Anda di halaman 1dari 14

Kelas :

PENYALAHGUNAAN
BAHAN
PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI KEKELUARGAAN PERHUBUNGAN PENYAKIT KESELAMATAN
SK 1.1 SK 1.2 SK 1.4 SK 2.1 SK 2.2 SK 2.3 SK 3.1 SK 3.2 SK 1.3 SK 3.3
1 Abu Bakar Bin Abdullah 040406-14-5213 LELAKI 4 5 6 4 1 2 3 5 6 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
SK PUTRAJAYA
PARCEL E 9 ARAS 8
PN. KALSOM BEE BINTI ABDULLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
JANTINA
NO. MYKID/
NO. SURAT
BERANAK
NAMA MURID BIL
PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)
(75%)
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
PEMAKANAN
(15%)
PERTOLONGAN
CEMAS
( 10%)
5 PINTAR NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Nama Murid :
No. My Kid/No. Surat Beranak :
Jantina :
Kelas :
Nama Guru :
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:
1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Menghubungkaitkan fungsi organ reproduktif perempuan dengan kitaran haid.
SK PUTRAJAYA
PARCEL E 9 ARAS 8
Abu Bakar Bin Abdullah
040406-14-5213
LELAKI
5 PINTAR
PN. KALSOM BEE BINTI ABDULLAH
STANDARD KANDUNGAN
5-Apr-14
4
TAHAP PENGUASAAN
1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
1.3 PEMAKANAN
Membuat pertimbangan dan keputusan tentang batas sentuhan pada anggota seksual dalam aspek
menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri sendiri serta orang lain.
Mencipta dan menghasilkan hidangan yang seimbang dan berkhasiat.
5
6
1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN
2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Mendemonstrasi cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
Menyatakan punca konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
4
1
2.2 KEKELUARGAAN
2.3 PERHUBUNGAN
Mengenal pasti harapan ahli keluarga.
Memberi contoh etika perhubungan maya dan bukan maya secara sihat.
2
3
3.2 KESELAMATAN
3.3 PERTOLONGAN CEMAS
Mentafsir maklumat di dalam buku rekod kesihatan murid untuk menghasilkan karya mengenai kebaikan
pengambilan vaksin.
Menyampaikan maklumat tentang cara yang selamat dalam menjalin perhubungan maya dan bukan maya.
5
6
4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.
3.1 PENYAKIT
PN. KALSOM BEE BINTI ABDULLAH
..
HJ. ABU BAKAR BIN SAID
( GURU BESAR)
..............
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK 1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Menyatakan organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.
Menerangkan fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.
Membincangkan cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan,
keselamatan dan kesihatan.
Menjelaskan dengan contoh fungsi organ reproduktif manusia dalam proses persenyawaan.
Menghubungkaitkan fungsi organ reproduktif perempuan dengan kitaran haid.
Merumuskan kaitan antara kitaran haid dengan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.
Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kitaran haid dan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.
SK 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Menyatakan penerimaan diri dan bersyukur dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.
Menjelaskan cara menghormati anggota seksual orang lain.
Menjelaskan dengan contoh cara menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual diri sendiri.
Membuat pertimbangan dan keputusan tentang batas sentuhan pada anggota seksual dalam aspek menjaga
kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri sendiri serta orang lain.
Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang cara menghargai dan menghormati anggota seksual serta batas
sentuhan pada anggota seksual diri sendiri dan orang lain.
SK 1.3 PEMAKANAN
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Mencipta dan menghasilkan hidangan yang seimbang dan berkhasiat.
SK 1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN
Menjelaskan melalui contoh kepentingan menangani konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menyatakan pelbagai jenis bahan inhalan.
Menjelaskan kesan jangka pendek dan jangka panjang akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
Menjelaskan dengan contoh cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
Mendemonstrasi cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
Mencadangkan cara mengelak pengambilan bahan inhalan.
Menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan bahan inhalan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.
SK 2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Menyatakan punca konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Memberi contoh konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menerangkan kesan konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Membincangkan menu makanan seimbang.
Menunjuk cara penyediaan makanan seimbang.
Menyatakan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.
Membanding beza antara makanan yang berkhasiat dengan makanan yang tidak berkhasiat.
Memberi komen tentang hidangan dalam pemilihan makanan.
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6 Mencipta cara perhubungan yang sihat.
Memberi contoh etika perhubungan maya dan bukan maya secara sihat.
Membezakan cabaran yang dialami oleh remaja dalam hubungan maya dan bukan maya.
Membahaskan cara menangani cabaran perhubungan maya dan bukan maya.
Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menjelaskan hubung kait kesan konflik dan stres terhadap diri, keluarga serta rakan sebaya, dan sebaliknya.
SK 2.2 KEKELUARGAAN
Menyatakan tanggungjawab ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
SK 3.1 PENYAKIT
Menjelaskan maksud remaja.
Mengenal pasti harapan ahli keluarga.
Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab ahli keluarga dalam membina keluarga yang harmoni.
Membuat kajian keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
Meramalkan akibat sekiranya keperluan dan kehendak ahli keluarga tidak dipenuhi.
Merancang keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
SK 2.3 PERHUBUNGAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Menerangkan peranan remaja dalam masyarakat.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.
Memberi contoh situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
Mendemonstrasi langkah-langkah memberi bantu mula untuk kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
Mentafsir maklumat di dalam buku rekod kesihatan murid untuk menghasilkan karya mengenai kebaikan pengambilan
vaksin.
Menyebar luas maklumat penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui imunisasi kepada orang lain.
SK 3.2 KESELAMATAN
Menyatakan maksud perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.
Menerangkan pengaruh positif dan negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.
Menyatakan jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksin.
Menerangkan fungsi vaksin dalam mencegah penyakit.
Menjelaskan dengan contoh bagaimana penyakit berjangkit merebak.
Membezakan gejala dan tanda penyakit berjangkit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.
Menjelaskan dengan contoh bagaimana menangani pengaruh negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.
Membuat kajian impak berkaitan perhubungan maya dan bukan maya terhadap diri sendiri dan rakan lain.
Membahaskan kebaikan dan keburukan perhubungan maya dan bukan maya.
Menyampaikan maklumat tentang cara yang selamat dalam menjalin perhubungan maya dan bukan maya.
SK 3.3 PERTOLONGAN CEMAS
4
5
6
Menjelaskan melalui contoh kepentingan memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.
Menilai cara memberi bantu mula mengikut tatacara yang betul mengikut jenis kecederaan.
Menyebar luas maklumat agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan.
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK 1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Menyatakan organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.
Menerangkan fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.
Membincangkan cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan,
keselamatan dan kesihatan.
Menjelaskan dengan contoh fungsi organ reproduktif manusia dalam proses persenyawaan.
Menghubungkaitkan fungsi organ reproduktif perempuan dengan kitaran haid.
Merumuskan kaitan antara kitaran haid dengan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.
Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kitaran haid dan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.
SK 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Menyatakan penerimaan diri dan bersyukur dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.
Menjelaskan cara menghormati anggota seksual orang lain.
Menjelaskan dengan contoh cara menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual diri sendiri.
Membuat pertimbangan dan keputusan tentang batas sentuhan pada anggota seksual dalam aspek menjaga
kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri sendiri serta orang lain.
Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang cara menghargai dan menghormati anggota seksual serta batas
sentuhan pada anggota seksual diri sendiri dan orang lain.
SK 1.3 PEMAKANAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Mencipta dan menghasilkan hidangan yang seimbang dan berkhasiat.
SK 1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN
Menjelaskan melalui contoh kepentingan menangani konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menyatakan pelbagai jenis bahan inhalan.
