Anda di halaman 1dari 17

PN SITI AMINAH BT AHAMAD

Kepercayaan
Kepada Tuhan
Baik hati
Menghormati Agama
dan Kepercayaan
Masyarakat
Setempat
Memberi
Bantuan
kepada
Masyarakat
setempat
1 CHAN WENG 123456-10-1111 L 1 2
2 CHEW XIN YAO 000000-00-2444 L 5 5
3 CHEW ZHEN JIE 000000-00-2445 L 5 5
4 CHIN JIA HUI 000000-00-2446 P 5 5
5 GINA TAN CHIN CIA 000000-00-2447 P 6 5
6 HA ZHI QI 000000-00-2448 P 5 5
7 KHERN WEI QI 000000-00-2449 P 6 5
8 KOK HUA EN 000000-00-2450 L 6 6
9 KOK LOK KEN 000000-00-2451 L 6 5
10 KOO XI QING 000000-00-2452 P 6 5
11 LEE JAY JUN 000000-00-2453 L 6 5
12 LEE JIA XUAN 000000-00-2454 L 5 5
13 LEE LIEN 000000-00-2455 P 5 5
14 LEE PEI HUI 000000-00-2456 L 5 5
15 LEON KOH LI YANG 000000-00-2457 L 6 5
16 LIEW JIN ANN 000000-00-2458 P 5 5
17 LIM CHIA HUI 000000-00-2459 P 5 5
18 LIM ZE YI 000000-00-2460 P 5 5
19 LIM ZHONG SHENG 000000-00-2461 L 5 5
20 LIN JUN JIE 000000-00-2462 L 5 5
21 LIN JUN JIE 000000-00-2463 L 5 5
22 LOONG CHAY HUI 000000-00-2464 P 6 5
23 LOW IAN 000000-00-2465 L 5 5
24 MARCUS OON SHI YUAN 000000-00-2466 L 6 5
25 NG YI WEN 000000-00-2467 P 5 5
26 NG ZI JIN 000000-00-2468 L 5 5
27 ONG HUI YAN KIMBERLY 000000-00-2469 P 6 5
28 SEOW JAXINE 000000-00-2470 P 5 5
29 TAN SZE YIN 000000-00-2471 P 5 5
30 TAN VICTOR 000000-00-2472 L 5 5
31 TAN ZHI WEI 000000-00-2473 L 6 5
32 TAY KAI JUN 000000-00-2474 L 5 5
33 TEE JIAN WEI 000000-00-2475 L 5 5
34 TEE YI TING 000000-00-2476 P 5 5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 5
BIL NAMA MURID NO K/P JANTINA
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
35 THAM YUN XUAN 000000-00-2477 P 6 6
36 THIA YEE XIN 000000-00-2478 P 5 5
37 TONG YONG XIANG 000000-00-2479 L 5 5
38 VALERIE LEE YII JIE 000000-00-2480 P 5 5
39 YANG KAI WEI 000000-00-2481 L 5 5
40 YEONG JING XIAN 000000-00-2482 L 5 5
41 YIP XUE NI 000000-00-2483 P 5 5
42 ANG ZHI LIN 000000-00-2484 P 5 5
43 CHEW ZE MING 000000-00-2485 L 5 5
44 CHUA WEN JIN 000000-00-2486 P 4 5
45
DOUGLAS CHUAH CHONG CHI 000000-00-2487 L 4 5
46 GAN YI XUAN 000000-00-2488 P 5 5
47 GOH HUI YI 000000-00-2489 P 5 5
48
JEFFERSON HENG KIAN SHEN 000000-00-2490 L 4 5
49 JOEY YEOH HUEY WERN 000000-00-2491 P 4 5
50 KENNETH TAN KIEN NIAN 000000-00-2492 L 5 5
1 2 3 4 5 6
Kelas : 5 Kuning
Bertanggung
jawab
Berterima
Kasih
Hemah
Tinggi
Hormat Kasih Sayang Keadilan Keberanian
Melibatkan Diri
Dalam Aktiviti
Masyarakat
setempat
Menghargai
Anggota
Masyarakat
Setempat yang
Berjasa
Mengamalkan
Sikap Bersopan
dalam Majlis dan
Upacara
Masyarakat
Setempat
Menghormati
Pemimpin dalam
Masyarakat
Setempat
Menyayangi
Masyarakat
Setempat
Bersikap Adil
dalam
Masyarakat
Setempat
Berani
Mempertahankan
Nama Baik
Masyarakat
Setempat
5 4 5 6 1 2 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 6 6 5 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 5
5 6 6 5 5 6 6
5 6 5 5 5 6 5
5 6 5 5 5 6 5
5 6 6 5 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 6 5 5
6 5 5 5 6 5 5
6 6 6 5 6 6 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 6 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5
5 6 5 6 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 6 5 6 5
5 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 5 1 1
5 5 5 5 5 5 5
5 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 5
5 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5
7 8 9 10 11 12 13
Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Toleransi
Mengamalkan
Sikap Jujur
Dalam
Masyarakat
Setempat
Menunjukkan
Sikap Rajin
Dalam
Masyarakat
Setempat
Melibatkan Diri
dalam Pelbagai
Aktiviti
Masyarakat
Mengamalkan Sikap
Sederhana dalam
Hidup Bermasyarakat
Mengamalkan
Toleransi dalam
Masyarakat
Setempat
4 5 6 1 2
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 6 6 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 6 6 5 5
5 6 5 5 5
5 6 5 5 5
5 6 6 5 5
5 5 5 5 5
6 5 5 5 6
6 5 5 5 6
6 6 6 5 6
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 3
5 5 5 6 3
5 5 5 5 3
5 6 5 6 3
5 5 5 5 3
5 5 5 5 5
5 5 5 6 5
5 6 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 6 6 6 5
3 5 5 5 5
5 6 5 5 5
5 5 5 5 5
5 6 6 6 6
5 5 5 5 5
6 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 6 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 4
5 5 5 5 4
5 5 5 4 4
5 5 5 4 4
5 5 5 5 4
5 5 5 5 4
5 5 5 4 4
5 5 5 4 4
5 5 5 5 4
14 15 16 17 18
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID
SK 1:MENGHORMATI AGAMA DAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menghormati agama dan kepercayaan
masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kebaikan menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan
kepercayaan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
4
Murid menunjukkankan cara menghormati amalan agama dan
kepercayaan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan
