Anda di halaman 1dari 2

GAYA BAHASA SASTERA

BIL GAYA BAHASA MAKSUD CONTOH


1 aliterasi pengulangan bunyi konsonan yang
sama pada awal kata kata yang
berturutan

negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan
(pengulangan g)
2 anafora pengulangan sesuatu kata atau frasa di
awal baris yang biasanya secara
berturutan agar memperoleh kesan
tertentu

Sekalipun sehelai kertas kumal
Sekalipun isinya hanya berita kecil
3 Melankoli - Nada atau suasana yang terpancar
daripada sesebuh puisi seperti nada
murung, hiba dan sayu.


4 asonansi pengulangan bunyi vokal yang sama
dalam deretan kata

-ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan
(peulangan u)
5 bahasa berirama ungkapan puitis yang dapat
menimbulkan kesan yang
mendalam tentang sesuatu peristiwa

Tiga bilah lantai terpatah,
Tiga gelegar yang patah
6 Diksi pemilihan dan penggunaan kata, baik
dalam cerpen, novel, drama dan
puisi.
Diksi yang baik terlihat pada
a. pemilihan kata yang tepat
b. penggunaan kata yang munasabah
c. penggunaan kata yang jelas dan
khusus.
Diksi mempunyai hubungan yang rapat
dengan pembinaan ayat.


7 epifora pengulangan kata kata di akhir baris
puisi untuk penegasan

Fajar hilang ditelan enjin dan sibuk kota
8 hiperbola gaya perbandingan yang menyatakan
sesuatu secara berlebih lebihan

cinta kepadanya cinta jutaan bunga bunga
9 inversi pembalikan kata kata yang berbeza
daripada susunannya yang lazim

di kampung surat ini harganya melambung
10 metafora pemakaian kata kata untuk
menyatakan erti yang berbeza daripada
yang sebenarnya (sebagai kiasan)
dengan menggunakan dua kata
berunsur konkrit dan abstrak


syurga bumi
- syurga (unsur abstrak)
- bumi (unsur konkrit)
GAYA BAHASA SASTERA


11 personifikasi pemberian sifat sifat manusia kepada
sesuatu benda, binatang, tumbuh
tumbuhan, keadaan atau peristiwa

dari buruan kehidupan yang mencekik
12 repitisi / repitasi pengulangan kata pada baris yang sama
bagi menunjukkan penegasan yang
dikehendaki.
Muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati
mest i baik

13 simile perumpamaan atau sesuatu
perbandingan dengan menggunakan
kata seperti, bagai, umpama, dan
macam.

bagaikan mahu diusung keliling kampung
14 sinkope / sinkof penggunaan singkatan kata (biasanya
dalam cerpen dan novel)
seperti tak, nak, ni, dan dah

kubaca warkah cintamu

Anda mungkin juga menyukai