Anda di halaman 1dari 3

Bab 5 TENAGA NUKLEAR

1. MEMAHAMI BAHAN RADIOAKTIF


Pernahkah anda mendengar bom nuklear?. Bom nuklear adalah sejenis bom yang menghasilkan tenaga
yang sangat tinggi dan memusnahkan. Tenaga kuat ini dihasilkan oleh bahan radioaktif.
Kita akan mengkaji sedikit tentang bahan radioaktif.
Bahan radioaktif ialah unsur yang :-
a. nukleusnya tidak stabil
b. nukleusnya mereput secara spontan
c. memancarkan sinaran radioaktif (alfa beta dan gamma!
"lat yang boleh mengesan sinaran radioaktif ialah Tiub #eiger-$uller %lektroskop daun emas dan
Kebuk a&an.
Bahan radioaktif yang kebanyakannya logam adalah senang mereput(decay!. "pabila mereput ia boleh
menghasilkan sinaran radioaktif yang merbahaya kepada kehidupan. Terdapat ' jenis sianaran
radioaktif yang berbe(a.
)adual berikut menunjukkan perbe(aan sinaran radioaktif.
SINARAN ALFA BETA GAMMA
Kuasa
penembusan
dihalang oleh
sekeping
kertas
dihalang oleh
kepingan aluminium
('mm!
dihalang oleh
kepingan
plumbum (*+cm!
,iri runut dalam
kebuk a&an
lurus dan
tebal
garis halus dan
bergelombang
pendek halus dan
bertaburan
,as - - neutral
2. PENGHASILAN TENAGA NUKLEAR
Penghasilan tenaga nuklear dari bahan radioaktif dijalankan dalam reaktor nuklear. Bahan radioaktif
dibedil(tembak! dengan menggunakan alat khas yang mengeluarkan neutron. .eutron yang terkena
bahan radioaktif akan memecahkan nukleusnya untuk menghasilkan bahan radioaktif yang baru.
/alam proses ini tenaga yang sangat kuat terhasil. Tenaga ini dinamakan sebagai T%."#"
.0K1%"2. Proses penghasilan tenaga ini adalah proses yang terka&al supaya tidak ada letupan
berlaku.Proses ini ialah 3Tindakbalas Berantai3.Tenaga nuklear yang terhasil boleh digunakan untuk
memanaskan air. 4tim yang terhasil digunakan untuk menggerakkan turbin penjana elektrik. $ari lihat
komponen reaktor nuklear tempat terhasilnya tenaga ini. ' bahagian reaktor nuklear adalah seperti
yang ditunjukkan dalam jadual berikut.
BAHAGIAN BAHAN API MODERATOR
SISTEM
PENYEJUK
K5$P5.%.
Bahan radioaktif
yang
membekalkan
tenaga nuklear
seperti uranium
Bahan yang
melambatkan tindak
balas contohnya
grafit
4istem yang
mengurangkan
tenaga haba
3. KEGUNAAN LAIN BAHAN RADIOAKTIF
4elain menghasilkan tenaga elektrik ($alaysia belum lagi ya..! bahan radioaktif juga mempunyai
kegunaan lain seperti yang ditunjukkan jadual berikut.
BIDANG KEGUNAAN
CONTOH
BAHAN
Perindustrian $engesan kebocoran paip ba&ah tanah
radioisotop
iodin
Pertanian
$engkaji kesan resapan nutrien oleh
tumbuhan
fosforus-'6
Perubatan $embunuh sel barah kobalt-7+
"rkeologi
$enentukan umur bahan purba (teknik ini
dinamakan 3Pentarikhan Karbon3!
karbon-*8
4. KESAN NEGATIF PENGGUNAAN BAHAN RADIOAKTIF
)ika tidak dika&al penggunaan bahan radioaktif senang memba&a kemudaratan kepada kehidupan.
)adual berikut menerangkan beberapa kesan negatif penggunaan bahan radioaktif.
KESAN AKIBAT KESAN CARA MENGATASI
K%$"1".#".
alam sekitar
tercemar
mautkanser
kemandulan
Penggunaan reaktor nuklear
hendaklah dihadkan
P%.,%$"2".
494" 2"/95"KT9:
alam sekitar
tercemar kanser
kehidupan akuatik
terjejas
Pembuangan sisa r;aktif
hendaklah dilaksanakan dengan
baik seperti tempat pelupusan
dasar laut atau gurun.
P%P%2".#".
Pembinaan senjata
pemusnah yang
besar
$enghadkan penggunaan bahan
radioaktif dalam pembinaan
senjata
)ika perlu penggunaan bahan radioaktif hendaklah diuruskan dengan baik. 4ebagai contoh ianya
hendaklah disimpan dengan cara yang sempurna. ,ara penyimpanan bahan radioaktif ialah :-
$enyimpan dalam kotak plumbum yang tebal.
Bilik penyimpanan hendaklah ditandakan dengan simbol radioaaktif.
Pengendalian bahan radioaktif yang sempurna juga harus dilaksanakan seperti
memakai 3pakaian perisai plumbum3 dan lencana filem
menggunakan robot atau alat ka&alan jauh serta alat pengesan #eiger-$uller.
5. BAHAN RADIOAKTIF IALAH PENEMUAN MANUSIA YANG
MENAKJUBKAN
$emang tidak dapat dinafikan baha&a penemuan bahan radioaktif adalah penemuan yang sangat
penting dan menakjubkan. Perkembangan teknologi nuklear sedang berkembang dengan pesat
diseluruh dunia. 9anya dimajukan bagi kebaikan umat manusia. Kita hendaklah ingat baha&a
penemuan ini juga mendatangkan keburukan jika ia disalahgunakan seperti pembangunan senjata
nuklear. Pembinaan senjata nuklear menggugat keselamatan dunia secara menyeluruh. Kita hendaklah
menghayati dan menghargai anugerah Tuhan yang telah mencipta pelbagai bahan dalam alam yang
boleh digunakan untuk kesejahteraan umat manusia.
Pada masa hadapan mungkinkah kita akan menggunakan 3kereta nuklear3 yang berupaya menyimpan
tenaga untuk kegunaan berpuluh-puluh tahun?.