Anda di halaman 1dari 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KSSR

KREATIVITI DAN INOVASI (KI)


KI1. Pemerhatian
KI2. Analisis
KI3. Penjanaan idea
KI4. Sintesis Idea
KI5. Penambahbaikan
KI6. Menilai
KI7. Pelaksanaan
KI8. Amalan Berterusan
ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK)
EK 1. Mengamalkan sikap keusahawanan
EK 1.1. Bertanggungjawab terhadap keputusan
EK 1.2. Peka kepada peluang
EK 1.3. Berani mengambil risiko
EK 1.4. Daya kreativiti dan inovasi
EK 1.5. Fleksibiliti
EK 1.6. Keinginan kepada maklum balas segera
EK 1.7. Berorientasikan masa depan
EK 2. Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan
EK 2.1. Amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan;
EK 2.2. Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif;
EK 2.3. Menghasilkan idea dari pemerhatian;
EK 2.4. Memilih idea baik dari banyak idea;
EK 2.5. Menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);
EK 2.6. menilai idea secara kritis dalam konteks;
EK 2.7. Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit;
EK 2.8. Menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran;
EK 2.9. Meneruskan peningkatan kualiti idea.
EK 3. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli
EK 3.1. Merancang sesuatu projek dengan teliti;
EK 3.2. Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan;
EK 3.3. Memantau projek;
EK 3.4. Menilai pelaksanaan projek.
EK 4. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan
vokasional keushawanan
EK 4.1. Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan
vokasional;
EK 4.2. Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama;
EK 4.3. Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula

EK 5. Nilai moral dan etika keusahawanan
EK 5.1. Prinsip tanggungjawab sosial
EK 5.2. Prinsip keadilan
EK 5.3. Prinsip hak manusia
EK 5.4. Prinsip autonomi
EK 5.5. Prinsip ketelusan
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
TMK 1. Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian
TMK 2. Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian
TMK 3. Menjana idea baru dengan menggunakan TMK
TMK 4. Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK
TMK 5. Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan
menggunakan TMK
TMK 6. Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK