Mempunyai ruang udara

IV

6

SULIT

018

A

B

I dan II I dan III

C

II dan III

D

II, dan IV

 • 15. Antara yang berikut, manakah merupakan tenaga yang tidak dapat diperbaharui?

A

Air

B

Biojisim

C

Gas asli

D

Matahari

 • 16. Antara berikut, yang manakah litar berselari?

A B
A
B
 • 17 Bayang-bayang terbentuk apabila ........

A

tidak ada cahaya

B

cahaya menembusi objek

C

cahaya dipantulkan oleh objek

D

cahaya dihalang oleh objek legap

C D
C
D
 • 18 Botol sos tomato yang baru dikeluarkan daripada peti sejuk didapati amat ketat untuk dibuka. Penutup botol lebih mudah dibuka dengan merendam ..........

A

penutupnya sahaja dalam air panas

B

penutupnya sahaja dalam air sejuk

C

seluruh botol bersama-sama penutupnya dalam air sejuk

D

seluruh botol bersama-sama penutupnya dalam air panas

 • 19. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang rantai makanan?

A

Penggunaan makanan pada haiwan

B

Proses penghasilan makanan

C

Pemecahan makanan di dalam sel

D

Hubungan makanan antara hidupan

7

SULIT

018

 • 20. Ais ditambah ke dalam segelas air. Yang manakah antara pernyataan yang berikut adalah benar ?

I

Air menerima haba

II

Air kehilangan haba

III

Ais menerima haba

IV

Ais kehilangan haba

A

I dan III

B

I dan IV

C

II dan III

D

II dan IV

 • 21. Aini menggantungkan pakaian yang basah di luar rumah supaya kering seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7 di bawah.

SULIT 018 20 . Ais ditambah ke dalam segelas air. Yang manakah antara pernyataan yang berikut

Rajah 8

Apakah sumber tenaga yang digunakan untuk mengeringkan pakaian basah itu?

A

Angin

B

Bahan api

C

Matahari

D

Sel kering

 • 22. Perubahan tenaga yang berikut berlaku apabila suatu alat elektrik dipasang.

Tenaga elektrik

Tenaga elektrik Tenaga Kinetik

Tenaga Kinetik

Apakah alat elektrik itu?

A

Komputer

B

Televisyen

C

Kipas angin

D

Pengering rambut

 • 23. Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang tidak dapat digantikan apabila habis digunakan?

A

Angin

B

Matahari

C

Biojisim

D

Tenaga nuklear

8

SULIT

018

24.

Rajah 8 di bawah menunjukkan satu siratan makanan di sebuah kolam.

 
SULIT 018 24. Rajah 8 di bawah menunjukkan satu siratan makanan di sebuah kolam. Rajah 9

Rajah 9

 

Berapakah rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan ini?

A

2

B

3

C

4

D

5

25.

Rajah 10 di bawah menunjukkan kincir angin.

 
SULIT 018 24. Rajah 8 di bawah menunjukkan satu siratan makanan di sebuah kolam. Rajah 9

Rajah 10

 

Apakah sumber tenaga yang menggerakkan kincir angin itu?

A

Air

B

Angin

C

Tenaga solar

D

Tenaga nuclear

26.

9

SULIT

018

SULIT 018 Antara yang berikut, manakah yang merupakan persamaan antara ketiga-tiga haiwan ini? I Menjaga telur

Antara yang berikut, manakah yang merupakan persamaan antara ketiga-tiga haiwan ini?

I

Menjaga telur

II

Bertelur di dalam air

III

Bertelur banyak

IV

Tidak menjaga telur dan anaknya

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

 • 27 Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu air dengan masa. Suhu dicatat setiap dua minit.

Masa / minit

2

4

6

8

10

12

14

16

Suhu air / °C

80

70

60

50

40

30

28

27

Jadual 1

Apakah kesimpulan daripada pemerhatian ini.

A

Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu air’.

B

Semakin bertambah masa, semakin berkurang suhu air ..

C

Semakin berkurang masa, semakin bertambah suhu air.

D

Semakin berkurang masa, suhu air tidak berubah.

 • 28. Rajah 11 di bawah menunjukkan satu peralatan elektrik.

10

SULIT

018

SULIT 018 Rajah 11 Antara peralatan yang berikut, manakah yang mengubah tenaga dalam cara yang sama

Rajah 11

Antara peralatan yang berikut, manakah yang mengubah tenaga dalam cara yang sama seperti peralatan di atas?

SULIT 018 Rajah 11 Antara peralatan yang berikut, manakah yang mengubah tenaga dalam cara yang sama
 • 29. Rajah 12 di bawah menunjukkan satu rantai makanan di sebuah habitat.

SULIT 018 Rajah 11 Antara peralatan yang berikut, manakah yang mengubah tenaga dalam cara yang sama

Rajah 12

Apakah yang akan berlaku jika semua rusa diburu dan dibunuh oleh manusia?

A

Bilangan tumbuhan akan berkurang

B

Bilangan tumbuhan tidak akan berubah

C

Bilangan harimau akan berkurang

D

Bilangan harimau akan bertambah

 • 30. Rajah 13 di bawah menunjukkan sejenis alat elektrik.

11

SULIT

018

SULIT 018 Rajah 13 Apakah bentuk perubahan tenaga yang berlaku apabila alat elektrik yang ditunjukkan di

Rajah 13

Apakah bentuk perubahan tenaga yang berlaku apabila alat elektrik yang ditunjukkan di atas ini digunakan?