kepercayaan setempat dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan
kepercayaan setempat dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi
SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada masyarakat
setempat
2
Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada
masyarakat setempat
3
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 3:MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI MASYARAKAT
SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat
setempat
2
Murid menerangkan kepentingan melibatkan aidi dalam aktiviti
masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian
6
SK 4:MENGHARGAI ANGGOTA MASYARAKAT SETEMPAT YANG
BERJASA
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyenaraikan cara menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa
2
Murid memerihalkan kepentingan menghargai sumbangan anggota
masyarakat setempat yang berjasa
3
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat
yang berjasa dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat
yang berjasa dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat
setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi
SK 5:MENGAMALKAN SIKAP BERSOPAN DALAM MAJLIS DAN
UPACARA MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan
upacara masyarakat setempat
3
Murid menunjuk cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
5
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 6:MENGHORMATI PEMIMPIN DALAM MASYARAKAT
SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat
setempat
2
Murid menerangkan kepentingan menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat
3
Murid menunjuk cara menghormati pemimpin dalam masyarakat
setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat
setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 7:MENYAYANGI MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat
3
Murid menunjuk cara sikap menyayangi masyarakat setempat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam
pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 8:BERSIKAP ADIL DALAM MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat
setempat
3
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarkat setempat
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarkat setempat dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarkat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 9:BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA BAIK MASYARAKAT
SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
2
Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi secara beradab
5
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab.
6
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab
dan boleh dicontohi
SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM MASYARAKAT
SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat setempat
2
Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat
setempat
3
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat
dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 11:MENUNJUKKAN SIKAP RAJIN DALAM
MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam masyarakat
setempat
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat
setempat
3
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan dan boleh dicontohi
SK 12:MELIBATKAN DIRI DALAM PELBAGAI AKTIVITI
KEMASYARAKATAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama
masyarakat setempat
2
Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti bekerjasama
dengan masyarakat setempat
3
Murid menunjukkan cara melakukan aktivitisecara bekerjasama
dengan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
4
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan
masyarakat setempat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat
setempat dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh dicontohi
SK 13:MENUNJUKKAN SIKAP SEDERHANA DALAM
HIDUP BERMASYARAKAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat
3
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup
bermasyarakat dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat
dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
SK 14:MENGAMALKAN TOLERANSI DALAM
MASYARAKAT SETEMPAT
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat
2
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat
setempat
3
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
4
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama dalam masyarakat
setempat dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
7
Nama Murid : KHERN WEI QI
No. Kad Pengenalan : 000000-00-2449
Jantina : Perempuan
Kelas : 5 Kuning
Nama Guru P. Moral : PN SITI AMINAH BT AHAMAD
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
NILAI
TAHAP
PENGUASAAN
..............
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)
5
5
5
Mengamalkan Sikap Sederhana dalam Hidup
Bermasyarakat
Mengamalkan Toleransi dalam Masyarakat Setempat
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
( Guru Besar )
5
Melibatkan Diri dalam Pelbagai Aktiviti Masyarakat
Menunjukkan Sikap Rajin Dalam Masyarakat Setempat
Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Masyarakat Setempat
..
5
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
6 Bersikap Adil dalam Masyarakat Setempat
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama dalam masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian
5
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
Menghormati Agama dan Kepercayaan Masyarakat
Setempat
Menyayangi Masyarakat Setempat
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian secara beradab.
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan
seharian
Mengamalkan Sikap Bersopan dalam Majlis dan
Upacara Masyarakat Setempat
5
5
Berani Mempertahankan Nama Baik Masyarakat
Setempat
5
5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 5
5
5
STANDARD KANDUNGAN TAFSIRAN
6
Memberi Bantuan kepada Masyarakat setempat
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
dalam kehidupan seharian
PN SITI AMINAH BT AHAMAD
Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Masyarakat setempat
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarkat setempat dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi
Menghargai Anggota Masyarakat Setempat yang
Berjasa
Menghormati Pemimpin dalam Masyarakat Setempat
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan setempat
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian
1
2
3
4
5
6
13
14
7
8
9
10
11
12
GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
SK1 Jumlah semua 50
Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 SK2 Jumlah semua 50 SK3 Jumlah semua 50
Bil Pel 1 0 0 4 33 12
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 1 0 0 47 2 Bil Pel 0 0 0 0 45 5
SK4 Jumlah semua 50 SK5 Jumlah semua 50 SK6 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 0 1 37 12 Bil Pel 0 0 0 0 44 6 Bil Pel 0 0 0 4 40 6
1
0 0
4
33
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
0
1
0 0
47
2
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 2:Memberi Bantuan Kepada
Masyarakat Setempat
0 0 0 0
45
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 3:Melibatkan Diri Dalam Aktiviti
Masyarakat Setempat
0 0 0
1
37
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 4:Menghargai Anggota
Masyarakat Setempat Yang Berjasa
0 0 0 0
44
6
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 5:Mengamalkan Sikap Bersopan
Dalam Majlis dan Upacara
Masyarakat Setempat
0 0 0
4
40
6
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 6:Menghormati Pemimpin Dalam
Masyarakat Setempat
SK 1:Menghormati Agama dan
Kepercayaan Masyarakat
SK7 Jumlah semua 50 SK8 Jumlah semua 50 SK9 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 1 0 0 0 45 4 Bil Pel 1 1 0 4 33 11 Bil Pel 1 0 1 0 46 2
SK10 Jumlah semua 50 SK11 Jumlah semua 50 SK12 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 1 1 43 5 Bil Pel 0 0 0 0 38 12 Bil Pel 0 0 0 0 43 7
1
0 0 0
45
4
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 7: Menyayangi Masyarakat
Setempat
1 1
0
4
33
11
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 8: Bersikap Adil Dalam Masyarakat
setempat
1
0
1
0
46
2
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 9: Berani Mempertahankan Nama Baik
Masyarakat Setempat
0 0
1 1
43
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur
Dalam Masyarakat Setempat
0 0 0 0
38
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 11: Menunjukkan Sikap Rajin
Dalam Masyarakat Setempat
0 0 0 0
43
7
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 12: Melibatkan Diri Dalam Pelbagai
Aktiviti Kemasyarakatan
SK13 Jumlah semua 50 SK14 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 1 0 0 4 40 5 Bil Pel 0 1 10 9 26 4
1
0 0
4
40
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 13: Menunjukkan Sikap Sederhana
dalam Hidup Bermasyarakat
0
1
10
9
26
4
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SKI 14: Mengamalkan Toleransi Dalam
Masyarakat Setempat

Keseluruhan Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 1 18 31 0
0 0
1
18
31
0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan
Pendidikan Moral Tahun 5