Anda di halaman 1dari 13

Pilih dan warnakan kawasan tempat tinggal

yang anda suka


A
1
2
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang
paling sesuai
B
3
4
5
6
Padankan gambar di bawah dengan tindakan
yang betul

!
"
#
1
$
%andakan & ' ( pada gambar yang sesuai)
*
1
1
1
2
1
3
1
4
Padankan gambar dengan kepentingan yang
akan diperoleh apabila kita melaksanakan
tanggungjawab di bawah)
+
Pilih dan tuliskan ,ara berterima kasih
berdasarkan gambar di bawah
-
1
5
1
6
1
!
1
"
1
#
2
$
.ihat gambar di bawah dan padankan dengan
dialog yang sesuai)
/
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
%andakan & ' ( pada gambar yang
menunjukkan tingkahlaku yang bersopan
/
2
6
2
!
2
"
2
#
3
$
3
1
.engkapkan ayat di bawah dengan jawapan
yang diberi)
0
3
2
3
3
3
4
3
5
Padankan gambar di bawah dengan tindakan
yang betul
I
Berdasarkan situasi di bawah1 pilih jawapan
yang paling sesuai
2
3
6
3
!
3
"
3
#
4
$
4
1
4
2
Pilih jawapan yang paling sesuai
3
4
3
4
4
4
5
%andakan & ' ( bagi tindakan yang sesuai)
.
4
6
4
!
4
"
4
#
5
$