Anda di halaman 1dari 2

ADAB MENUNTUT ILMU

KONSEP MENUNTUT ILMU

♦ Menuntut ilmu merupakan suatu ibadat & juga jihad pada jalan
Allah.
♦ Manusia yang berilmu dipandang mulia oleh masyarakat & akan
meningkatkan martabat umat Islam

HUKUM MENUNTUT ILMU :

PEMBAHAGIAN

ILMU FARDU ILMU FARDU


AIN KIFAYAH
Ialah : Ilmu yang wajib dituntut oleh
Ialah : Ilmu yang wajib dituntut oleh sebahagian
setiap individu masyarakat. Jika semua orang
Islam. Berdosa jika tidak Islam tidak
mempelajarinya mempelajarinya, semua umat
Islam berdosa
Contoh Ilmu Fardu
Contoh Ilmu Fardu Ain Kifayah
Ilmu asas Tauhid / Ilmu Sains dan
Aqidah Teknologi
Ilmu asas membaca Ilmu Kejuruteraan
Al- Quran Ilmu Astronomi
Ilmu Feqah Ilmu Perdagangan
Ilmu Akhlak

Menumpukan
ADAB KETIKA perhatian HIKMAH
ketika guru mengajar
MENUNTUT ILMU /KEBAIKAN
Bercakap sopan dengan MENUNTUT
guru Dapat meningkatkan
ILMU
Bertanya guru apabila keyakinan tentang kewujudan
tidak faham dan kekuasaan Allah
Tidak membantah arahan Dapat melaksanakan suatu
dan bersedia menerima ibadat dan amalan dengan
nasihat dari guru cara yang betul
Membuat kerja rumah Dapat meningkatkan
dengan ikhlas dan kecemerlangan diri, keluarga
bersungguh-sungguh dan masyarakat
Sentiasa berusaha dan Tidak mudah ditipu dan
berdoa memohon dipermainkan oleh orang lain
kejayaan Mendapat keberkatan dari
Allah

CONTOH TINGKAHLAKU SOALAN LATIHAN


YG TIDAK BERADAB KETIKA
MENUNTUT ILMU 1. Jelaskan maksud Ilmu Fardu
Ain dan Ilmu Fardu Kifayah
• Tidak menghormati guru 2. Senaraikan 3 contoh Ilmu
apabila bertemu Fardu Ain dan 3 contoh Ilmu
• Bermain dan bergurau ketika Fardu Kifayah
guru mengajar 3. jelaskan 3 kepentingan
• Bercakap dengan guru menuntut ilmu.
menggunakan bahasa yang 4. Pelajar yang baik adalah
kurang sopan pelajar yang sentiasa
mengamalkan adab-adab ketika
• Melanggar perintah dan
arahan guru
• Menyakiti hati guru dengan
kata-kata atau perbuatan