Anda di halaman 1dari 1

Teks / Naskah Do'a Upacara HUT Pramuka

Audzubillaahiminasysyaitoonirrojiim

Bismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillaahirobbilalamiin

Wassholaatu wassalaamuala asyrofil ambiyaai walmursaliin waala aalihi
washohbihi ajmaiin...Ya Allah Yang Maha Pengampun

Ampunilah dosa dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa pejabat-
pejabat kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang
telah gugur mendahului kami...Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Anugerahilah kepada kami semua rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rasa
nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tinggi tanpa
membeda-bedakan agama maupun suku diantara kami.Ya Allah Yang Maha Pemurah

Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu
dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan
bangsaYa Allah Yang Maha Kuasa

Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta
selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu dayaYa Allah Yang Maha Bijaksana

Berilah keberkahan dan hikmah kepada kami semua yang hadir pada upacara
Hari Ulang Tahun Pramuka ke-53 Tahun ini, serta berilah kami kekuatan dan
semangat dalam upaya meningkatkan kualitas kepramukaan kami dimasa-masa
mendatang.Ya Allah Yang Maha Mengabulkan Do,a ...

Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon
pertolongan , maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba- Mu yang hina
ini ....Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa
adzaabannaar Subhanaa rabbika rabbil izzati ammaa yashifuun

Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahirabbilalamiin

Anda mungkin juga menyukai