Menjelaskan kesan jangka pendek dan jangka panjang akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
Menjelaskan dengan contoh cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
Mendemonstrasi cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
Mencadangkan cara mengelak pengambilan bahan inhalan.
Menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan bahan inhalan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.
SK 2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Menyatakan punca konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Memberi contoh konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menerangkan kesan konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Membincangkan menu makanan seimbang.
Menunjuk cara penyediaan makanan seimbang.
Menyatakan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.
Membanding beza antara makanan yang berkhasiat dengan makanan yang tidak berkhasiat.
Memberi komen tentang hidangan dalam pemilihan makanan.
Mencipta cara perhubungan yang sihat.
Memberi contoh etika perhubungan maya dan bukan maya secara sihat.
Membezakan cabaran yang dialami oleh remaja dalam hubungan maya dan bukan maya.
Membahaskan cara menangani cabaran perhubungan maya dan bukan maya.
Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.
Menjelaskan hubung kait kesan konflik dan stres terhadap diri, keluarga serta rakan sebaya, dan sebaliknya.
SK 2.2 KEKELUARGAAN
Menyatakan tanggungjawab ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
SK 3.1 PENYAKIT
Menjelaskan maksud remaja.
Mengenal pasti harapan ahli keluarga.
Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab ahli keluarga dalam membina keluarga yang harmoni.
Membuat kajian keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
Meramalkan akibat sekiranya keperluan dan kehendak ahli keluarga tidak dipenuhi.
Merancang keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
SK 2.3 PERHUBUNGAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Menerangkan peranan remaja dalam masyarakat.
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.
Memberi contoh situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
Mendemonstrasi langkah-langkah memberi bantu mula untuk kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
Mentafsir maklumat di dalam buku rekod kesihatan murid untuk menghasilkan karya mengenai kebaikan pengambilan
vaksin.
Menyebar luas maklumat penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui imunisasi kepada orang lain.
SK 3.2 KESELAMATAN
Menyatakan maksud perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.
Menerangkan pengaruh positif dan negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.
Menyatakan jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksin.
Menerangkan fungsi vaksin dalam mencegah penyakit.
Menjelaskan dengan contoh bagaimana penyakit berjangkit merebak.
Membezakan gejala dan tanda penyakit berjangkit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.
Menjelaskan dengan contoh bagaimana menangani pengaruh negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.
Membuat kajian impak berkaitan perhubungan maya dan bukan maya terhadap diri sendiri dan rakan lain.
Membahaskan kebaikan dan keburukan perhubungan maya dan bukan maya.
Menyampaikan maklumat tentang cara yang selamat dalam menjalin perhubungan maya dan bukan maya.
SK 3.3 PERTOLONGAN CEMAS
Menjelaskan melalui contoh kepentingan memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.
Menilai cara memberi bantu mula mengikut tatacara yang betul mengikut jenis kecederaan.
Menyebar luas maklumat agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan.
TAHAP PENGUASAAN MURID
KELAS:
S.K. 1.1 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 1 0 0
S.K.1.2 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 1 0
S.K. 1.3 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 1
S.K. 1.4 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 1
S.K. 2.1 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 1 0 0
S.K. 2.2 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 1 0 0 0 0 0
S.K. 2.3 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 1 0 0 0 0
S.K. 3.1 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 1 0 0 0
S.K.3.2 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 1 0
S.K. 3.3 Bilangan Data 1
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 1 0 0
5 PINTAR
GRAF TAHAP PENGUASAAN MURID
PN. KALSOM BEE BINTI ABDULLAH
Nama Guru Pendidikan Kesihatan
HJ. ABU BAKAR BIN SAID
Nama Guru Besar
Tarikh Pelaporan: 5-Apr-14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 1.1
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 1.2
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 1.3
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 1.4
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 2.1
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 2.2
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 2.3
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 3.1
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 3.2
Bil
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 1
S.K. 3.3
Bil