Anda di halaman 1dari 26

- REVIEW COPY

Versi Penuh di:


Klik di sini untuk Pakej Lengkap Soalan
Penguasa Kastam W41
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
2
Faktor kegagalan Utama
Calon
Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara
'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)
Legal Notice
Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya Infokerjaya
Resources (002091193-K)
Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semula
naskhah ini adalah DILARANG sama sekali dan ianya
menyalahi Akta Hakcipta.
Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman web
www.penguasaKastam.com, sila laporkan kepada kami melalui
email support@rujukankerjaya.com dan ganjaran sewajarnya
akan diberikan kepada anda
Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tip
penting untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yang
akan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengan
kami
Disclaimer
Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Penguasa Kastam W41
ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Infokerjaya Resources. Ianya diterbitkan
untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej ini
tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang
liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam
Pakej Rujukan Peperiksaan ONLINE Penguasa Kastam W41 ini adalah tepat pada
masa ianya diterbitkan dan ianya adalah rujukan umum dan Infokerjaya Resources tiada
kaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
Infokerjaya Resources, SEPTEMBER 2014
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
3
Pengenalan
.
;
.
RUJUKAN PANTAS
Nota Ringkas ini adalah
himpunan tajuk-tajuk penting
berkaitan tugas, skop Penolong
Penguasa Kastam
Nota 1 : Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan
Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu :
1. Ibu Pejabat
2. Negeri
3. Stesen
Ibu Pejabat
Bahagian Penguatkuasaan di Ibu Pejabat diketuai oleh Penolong Ketua Pengarah Kastam
(Penguatkuasaan) berjawatan JUSA B.
Beliau bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan
& Pematuhan).
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
4
Beliau dibantu oleh dua orang Ketuan Cawangan berjawatan Gred JUSA C dan 3 Pegawai
berjawatan Gred W54
Negeri
Bahagian Penguatkuasaan diketuai oleh :
o Timbalan Pengarah Kastam berjawatan Gred W54 (bagi negeri yang diketuai oleh
Pengarah berjawatan JUSA C)
o Penolong Kanan Pengarah Kastam Gred W52 atau W48 (bagi negeri yang diketuai
oleh Pengarah berjawatan Gred W54).
o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarah
berjawatan Gred W52)
Stesen
Bahagian Penguatkuasaan diketuai sama ada :
o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 atau
o Penguasa Kastam Gred W41, bergantung kepada negeri di mana stesen itu terletak.
Nota 2 : 8 Fungsi Bahagian Penguatkuasaan
1. Menjalankan operasi risikan ke atas anasir-anasir penyeludupan ke arah meningkatkan
tindakan Penguatkuasaan penyeludupan dan penyelewengan.
2. Menjalankan operasi mencegah penyeludupan secara bersepadu dan terkoordinasi melalui
kaedah rondaan di darat dan laut, mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan ke aras
premis yang disyaki.
3. Menjalan siasatan mengenai sebarang aktiviti penyeludupan dan penyelewengan sama ada
yang diterima melalui ampoma, aduan dari orang awam atau hasil dari aktiviti risikan yang
dijalankan dan menyelesaikan siasatan di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuan
mematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket serta
melemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan,
penngelidahan, operasi dan perang saraf.
5. Membuka Kertas Siasatan ke atas setiap kes yang diperolehi bagi tujuan diambil tindakan
menghukum ke atas mana-mana orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahan
penyeludupan dan penyelewengan sama ada melalui tindakan pendakwaan di mahkamah
atau tawaran kompaun.
6. Menguruskan penyimpanan dan pelupusan barang rampasan secara efisyen.
7. Mengadakan kempen anti penyeludupan sebagai mekasnisma memberi kesedaran kepada
orang awam mengenai bahaya penyeludupan dan membina hubungan kerjasama dengan
lain-lain agensi penguatkuasaan di dalam dan luar negara.
8. Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan yang melibatkan kesalahan-kesalahan hak harta
intelek (IPR), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan
Keganasan 2001, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 dan Weapon Of Mass Destruction
(WMD).
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
5
Nota 3 : 5 Tugasan Utama Bahagian Penguatkuasaan
Terdapat 5 tugasan utam bagi Bahagian Penguatkuasaan Kastam.
1. Pencegahan dan Rampasan
2. Siasatan
3. Pendakwaan
4. Narkotik
5. Risikan
Pencegahan dan Rampasan
Menjalankan tugas-tugas pencegahan penyeludupan di darat dan laut.
Pengurusan barang-barang rampasan dan lucut hak.
Siasatan
Membuat siasatan ke atas kes-kes
Memantau perkembangan kertas siasatan yang berprofil tinggi.
Pemantauan ke atas kertas siasatan.
Mengkaji kekuatan dan kelemahan kertas siasatan.
Melaksanakan penyelesaian kes-kes berasaskan keputusan melalui perbincangan meja bulat.
Melaksanakan siasatan secara bersepadu ke atas kes-kes penting bagi tujuan
mempercepatkan penyelesaian tempoh siasatan.
Pendakwaan
Mengkaji kelemahan dan kekuatan siasatan.
Menjalankan pendakwaan
Mengkaji dan mencadangkan pindaan ke atas undang-undang tadbiran Jabatan.
Mengkaji keputusan penghakiman untuk dijadikan tanda aras
Melakukan kajian kes-kes
Narkotik
Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negara
dalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.
Melaksanakan aktiviti pengesanan/penguatkuasaan di semua pintu masuk negara melalui
darat, laut dan udara.
Merancang aktiviti risikan dadah melalui kaedah risikan strategik dan operational ke atas
individu / sindiket yang terlibat.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
6
Memberi arahan dan nasihat berkenaan hal Penguatkuasaan dan penyiasatan kes dadah
kepada negeri.
Menyediakan bekalan / peralatan yang mencukupi dan anjing pengesan dadah yang terlatih
bagi menjalankan aktiviti pengesanan dengan berkesan.
Mengeluarkan surat pekeliling, arahan berjaga-jaga, notis perisikan dan kajian kes yang
berkaitan dengan dadah.
Risikan
Menyelaras aktiviti di antara negeri /stesen dengan Ibu Pejabat.
Meneliti dan mengkaji laporan perisikan dan profil yang dihantar oleh negeri / stesen untuk
diambil tindakan susulan.
Membuat kajian dan analisis khas ke atas aktiviti penyeludupan bagi tujuan merancang dan
menyusun strategi Penguatkuasaan.
Mengkaji dan menganalisis maklumat / aduan mengenai penyeludupan dan penyelewengan
yang diterima dan dikumpul dari pelbagai sumber dan seterusnya menyusun strategi dan
mengeluarkan arahan untuk tindakan selanjutnya.
Mengeluarkan dan mengedar surat-surat pekeliling Penguatkuasaan, arahan berjaga-jaga,
notis perisikan dan kajian kes.
Mengujud dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa lain
dalam dan luar negeri.
Merancang dan mengeluarkan perintah / arahan operasi untuk dilaksanakan oleh negeri
bagi menangani penyeludupan dan penyelewengan secara berkala mengikut kesesuaian /
keperluan dan seterusnya menyediakan laporan hasil pelaksanaan sesuatu operasi itu.
Memberi bantuan siasatan kepada negeri / stesen dan juga agensi-agensi penguatkuasaan
lain dalam dan luar negara.
Nota 4 : Piagam Pelanggan Bahagian Penguatkuasaan, Ibu Pejabat
1. Semua aduan awam dan maklumat yang lengkap yang diterima dari orang awam hendaklah
diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.
2. Menjalankan siasatan yang lengkap dan kemaskini dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kes
diperolehi bagi membolehkan keputusan dibuat.
3. Membuat pembayaran hadiah kepada ampoma dalam tempoh 7 hari dari tarikh cek
pembayaran diterima daripada Cawangan Kewangan.
4. Mengeluarkan keputusan semua kes rayuan dalam tempoh 3 hari dari tarikh keputusan
diperolehi
5. Memaklumkan keputusan sebutharga dan tender barang-barang lucuthak dalam temph 2
minggu dari tarikh keputusan maktamad dibuat.
6. Melaksanakan pelupusan barang-barang lucuthak dalam tempoh 3 bulan dari tarikh
kelulusan diperolehi.
Nota 5 : Struktur Organisasi Jabatan Kastam
Struktur organisasi jabatan kastam terbahagi kepada beberapa bahagian utama seperti berikut :
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
7
Bahagian Penguatkuasaan
Bahagian Pengurusan Pematuhan
Bahagian Kastam
Bahagian Cukai Dalam Negeri
Bahagian Perkhidmatan Teknik
Bahagian KPSM (Khidmat Pengurusan Sumber Manusia)
Bahagian Perancangan Korporat
Bahagian Perundangan
AKMAL
Nota 6 : Fungsi Bahagian Pengurusan Pematuhan
1. Menjalankan auditan ke atas pelesen / pengimport dengan sistematik, cekap dan berkesan.
2. Memastikan hasil dipungut dengan betul dan tepat bagi mengelak kehilangan hasil.
3. Memantau dan menyelaras aktiviti auditan di negeri-negeri dan menilai keberkesanan
program auditan.
4. Mengkaji dan menilai perlaksanaan prosedur auditan ke atas pelesen bagi tujuan
penambahbaikan.
5. Membuat analisa ke atas hasil Auditan bagi mengenalpasti punca ketidakpatuhan syarikat ke
atas perundangan dan peraturan yang ditetapkan.
6. Memastikan pelesen/pengimport memahami dan mematuhi perundangan dan peraturan
perkastaman yang berkaitan.
7. Menjalankan investigative audit ke atas pelesen / pengimport yang melakukan
penyelewengan dan mengambil tindakan mahkamah.
.
.
Nota 40:
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
8
Huraian Format
Format untuk peperiksaan 6 SEPTEMBER 2014 ini adalah format terbaru peperiksaan Gred 41. Jika
sebelum ini peperiksaan berkisar kepada 4 Seksyen penilaian utama iaitu berkaitan pengetahuan Am,
daya menyelesaikan masalah, esei Bahasa Melayu dan esei Bahasa Inggeris, format kali ini 2 Seksyen
dibuang dan digantikan dengan Seksyen baru iaitu Ujian Psikometrik.
Medium peperiksaan online kali ini agak mendebarkan calon terutama kepada calon yang ada
pengalaman peperiksaan online SPA bermula MEI 2014.
.
-
.
Seksyen A:
Pengetahuan AmMengenai Malaysia dan
AlamSekeliling
Penerangan Format
Ianya adalah seksyen pertama dalam kertas penilaian dan merupakan seksyen yang
mempunyai banyak soalan menguji pengetahuan anda. Anda diberikan masa 40 minit untuk
menjawab 50 soalan. Ianya tertakluk kepada perubahan. Tapi secara umumnya itu adalah format
yang digunapakai sehingga tahun ini seperti yang telah dinyatakan dalam edaran umum SPA tahun
2014. Sedikit berbeza dengan peperiksaan bertulis jawatan lain sebelum ini (45 minit/60 soalan).
Sekali lagi formatnya;
Tempoh: 40 minit
Jumlah Soalan: 50 soalan
Soalan yang tercangkum dalam bahagian ini meliputi skop yang
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
9
Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah
Penerangan Format
Seksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yang perlu dijawab
dalam masa 45 minit, sebanyak 40 soalan. Kebanyakan calon mengeluh yang masa yang diberikan
sama sekali tidak mencukupi. Secara umumnya format yang digunapakai tahun 2012/13 adalah
sama dengan format tahun-tahun sebelum ini sejak tahun 2009 lagi. Sekali lagi, format tahun ini
untuk sesi 5 Ogos 2014 adalah;
Tempoh: 45 minit
Jumlah Soalan: 40 soalan
Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik,
interpretasi dan
Seksyen C:
Ujian Psikometrik
Penerangan Format
Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60
minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi
percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 6 September
ini.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
10
Ya, mudah pada hari peperiksaan sahaja tetapi ada jerat besar untuk anda pada seksyen ini.
Kami akan kongsikan kepada anda tetapi sebelum itu sekali lagi ini formatnya;
Tempoh: 60 minit
Jumlah Soalan: 200 soalan
Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan ......
Seksyen A:
80 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
Soalan tambahan Penguasa Kastam Gred W41
1. Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan
boleh terbahagi kepada
I. Ibu Pejabat
II. Negeri
III. Stesen
IV. Daerah
A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
Jawab soalan nombor 2 berpandukan kepada pernyataan di bawah.
Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuan
mematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket serta
melemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan,
penngelidahan, operasi dan perang saraf.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
11
2. Berdasarkan pernyataan di atas, ia merujuk kepada
A. Bahagian Kastam
B. Bahagian Penguatkuasaan
C. Bahagian Cukai Dalam Negeri
D. Bahagian Pengurusan Pematuhan
Jawab soalan nombor 3 berpandukan kepada penyataan di bawah.
Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negara
dalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.
3. Penyataan di atas merujuk kepada salah satu daripada tugasan utama Bahagian
Penguatkuasaan Kastam iaitu
A. Siasatan
B. Pendakwaan
C. Narkotik
D. Risikan
4. Berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk memaklumkan keputusan sebutharga dan
tender barang-barang lucuthak?
A. 24 jam
B. 3 hari
C. 7 hari
D. 2 minggu
5. Berdasarkan Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Pematuhan, tempoh untuk
mengembalikan dokumen yang telah selesai diaudit ialah selama
A. 24 jam
B. 3 hari
C. 7 hari
D. 2 minggu
6. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;
A. Jabatan Perdana Menteri
B. Kementerian Kewangan
C. Kementerian Dalam Negeri
D. Perbendaharaan Negara
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
12
7. Sebuah Akademi yang dinamakan ____________ ditubuhkan berfungsi sebagai institusi
latihan yang melatih wargakerja KDRM mengenai tugas dan ilmu perkastaman. Ianya di
peraku oleh World Customs Organization (WCO) sebagai training arm di rantau Asia Pasifik
A. KDRMForce
B. AKMAL
C. BAKISKA
D. ForceMY
8. Op-Outlet adalah kerjasama KDRM bersama KPDNKK beroperasi sejak tahun 2010. KDRM
menghantar pasukan operasi yang dinamakan;
A. Multees
B. PenguasaPDNKK
C. Aimdash Team
D. Strike Team
9. Penubuhan Pustaka Perkhidmatan Awam pada tahun 1995 adalah
A. Didorong oleh perkembangan pesat sektor perkhidmatan awam di negara ini yang
berperanan besar dalam menggerakkan pembangunan negara ke arah kejayaan yang
gemilang
B. Perkembangan pesat sektor ini telah melahirkan kesedaran tentang perlunya ditubuhkan
satu pustaka bagi mengumpul dan mendapatkan segala bentuk maklumat terdiri daripada
bahan dokumen, objek dan terbitan yang bersangkutan dengan perkhidmatan awam untuk
makluman, rujukan dan kajian
C. Penubuhan pustaka ini sebagai satu pusat yang mempamerkan segala memorabilia yang
bersangkutan dengan perkhidmatan awam adalah sebagai satu daya usaha murni ke arah
menerapkan rasa keinsafan dan penghargaan di kalangan rakyat atas jasa dan sumbangan
besar sektor perkhidmatan awam terhadap negara.
D. Pameran di sini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Pentadbiran Awal Kerajaan,
Pentadbiran British Malaya, Pentadbiran Selepas Merdeka dan Pembaharuan Dalam
Perkhidmatan Awam
10. Rekod merujuk kepada
I. Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwa
atau selainnya merakamkan maklumat.
II. Termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku dan peta.
III. Pelan, lukisan, gambar foto, mikro filem, filem sinematograf dan rakaman bunyi.
IV. Rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal atau
apa-apa salinannya.
A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
13
Seksyen B:
60 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
1. Sebuah syarikat pengeluar pakaian bayi telah menerima lesen Akta Cukai Jualan 1972. Cukai
sebanyak 10% akan dikenakan bagi setiap unit barang yang dijual. Kirakan jumlah cukai yang
perlu dibayar sekiranya harga jualan sepasang pakaian bayi dijual dengan harga RM19.90.
A. RM1.09
B. RM1.90
C. RM1.90
D. RM1.99
Soalan 2 dan 3 berpandukan kepada pernyataan di bawah.
Pada awal tahun 2013, Jamal dibayar dengan gaji sebanyak RM2,750 sebagai Pegawai
Pemasaran disebuah syarikat konsultasi pengiklanan. 6 bulan kemudian beliau menerima
elaun sara hidup sebanyak RM350 sebulan. Di bulan terakhir tahun tersebut, beliau
menerima bonus sebanyak 2 bulan gaji.
2. Kirakan jumlah pendapatan yang diterima oleh Jamal untuk tahun tersebut.
A. RM22,700
B. RM24,800
C. RM35,100
D. RM41,200
3. Kirakan berapakah purata pendapatan Jamal bagi tahun 2013?
A. RM3,333.33
B. RM3,433.33
C. RM4,334.30
D. RM4,434.30
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
14
4. Berat badan asal Hafiz ialah 54.5 kilogram. Selepas terpilih ke jawatan Penguasa Kastam
Gred W41, berat badan beliau naik kepada Y kilogram menjadikan berat badannya menjadi
58.25 kilogram. Kirakan nilai Y tersebut.
A. 3,750
B. 2,250
C. 1,750
D. 1,250
5. Di dalam sebuah dewan peperiksaan Penguasa Kastam Gred W41, jumlah calon yang
menduduki peperiksaan tersebut ialah seramai 15,000 orang. Jika jumlah calon wanita ialah
3 kali ganda daripada calon lelaki, kirakan berapakah jumlah calon lelaki dalam dewan
tersebut.
A. 1,875 orang
B. 3,750 orang
C. 7,500 orang
D. 11,250 orang
6. Suhairi menaiki lif di bangunan Pejabat Kastam untuk memohon Cukai Barangan dan
Perkhidmatan di tingkat 2. Lif tersebut naik semula ke tingkat 15 dan turun semula sebanyak
7 tingkat. Di manakah Suhairi berada sekarang?
A. Tingkat 15
B. Tingkat 10
C. Tingkat 7
D. Tingkat 5
7. Hariz menjual sebuah peralatan senaman dengan nilai RM9,750. Komisyen sebanyak RM2.50
diberikan kepada agen yang menjual peralatan tersebut. Kirakan jumlah sebenar yang
diterima oleh Hariz.
A. RM2,340.75
B. RM2,500.00
C. RM9,506.25
D. RM9,750.00
8. Tinggi seorang Penguasa Kastam Gred W41 ialah 1.53 meter dan seorang Penolong
Penguasa Kastam ialah 1.38 meter. Kirakan perbezaan ketinggian mereka.
A. 15 cm
B. 13 cm
C. 11 cm
D. 9 cm
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
15
9. Faizal mempunyai X unit botol minyak masa tanpa cukai. Separuh daripadanya diserahkan
kepada Junaidi untuk dijual. Jumlah botol minyak masak yang masih ada ialah 14 botol.
Kirakan berapakan nilai X?
A. 56
B. 28
C. 14
D. 7
10. 4 2/3 jam 2 jam 55 minit =
A. 2 jam 65 minit
B. 2 jam 45 minit
C. 1 jam 55 minit
D. 1 jam 45 minit
11. Haslizam mempunyai 1,240 kad jemputan mensyuarat Penguasa Kastam Gred W41. Dia
memberikan 200 kad jemputan kepada Azrizam. Bakinya disimpan sama banyak dalam 8
kotak kecil. Kirakan berapakah jumlah kad jemputan dalam 3 buah kotak.
A. 468
B. 390
C. 156
D. 134
12. Oswald membeli 60 biji telur ayam dari sebuah pasaraya. 2/3 daripadanya digunakan untuk
menyediakan 5 biji kek sambutan ulang tahun Alumni Jabatan Kastam. Kirakan bilangan telur
ayam yang digunakan untuk menyediakan 8 biji kek yang sama.
A. 98
B. 64
C. 42
D. 34
13. Juhairi membeli sehelai baju, sepasang kasut dan 5 pasang stoking berjumlah RM210 untuk
menghadiri Kursus Penilaian Barangan Importdi Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL).
Cari harga sehelai baju jika harga sepasang stoking RM6.75 dan sepasang kasut berharga
RM108.
A. RM68.25
B. RM55.85
C. RM33.50
D. RM26.15
14. Sebuah meja mesyuarat di Jabatan Kastam dibeli dengan harga RM680. Kirakan peratus
kerugiannya jika ia dijual dengan harga RM578.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
16
A. 13%
B. 15%
C. 17%
D. 19%
15. Abu Bakar menyimpan wang sebanyak RM5,000 di dalam sebuah bank. Kirakan kadar
dividen yang bakal diterima oleh beliau selama 2 tahun jika kadar diveden ditetapkan pada
nilai 7%.
A. RM775
B. RM795
C. RM875
D. RM895
16. Sebuah gudang aksesori wanita menawarkan diskaun pada produk-produk jualannya. Jam
tangan wanita yang bernilai RM286 ditawarkan dengan harga RM214.50. Kirakan peratus
diskaun yang ditawarkan oleh gudang tersebut.
A. 25%
B. 27%
C. 30%
D. 33%
17. Nilai sebuah aset kerajaan di Jabatan Kastam pada tahun 2013 ialah RM157,000. Pada tahun
2014 nilainya telah meningkat kepada RM188,400. Kirakan peratus kenaikan nilai aset
tersebut.
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
18. Sebuah syarikat yang berdaftar dengan Akta Cukai Jualan 1972 mendapat komisyen
sebanyak 3.5% dari jualan peralatan syarikatnya. Kirakan komisyen yang bakal diterima oleh
syarikat tersebut sekiranya mereka menjual peralatan syarikat yang berjumlah RM45,000.
A. RM1,275
B. RM1,375
C. RM1,575
D. RM1,775
Soalan ke 19 dan 20 berpandukan kepada pernyataan di bawah.
Seorang Penguasa Kastam Gred W41 dan Penolong Penguasa Kastam Gred W27 telah
mendapat peruntukan elaun untuk menghadiri Kursus Simulasi Goods And Services Tax (GST)
yang bernilai RM3,200.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
17
19. Jika elaun yang diterima oleh Penguasa Kastam Gred W41 ialah RM400 lebih daripada
Penolong Penguasa Kastam Gred W41, kirakan jumlah elaun yang diterima oleh Peguasa
Kastam Gred W41 tersebut.
A. RM1,200
B. RM1,400
C. RM1,600
D. RM1,800
20. Kirakan pula berapakah jumlah elaun yang diterima oleh Penolong Penguasa Kastam Gred
W27 tersebut.
A. RM1,200
B. RM1,400
C. RM1,600
D. RM1,800
Seksyen C:
100 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
1. Tanpa ganjaran yang lebih, tidak adil bekerja lebih masa.
A. Ya B. Tidak
2. Jika orang lain mencapai prestasi yang lebih baik, rasa cemburu tidak seharusnya
ada.
A. Ya B. Tidak
3. Walaupun ada orang main taktik kotor, saya tidak mudah meradang.
A. Ya B. Tidak
4. Saya tidak mudah mengaku kalah sungguhpun kerja ada banyak cabaran.
A. Ya B. Tidak
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
18
5. Saya segan minta pertolongan walaupun saya tidak terdaya menyelesaikan masalah
sendiri.
A. Ya B. Tidak
6. Saya tidak ingin menjadi pemimpin kerana ada banyak risiko.
A. Ya B. Tidak
7. Kita harus bekerjasama untuk mencapai kejayaan jika bekerja secara berkumpulan.
A. Ya B. Tidak
8. Saya hanya berucap di khalayak ramai jika diberi peluang.
A. Ya B. Tidak
9. Apabila perlu membimbing orang lain menjalankan tugas saya berasa kurang senang.
A. Setuju B. Tidak setuju
10. Apabila melakukan pekerjaan berkumpulan segala tindakan perlulah mendapat
persetujuan dari ketua kumpulan.
A. Setuju B. Tidak setuju
11. Apabila memuji orang bawahan, perkara tersebut bukanlah sesuatu yang
memalukan.
A. Setuju B. Tidak setuju
12. Mereka yang ditimpa kemalangan membuatkan saya berasa simpati apabila mereka
melakukan kutipan derma.
A. Setuju B. Tidak setuju
13. Apabila ada tugas yang perlu membimbing orang saya berharap agar saya tidak
diberi tugasan tersebut.
A. Setuju B. Tidak setuju
14. Bila bersama dengan orang lain, saya tidak merasa selesa.
A. Ya B. Tidak
15. Saya sering berharap agar dapat berkhidmat dengan penuh kegembiraan setiap hari.
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
19
A. Setuju B. Tidak setuju

Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014


Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
20
Soalan KHAS GTP:
Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja
1. Membanteras rasuah adalah salah satu cabang dalam NKRA di bawah program transformasi
kerajaan (GTP). Menteri yang bertanggungjawab dalam NKRA Rasuah adalah
A. Dato Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz
B. Datuk Seri Mohd Shafie bin Haji Apdal
C. Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein Onn
D. Dato Sri Shahrizat binti Abdul Jalil
2. Usaha mempertingkatkan infrastruktur asas luar Bandar yang diterajui oleh Datuk Seri Mohd
Shafie bin Haji Apdal merujuk kepada
A. NKRA RBI
B. NKRA LIH
C. NKPI
D. NKRA UPT
3. Global Peace Index mengiktiraf Malaysia sebagai
A. Negara keempat paling selamat dan aman di Asia Pasifik
B. Negara kedua belas paling selamat dan aman di Asia Pasifik
C. Negara kelapan paling selamat dan aman di Asia Pasifik
D. Negara ketiga paling selamat dan aman di Asia Pasifik
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
21
-TAMAT REVIEWCOPY-
Dapatkan Versi Penuh di;
Klik di sini untuk Pakej Lengkap
Soalan Penguasa Kastam W41
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
22
Langkah Pembelian
STEP 1 of 4
Terus ke laman www.PenguasaKastam.com dan pilih pakej pilihan anda. Anda akan
dibawa ke laman ini setelah pakej dipilih. Isikan EMAIL ANDA
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
23
STEP 2 of 4
Isikan maklumat anda di sini dan pilih mode pembayaran (Bank Tempatan / Kad
Kredit)
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
24
STEP 3 of 4
Selepas klik PAY NOW, anda akan di bawa ke laman ini untuk maklumat bank.
SIMPAN URL laman ini.
Setelah selesai pembayaran, kembali ke laman ini dan isikan BANK PILIHAN anda
ketika pembayaran dan KLIK HANTAR.
p/s Pastikan anda simpan bukti pembayaran (Slip transaksi/printscreen transaksi)
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
25
STEP 4 of 4
Selesai isi maklumat pembayaran di borang pada STEP 3, anda akan mendapat email
dalam tempoh 3-5 minit. Semak email anda.
REPLY email tersebut dengan bukti pembayaran dan selepas itu Tim Infokerjaya akan
buat semakan dan hantarkan akses dalam tempoh 24 48 jam
Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014
Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014
www.PenguasaKastam.com
26
Dapatkan Versi Penuh di;
Klik di sini untuk Pakej Lengkap Soalan
Penguasa Kastam W41

Anda mungkin juga menyukai