Anda di halaman 1dari 1

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah

kelompok aplikasi berasaskan internet yang membangun di atas dasar ideologi dan
teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated
content. Media merupakan salah satu alat komunikasi sebagai contoh surat khabar dan
radio. Oleh itu, media sosial membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi.
Media sosial adalah sebuah media online dan penggunanya dengan mudah boleh
berkomunikasi dengan cara atau melalui blog-blog, wiki, forum dan jejaring sosial
seperti facebook, twitter, myspace dan banyak lagi. Jejaring sosial adalah kaedah yang
sering digunakan oleh masyarakat di dunia. Media biasa seperti surat khabar atau
televisyen memberi had kepada para pengguna kerana para pengguna sukar untuk
memberi pendapat atau pandangan bebas terhadap sesuatu perkara yang disiarkan.
Akan tetapi dengan adanya media sosial, para pengguna dengan mudah dapat
melemparkan pendapat masing-masing dan dapat berkomunikasi ke seluruh dunia
tanpa halangan.