kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 25 J

Kaedah Ketiga 8elas

huruf ' ~ , tanpa titik penambahan baru dalam tulisan jawi bagi mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang berakhir dengan , me atau ism' .

contoh :

idealism

mekanisme

..oQo III I •• ~

(.$ : ..

imperialism

realisme

~DD

~S\E.RED v~

1-'0 ~~

§ REGISTERED %

VERSION

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 26 J

Kaedah Keempat 8elas

semua huruf dikekalkan pada perkataan yang seperti ini .

contoh :

buah

o~

ruas ~~j
tuang ~
rruanq :. L,
r ..
slap ~~
..
biar j'w
... ~DD

hias

duit

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 27 J

Kaedah Kelima 8elas

imbuhan dalam tulisan jawi hendaklah ditulis mengikut hurufnya

contoh :

d i. ..

. .. ~

me ...

ke ...

. .. 6

pen ..

meng ...

. .. ~

... ka n

~ ...

~DD

... an

... I

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

L Pelajaran 27 J

dimakan

diatas

memakai

ke bandar

pasukan

batasan

~DD

temui

pendidikan

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi - ~

... semoga hasil kerja yang tidak seberapa ini dapat dimanafaatkan oleh semua dalam usaha untuk menobatkan tulisan jawi sebagai tulisan indentiti bangsa dan penghayatan terhadap al quran ...

Imam Kabir al Vaman

12 Disember 2004 bersamaan 29 Syawal 1425 019-9414486 e-mail: ecan08@gmail.com

~S\E.RED v~

1-'0 ~~

§ REGISTERED %

VERSION

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful