Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI EDU 3083

Nor Mazitah Binti Mahussin


840110-05-5128
! "M #B$
Buat pertamanya saya panjatkan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik
dan hidayah-Nya juga kami menyiapkan tugasan amali subjek Psikososial Sukan ini
dalam tempoh yang ditetapkan. Sepanjang menyiapkan tugasan subjek ini saya
telah banyak menerima pengalaman baru sama ada secara langsung atau tidak
langsung. Tidak kurang juga cabaran dan dugaan yang saya terima sepanjang
menyiapkan tugasan ini. Namun berbekalkan semangat kecekalan, saya tempuhi
segalanya dengan tenang dan sabar. Pada mulanya, kami mendengar penerangan,
penjelasan dan ulasan tentang cara untuk membuat kerja khusus ini dari pensyarah
ketika di dalam kelas. Setelah mendengar penerangan tersebut saya mula
berbincang dengan rakan sekelas untuk membuat kerja kursus ini. elalui aspek
pengetahuan, saya telah meluangkan masa di perpustakaan untuk mencari
maklumat tentang tugasan amali ini. Selain dari itu saya juga mencari maklumat di
internet. !engan cara ini ia dapat memudahkan dan melicinkan setiap pergerakan
kami untuk menyelesaikan kerja kursus ini. Setelah memperoleh maklumat yang
dikehendaki, saya meneruskan langkah dengan mensintesis serta menganalisis
maklumat yang diperolehi. "gak sukar bagi saya untuk melakukan tugasan ini.
Namun, berkat kerjasama dan ketekunan dari rakan kumpulan, saya berjaya juga
menyempurnakan tugasan ini. Pengetahuan dan pengalaman ini amat berguna
kerana dapat saya gunakan kelak.
"lhamdulillah, sekali lagi saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Illahi
kerana limpah kurnianya saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Terima kasih
tak terhingga juga saya ucapkan kepada pensyarah iaitu #n. $amalularifin bin
uhamed selaku pensyarah kelas kami yang memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam
menyempurnakan tugasan ini. Tidak ketinggalan terima kasih juga kepada para
sahabat. %asa kalian tak dapat saya balas dan amatlah kami hargai.
Sekian, terima kasih.