A

Tenaga elektrik tenaga haba + tenaga bunyi

B

Tenaga elektrik tenaga cahaya + tenaga haba

C

Tenaga kimia tenaga elektrik + tenaga haba

D

Tenaga keupayaan tenaga haba + tenaga cahaya

Bahagian B

12

SULIT

018

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 30 minit. Sekiranya anda tidak boleh menjawab soalan, teruskan ke soalan yang seterusnya.

Jawab semua soalan.

Tulis jawapan anda pada ruangan yang disediakan.

 • 1. Murid Tahun 5 Cemerlang telah menjalankan penyiasatan tentang bilangan mikroorganisma yang dijumpai di dalam tiga jenis air. Keputusan penyiasatan seperti di dalam jadual 1 di bawah:

Jenis air

Bilangan mikroorganisma dijumpai

Air yang telah dididih

1

Air paip

10

Air longkang

18

a). Apakah tujuan penyiasatan?

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ( 1 markah )

b). Di dalam penyiasatan ini, kenalpasti …

i. apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi).

___________________________________________________________

ii. apa yang diperhatikan/diukur (pembolehubah bergerakbalas)

___________________________________________________________

( 2 markah )

c). Berikan satu sebab (inferens) tentang bilangan mikroorganisma yang dijumpai di dalam air longkang?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

SULIT 018 Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 30 minit. Sekiranya anda tidak boleh menjawab

( 1 markah )

d). Namakan jenis mikroorganisma yang di dapati di dalam air longkang?

________________________________________________________________

13

( 1 markah )

SULIT

018

termometer Bikar Kaki retort Dawai nikrom
termometer
Bikar
Kaki retort
Dawai nikrom

Rajah 1

 • 2. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan pelajar. Penyiasatan diteruskan dengan menambah bilangan sel kering. Hasil penyiasatan dicatatkan pada Jadual 1.

Bilangan Sel Kering

2

3

4

5

Bacaan Suhu ( o C )

30

35

41

48

Jadual 2

 • a) Apakah tujuan penyiasatan yang dijalankan pada Rajah 1 ? _____________________________________________________________

(1 markah)

 • b) Ramalkan bacaan suhu termometer jika 7 sel kering digunakan ? _____________________________________________________________

(1 markah )

 • c) Di dalam penyiasatan Rajah 3, apakah pembolehubah yang i) dimanipulasi : _______________________________________________ ii) bergerakbalas : ______________________________________________

( 2 markah )

 • d) Nyatakan hubungan antara pertambahan bilangan sel kering dan bacaan

SULIT 018 termometer Bikar Kaki retort Dawai nikrom Rajah 1 2. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan

suhu?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

( 1 markah )

 • 3. Sekumpulan murid melakukan suatu penyiasatan menggunakan sumber cahaya dan

14

SULIT

018

sebuah bongkah kayu.

SULIT 018 sebuah bongkah kayu. Rajah 2 Panjang bayang-bayang telah diukur setiap kali ketinggian sumber cahaya

Rajah 2

Panjang bayang-bayang telah diukur setiap kali ketinggian sumber cahaya diubah. Pemerhatian telah dicatatkan di dalam Jadual 2.

Ketinggian sumber cahaya (cm)

60

50

40

30

Panjang bayang-bayang (cm)

3

4

5

X

 

Jadual 2

 • a) Apakah tujuan penyiasatan? _______________________________________________________________

(1 markah)

 • b) Ramalkan panjang bayang-bayang apabila ketinggian sumber cahaya ialah 30 cm. ________________________________________________________________

 • c) Nyatakan pembolehubah berikut:

(1 markah)

 • i. Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi):

______________________________________________________

ii.

Apa yang dikekalkan sama (pembolehubah dimalarkan):

(1 markah)

_______________________________________________________

(1 markah)

 • d) Nyatakan hubungan (hipotesis) di antara kedua-dua pembolehubah yang telah direkodkan.

_______________________________________________________________

(1 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan Roger berbasikal dengan dinamo dipasangkan. Ini menyalakan lampu hadapan basikal.

15

SULIT

018

SULIT 018 Perjalanannya menaiki bukit, melalui jalan rata, dan kemudian menuruni bukit. Dia memerhatikan kecerahan lampu

Perjalanannya menaiki bukit, melalui jalan rata, dan kemudian menuruni bukit. Dia memerhatikan kecerahan lampu hadapan basikalnya. Hasil pemerhatiannya direkodkan dalam jadual yang ditunjukkan di bawah.

Kelajuan roda

Menaiki bukit

Jalan rata

Turun bukit

(perlahan)

(laju)

(sangat laju)

Kecerahan lampu hadapan

Samar

Cerah

Sangat cerah

Apa tujuan penyiasatan ini?

a.

__________________________________________________________________________

b. Di dalam penyiasatan ini , kenalpasti… ..

(1 markah )

i. Apa yang diubah-ubah (pembolehubah dimanipulasikan)

_______________________________________________________________________

( 1 markah )

ii. Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas)

_______________________________________________________________________

c. Terangkan perubahan tenaga yang berlaku.

( 1 markah )

__________________________________________________________________________

d. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

( 1 markah )

__________________________________________________________________________

SOALAN TAMAT

16

( 1 markah )