Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANDEK, KOTA MARUDU

Tel: 088-661173
Fax: 088-661180
Website: http://www.smktandek.edu.my
E-mail: semekta@tm.net.my

Kod Sekolah : XEA5101


Peti Surat 153,
89108 Kota Marudu, Sabah.

Nama

:__________________________________________

Tingkatan :__________________________________________
No IC

:___________________________________________

Tarikh

:___________________________________________

Tajuk

:________________________________________________________________________
PETUNJUK PRESTASI (PP) YANG DITAKSIR
KONSTRUK 1
BAHAGIAN 1

PP1
PP2
PP3
PP4

INFERENS
HIPOTESIS
TUJUAN EKSPERIMEN
PEMBOLEHUBAH
SKOR

PP1
PP2
PP3
PP4

BAHAGIAN 2
SENARAI RADAS DAN BAHAN
SUSUNAN RADAS
PROSEDUR EKSPERIMEN
PENJADUALAN DATA
SKOR

SKOR
KONSTRUK 2
MENJALANKAN PENYIASATAN ATAU EKSPERIMEN

PP1

PP1

PEMASANGAN RADAS

PP2

PP2

PENGENDALIAN RADAS

PP3

PP3

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7

MENGAMBIL & MENCATAT BACAAN


DENGAN BETUL
SKOR

PP4

KONSTRUK 3
PEMBINAAN JADUAL
(KUANTITI FIZIK & UNIT)
PUM (TEMPAT PERPULUHAN BETUL &
TEKAL)
PUB (TEMPAT PERPULUHAN BETUL &
TEKAL)
DATA SEKUNDER (TEMPAT
PERPULUHAN BETUL & TEKAL)
SKOR

KONSTRUK 4
TAJUK GRAF, PAKSI DALAM UNIT YANG BETUL
SKALA SERAGAM, EMPAT TITIK DIPINDAH DENGAN BETUL
GARIS YANG TERBAIK
MENUNJUKAN KAEDAH MENENTUKAN KECERUNAN DENGAN MELUKIS SEGITIGA &
NILAINYA (JIKA ADA)
EKSTRAPOLASI @ INTRAPOLASI (JIKA ADA)
KESIMPULAN YANG SEPADAN
LANGKAH UNTUK MENAMBAHKAN KEJITUAN (JIKA ADA)

SKOR
KONSTRUK 5
PP1

MINAT & SIFAT INGIN TAHU

PP2

SISTEMATIK

PP3

BERKERJASAMA

PP4

BERTANGGUNGJAWAB
SKOR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANDEK, KOTA MARUDU


Kod Sekolah : XEA5101
Peti Surat 153,
89108 Kota Marudu, Sabah.

Nama

Tel: 088-661173
Fax: 088-661180
Website: http://www.smktandek.edu.my
E-mail: semekta@tm.net.my

:__________________________________________

Tingkatan :__________________________________________

No IC

:___________________________________________

Tarikh

:___________________________________________

Tajuk

:________________________________________________________________________
PETUNJUK PRESTASI (PP) YANG DITAKSIR
KONSTRUK 1
BAHAGIAN 1

PP1
PP2
PP3
PP4

INFERENS
HIPOTESIS
TUJUAN EKSPERIMEN
PEMBOLEHUBAH
SKOR

PP1
PP2
PP3
PP4

BAHAGIAN 2
SENARAI RADAS DAN BAHAN
SUSUNAN RADAS
PROSEDUR EKSPERIMEN
PENJADUALAN DATA
SKOR

SKOR
KONSTRUK 2
MENJALANKAN PENYIASATAN ATAU EKSPERIMEN

PP1

PP1

PEMASANGAN RADAS

PP2

PP2

PENGENDALIAN RADAS

PP3

PP3

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7

MENGAMBIL & MENCATAT BACAAN


DENGAN BETUL
SKOR

PP4

KONSTRUK 3
PEMBINAAN JADUAL
(KUANTITI FIZIK & UNIT)
PUM (TEMPAT PERPULUHAN BETUL &
TEKAL)
PUB (TEMPAT PERPULUHAN BETUL &
TEKAL)
DATA SEKUNDER (TEMPAT
PERPULUHAN BETUL & TEKAL)
SKOR

KONSTRUK 4
TAJUK GRAF, PAKSI DALAM UNIT YANG BETUL
SKALA SERAGAM, EMPAT TITIK DIPINDAH DENGAN BETUL
GARIS YANG TERBAIK
MENUNJUKAN KAEDAH MENENTUKAN KECERUNAN DENGAN MELUKIS SEGITIGA &
NILAINYA (JIKA ADA)
EKSTRAPOLASI @ INTRAPOLASI (JIKA ADA)
KESIMPULAN YANG SEPADAN
LANGKAH UNTUK MENAMBAHKAN KEJITUAN (JIKA ADA)

SKOR
KONSTRUK 5
PP1

MINAT & SIFAT INGIN TAHU

PP2

SISTEMATIK

PP3

BERKERJASAMA

PP4

BERTANGGUNGJAWAB
SKOR